آرشیو تصویری


1 بزرگ زادگان بی‌ بزرگی‌ - ما به چیزی یا کسی‌ بدهی نداریم Sarzamin Javid 02-08-2016
2 موسیقی ایرانی‌ - ۲۰۱۶/۰۸/۰۲ Sarzamin Javid 02-08-2016
3 رئیس جمهور زن تایوان و خانم سوچی رهبر مقاومت میانمار Face-to-Face 02-06-2016
4 مشیری با دکتر نایب هاشم - انتخابات Sarzamin Javid 02-05-2016
5 موسیقی ایرانی‌ - ۲۰۱۶/۰۵/۰۲ Sarzamin Javid 02-05-2016
6 مقایسهٔ وضعیت انتخابات در آمریکا و ایران Sarzamin Javid 02-03-2016
7 موسیقی ایرانی‌ - ۲۰۱۶/۰۳/۰۲ Sarzamin Javid 02-03-2016
8 خانم پارک گون های، رئیس جمهور کره جنوبی Face-to-Face 01-30-2016
9 برای تملق ملاها، چادر بر سر آثار هنری در ایتالیا کشیدند Sarzamin Javid 01-27-2016
10 موسیقی ایرانی‌ - همایون خرم و هایده Sarzamin Javid 01-27-2016
11 قبای فاشیست بر اندام آخوندها برازنده است Sarzamin Javid 01-25-2016
12 موسیقی ایرانی‌ - بانو مرضیه Sarzamin Javid 01-25-2016
13 خانم لوئیس ریچاردسن در ریاست دانشگاه آکسفورد Face-to-Face 01-23-2016
14 موسیقی ایرانی‌ - اکبر گلپایگانی Sarzamin Javid 01-22-2016
15 با منصور اسانلو - در مورد انتخابات چه کنیم Sarzamin Javid 01-22-2016
16 انگلیس بزرگترین خیانت را در دوران معاصر به ایران کرده Sarzamin Javid 01-20-2016
17 موسیقی ایرانی‌ استاد جلیل شهناز Sarzamin Javid 01-20-2016
18 پولهای آزاد شده، به جیب: بیت رهبری، سپاه، بشار و حسن نصرالله میرود Sarzamin Javid 01-18-2016
19 موسقی ایرانی‌ - ۲۰۱۶/۱۸/۰۱ Sarzamin Javid 01-18-2016
20 خانم درو فاست، نخستین زن رئیس دانشگاه هاروارد Face-to-Face 01-16-2016
21 تاریخ روابط ایران و انگلیس - ۴ Sarzamin Javid 01-13-2016
22 موسیقی ایرانی‌ - ۲۰۱۶/۱۳/۰۱ Sarzamin Javid 01-13-2016
23 مملکت بدون حزب که جمهوری نمی‌تواند باشد Sarzamin Javid 01-11-2016
24 موسیقی ایرانی‌ - ۲۰۱۶/۱۱/۰۱ Sarzamin Javid 01-11-2016
25 در باره هما ناطق محقق Face-to-Face 01-09-2016
26 اوضاع پیچیدهٔ خاور میانه - روابط ایران و اعراب Sarzamin Javid 01-08-2016
27 موسیقی ایرانی‌ Sarzamin Javid 01-08-2016
28 تاریخ روابط ایران و انگلیس - ۳ Sarzamin Javid 01-06-2016
29 موسیقی ایرانی‌ - ۲۰۱۶/۰۶/۰۱ Sarzamin Javid 01-06-2016
30 نقدی بر سریال معمای شاه - ۲ Sarzamin Javid 01-04-2016
31 2 بخشی از سریال شهرزاد Sarzamin Javid 01-04-2016
32 تاریخ روابط ایران و انگلیس - ۲ Sarzamin Javid 12-30-2015
33 موسیقی ایرانی‌ - هایده - همایون خرم Sarzamin Javid 12-30-2015
34 نقدی بر سریال معمای شاه - ۱ Sarzamin Javid 12-28-2015
35 بخشی از سریال معمای شاه Sarzamin Javid 12-28-2015
36 شباهت‌های آیین میترایی ایرانی‌ و مسیحیت غربی Face-to-Face 12-26-2015
37 تاریخ روابط ایران و انگلیس - ۱ Sarzamin Javid 12-23-2015
38 موسیقی ایرانی‌ - ۲۰۱۵/۲۳/۱۲ Sarzamin Javid 12-23-2015
39 آخوند‌ها اجازهٔ در گور کردن شخصیت‌های سیاستی را نمیدهد Sarzamin Javid 12-21-2015
40 موسیقی ایرانی‌ - ۲۰۱۵/۲۱/۱۲ Sarzamin Javid 12-21-2015
41 توطئه جمهوری آخوندی در تولید دکتر قلابی Sarzamin Javid 12-18-2015
42 موسیقی ایرانی‌ - ۲۰۱۵/۱۹/۱۲ Sarzamin Javid 12-18-2015
43 کار آخوند تزویر، ریا و مکر است Sarzamin Javid 12-16-2015
44 موسیقی ایرانی‌ ۲۰۱۵/۱۶/۱۲ Sarzamin Javid 12-16-2015
45 کلید کشتار اسلامی، در ایدئولوژی آن‌ است Sarzamin Javid 12-14-2015
46 موسیقی ایرانی‌ ۲۰۱۵/۱۴/۱۲ Sarzamin Javid 12-14-2015
47 بزرگترین مشگل ما در راه سعادت، دولت دشمن آزادی و ملت است Sarzamin Javid 12-09-2015
48 کتاب بهرام مشیری - نقدی بر چاپهای انتقادی شاهنامه Sarzamin Javid 12-09-2015
49 بیوگرافی آنجلا مرکل ، صدر اعظم آلمان - بخش نخست Face-to-Face 12-05-2015
50 نقش سردار اسعد در مشروطه Sarzamin Javid 12-02-2015
51 ساز و سخن با صدای بهرام مشیری Sarzamin Javid 12-02-2015
52 اعراب و اسلام نتوانستند می را از دست ایرانیان بگیرند Sarzamin Javid 11-30-2015
53 موسیقی ایرانی‌ ۲۰۱۵/۳۰/۱۱ Sarzamin Javid 11-30-2015
54 هنگامه افشار - دکتر دانش: نظام چند قطبی در جهان Face-to-Face 11-28-2015
55 چو باز آمدم کشور اسوده دیدم، پلنگان رها کرده خوی پلنگی Sarzamin Javid 11-27-2015
56 موسیقی ایرانی‌ - استاد بنان Sarzamin Javid 11-27-2015
57 موسقی ایرانی Sarzamin Javid 11-25-2015
58 آخوندها، حکومت را که حق مردم است، غصب کرده اند. Sarzamin Javid 11-25-2015
59 اسلام و مسیحیت و ادامه جنگهای صلیبی Face-to-Face 11-21-2015
60 تروریست‌ها نه با کلام، بلکه با کشتار بیگناهان صحبت میکنند Sarzamin Javid 11-20-2015
61 موسیقی ایرانی‌ - ۲۰۱۵/۲۰/۱۱ Sarzamin Javid 11-20-2015
62 موسیقی ایرانی‌ - ۲۰۱۵/۲۰/۱۱ Sarzamin Javid 11-20-2015
63 آخوندها بعد از چند سال در مدرسه ملّاها، میشوند سرور مردم Sarzamin Javid 11-18-2015
64 موسیقی ایرانی‌ - مرضیه Sarzamin Javid 11-18-2015
65 نقش مهد علیا مادر ناصرالدین شاه در سیاست ایران Face-to-Face 11-14-2015
66 آخوندها مردم را ملت نمی‌خواهند، امت تنها برای غارت کردن میخواهند Sarzamin Javid 11-16-2015
67 برنامهٔ جنجال برانگیز فیتیله Sarzamin Javid 11-16-2015
68 موسیقی ایرانی‌ - ۲۰۱۵/۱۶/۱۱ Sarzamin Javid 11-16-2015
69 انسان نوازی برادرن اسلامی در پاریس Sarzamin Javid 11-13-2015
70 موسیقی ایرانی‌ - بنان Sarzamin Javid 11-13-2015
71 از طاعون که انتظار سلامتی نمی‌شود داشت Sarzamin Javid 11-11-2015
72 موسیقی ایرانی‌ - الهه Sarzamin Javid 11-11-2015
73 سپاه پاسداران، بزرگترین مزاحم آزادی مردم ایران هستند Sarzamin Javid 11-09-2015
74 موسیقی ایرانی‌ ۲۰۱۵/۰۹/۱۱ Sarzamin Javid 11-09-2015
75 گفتگوی با پروانه بهار، دختر ملک شعرا بهار Sarzamin Javid 10-30-2015
76 مرغ سحر - ملک شعرا بهار Sarzamin Javid 10-30-2015
77 حتی یک کشور مسلمان، حقوق بشر را رعایت نمیکند Sarzamin Javid 10-28-2015
78 موسیقی ایرانی‌ - اکبر گلپایگانی Sarzamin Javid 10-28-2015
79 PARS TV show 102815 Sarzamin Javid 10-28-2015
80 پاسدران در سوریه به دستور خامنه‌ای، مردم را میکشند Sarzamin Javid 10-26-2015
81 شهرام ناظری - ساقی نامه Sarzamin Javid 10-26-2015
82 ترفندهای تضعیف مادر شاهی‌ در طول تاریخ Face-to-Face 10-24-2015
83 تا رژیم آخوندی سر کار باشد، انتخابات در ایران مفهومی‌ ندارد Sarzamin Javid 10-23-2015
84 موسیقی ایرانی‌ - ۲۰۱۵/۲۳/۱۰ Sarzamin Javid 10-23-2015
85 موسیقی ایرانی‌ ۲۰۱۵/۱۹/۱۰ Sarzamin Javid 10-19-2015
86 در شأن ایران و ایرانی‌ نیست که با حکم آدم‌های بیابانی اداره شوند Sarzamin Javid 10-19-2015
87 موزه زنان در جهان - مادران مبارز ایرانی‌ Face-to-Face 10-17-2015
88 آخوند هیچگاه خواب پادشاهی را هم نمیکرد - گفتگو با منصور اسانلو Sarzamin Javid 10-16-2015
89 موسیقی ایرانی‌ - ۲۰۱۵/۱۶/۱۰ Sarzamin Javid 10-16-2015
90 از ۱۰ واقعه خونبار تاریخ بشر، ۶ واقعه در ایران بوده Sarzamin Javid 10-14-2015
91 موسیقی ایرانی‌ Sarzamin Javid 10-14-2015
92 افراد انتحاری شجاع نیستند، نادان و طماع هستند Sarzamin Javid 10-12-2015
93 موسیقی ایرانی‌ Sarzamin Javid 10-12-2015
94 کلم به سران، با لباس عربی‌، به ما می‌گویند رای بدهید Sarzamin Javid 04-13-2009 (10:13 min.)
95 آخوندها، مثل اعراب اولیه میخواهند جعلیات شیعه را جانشین ایرانییت کنند Sarzamin Javid 01-01-2014 (21:53 min.)
96 حیثیت و شرافت این مملکت را به اسم اسلام از بین برده‌اند Sarzamin Javid 05-02-2014 (10:07 min.)
97 معرفی‌ تعداد دیگری از مغالطات - فریب خوردن مغز Sarzamin Javid 07-20-2015 (14:21 min.)
