استمداد از جامعه جهانی به مقصود متوقف ساختن جنایات جمهوری اسلامی ایران و تعقیب عاملین آن

Demand to the International Communities to take Urgent action in order to stop the crimes by the Islamic Republic of Iran and to bring those responsible to justice.

View Petition
--------------------
سروده‌یی از بهرام مشیری

 

تقدیم به دکتر اسماعیل خویی

  

ای خراسانی که مُلک شعر در تمکینِ توست

کام جان شیرین مدام از چامه ی شیرینِ توست

" اُطلبُ العِلمُ وَلوبالسّین" که آن تازی نوشت

علم نِی در چین که زیر خامه ی رنگینِ توست

در گلستان سخن ای باغبانِ چربدست

چامه‌های نغز و شیرین لاله و نسرینِ توست

من نه تنها مِهر می‌روزم بدان طبع ِ بلند

اهلِ فضل و معرفت را گفت‌ و‌گو تحسینِ توست

هیچ خَر از خواندن یاسین نشد آدم ولیک

گوش ملایان بدین امید بر یاسین ِ توست

رهرو عشقی و راه کعبه‌ی دل می روی

راستی دینِ تو و حب‌الوَطن آیین ِ توست

بر دهان‌ها قفل بربستند و خاموش است شهر

نکته‌ها را عالمی مشتاق بر تبیینِ توست

خوش به میدان تاختی ای تک سوارِ پارسی

شکر ایزد را که بر اسب بلاغت زینِ توست