98 با منصور اسانلو - رژیمی‌ که همه چیز و همه کس را زیر نظر دارد Sarzamin Javid 10-07-2015
99 موسیقی ایرانی‌ - استاد قوامی ، عهدیه Sarzamin Javid 10-07-2015
100 در قدیم یک یزید داشتیم، حالا صدها، بلکه هزاران بدتر از یزید داریم Sarzamin Javid 10-05-2015
101 موسیقی ایرانی‌ - اکبر گلپایگانی، شریف و ملک Sarzamin Javid 10-05-2015
102 با شنوندگان در ارتباط با کشتار زائران ایرانی‌ در مکه Face-to-Face 10-03-2015
103 اوباما عراق را در سینی طلا به آخوندها داد- با دکتر نایب هاشم Sarzamin Javid 10-02-2015
104 موسیقی ایرانی‌ ۲۰۱۵/۰۲/۱۰ Sarzamin Javid 10-02-2015
105 حالا سرو کله‌ روس‌ها هم در سوریه پیدا شده، تا بیشتر بکشند Sarzamin Javid 09-30-2015
106 موسیقی گلها - ارکستر گلها Sarzamin Javid 09-30-2015
107 آدمی‌ با لباس عربی‌ نمایندهٔ ایران در سازمان ملل Sarzamin Javid 09-28-2015
108 موسیقی ایرانی‌ ۲۰۱۵/۱۳/۰۶ Sarzamin Javid 09-28-2015
109 گفتگو با منصور اسانلو - سانحهٔ مکه و کشته شدن بیش از هزار نفر Sarzamin Javid 09-25-2015
110 خانم زاها حدید، زن عرب، متحول کننده معماری در جهان Face-to-Face 09-26-2015
111 گفتگو با خسرو سمنانی - بهانه بمباران عراق تأسف آور بود Sarzamin Javid 09-18-2015
112 در کشورهای اسلامی حقوق مردم رعایت نمی‌شود Sarzamin Javid 09-23-2015
113 موسیقی ایرانی‌ Sarzamin Javid 09-18-2015
114 موسیقی ایرانی‌ - اکبر گلپایگانی Sarzamin Javid 09-23-2015
115 مغالطات ناشی‌ از تفکر غلط است، یعنی مغزی که کج رو است Sarzamin Javid 09-21-2015
116 استاد شجریان با سنتور استاد مشکاتیان Sarzamin Javid 09-21-2015
117 نیوشا توکلیان، خبرنگار عکاس جهانی‌ Face-to-Face 09-19-2015
118 دروغ جای راست را گرفته، دروغ از اجزای اصلی‌ دین است Sarzamin Javid 08-17-2015 (5:35 min.)
119 یکی‌ از کارهای زشت خانقاه ها، میراث بردن پسر از پدر اس Sarzamin Javid 07-20-2015 (6:21 min.)
120 مغلطهٔ علما (آخوندها) دارای احترام هستند=خلخالی محترم است Sarzamin Javid 09-14-2015
121 موسیقی ایرانی‌ ۲۰۱۵/۱۴/۰۹ Sarzamin Javid 09-14-2015
122 گفتگو با پانته آ بهرامی، فیلم ساز و مستند ساز Face-to-Face 09-12-2015
123 فیلم مستند پانته آ بهرامی Face-to-Face 09-12-2015
124 اکبر گلپایگانی Sarzamin Javid 09-11-2015
125 بودن مولا و آخوند از ضعف وطن دوستی‌ ما است Sarzamin Javid 09-11-2015
126 مردم دنبال آزادی بودند، نه دنبال امام لاف زن Sarzamin Javid 07-15-2015 (7:40 min.)
127 در جنگ ایران و عراق، یابو خمینی را ورشداشت Sarzamin Javid 03-02-2015 (8:43 min.)
128 پرچم شیر و خورشید ایران، زیباترین پرچم‌ها است Sarzamin Javid 09-07-2015
129 استاد شجریان Sarzamin Javid 09-07-2015
130 شکنجه و پایمالی حقوق انسان و حیوان با شیوه‌های مشابه Face-to-Face 09-05-2015
131 آخوندها سالهاست که مردم ایران را در انزوا، نگاه داشته‌اند Sarzamin Javid 09-04-2015
132 موسیقی ایرانی‌ - هایده Sarzamin Javid 09-04-2015
133 اگر من ندزدم، کس دیگری میدزدد Sarzamin Javid 09-02-2015
134 موسیقی ایرانی‌ Sarzamin Javid 09-02-2015
135 اگر زن و بچه مردم را در مدینه بفروشی، حلال است Sarzamin Javid 08-31-2015
136 موسیقی ایرانی‌ - اکبر گلپایگانی Sarzamin Javid 08-31-2015
137 جنایات کران تا کران آخوندها Face-to-Face 08-29-2015
138 از شاهکارهای برآمده در حکومت آخوندی Face-to-Face 08-29-2015
139 گفتگو با دکتر بیات - توافق اتمی‌ ایران Sarzamin Javid 08-28-2015
140 موسیقی ایرانی‌ Sarzamin Javid 08-28-2015
141 بخش سوم - ایران زمانی‌ آزاد میشود که مردم آگاه شوند Sarzamin Javid 08-19-2015 (8:35 min.)
142 بخش دوم - همهٔ مفاسد، ریشه در دروغ دارند Sarzamin Javid 08-19-2015 (9:27 min.)
143 بخش یکم - مردم ایران مثل زامبی‌ها شده‌اند Sarzamin Javid 08-19-2015 (10:53 min.)
144 نام ننه مکرمه قنبری، نقاش کهنسال روستا، جهانی‌ میشود Face-to-Face 08-22-2015
145 امضای کتاب در شرکت کتاب، ۲۳ آگست Sarzamin Javid 08-17-2015 (1:34 min.)
146 استبداد فردی میاید و میرود، استبداد ایدئولوژی (اسلامی) ماندگار است Sarzamin Javid 08-19-2015
147 موسیقی ایرانی‌ - بانو حمیرا Sarzamin Javid 08-19-2015
148 ما چقدر خوشبختیم، تمام گناهانمان پایه سنی‌ها نوشته میشود Sarzamin Javid 08-17-2015
149 موسیقی ایرانی‌ - استاد شجریان Sarzamin Javid 08-17-2015
150 بخش دوم، علل مخالفت اسرائیل و جمهوری خواهان با تفاهم اتمی‌ با ایران Face-to-Face 08-15-2015
151 گفتگو با منصور اسانلو - روابط جدید آمریکا و کوبا Sarzamin Javid 08-14-2015
152 موسیقی ایرانی‌ Sarzamin Javid 08-14-2015
153 حیثیت و آبروی تاریخی ما شاهنامه فردوسی‌ است Sarzamin Javid 08-12-2015
154 موسیقی ایرانی‌ - هایده Sarzamin Javid 08-12-2015
155 کسانی‌ با شمشیر کج، به جنگ ایران آمدند تا ما را آدم کنند (کامل) Sarzamin Javid 08-10-2015
156 استاد شجریان - فرید جاوید - شهرام ناظری Sarzamin Javid 08-10-2015
157 کسانی‌ با شمشیر کٔج، به جنگ ایران آمده بودند (کامل نیست) Sarzamin Javid 08-10-2015
158 هنگامه افشار -دکتر دانش - علل مخالفت اسرائیل و جمهوری خواهان با تفاهم اتمی‌ با ایران Face-to-Face 08-08-2015
159 نظر دکتر صرام کارشناس تأسیسات اتمی‌ در مورد توافق اتمی‌ ۵+۱با ایران Sarzamin Javid 08-07-2015
160 هشتاد هزار نفر در همان لحظات اول کشته شدند Sarzamin Javid 08-05-2015
161 موسیقی ایرانی‌ - جمال وفائی Sarzamin Javid 08-05-2015
162 ?آیا کسی‌ به عمق کلمه بیداد پی‌ برده است Sarzamin Javid 08-03-2015
163 موسیقی ایرانی‌ - بیداد Sarzamin Javid 08-03-2015
164 موسیقی ایرانی‌ Sarzamin Javid 07-27-2015
165 دلیل کشته شدن حضرت علی‌ در درگاه مسجد Sarzamin Javid 07-27-2015
166 توران میرهادی، استاد ادبیات کودکان - حکومت یک روزه زنان در ایران Face-to-Face 07-25-2015
167 لینک پتیشن برای امضا، در زیر ویدیو می‌باشد- سیامک دهقانپور و برنامهٔ افق Sarzamin Javid 07-24-2015
168 وقتی‌ صاحبخانه هفتیر می‌کشد، و دزد فرار می‌کند، به معنی اصلاح دزد نیست Sarzamin Javid 07-24-2015
169 موسیقی ایرانی‌ - مرضیه Sarzamin Javid 07-24-2015
170 عجب لنگی در کار ما پیدا شد Sarzamin Javid 07-22-2015
171 دعای سال نو: خداوندا، نسل‌های آینده ایرن در محیطی‌ خالی‌ از ترس.... Sarzamin Javid 01-01-2013
172 آخوندها آمده‌اند که هر چه را که در صدر اسلام نبرده بودند، غارت کنند Sarzamin Javid 03-18-2015 (9:02 min)
173 فوتبال دختران در ایران و جهان Face-to-Face 07-18-2015
174 فوتبال دختران در ایران و جهان (کامل) Face-to-Face 07-18-2015
175 گفتگو با دکتر کریم قصیم - تخریب محیط زیست توسط آخوندها Sarzamin Javid 07-17-2015
176 غزل فخرالدین عراقی‌ Sarzamin Javid 07-17-2015
177 تا سر نیزه زیر گلوی آخوند نباشد، سر میز نمی‌‌آید Sarzamin Javid 07-15-2015
178 مقصود از تحصیل، رها شدن از چنگال خرافات است Sarzamin Javid 07-13-2015
179 موسیقی ایرانی‌ - دلکش Sarzamin Javid 07-13-2015
180 هنگامه افشار، بنیانگذار و کاپیتان تیم‌ فوتبال دختران پرسپولیس Face-to-Face 07-11-2015
181 بحران هسته‌ای با دکتر رضا مریدی Sarzamin Javid 07-10-2015
182 موسیقی ایرانی‌ Sarzamin Javid 07-10-2015
183 توضیح در باره سوتی برنامه دیروز Sarzamin Javid 07-08-2015
184 موسقی ارانی - ایرج Sarzamin Javid 07-08-2015
185 چنگیز خان مغول هم کار آخوند ها را نکرد Sarzamin Javid 07-06-2015
186 تاریخچه چهارم جولای- روز استقلال آمریکا Face-to-Face 07-04-2015
187 مصاحبه پرویز کاردان با بهرام مشیری Sarzamin Javid 07-01-2015
188 گویا وجدان ملی‌ ما به خواب رفته Sarzamin Javid 07-01-2015
189 موسیقی ایرانی‌ - مرحوم لطفی‌ Sarzamin Javid 07-01-2015
190 چون دولت فاسد است، به مردم گزارش نمیدهد Sarzamin Javid 06-29-2015
191 موسیقی ایرانی‌ - استاد شجریان Sarzamin Javid 06-29-2015
192 قفندر با شنیدن موسیقی از پنجره وارد خانه میشود و Sarzamin Javid 06-24-2015
193 موسیقی ایرانی‌ - مهستی Sarzamin Javid 06-24-2015
194 حلول ماه شکمبارگی و اسارت زنان ایران در خانه‌ها Sarzamin Javid 06-22-2015
195 موسیقی ایرانی‌ Sarzamin Javid 06-22-2015
196 فیلم مربوط به جنگ جهانی‌ Sarzamin Javid 06-22-2015
197 هیچ دیکتاتوری از دیکتاتور دیگر خوبتر نیست Sarzamin Javid
198 ژاندارک، ناجی کشور فرانسه - بخش دوم Face-to-Face 06-20-2015
199 فرد گرایی ما به حدی است که خدا را فراموش کرده ایم چسبیده ایم به علی‌ Sarzamin Javid 06-17-2015
200 موسیقی ایرانی‌ - ۲۰۱۵/۱۷/۰۶ Sarzamin Javid 06-17-2015
201 خمینی میگفت شیر خورشید ملعون است، ولی‌ عنکبوت هندی را می‌خواست Sarzamin Javid 06-15-2015
202 موسیقی ایرانی‌ - استاد شجریان Sarzamin Javid 06-15-2015
203 آزادی مذهبی‌، مادر همهٔ آزادی‌ها است Sarzamin Javid - YARAN 06-15-2015
204 ژاندارک ، ناجی فرانسه، بخش اول Face-to-Face 06-13-2015
205 گفتگوی مشیری با بهرام چوبینه - چگونه به اینجا رسیدیم Sarzamin Javid 06-12-2015
206 موسیقی ایرانی‌ - استاد شجریان Sarzamin Javid 06-12-2015
207 چند تن به قصد خدمت به مردم از خانه بیرون میروند Sarzamin Javid 06-08-2015
208 پرفسور جان باردین یکی‌ از پیامبران عصر جدید Sarzamin Javid 06-08-2015
209 استاد شجریان Sarzamin Javid 06-08-2015
210 فردوسی‌ به تفصیل از ساسانیان صحبت کرده‌است Sarzamin Javid - YARAN 06-08-2015
211 جهان ملک خاتون، شاعره عصر حافظ - با سبک مشابه حافظ - بخش دوم Face-to-Face 06-06-2015
212 گفتار رفسنجانی‌ و خامنه‌ای در باره‌ زندگی‌ خمینی Sarzamin Javid 06-05-2015
213 موسیقی ایرانی‌ - ۲۰۱۵/۰۵/۰۶ Sarzamin Javid 06-05-2015
214 خامنه‌ای در عمرش ۵ دقیقه صرف شاهنامه نکرده است Sarzamin Javid 06-03-2015
215 موسیقی ایرانی‌ Sarzamin Javid 06-03-2015
216 مشیری و میبیدی - آیا فردوسی‌ شیعه بود یا سنی Sarzamin Javid - YARAN 06-01-2015
217 جهان ملک خاتون، شاعره عصر حافظ - با سبک مشابه حافظ Face-to-Face 05-30-2015
218 مشیری و فلاحتی - شاهنامه فردوسی‌ VOA 05-29-2015
219 در عالم اسلام بی‌چاره، بدبخت و مظلوم تر از شیعه نداریم Sarzamin Javid 05-27-2015
220 انتشارت سرزمین جاوید Sarzamin Javid 05-27-2015
221 موسیقی ایرانی‌ - دلکش Sarzamin Javid 05-27-2015
222 هیچ حقیقتی در جبرئیل وجود ندارد، و آن باعث ذلّت ما شده Sarzamin Javid 05-25-2015
223 موسیقی فرید فرجاد Sarzamin Javid 05-25-2015
224 مشیری و میبیدی - گناهکار اصلی‌، کاتبان بودند Sarzamin Javid - YARAN 05-25-2015
225 مهستی گنجه‌ای ، شاعره، عمر خیام زنان در هزار سال پیش - بخش دوم Face-to-Face 05-23-2015
226 آخوندها از روز نخست کشتار و تجاوز را آغاز کردند Sarzamin Javid 05-20-2015
227 یکشنبه ۲۴ می: معرفی‌ و امضا کتاب جدید بهرام مشیری Sarzamin Javid 05-20-2015
228 موسیقی بسیار زیبا توسط ارکستر Sarzamin Javid 05-20-2015
229 گویا زرتشت در باره‌ حکومت آخوندها حرف میزند Sarzamin Javid 05-18-2015
230 موسیقی ایرانی‌ - فرید فرجاد Sarzamin Javid 05-18-2015
231 اثر موسیقی در رفتار این شتر Sarzamin Javid 05-18-2015
232 انتشارت سرزمین جاوید Sarzamin Javid 05-18-2015
233 مهستی گنجه ای، شاعره، عمر خیام زنان در هزار سال پیش Face-to-Face 05-16-2015
234 این چه دینی است که نود درصد آن کافر است Sarzamin Javid 05-15-2015
235 موسیقی ایرانی‌ - معرفی کتاب بهرام مشیری Sarzamin Javid 05-15-2015
236 بنگاه دین و قدرت همیشه مزاحم بشریت بوده‌اند Sarzamin Javid 05-13-2015
237 کلاس شاهنامه در ۲۴ می به کوشش کامبیز و کیانوش سالکی Sarzamin Javid 05-13-2015
238 موسیقی ایرانی‌ ۲۰۱۵/۱۳/۰۵ Sarzamin Javid 05-13-2015
239 دست مولا اگر به قاب رسد، میکند تا به سطح آب رسد Sarzamin Javid 05-11-2015
240 موسیقی ایرانی‌ ۲۰۱۵/۱۱/۰۵ Sarzamin Javid 05-11-2015
241 جهت تهیه انتشارت سرزمین جاوید Sarzamin Javid 05-11-2015
242 شکریه عرفانی ، شاعره افغان - تضاد در جامعه ایران Face-to-Face 05-09-2015
243 کند و کاو مهری با مشیری در باره‌ کتاب نقدی بر شاهنامه Sarzamin Javid 05-08-2015
244 آخوند: اپیلاسیون باعث فحشا میشود Sarzamin Javid 05-06-2015
245 کمانچه هابیل علیف Sarzamin Javid 05-06-2015
246 جهت تهیه انتشارت سرزمین جاوید Sarzamin Javid 05-06-2015
247 ظریف گفت: ما زندانی عقیدتی‌ نداریم Sarzamin Javid 05-04-2015
248 داستان امّی بودن پیامبر اسلام Sarzamin Javid 05-04-2015
249 موسیقی ایرانی‌ Sarzamin Javid 05-04-2015
250 جهت تهیه انتشارت سرزمین جاوید Sarzamin Javid 05-04-2015
251 حدود ۷۰۰ سال ایران مواجه بود با غارت و دزدی، که آن تکرار شده Sarzamin Javid 04-29-2015
252 موسیقی ایرانی‌ - 2015/04/29 Sarzamin Javid 04-29-2015
253 خدایان زن اعراب جاهلی - خود کشی‌ فقرا در ایران Face-to-Face 04-25-2015
254 از مراحل زندگی‌ پیامبران، انزوا و تعلیم .... است Sarzamin Javid 04-22-2015
255 جهت تهیه انتشارت سرزمین جاوید Sarzamin Javid 04-22-2015
256 موسیقی ایرانی‌ - عهدیه Sarzamin Javid 04-22-2015
257 دزدان و مستبدین، کارشان پنهانکاری و جنایت و مسئولیت ناپذیری است Sarzamin Javid 04-20-2015
258 جهت تهیه انتشارت سرزمین جاوید Sarzamin Javid 04-20-2015
259 موسیقی ایرانی‌ - کتاب بهرام مشیری Sarzamin Javid 04-20-2015
260 مخترعين نسل جوان ايرانى، جهانى ميشوند Face-to-Face 04-18-2015
261 PARS TV show 041815 Face-to-Face 04-18-2015
262 از لحاظ ادبی‌، قران جایی ندارد - گفتگو با دکتر فرید اشکان Sarzamin Javid 04-17-2015
263 استاد شجریان Sarzamin Javid 04-17-2015
264 جهت تهیه انتشارت سرزمین جاوید Sarzamin Javid 04-17-2015
265 شهروند دارای حقوق است، مردم ما امت هستند Sarzamin Javid 04-15-2015
266 موسیقی ایرانی‌ - کتاب بهرام مشیری Sarzamin Javid 04-15-2015
267 در کشور ما، زور جای استدلال و دیوانگی جای عقل را گرفته است Sarzamin Javid 04-13-2015
268 آخرین کتاب بهرام مشیری Sarzamin Javid 04-13-2015
269 موسیقی ایرانی‌ - ۲۰۱۵/۱۳/۰۴ Sarzamin Javid 04-13-2015
270 پروانه وثوق،مادر ترزاى ايران/ رابعه ،چامه سراى زن Face-to-Face 04-11-2015
271 آخوندها برای اصغر به دنیا نیامده گریه میکنند Sarzamin Javid 04-08-2015
272 نقدی بر چاپهای انتقادی شاهنامه و تصحیحی جدید از داستان رستم و سهراب Sarzamin Javid 04-08-2015
273 موسیقی ایرانی‌ - ۲۰۱۵/۰۸/۰۴ Sarzamin Javid 04-08-2015
274 آخوندها حتی آب رکن آباد را هم خشک کردند Sarzamin Javid 04-06-2015
275 گلهای تازه ٨٣: : عهدیه , ایرج , همایون خرم , کریم فکور Sarzamin Javid 04-06-2015
276 نقدی بر چاپهای انتقادی شاهنامه و تصحیحی جدید از داستان رستم و سهراب Sarzamin Javid 04-06-2015
277 آخوند اگر می‌توانست، روی سر طبیعت هم چادر می‌کشید Face-to-Face 04-04-2015
278 به درد حسین گریه می‌کنیم، به همسایه‌ات نگاه کن و گریه کن Sarzamin Javid 04-01-2015
279 موسیقی ایرانی‌ - عهدیه و ایرج Sarzamin Javid 04-01-2015
280 ساز و سخن - مجموعه شماره 6- با صدای بهرام مشیری Sarzamin Javid 04-01-2015
281 سنگسار دهن کجی به چند هزار سال تمدن انسانی‌ است Sarzamin Javid 03-30-2015
282 آواز ایرج- ویلن ملک - شعر ابوالحسن ورزی Sarzamin Javid 03-30-2015
283 ساز و سخن - مجموعه شماره 5- با صدای بهرام مشیری Sarzamin Javid 03-30-2015
284 هنگامه افشار - مصطفی دانش : شرایط انفجاری در منطقه خاورمیانه Face-to-Face 03-28-2015
285 بیشترین نگرانی تخریب اخلاق توسط جرثومه‌های فساد است Sarzamin Javid 03-27-2015
286 ساز و سخن - مجموعه شماره 5- با صدای بهرام مشیری Sarzamin Javid 03-27-2015
287 موسیقی ایرانی‌ - حسن ستار Sarzamin Javid 03-27-2015
288 به امید آنکه در نوروز دیگر از اهریمنان در ایران خبری نباشد Sarzamin Javid 03-25-2015
289 بیاد سیاوش زندگانی Sarzamin Javid 03-25-2015
290 ساز و سخن - مجموعه شماره 4- با صدای بهرام مشیری Sarzamin Javid 03-25-2015
291 بخش دوم برنامه نوروزی بهرام مشیری Sarzamin Javid 03-21-2015
292 بخش اول برنامه نوروزی بهرام مشیری Sarzamin Javid 03-21-2015
293 جعل احادیث رافضی‌ها برمیگردد به دوران قدیم Sarzamin Javid 03-23-2015
294 موسقی ایرانی‌ ۲۰۱۵/۲۳/۰۳ Sarzamin Javid 03-23-2015
295 ساز و سخن - مجموعه شماره 3 - با صدای بهرام مشیری Sarzamin Javid 03-23-2015
296 هویت ایرانی‌ و هویت اسلامی با بهرام مشیری-ویدئو کامل Sarzamin Javid_VOA 03-20-2015
297 هویت ایرانی‌ و هویت اسلامی با بهرام مشیری Sarzamin Javid_VOA 03-20-2015
298 این دوران حملهٔ دوم دزدان مدینه است که ملیون بار بدتر از اولی‌ است Sarzamin Javid 03-18-2015
299 ساز و سخن - مجموعه شماره 2 - با صدای بهرام مشیری Sarzamin Javid 03-18-2015
300 در مورد افرادی که کتاب جدید بهرام مشیری را سفارش داده‌اند Sarzamin Javid 03-18-2015(3:45min.)
301 آخوند‌ها مزاحم آزادی، زندگی‌ و هنر هستند Sarzamin Javid 03-16-2015
302 9 ساز و سخن - مجموعه شماره 1 - با صدای بهرام مشیری Sarzamin Javid 03-16-2015
303 سلفی یعنی گروهی که معتقد به رفتار رسول الله هستند Moshiri _Forouzandeh 03-10-2015
304 هنگامه افشار -مصطفی دانش: نزدیکی‌ آمریکا و نظام اسلامی در ایران Face-to-Face 03-14-2015
305 یک مغلطه میتواند کشوری را به خاک و خون بکشاند Sarzamin Javid 03-09-2015
306 ساز و سخن - مجموعه شماره 1 - با صدای بهرام مشیری Sarzamin Javid 03-09-2015
307 تاریخچهٔ هشتم مارس، روز جهانی‌ زن Face-to-Face 03-07-2015
308 شعری زیبا از هنگامه افشار Face-to-Face 03-07-2015
309 با دکتر نقره کار - مردم دعا میکنند خامنه‌ای بمیرد Sarzamin Javid 03-06-2015
310 ساز و سخن - مجموعه شماره ۲ - با صدای بهرام مشیری Sarzamin Javid 03-06-2015
311 شاهنامه کتاب ملی‌ ماست، باید آنرا گرامی‌ بداریم Moshiri _Forouzandeh 03-05-2015
312 اقوام غیر اسلامی، با ایدئولوژی و دشمنی با فرهنگ ایرانی‌ نیامدند Sarzamin Javid 03-04-2015
313 موزیک ایرانی‌ - نوای نی‌‌ Sarzamin Javid 03-04-2015
314 ساز و سخن - با صدای بهرام مشیری Sarzamin Javid 03-04-2015
315 جنگ ایران و عراق را دو دیوانه به راه انداختند Sarzamin Javid 03-02-2015
316 قصیده‌ای از استاد بهار با صدای بهرام مشیری Sarzamin Javid 03-02-2015
317 تاریخچه حجاب - بخش دوم Face-to-Face 02-28-2015
318 ما درد دین نداریم، درد وطن و آزادی داریم Sarzamin Javid 02-27-2015
319 آوازی بسیار زیبا از اکبر گلپایگانی Sarzamin Javid 02-27-2015
320 نخستین دشمن شاهنامه فردوسی‌، حضرت محمد بوده است Moshiri _Forouzandeh 02-24-2015
321 داعش از فروش اجساد کشته شدگان، کسب درامد می‌کند Sarzamin Javid 02-23-2015
322 تاریخچه حجاب - قسمت اول Face-to-Face 02-21-2015
323 علی‌ شریعتی‌: مردم گوسفند اند و امام با چماق آنها را رهبری کند Sarzamin Javid 02-20-2015
324 دار و دستهٔ آخوندها از ایران و ایرانی‌ نفرت دارند، و لباس عربی‌ میپوشند Sarzamin Javid 02-18-2015
325 کتاب جدید بهرام مشیری: نقدی بر چاپ‌های انتقادی شاهنامه Sarzamin Javid 04-21-2014 (8:20min.)
326 دین جزئی از زندگی‌ است، زندگی‌ فدای دین نیست Sarzamin Javid 05-02-2014 (10:07min.)
327 رقابت مذاهب با زن - تاریخچه روز جهانی‌ عشق Face-to-Face 02-14-2015
328 ننگ‌ فقط متوجه مستبدین نیست، بر ما مردم هم هست Sarzamin Javid 02-13-2015
329 رژیم اهریمنی آخوندی، کلنگ بدست آثار ایرانی‌ را از بین میبرد Sarzamin Javid 02-11-2015
330 در باره‌ مغالطات در اشعار بزرگان شعر ایران Sarzamin Javid 02-09-2015
331 بد فرجامی ثروت و شهرت - زنانی که از جایزهٔ نوبل محروم شدند Face-to-Face 02-07-2015
332 وضع اسفناک زنان در جهان اسلام، با الهه امانی Sarzamin Javid 02-06-2015
333 اگر بهشتی‌ هست، در همین زمین و در ایران زمین است Sarzamin Javid 06-23-2014 ( 10:18 min )
334 همدان یکی‌ از شهر‌های کهن و افسانه‌ای ایران Sarzamin Javid 04-21-2014 ( 7:04 min )
335 درد و رنج را در اشعار بهار می‌بینید Sarzamin Javid 04-21-2014 ( 9:25 min )
336 تضاد در بین اعراب - ایران درودی، نقاش Face-to-Face 01-31-2015
337 با پرویز دستمالچی: خونخوارترین حکومتهای ایران در قرن‌های اخیر Sarzamin Javid 01-30-2015
338 در اسلام زن دارای ارزش نیست Sarzamin Javid 01-28-2015
339 خاصیت جدید دسته بیل Sarzamin Javid 01-28-2015
340 دنیا را عقل نجات داده و مدنیّت را تعقل بوجود آورده است Sarzamin Javid 01-26-2015
341 پیانو پسر ۵ ساله - استاد عبادی با یاحقی و جهانگیر ملک Sarzamin Javid 01-26-2015
342 قدیمی‌ترین مصاحبه با زنده‌یاد هایده توسط هنگامه افشار Face-to-Face 01-24-2015
343 اینها میخواهند توحش خود را به جهان متمدن تحمیل کنند Sarzamin Javid 01-23-2015
344 موسیقی ایرانی‌ - حسین تابان Sarzamin Javid 01-23-2015
345 نماینده خامنه‌ای گفت:هرکس مخالف نظام است، از ایران برود Sarzamin Javid 01-21-2015
346 رقص زیبای رامبا Sarzamin Javid 01-21-2015
347 مسالهٔ چاپلوسی در جامعه ما ریشه در استبداد دارد Sarzamin Javid 01-19-2015
348 پرویز یاحقی با سنتور توکل Sarzamin Javid 01-19-2015
349 هنگامه افشار- مصطفى دانش-مزدوران كشتار حامى غرب در خاور ميانه Face-to-Face 01-17-2015
350 مشیری با منصور اصانلو - موانع استقرار دموکراسی در ایران Sarzamin Javid 01-16-2015
351 موسیقی ایرانی‌ - ۲۰۱۵/۱۶/۰۱ Sarzamin Javid 01-16-2015
352 جواب مشیری به مهمانان برنامهٔ افق صدای آمریکا Sarzamin Javid 01-12-2015
353 موسیقی ایرانی‌ ۲۰۱۵/۱۲/۰۱ Sarzamin Javid 01-12-2015
354 در ذهنیت آدمهای مدنی، زدن، کشتن و تجاوز جایی ندارد Sarzamin Javid 01-14-2015
355 شایان کاویانی Sarzamin Javid 01-14-2015
356 موسیقی ایرانی‌ - ۲۰۱۵/۱۴/۰۱ Sarzamin Javid 01-14-2015
357 هنگامه افشار‌مصطفی دانش: نقش دولت فرانسه در تروریسم اسلامی Face-to-Face 01-10-2015
358 در باره آنچه در برنامهٔ دیروز افق صدای امریکا گذشت Sarzamin Javid 01-09-2015
359 لطفی‌ و بانو مرضیه Sarzamin Javid 01-09-2015
360 گفتگوی بهرام مشیری با افق - ریشهٔ‌ خشونت در اسلام Sarzamin Javid-VOA 01-08-2015
361 حمله سرداران اسلام به دفتر یک روزنامه و قتل ۱۲ نفر Sarzamin Javid 01-07-2015
362 موسیقی ایرانی‌ - اکبر گلپایگانی Sarzamin Javid 01-07-2015
363 قتل احمد کسروی در کاخ دادگستری توسط عوامل نواب صفوی Sarzamin Javid 01-05-2015
364 ساز استاد عبادی - دستگاه ابوعطا Sarzamin Javid 01-05-2015
365 غزل حافظ و سعدی با صدای بهرام مشیری Sarzamin Javid 01-05-2015
366 هنگامه افشار- مصطفی دانش - برسی‌ سال ۲۰۱۴ Face-to-Face 01-03-2015
367 چیزی در دایرهٔ علم است که بتوان در باره آن تحقیق کرد Sarzamin Javid 01-02-2015
368 موسیقی ایرانی‌ - ۲۰۱۵/۰۲/۰۱ Sarzamin Javid 01-02-2015
369 امروزه فضای ایران مسموم و متعفن است Sarzamin Javid 12-31-2014
370 بر اساس تعالیم قرآن، اجازه دفن مرده بهایی را هم نمیدهند Sarzamin Javid 12-31-2014
371 موسیقی ایرانی‌ - تار استاد مجد Sarzamin Javid 12-31-2014
372 سرباز و پلیس یعنی قانون، تمام مردم مملکت دارای حقوق یکسان اند Sarzamin Javid 12-29-2014
373 بنان، محجوبی، شیدا: ساز و آواز همایون Sarzamin Javid 12-29-2014
374 استان کرمان - بخش دوم Face-to-Face 06-28-2014
375 هنگامه افشار با حسین لی‌ - در بارهٔ صادق چوبک EPersian Radio_122614
376 گفتگوی مشیری با منصور اصانلو - مسائل کارگران ایران Sarzamin Javid 12-26-2014
377 موسیقی ایرانی‌ - نادر گلشین Sarzamin Javid 12-26-2014
378 حتی یک‌نفر که دستش برای مال مردم کج نباشد، پیدا نمی‌کنیم Sarzamin Javid 12-24-2014
379 موسیقی ایرانی‌ - پرویز یاحقی Sarzamin Javid 12-24-2014
380 از شروع انقلاب آخوندی، هیچ کس به علت جنایت و فساد دادگاهی نشده Sarzamin Javid 12-22-2014
381 موسیقی ایرانی‌ - ۲۰۱۴/۲۲/۱۲ Sarzamin Javid 12-22-2014
382 هاوکینگ، آغاز و پایان جهان هستی Moshiri with Ofogh VOA
383 ارزش سگ‌ در زندگی‌ انسان Face-to-Face 12-20-2014
384 مشیری با دکتر نایب هاشم - حقوق بشر در حکومت آخوندی Sarzamin Javid 12-19-2014
385 موسیقی ایرانی‌ - ۲۰۱۴/۱۹/۱۲ Sarzamin Javid 12-19-2014
386 سخنرانی‌ حسین بازجوی فاشیست و دروغگو در دانشگاه Sarzamin Javid 12-17-2014
387 موسیقی ایرانی‌ - ایرج Sarzamin Javid 12-17-2014
388 یک رودخانه خون بین مردم ایران و این حکومت آخوندی در جریان است Sarzamin Javid 12-15-2014
389 آواز گلپایگانی Sarzamin Javid 12-15-2014
390 هنگامه افشار - زندگی‌ ماری کوری Face-to-Face 07-13-2013
391 خمینی: حیثیت و آزادی همه در دست من است، نه قانون Sarzamin Javid 12-12-2014
392 موسیقی زیبای آذربایجانی Sarzamin Javid 12-12-2014
393 حقوق بشر اسلامی: مردم گوسفند اند، امام چوپان است Sarzamin Javid 12-10-2014- B.Moshiri
394 استاد فرهنگ شریف - همایون خرم Sarzamin Javid 12-10-2014
395 آیا اگر پیامبر امروز زنده بود، دستور اعدام سهیل عربی‌ را صادر میکرد؟ Sarzamin Javid 12-08-2014- B.Moshiri
396 PARS TV show 120814 Sarzamin Javid 12-08-2014- B.Moshiri
397 افشار و محمد علی‌ خلیلی، وکیل حقوق بشر Face-to-Face 12-06-2014
398 شکم آخوند چقدر جا دارد، و چی‌ آن را سیر می‌کند Sarzamin Javid 12-03-2014- B.Moshiri
399 موسیقی ایرانی‌ - ۲۰۱۴/۰۳/۱۲ Sarzamin Javid 12-03-2014- B.Moshiri
400 اردوغان: غربی‌ها خود را دوستان ما جلوه می‌دهند، اما آرزوی مرگ ما را دارند Sarzamin Javid 12-01-2014- B.Moshiri
401 نی‌‌ استاد محمد موسوی Sarzamin Javid 12-01-2014- B.Moshiri
402 آیا حس پفیوزی به این رئیس جمهور عمامه بسر دست نمیدهد Sarzamin Javid 11-26-2014
403 ویلن حبیب اللهّ بدیعی Sarzamin Javid 11-26-2014
404 انگاری خداوند نمی‌خواهد ما روی آزادی را ببینیم Sarzamin Javid 11-24-2014
405 تار: بهرام مشیری، سه تار: کامران تندر Sarzamin Javid 11-24-2014
406 ک شاخه گل ۴۴۷ : شجریان ، عبادی ، یاحقی Sarzamin Javid 11-24-2014
407 انتقادهای تند استاد شجریان ازخمینی و احمدی Sarzamin Javid 11-24-2014
408 روز منع خشونت علیه زنان Face-to-Face 11-22-2014
409 با دکتر بهروز بیات، در مورد مسائل اتمی‌ و دزدان تاریخی‌، ملاها Sarzamin Javid 11-21-2014
410 علیرضا افتخاری Sarzamin Javid 11-21-2014
411 مردم ایران از باهوش‌ترین مللل جهان هستند Sarzamin Javid 11-19-2014
412 ویلن فرید فرجاد Sarzamin Javid 11-19-2014
413 مبارزه زنان با دیکتاتورها Face-to-Face 11-15-2014
414 انتقال ده فرمان به انبار - گفتگو با دکتر درویش پور Sarzamin Javid 11-14-2014
415 موسیقی ایرانی‌ - ۲۰۱۴/۱۴/۱۱ Sarzamin Javid 11-14-2014
416 لباس آخوندی، لباس کلاشی است Sarzamin Javid 11-12-2014
417 جشن هنر شیراز - استاد شجریان Sarzamin Javid 11-12-2014
418 ابزار استبداد دینی، چندین برابر استبداد عرفی است Sarzamin Javid 11-10-2014
419 تار مجید درخشانی و آواز محمد معتمدی Sarzamin Javid 11-10-2014
420 عرق‌های کارخانجات عرق سازی را شیعیان علی‌ می‌خوردند، حالا سینه میزنند Sarzamin Javid 11-07-2014
421 موسیقی از سیستان و بلوچستان Sarzamin Javid 11-07-2014
422 ترفندهای رژیم در سرکوب جوانان Face-to-Face 11-08-2014
423 کشتن وزیران در ایران سابقه طولانی‌ دارد Sarzamin Javid 12-05-2008 (4:25min)
424 کلاه برداری ۲۶۰ کیلومتر مربع روسها از سر ایران Sarzamin Javid 11-09-2011 (7:49min.)
425 متأسفانه تصویر خوب نیست Sarzamin Javid 11-05-2014
426 این حکومت آخوندی، ننگین‌ترین در تاریخ ایران زمین است Sarzamin Javid 11-03-2014
427 موسیقی ایرانی‌ - ادیب خوانساری Sarzamin Javid 11-03-2014
428 افشار و هما احسان: اعدام ریحانه جباری، سمبل سرکوب نظام آخوندی Face-to-Face 11-01-2014
429 در ادیان سامی، سوال نداریم، خدائی عقب افتاده داریم Sarzamin Javid 10-29-2014
430 موسیقی کردی ۲۰۱۴/۱۰/۲۹ Sarzamin Javid 10-29-2014
431 حادثه تیراندازی در عروسی‌ - ۱ Sarzamin Javid 10-29-2014
432 حادثه تیراندازی در عروسی‌ - ۲ Sarzamin Javid 10-29-2014
433 یکی‌ از کارهای فرومایگان به حکومت رسیده، تخریب آثار پیشینیان است Sarzamin Javid 10-27-2014
434 استاد شهرام میرجلالی Sarzamin Javid 10-27-2014
435 افشار و دانش: سیاست یک جانبه اسرائیل Face-to-Face 10-25-2014
436 بالاخره آخوندها، ریحانه جباری را به قتل رساندند Sarzamin Javid 10-24-2014
437 آواز گیسو شاکری Sarzamin Javid 10-24-2014
438 گیسو شاکردی : تا به کی خموشی ای زنان ایران Sarzamin Javid 10-24-2014
439 Kamran Thunder - اعدام گل Sarzamin Javid 10-24-2014
440 اگر در مقابل اسید پاشی مزدوران رژیم کاری نکنیم، سالها تو سری خواهیم خورد Sarzamin Javid 10-22-2014
441 تار بیوک مراغه ای Sarzamin Javid 10-22-2014
442 زاهدی گفت: من با تانک آمدم و با تانک میروم Sarzamin Javid 10-20-2014
443 سهیلا گلستانی - آهنگ از دکتر جهانشاه برومند Sarzamin Javid 10-20-2014
444 افشار- دکتر دانش: زنان حماسه آفرین کوبانی Face-to-Face 10-18-2014
445 اصلاح طلب‌ها نقش بسیار مخربی در جامعه ایران دارند Sarzamin Javid 10-17-2014
446 PARS TV show 101714 Sarzamin Javid 10-17-2014
447 برای خمینی، آنچه مطرح نبود حقوق مردم و آزادی بود Sarzamin Javid 10-15-2014
448 موسیقی ایرانی‌ - برادران کامکار Sarzamin Javid 10-15-2014
449 سربازان گمنام امام زمان یعنی: جاسوسان چاقوکش آدم کش خامنه‌ای Sarzamin Javid 10-13-2014
450 میلیونها کودک مسلمان در معرض آسیب و آزار Face-to-Face 10-11-2014
451 گرفتاری ما این بوده که بین قبایل وحشی مدنیّت ساختیم Sarzamin Javid 10-08-2014
452 از ترس چاقو کشان اسلام، کسی‌ جرات نکرده سوالی بکند Sarzamin Javid 10-06-2014
453 موسیقی ایرانی‌ - ۲۰۱۴/۰۶/۱۰ Sarzamin Javid 10-06-2014
454 زن، قربانی جنسی‌ دین و ایدئولوژی سیاسی - بخش دوم Face-to-Face 10-04-2014
455 خدای اسلام یک مرد عرب عصبانی‌ خونخوار است Sarzamin Javid 10-03-2014
456 موسیقی ایرانی‌ - استاد بدیعی Sarzamin Javid 10-03-2014
457 در اسلام، همیشه در هر عنصر اخلاقی‌ یک اما و اگری هست Sarzamin Javid 10-01-2014
458 استاد تار - موسیقی ترکی‌ Sarzamin Javid 10-01-2014
459 هزار سال، کشاورز ایرانی‌ کار می‌کند و آخوند مفت می‌خورد Sarzamin Javid 09-29-2014
460 سه استاد بزرگ: تاج اصفهانی - جلیل شهناز و حسن کسائی Sarzamin Javid 09-29-2014
461 زن، قربانی جنسی‌ دین و ایدئولوژی سیاسی Face-to-Face 09-27-2014
462 سانسور و سرکوب کانون نویسندگان و بقیه Sarzamin Javid 09-26-2014
463 موسیقی ایرانی‌ - ۲۰۱۴/۲۶/۰۹ Sarzamin Javid 09-26-2014
464 بزرگترین زالوی حکومت آخوندها، سپاه پاسداران است Sarzamin Javid 09-24-2014
465 خانم مرضیه - شعر بیژن ترقی‌ با همایون خرم Sarzamin Javid 09-24-2014
466 تقی‌زاده: یپرم خان ارمنی، مثل ناپلئون بود Sarzamin Javid 09-22-2014
467 موسیقی ایرانی‌ - ۲۰۱۴/۲۲/۰۹ Sarzamin Javid 09-22-2014
468 سه زن الهام بخش برای زنان Face-to-Face 09-20-2014
469 امروز که مشتی روضه خان گدا در مسندند، Sarzamin Javid 09-17-2014
470 موسیقی ایرانی‌ - ۲۰۱۴/۱۷/۰۹ Sarzamin Javid 09-17-2014
471 دوران طلائی برای که؟ آنها که همه را قتل عام کردند Sarzamin Javid 09-15-2014
472 موسیقی ایرانی‌ - ۲۰۱۴/۱۵/۰۹ Sarzamin Javid 09-15-2014
473 گذر از روحانیت بخش ۱۰ - جلسهٔ آخر B.Moshiri _ F.Forouzande 09-11-2014
474 آزادی بیان شریف‌ترین پدیدهٔ و کشف انسانی‌ است Sarzamin Javid 09-10-2014
475 ویالن استاد بدیعی - آواز استاد محمودی Sarzamin Javid 09-10-2014
476 بزرگی‌ یک شاعر رابطه مستقیم دارد با میزان نفوذش در حافظهٔ ملی‌ Sarzamin Javid 09-08-2014
477 موسیقی ایرانی‌ - ویالن پرویز یاحقی Sarzamin Javid 09-08-2014
478 افشار و مسعود نقره کار - زنان جاهل و لات در ایران Face-to-Face 09-06-2014
479 ایدئولوژی و دگراندیشی، سخنی از بهرام مشیری . Sarzamin Javid 09-05-2014
480 پرسش و پاسخ بهرام مشیری و مسعود نقره کار، سمینار دالاس . Sarzamin Javid 09-05-2014
481 همواره قدرت توام با جنایت است - زبان رایج در جهنم کدام است Sarzamin Javid 09-03-2014
482 استاد تار، هوشنگ ظریف Sarzamin Javid 09-03-2014
483 مردم حتی توی قبر هم باید به آخوندها باج بدهند Sarzamin Javid 09-01-2014
484 نی‌‌ استاد حسن کسائی Sarzamin Javid 09-01-2014
485 چرا روحانی اشاره‌ا‌ی به زندانیان سیاسی نکرد Sarzamin Javid 06-17-2013 (3:51 min.)
486 غیرت دختر افغانی - غیرت ما کجاست Sarzamin Javid 04-25-2014 (1:14 min.)
487 نقش سیمین بهبهانی در جنبش فرهنگی‌ و اجتماعی زنان ایران Face-to-Face 08-30-2014
488 گذر از روحانیت بخش ۹ - آخوند و عطر و بوی زن B.Moshiri _ F.Forouzande 08-28-2014
489 در مراسم سیمین بهبهانی مردم شعار‌های وطنی می‌دادند Sarzamin Javid 08-27-2014
490 کمانچه - موسیقی آذربایجانی Sarzamin Javid 08-27-2014
491 اگر عایشه قلم و کاغذ آورده بود، این شر بزرگ Sarzamin Javid 08-25-2014
492 موسیقی ایرانی‌ - بنان Sarzamin Javid 08-25-2014
493 مصاحبهٔ هنگامه افشار با سیمین بهبهانی، ۳ مارس ۲۰۱۲ Face-to-Face 08-23-2014
494 خواص نوره کشی‌ در طب اسلامی Sarzamin Javid 08-22-2014
495 موسیقی ایرانی‌ - ۲۰۱۴/۲۲/۰۸ Sarzamin Javid 08-22-2014
496 مصاحبه هنگامه افشار با سیمین بهبهانی Face-to-Face 03-24-2012
497 علت دشمنی آخوندها با آمریکا، ترس از دموکراسی است Sarzamin Javid 08-20-2014
498 چهار مضراب همایون - جلیل شهناز و پرویز یاحقی Sarzamin Javid 08-20-2014
499 آخوند که شاه شد، فقط با سر نیزه شرّش کنده میشود Sarzamin Javid 08-18-2014
500 استاد جلیل شهناز - بیات ترک Sarzamin Javid 08-18-2014
501 افشار- دانش - تندروهای اسلامی و حامیان فکری و مالی آنها -بخش دوم Face-to-Face 08-16-2014
502 گذر از روحانیت بخش ۸ - هیچ راهی‌ جز براندازی آخوندها نداریم B.Moshiri _ F.Forouzande 08-14-2014
503 امروز، شفیعی کد کنی بزرگترین نماینده شعر خراسان است Sarzamin Javid 08-13-2014
504 موسیقی ایرانی‌ - ۲۰۱۴/۱۳/۰۸ Sarzamin Javid 08-13-2014
505 خلاصه‌ای در باره‌ اقلیت ایزدی - تئوری پیدایش کره ماه Sarzamin Javid 08-11-2014
506 آواز ایرج با تار شریف Sarzamin Javid 08-11-2014
507 در باره‌ تئوری پیدایش کره ماه Sarzamin Javid 08-11-2014
508 فساد و شارلاتان بازی را در تلویزیون درس می‌دهند Sarzamin Javid 08-08-2014 - یوتیوب
509 افشار- دانش - تندروهای اسلامی و حامیان فکری و مالی آنها - بخش اول Face-to-Face 08-09-2014
510 جشن هنر شیراز - استاد شجریان و استاد بیجه خانی Sarzamin Javid 08-08-2014
511 نامه‌های چاپلوسانه به خامنه‌ای، مشروعیت دادن به اوست Sarzamin Javid 08-06-2014
512 ویالن حبیب الله بدیعی Sarzamin Javid 08-06-2014
513 این چه دینی است که نود درصدش کافر است؟؟ Sarzamin Javid 08-04-2014
514 موسیقی ایرانی‌ - زنده‌یاد مشکاتیان Sarzamin Javid 08-04-2014
515 زنان کرد جنگجو Face-to-Face 08-02-2014
516 شاه اسماعیل مردم سنی ایران را به ضرب شمشیر شیعه کرد Moshiri _ Forouzande 07-31-2014
517 روحانی هم یک آخوندی مثل بقیه آخوندهاست Sarzamin Javid 07-30-2014
518 موسیقی ایرانی‌ - ۲۰۱۴/۳۰/۰۷ Sarzamin Javid 07-30-2014
519 جاسوسان خبر دادند: کاروان در راه است Sarzamin Javid 07-28-2014
520 سنتور استاد مشکاتیان Sarzamin Javid 07-28-2014
521 ما با آخوندها جنگ بزرگی‌ در پیش داریم Sarzamin Javid 07-23-2014
522 تروریست کیست ؟؟ Face-to-Face 07-26-2014
523 تروریست کیست ؟؟ - کامل Face-to-Face 07-26-2014
524 چارلی چاپلین - احترام به آزادی Sarzamin Javid 07-23-2014
525 شرعی سازی ربا ، مصلحت و سایر دروغ‌های آخوندی Sarzamin Javid 07-21-2014
526 موسیقی ایرانی‌ - استاد مجد ، ناهید و اصغر بهاری Sarzamin Javid 07-21-2014
527 فاجعه اسرائیل و فلسطین Face-to-Face 07-19-2014
528 فاجعه اسرائیل و فلسطین - کامل Face-to-Face 07-19-2014
529 برای گذر از روحانیت، باید ریشه را شناخت- بخش ۶ B.Moshiri _ F.Forouzande 07-17-2014
530 از هر کسی‌ که چند کلمه عربی‌ بلغور بکند، می‌ترسیم Sarzamin Javid 07-16-2014
531 موسیقی ایرانی‌ - ۲۰۱۴/۱۶/۰۷ Sarzamin Javid 07-16-2014
532 آخوند مردم را خرفت،متعصب، گدا،فرومایه و توسری‌خور می‌خواهد Sarzamin Javid 07-14-2014
533 ویالن حبیب الله بدیعی با سنتور نجاهی Sarzamin Javid 07-14-2014
534 فرض کنید همهٔ کشته شدگان سوریه، قاتل بوده‌اند Sarzamin Javid 06-17-2013 (1:52 min.)
535 تنها خدمت عربستان به تاریخ، صادر کردن اسلام بوده Sarzamin Javid 04-13-2009 (12:04 min.)
536 آخوند جماعت وحشی و اهل نفی و انکار است Sarzamin Javid 06-05-2013 (13:00 min.)
537 خون، خون است. چه بچه عرب باشد، چه بچه اسرائیلی Sarzamin Javid 07-11-2014*
538 پیش کسوتان زن شعر ایران Face-to-Face 07-12-2014
539 تاریخچه‌ اسرائیل و روابط آن با کشورهای عربی‌ Sarzamin Javid 07-11-2014
540 آواز استاد شجریان با تار استاد مجد Sarzamin Javid 07-11-2014
541 کسی‌ که بر قدرت می‌نشیند، عقلش را از دست می‌دهد Sarzamin Javid 07-09-2014
542 آواز ناصر مسعودی با سنتور رضا ورزنده Sarzamin Javid 07-09-2014
543 مدرسه آخوندی، ضدّ فرهنگ و هنر و ایران تولید می‌کند Sarzamin Javid 07-07-2014
544 اکبر گلپایگانی با ساز ملک Sarzamin Javid 07-07-2014
545 جوانان ایران Face-to-Face 07-05-2014
546 گذر از روحانیت - بخش ۵ - شیعه گری ANDISHEH TV show 070314
547 اولاد ابوسفیان ، ایرانیان را برده کردند Sarzamin Javid 07-02-2014
548 ساز استاد فرهنگ شریف Sarzamin Javid 07-02-2014
549 ما مسلمانان، باید به آخوند، در این دنیا و نکیر در آن دنیا جوابگو باشیم Sarzamin Javid 06-30-2014
550 تصنیف زیبا با صدای نادر گلچین Sarzamin Javid 06-30-2014
551 استان کرمان - بخش دوم - یوتوب Face-to-Face 06-28-2014
552 استان کرمان - بخش دوم Face-to-Face 06-28-2014
553 بنتیجه رسیدن اعتصاب کارگران معدن سنگ آهن یزد Sarzamin Javid 06-27-2014
554 هنرمند بزرگ: موسوی، استاد نی‌‌ Sarzamin Javid 06-27-2014
555 آخوندها، گدایان گرسنه هزار ساله ANDISHEH TV show 061914
556 مدرسه نداریم، هرروز مسجد و امامزاده میسازند Sarzamin Javid 06-23-2014
557 محمودی خوانساری وتار فرهنگ شریف - شعر استاد شهریار Sarzamin Javid 06-23-2014
558 در مورد مسائل و تاثیر دین در افغانستان Sarzamin Javid 06-20-2014
559 امیر پناهی و اسفندیار قره‌باغی Sarzamin Javid 06-20-2014
560 با شمشیر دزدی گردن میزنند Sarzamin Javid 06-18-2014
561 موسیقی ایرانی‌ - ۲۰۱۴/۱۸/۰۶ Sarzamin Javid 06-18-2014
562 همه چیز این آخوندها شرم‌آور است Sarzamin Javid 11-09-2009 (2:46 min.)
563 چرا یک رفراندوم برای جمهوری اسلامی آری یا نه نمیگذاراند Sarzamin Javid 11-09-2009 (1:24 min.)
564 بغداد در دوران هارون مقتدر بوده Sarzamin Javid 12-05-2008
565 اقتدار از آزادی و دموکراسی بدست میاید نه از بمب اتمی‌ Sarzamin Javid 11-09-2009 (4:18 min.)
566 معرفی‌ استان تاریخی‌ کرمان - بخش نخست Face-to-Face 06-14-2014
567 ریزش باران - شعری از هنگامه افشار Face-to-Face 06-14-2014*
568 پر درامد‌ترین محل درامد آخوندی: قبر امام رضا Sarzamin Javid 06-11-2014
569 موسیقی ایرانی‌ - پوران Sarzamin Javid 06-11-2014
570 ما شیعیان پاکیزه، هزار سال است خر پالان می‌کنیم Sarzamin Javid 06-09-2014
571 استاد شجریان و استاد جلیل شهناز Sarzamin Javid 06-09-2014
572 چگونه می‌توان نام دکتر مصدق را از تاریخ ما پاک کرد Sarzamin Javid 06-06-2014
573 موسیقی ایرانی‌ - استاد عبادی Sarzamin Javid 06-06-2014
574 گذر از روحانیت- بخش سه - جریان امام زمان موهوم ANDISHEH TV show 060514
575 چرا یک رفراندوم برای جمهوری اسلامی آری یا نه نمیگذاراند Sarzamin Javid 11-09-2009(1:24 min.)
576 اصل داستان : یار گیری و مال گیری Sarzamin Javid 06-04-2014
577 جلیل شهناز و پرویز یاحقی Sarzamin Javid 06-04-2014
578 جنایات یزید را با آخوند‌های امروز مقایسه کنید Sarzamin Javid 06-02-2014
579 موسیقی ایرانی‌ - ۲۰۱۴/۰۲/۰۶ Sarzamin Javid 06-02-2014
580 استان سیستان و بلوچستان - بخش سوم Face-to-Face 05-31-2014
581 گفتگوی مشیری با منصور اسانلو - مسائل کارگران Sarzamin Javid 05-30-2014
582 موسیقی ایرانی‌ - ۲۰۱۴/۳۰/۰۵ Sarzamin Javid 05-30-2014
583 گذر از روحانیت - غدیر خم - مشیری و فروزنده Andisheh TV show 05-29-2014
584 در اسلام، هیچ نام و ننگی مطرح نیست - معنای ماه‌های عربی‌ Sarzamin Javid 05-28-2014
585 موسقی ایرانی‌ - حمیرا Sarzamin Javid 05-28-2014
586 عموی پیامبر، از مسلمان شدن امتناع کرد Sarzamin Javid 05-26-2014
587 موسقی کردی - ۲۰۱۴/۲۶/۰۵ Sarzamin Javid 05-26-2014
588 پزشکان، بی‌ توجه‌ترین طبقه تحصیل کرده به مسائل ایران هستند Sarzamin Javid 05-23-2014
589 سهل انگاری آخوندها در نگهداری آثار شهر سوخته Face-to-Face 05-24-2014
590 موسقی ایرانی‌ - ۲۰۱۴/۲۳/۰۵ Sarzamin Javid 05-23-2014
591 گذر از روحانیت - مشیری و فروزنده Andisheh TV show 05-22-2014
592 دین جلوی سعادت بشر را گرفته، هیچ خدمتی هم نکرده Sarzamin Javid 05-21-2014
593 موسقی ایرانی‌ - سیما بینا Sarzamin Javid 05-21-2014
594 در مورد برنامه افق - شاهنامه Sarzamin Javid 05-19-2014
595 موسقی ایرانی‌ با صدای شهیدی، آهنگ: خالقی Sarzamin Javid 05-19-2014
596 از آخوند جماعت، آزاد‌گی و بزرگواری انتظار نداشته باشید Sarzamin Javid 06-17-2013 (8:03min.)
597 آخوندها میخواهند فرومایگی خود را به مردم تحمیل کنند Sarzamin Javid 06-10-2013 (2:49min.)
598 دزدان مردم را زندان کرده اند و بین خود انتخابات انجام می‌دهند Sarzamin Javid 06-17-2013 (3:16min.)
599 ارزش زن بلوچ Face-to-Face 05-17-2014
600 فتوای مصبآح یزدی به شکنجه‌گران در باره‌ تجاوز به زندانیان Sarzamin Javid 05-16-2014
601 موسقی ایرانی‌ - درویش خان Sarzamin Javid 05-16-2014
602 باید کسانی‌ که فرهنگ ما را ساخته اند بشناسیم - درویش خان Sarzamin Javid 05-14-2014
603 موسقی ایرانی‌ - درویش خان Sarzamin Javid 05-14-2014
604 PARS TV show 072114* Sarzamin Javid 07-21-2014
605 بهرام مشیری با کامبیز حسینی‌ در پارازیت Moshiri_Hosseyni_Parazit
606 جت مافوق صوت مقوائ پاسداران دزد Sarzamin Javid 05-12-2014
607 موسقی ایرانی‌ - استاد صبا Sarzamin Javid 05-12-2014
608 مقوله زن و تندروهای اسلامی Face-to-Face 05-10-2014
609 صحبت با ایرج مصداقی - مسائل روز ایران Sarzamin Javid 05-09-2014
610 موسقی ایرانی‌ - جلیل شهناز - پایور - تهرانی‌ Sarzamin Javid 05-09-2014
611 اگر عقرب خوب پیدا می‌شه، آخوند خوب هم پیدا می‌شه Sarzamin Javid 05-07-2014
612 موسقی ایرانی‌ - ۰۵/۰۷/۲۰۱۴ Sarzamin Javid 05-07-2014
613 در تاریخ، آخوند فرزانه پیدا نشد، ولی‌ حرامزاده بسیار بوده Sarzamin Javid 05-05-2014
614 استاد شجریان با استاد جلال ذوالفنون Sarzamin Javid 05-05-2014
615 تاریخچه‌ای از پرستاری در جهان و مد در ایران Face-to-Face 05-03-2014
616 دین جزئی از زندگی‌ است، زندگی‌ فدای دین نیست Sarzamin Javid 05-02-2014
617 موسقی ایرانی‌ - لطفی‌ - ۰۵/۰۲/۲۰۱۴ Sarzamin Javid 05-02-2014
618 آخوندها چشم دیدن تخت جمشید و شاهنامه را ندارند Sarzamin Javid 06-05-2013-(2:20 min.)
619 آخوندها اهریمن هستند و در طول موج انسانی‌ نیستند Sarzamin Javid 12-16-2013-(11:49 min.)
620 سابقهٔ روحانی نشان می‌دهد که ۳۰ سال علیه مردم کار میکرده Sarzamin Javid 06-17-2013-(03:49 min.)
621 سفر دکتر محمد مصدق به مصر - کامل Sarzamin Javid 04-30-2014
622 سفر دکتر محمد مصدق به مصر Sarzamin Javid 04-30-2014
623 موسقی ایرانی‌ - ۰۴/۳۰/۲۰۱۴ Sarzamin Javid 04-30-2014
624 علی‌ خامنه ای‌، حسن لالی امروزی است Face-to-Face 04-26-2014
625 یک مرد پیدا نشده که یک مسلسل بردارد Sarzamin Javid 04-25-2014
626 موسقی از ساخته‌های عطا الله خرم - ۰۴/۲۵/۲۰۱۴ Sarzamin Javid 04-25-2014
627 فرجی با افشار - قسمت سوم - کشتار ارامنه در ترکیه Roydadhaye jahan 04-24-14
628 مردم ما در زمان شاه همه‌چیز داشتند، جز حاکمیت Sarzamin Javid 04-23-2014
629 موسقی ایرانی‌ - ۰۴/۲۳/۲۰۱۴ Sarzamin Javid 04-23-2014
630 کار سپاه و بسیج، سرکوب مردم برای نگهداری آخوندهاست Sarzamin Javid 04-21-2014
631 کمانچه هابیل علی‌ اف Sarzamin Javid 04-21-2014
632 کشتار ارامنه - تاثیر ارامنه در فرهنگ ایران - بخش دوم Face-to-Face 04-19-2014
633 ابراز عقیده است که از یک تن‌ مجرم سیاسی می‌سازد Sarzamin Javid 04-18-2014
634 آواز الهه با ساز استاد جلیل شهناز Sarzamin Javid 04-18-2014
635 آخوندها ذهنیت و تبار ایرانی‌ ندارند Sarzamin Javid 04-16-2014
636 آهنگ به اصفهان رو - صدای تاج اصفهانی Sarzamin Javid 04-16-2014
637 حتی یک روز برای یادآوری کشتار ایرانیان در تقویم نداریم Sarzamin Javid 04-14-2014
638 روح انگیز و تاج اصفهانی - ۰۴/۱۴/۲۰۱۴ Sarzamin Javid 04-14-2014
639 کشتار ارامنه - تاثیر ارامنه در فرهنگ ایران، بخش Face-to-Face 04-12-2014
640 مصاحبهٔ ویژه با امام حسین به مناسبت عاشورا Sarzamin Javid 04-07-2014-(2:11min.)
641 ارتش مصر کنار مردم ایستاد تا مصر مثل جمهوری اسلامی نشود Sarzamin Javid 04-09-2014
642 موسقی ایرانی‌ - ایرج Sarzamin Javid 04-09-2014
643 کار اسلام از ابتدا با چماق ، زور و مغلطه بوده است Sarzamin Javid 04-07-2014
644 یونس دردشتی و تار استاد جلیل شهناز Sarzamin Javid 04-07-2014
645 دنبا له‌ و نتیجه گیری: دلیل دشمنی آخوند شیعیه با اهل تصوّف Sarzamin Javid 04-04-2014
646 محمد رضا لطفی‌ + ایرج با ویلون حبیب الله بدیعی Sarzamin Javid 04-04-2014
647 کار ما شده انتقاد از آخوندها، باید کاری کرد Sarzamin Javid 04-02-2014
648 ایرج - قصیده‌ای از خاقانی - ۰۴/۰۲/۲۰۱۴ Sarzamin Javid 04-02-2014
649 مادر دلسوختهٔ مرزبان ایرانی‌ Face-to-Face 03-29-2014
650 علت خصومت آخوند‌های شیعیه با دراویش Sarzamin Javid 03-28-2014
651 موسقی ایرانی‌ - ۰۳/۲۸/۲۰۱۴ Sarzamin Javid 03-28-2014
652 روز اجلاس ملی‌ ایرانیان برای حزب ما Sarzamin Javid 03-10-2014- (3.16min.)
653 در باره استاد فرهنگ فرحی - باران نور Sarzamin Javid 04-02-2012- (3.28min.)
654 در اسلام عزیز، سازهای موسقی برابرست با نجاست است Sarzamin Javid 03-10-2014- (6.50min.)
655 خر ماده بچه خودش را تشخیص می‌دهد، نه خر نر Sarzamin Javid 03-26-2014
656 ایرج و پرویز یاحقی - ۰۳/۲۶/۲۰۱۴ Sarzamin Javid 03-26-2014
657 نوروز، روز بیعت مجدد مردم با تاریخ ایران ما است Sarzamin Javid 03-24-2014
658 موسقی ایرانی‌ - ۰۳/۲۴/۲۰۱۴ Sarzamin Javid 03-24-2014
659 در سال نو به نیازمندان کمک کنیم Face-to-Face 03-22-2014
660 ریشه‌های نوروز، و جنبه‌های سیاسی آن برای ایرانیان Sarzamin Javid 03-21-2014
661 حکومت آخوندی، هیچ اجازه‌ای برای تشکل و تحزب نمیدهد Sarzamin Javid 03-19-2014
662 موسقی ایرانی‌ - ۰۳/۱۹/۲۰۱۴ Sarzamin Javid 03-19-2014
663 کعبهٔ مسلمین به ضرب شمشیر تسخیر شد Sarzamin Javid 01-06-2014- (3:37 min.)
664 زرتشت بزرگ، راه نجات از دست اهریمنان را به ما نشان داده Sarzamin Javid 03-10-2014- (6:13 min.)
665 ما ایرانیها علی‌ را جانشین خدا کرده ایم Sarzamin Javid 03-17-2014
666 موسقی ایرانی‌ - ۰۳/۱۷/۲۰۱۴ Sarzamin Javid 03-17-2014
667 شکنجه جاوید هوتن کیان، وکیل سکینه محمدی آشتیانی Face-to-Face 03-15-2014
668 اشکی برای ما نگذاشتند که برای خودمان بریزیم Sarzamin Javid 03-12-2014
669 دستگاه ماهور - حبیب الله بدیعی و جواد معروفی Sarzamin Javid 03-12-2014
670 ما چون شیعه هستیم، نباید حقایق امور را نبینیم Sarzamin Javid 03-10-2014
671 موسقی ایرانی‌ - مرغابی نمایشنامه نویس Sarzamin Javid 03-10-2014
672 فرجی با افشار- هشتم مارس، روز جهانی‌ زن Rooy Dad Haye Jahan_03-07-2014
673 روز جهانی‌ زن، به تمامی زنان ایران مبارک باد Face-to-Face 03-08-2014
674 شاهنامه ادبیات دیگری است، و ضامن شرف هر ایرانی‌ است Sarzamin Javid 03-05-2014
675 موسقی ایرانی‌ - اکبر گلپایگانی Sarzamin Javid 03-05-2014-
676 موسقی ایرانی‌ - ۰۳/۰۳/۲۰۱۴ Sarzamin Javid 03-03-2014
677 ما برعکس اروپا، از روشنائی جامعه به تاریکی‌ رسیدیم Sarzamin Javid 03-03-2014
678 واژه هایی مثل کافر یا ملحد باید غیر قانونی‌ شود Sarzamin Javid 01-16-2012
679 شرافت انسانی‌ بالاتر از آن است که آدم خود را به یک ایدئولوژی بفروشد Sarzamin Javid 12-01-2008
680 اسلام برای تخریب بوده نه سازندگی، تشویقی به کار و زراعت در آن نیست Sarzamin Javid 12-26-2011
681 دولت رحمت آخوند روحانی: اعدام سنتی نه- اعدام با ضرب و شتم آری Face-to-Face 03-01-2014
682 دلیل بوجود آمدن آدمهایی مثل فارابی و ابن سینا: جامعه دینی نبود Sarzamin Javid 02-24-2014- (7:29min.)
683 تنها پادشاه ایرانی‌ تبار که زبان مادریش فارسی بوده، کریم خان زند است Sarzamin Javid 02-26-2014-
684 اکبر گلپایگانی - ایرج - ۰۲/۲۶/۲۰۱۴ Sarzamin Javid 02-26-2014-
685 در ابتدای گسترش اسلام، آخوند و ملا و شیخ نداشتیم Sarzamin Javid 02-24-2014
686 آواز افشاری - جمال وفائی - ساز رضا ورزنده و حسین تهرانی‌ Sarzamin Javid 02-24-2014
687 جنگ مدتهاست که شروع شده، گلوله شلیک نمی‌شود Sarzamin Javid 11-07-2011- (11:08 min.)
688 تخریب مدائن آغاز کار بوده، هنوز تخریب آثار ایرانی‌ ادامه دارد Sarzamin Javid 11-07-2011- (4:24 min.)
689 ظلم چند برابری آخوندها به بچه‌های خیابانی و کار Face-to-Face 02-22-2014
690 ما مردم بزرگ ایران زمین، حالا شده‌ایم گدای دست آخوند دروغگو و مفت خور Sarzamin Javid 02-19-2014
691 استاد احمد عبادی - ۰۲/۱۹/۲۰۱۴ Sarzamin Javid 02-19-2014
692 جمهوری آخوندی کپی کرهٔ شمالی چاقوکش Sarzamin Javid 12-20-2011
693 آخوندها حالا به جان قهرمانان ملی‌ افتاده‌اند Face-to-Face 02-15-2014 -H.Afshar
694 ملیون مخالفان استبداد و دوستاران فرهنگ ایران زمین بودند Sarzamin Javid 02-14-2014- (1:13:53 min.)
695 موسقی ایرانی‌ - ۰۲/۱۴/۲۰۱۴ Sarzamin Javid 02-14-2014-
696 و‌ا مصیبتا اگر تخت با منبر برابر شود Sarzamin Javid 02-12-2014- (44:24 min.)
697 موسقی ایرانی‌ - ۰۲/۱۲/۲۰۱۴ Sarzamin Javid 02-12-2014-
698 زبان خلقت، فیزیک و ریاضی‌ است، نه عربی‌ Sarzamin Javid 01-30-2012- (1:09:24min.)
699 شیوه‌های کرداری آخوند از کجا آمده Sarzamin Javid 02-10-2014- (01:03:06 min.)
700 موسیقی ایرانی‌- مهرداد کاظمی - ۰۲/۱۰/۲۰۱۴ Sarzamin Javid 02-10-2014-
701 مشیری با قائم‌مقامی در باره کتاب جدید مشیری Radio Sedaye Mardom (31:39 min.)
702 صحبت با علی‌ خلیلی، وکیل مرد مبارز حشمت طبرزدی Face-to-Face 02-08-2014 –(49:07 min)
703 استبدادیون، داستان دلاوران و مقاومتها را از تاریخ پاک کرده اند Sarzamin Javid 02-05-2014- (43:34 min.)
704 موسقی ایرانی‌ - ۰۲/۰۵/۲۰۱۴ Sarzamin Javid 02-05-2014
705 چرا آخوند بدون کوچکترین حس انسانیت، آدم کشی‌ می‌کند Sarzamin Javid 02-03-2014- 59:31 Min.
706 موزیک ایرانی‌ - ۰۳/۰۲/۲۰۱۴ Sarzamin Javid 02-03-2014
707 وظیفه ما است که ایران را از چنگ اهریمنان نجات دهیم Sarzamin Javid 01-29-2014- (42:15 min.)
708 موسقی ایرانی‌ - ۰۱/۲۹/۲۰۱۴ Sarzamin Javid 01-29-2014
709 دنبالهٔ دربارهٔ جنگ بدر، و اثرات آن در روند اسلام Sarzamin Javid 01-27-2014- B.Moshiri
710 موسقی ایرانی‌ - ۰۱/۲۷/۲۰۱۴ Sarzamin Javid 01-27-2014- B.Moshiri
711 تشکر خانواده طبرزدی از مردم Sarzamin Javid 01-24-2014- B.Moshiri
712 موسقی ایرانی‌ - ۰۱/۲۴/۲۰۱۴ Sarzamin Javid 01-24-2014- B.Moshiri
713 روزی مردم به خیابان خواهند آمد، و چه روز بزرگی‌ خواهد بود Sarzamin Javid 01-20-2014- B.Moshiri
714 موسیقی‌ ایرانی‌ - ۰۱/۲۰/۲۰۱۴ Sarzamin Javid 01-20-2014- B.Moshiri
715 PARS TV show 012014 Sarzamin Javid 01-20-2014- B.Moshiri
716 در اسلام نه دموکراسی هست نه حقوق بشر Sarzamin Javid 03-02-2009- B.Moshiri
717 کسانی‌ از اهل عمامه بودند که این لباس کلاشی را دور انداختند Sarzamin Javid 03-02-2009- B.Moshiri
718 السلام و علیکم و برکاته Sarzamin Javid 01-12-2009- B.Moshiri
719 هر چه مردم فقیرتر می‌شدند، گرایش به شیعه گری بیشتر میشد Sarzamin Javid 01-17-2012- B.Moshiri
720 در باره صوفیگری - جنگ جهانی‌ و آلمان Sarzamin Javid 01-17-2012- B.Moshiri
721 در مقاطع توسعه تعصبات آخوندی، گرایش‌های صوفیانه بیشتر میشود Sarzamin Javid 01-12-2009- B.Moshiri
722 گفتگوی هنگامه افشار با هموطنان Face-to-Face 01-18-2014 -H.Afshar
723 جمع‌آوری امضا برای آزادی طبرزدی Sarzamin Javid 01-15-2014- B.Moshiri
724 حشمت الاه طبرزدی را دوباره به زندان بردند Sarzamin Javid 01-15-2014- B.Moshiri
725 موسقی ایرانی‌ - ۰۱/۱۵/۲۰۱۴ Sarzamin Javid 01-15-2014- B.Moshiri
726 کاپیتولاسیون آخوندی = دادگاه ویژه‌‌ روحانیت Sarzamin Javid 01-12-2009- B.Moshiri
727 از برکت اسلام، البته برای آخوندها Sarzamin Javid 01-12-2009- B.Moshiri
728 گفتگو با هموطنان Sarzamin Javid 01-13-2014- B.Moshiri
729 موسقی ایرانی‌ - ۰۱/۱۳/۲۰۱۴ Sarzamin Javid 01-13-2014- B.Moshiri
730 گفتگو با رضا بدیعی، و خاطرات فعالیت‌های سیاسی او Sarzamin Javid 01-10-2014- B.Moshiri
731 آخوند شیعه هیچوقت حقی‌ برای ملت قائل نبوده Sarzamin Javid 01-06-2014- B.Moshiri
732 سنگ سیاه ، عضو جنسی زنانه است. زن منشأ زایأی بوده Sarzamin Javid 01-06-2014- B.Moshiri
733 موسیقی‌ ایرانی‌ - ۰۱/۱۰/۲۰۱۴ Sarzamin Javid 01-10-2014- B.Moshiri
734 حماسه باید به شعر باشد - حماسهٔ طبیعی و حماسهٔ تاریخی‌ Sarzamin Javid 01-08-2014- B.Moshiri
735 موسقی ایرانی‌ - گلپایگانی Sarzamin Javid 01-08-2014- B.Moshiri
736 تز‌ آخوندها: نگاه داشتن آخوند بر قدرت، به هر قیمت Sarzamin Javid 01-06-2014- B.Moshiri
737 موسقی ایرانی‌ - ۰۱/۰۶/۲۰۱۴ Sarzamin Javid 01-06-2014- B.Moshiri
738 تأثیر جنگ جهانی‌ اول در جنبش زنان Face-to-Face 01-04-2014 -H.Afshar
739 PARS TV show 010414 Face-to-Face 01-04-2014 -H.Afshar
740 آخوندها، مثل اعراب اولیه میخواهند جعلیات شیعه را جانشین ایرانییت کنند Sarzamin Javid 01-01-2014- B.Moshiri
741 دشمنان ایران از طریق: کشتن، غارت و فرهنگ زدای عمل میکنند Sarzamin Javid 01-01-2014- B.Moshiri
742 جمال وفائی و محمودی خوانساری Sarzamin Javid 01-01-2014- B.Moshiri
743 خلاصه‌ای از ۲۰۰ سال اخیر ایران، و چرا به این فلاکت افتادیم Sarzamin Javid 12-30-2013- B.Moshiri
744 موسیقی ایرانی‌ - ۱۲/۳۰/۲۰۱۳ Sarzamin Javid 12-30-2013- B.Moshiri
745 دین خواص فلسفه است و فلسفهٔ عوام دین است Sarzamin Javid 11-17-2008- B.Moshiri
746 فرامرز فروزنده با هنگامه افشار - در مورد مسائل زنان Forouzande_Afshar_122513
747 Forouzande_Afshar_122513 Forouzande_Afshar_122513
748 دین دیکته می‌کند، استدلال نمیکند. دستگاه دین استبداد فکری است Sarzamin Javid 12-25-2013- B.Moshiri
749 موسقی ایرانی‌ - ۱۲/۲۵/۲۰۱۳ Sarzamin Javid 12-25-2013- B.Moshiri
750 به فرزندانمان یاد دهیم که مملکت در خطر فساد این اهریمنان فیضیه است Sarzamin Javid 12-23-2013- B.Moshiri
751 موسیقی‌ ایرانی‌ - ۱۲/۲۳/۲۰۱۳ Sarzamin Javid 12-23-2013- B.Moshiri
752 خمینی با حقّه بازی و نیرنگ حکومت را دزدید Sarzamin Javid 02-28-2012- B.Moshiri
753 بی‌‌بی زینب پاشا - عیار آذربایجان Face-to-Face 12-21-2013 -H.Afshar
754 اگر کسی‌ در عقل، دانش و راستی‌ را ببندد، آخوند میشود Sarzamin Javid 12-16-2013- B.Moshiri
755 فردوسی‌ فضیلت از دست رفته را به ما پس داده است Sarzamin Javid 12-16-2013- B.Moshiri
756 طلب آخوندها از ملت ایران چه است و از کجا سرچشمه می‌گیرد Sarzamin Javid 12-16-2013- B.Moshiri
757 موسقی ایرانی‌ - گلپایگانی - ستار Sarzamin Javid 12-16-2013- B.Moshiri
758 شعر مولانا در مورد سطحی بودن ملاها Sarzamin Javid 06-12-2013- B.Moshiri
759 فطرت خواننده در صدایش منعکس است، بنان فطرت والا داشت Sarzamin Javid 12-09-2013- B.Moshiri
760 انسان مدرن چگونه موجودی است؟ انسان مسلمان از خود اراده‌ای ندارد Sarzamin Javid 03-13-2012- B.Moshiri
761 منشأ گرم ماندن تنور آخوند شیعه از کجاست Sarzamin Javid 06-12-2013- B.Moshiri
762 سردار بی‌ بی‌ مریم بختیاری Face-to-Face 12-14-2013 -H.Afshar
763 آهنگ لری برای سردار مریم بختیار Face-to-Face 12-14-2013 -H.Afshar
764 موضوع آزادی، عقب نشینی ندارد Sarzamin Javid 12-19-2008- B.Moshiri
765 چرا مشروطه شد ؟ Sarzamin Javid 12-26-2008- B.Moshiri
766 فاصلهٔ تقدس قران با واقعیت و جریان آتش زدن اتفاقی‌ آن در افغانستان Sarzamin Javid 03-13-2012- B.Moshiri_VOA
767 خاتمی به رأی مردم خیانت کرد- برای لاجوردی گریه میکرد Sarzamin Javid 03-06-2012- B.Moshiri
768 بهترین تیر و کمان سازان، در ایران بودند Sarzamin Javid 03-07-2012- B.Moshiri
769 مصاحبهٔ مشیری با دکتر اسماعیل خوئی Sarzamin Javid 03-05-2012- B.Moshiri
770 در تاریخ ایران آخوند جوانمرد هرگز سراغ نداریم Sarzamin Javid 12-09-2013- B.Moshiri
771 امروز همهٔ ثروت و قدرت مملکت دست این گدایان است Sarzamin Javid 12-09-2013- B.Moshiri
772 موسقی ایرانی‌ - بنان - ۱۲/۰۹/۲۰۱۳ Sarzamin Javid 12-09-2013- B.Moshiri
773 اعراب جاهلی : برچسب زدن و بریدن سر مخالفین Sarzamin Javid 12-30-2008- B.Moshiri
774 آخوند عمامه‌اش را برداشته در کوچه میدود و مردم به دنبالش Sarzamin Javid 12-22-2008- B.Moshiri
775 هیچ آخوندی در تاریخ، عاشق هیچ چیز نشد Sarzamin Javid 02-28-2012- B.Moshiri
776 آخوند جماعت با هنر و هر چه زیباست، دشمنی دارند Sarzamin Javid 12-04-2013- B.Moshiri
777 دوران جاهلیت و مردمان وحشی و فاسد Sarzamin Javid 12-16-2008- B.Moshiri
778 موسیقی ایرانی‌ - ۱۲/۰۴/۲۰۱۳ Sarzamin Javid 12-04-2013- B.Moshiri
779 از کشتار نیشابور نامی‌ نیست-روز یادبود کشتار آنها را نداریم Sarzamin Javid 12-02-2013- B.Moshiri
780 جمال وفائی - ۱۲/۰۲/۲۰۱۳ Sarzamin Javid 12-02-2013- B.Moshiri
781 نظرات مردم با هنگامه افشار Face-to-Face 11-30-2013 -H.Afshar
782 PARS TV show 113013 Face-to-Face 11-30-2013 -H.Afshar
783 ملت بزرگ ایران بازیچهٔ دست یک آخوند بی‌سواد شده Sarzamin Javid 11-27-2013- B.Moshiri
784 موسقی ایرانی‌ - ۱۱/۲۷/۲۰۱۳ Sarzamin Javid 11-27-2013- B.Moshiri
785 بعضی‌ها روحانی را با دکتر مصدق مقایسه میکنند Sarzamin Javid 11-25-2013- B.Moshiri
786 موسقی ایرانی‌ - ۱۱/۲۵/۲۰۱۳ Sarzamin Javid 11-25-2013- B.Moshiri
787 مردم نگاه به آینده از طریق بهبود اوضاع ندارند و منتظر حادثه اند Sarzamin Javid 11-25-2013- B.Moshiri
788 از ما بهتران - دادگاه ویژه‌‌ روحانیت Sarzamin Javid 01-13-2009- B.Moshiri
789 درویش ها، امروز خانقاه را حسینیه می‌نامند Sarzamin Javid 01-12-2009- B.Moshiri
790 اجداد نام بردار ما که بوده‌اند Sarzamin Javid 11-14-2008- B.Moshiri
791 ما روزگاری سازنده تاریخ بوده‌ایم،۱۵۰۰ سال است قربانیان تاریخ هستیم Sarzamin Javid 12-17-2008- B.Moshiri
792 PARS TV show 112313 Face-to-Face 11-23-2013 -H.Afshar
793 محمد رضا پور شجری زیر شکنجه Sarzamin Javid 11-20-2013- B.Moshiri
794 دو ایدئولوژی با ایران و ایرانی‌ در نبرد بوده‌اند Sarzamin Javid 11-18-2013- B.Moshiri
795 موسیقی‌ ایرانی‌ - ۱۱/۱۸/۲۰۱۳ Sarzamin Javid 11-18-2013- B.Moshiri
796 یعقوب لیث صفاری و خواندن عباسی Sarzamin Javid 12-12-2008- B.Moshiri
797 تاریخ تشیع - در باره عید غدیر ‌خم Sarzamin Javid 12-29-2008- B.Moshiri
798 هر وقت رای دادیم، روزگارمون بدتر شد Sarzamin Javid 02-28-2012- B.Moshiri
799 کشته شدن ۴ جوان ایرانی‌ در نیو یورک Face-to-Face 11-16-2013 -H.Afshar
800 PARS TV show 111613 Face-to-Face 11-16-2013 -H.Afshar
801 آخوندها با امنیت ملی‌، امنیت مردم را از بین برده اند Sarzamin Javid 11-25-2008- B.Moshiri
802 کلاهبرداری سیاسی - جریان انتخابات Sarzamin Javid 02-28-2012- B.Moshiri
803 مدینه ضاله - گویا ما به طبیعت بدهکاریم Sarzamin Javid 11-11-2013- B.Moshiri
804 کشته شدن هزاران ایرانی‌ در حملهٔ مغول مهم نیست Sarzamin Javid 12-07-2011- B.Moshiri
805 وضع کنونی ما، هزار بار بدتر از مدینهٔ ضاله است Sarzamin Javid 11-11-2013- B.Moshiri
806 کار جنون ما به تماشا کشیده است Sarzamin Javid 11-18-2008- B.Moshiri
807 کار فساد رژیم به جایی رسیده که خودی‌ها را دستگیر میکنند Sarzamin Javid 12-12-2011- B.Moshiri
808 مملکت را آزاد کن، آباد نه Sarzamin Javid 11-06-2013- B.Moshiri
809 PARS TV show 110613 Sarzamin Javid 11-06-2013- B.Moshiri
810 ما ندیدیم یک آخوند میل به شهادت داشته باشد Sarzamin Javid 11-06-2013- B.Moshiri
811 مهمترین فلسفهٔ مردم ایران از زمان قاجار تا کنون Sarzamin Javid 11-06-2013- B.Moshiri
812 قریش همان عربی کورش است و آنها اصلشان ایرانی‌ بوده Sarzamin Javid 11-04-2013- B.Moshiri
813 موسیقی‌ ایرانی‌- ۱۱۰۴۲۰۱۳ Sarzamin Javid 11-04-2013- B.Moshiri
814 توحش از تبار ایرانی‌ ندیدیم، جز در روزگار آخوندها Sarzamin Javid 11-26-2008- B.Moshiri
815 در نماز خانه دیدم که گفتند: دیشب عروس داشتیم Sarzamin Javid 11-26-2008- B.Moshiri
816 PARS TV show 110213 Face-to-Face 11-02-2013 -H.Afshar
817 مسلمان‌های رادیکال، و دردسر آفرینی برای اروپا Face-to-Face 11-02-2013 -H.Afshar
818 شرافت انسانی‌ بالاتر از آن است که خود را بفروشد به یک ایدئولوژی Sarzamin Javid 12-01-2008- B.Moshiri
819 صحبت مشیری و فروزنده در باره جمهوری اسلامی B.Moshiri _ F.Forouzandeh 02-05-2012
820 داستان جنگ خیبر - دستور کار در اسلام Sarzamin Javid 04-02-2012- B.Moshiri
821 آیا مسلمین در جنگ بدر غارت شدند؟؟ Sarzamin Javid 04-02-2012- B.Moshiri
822 موضوعات مربوط به هند و پاکستان، و مسلمانان Sarzamin Javid 11-28-2008- B.Moshiri
823 مصاحبه هنگامه افشار با سیمین بهبهانی Face-to-Face 03-24-2012 -H.Afshar
824 PARS TV show 102613 Face-to-Face 10-26-2013 -H.Afshar
825 زاهدترین اینها، دزدترین آدم جهان ممکن است باشد Sarzamin Javid 10-25-2013- B.Moshiri
826 آخوندها، بازهم ۲۶ ایرانی‌ دیگر را اعدام کردند Face-to-Face 10-26-2013 -H.Afshar
827 چگونه این همه خواری را تحمل می‌کنیم؟؟ Sarzamin Javid 10-25-2013- B.Moshiri
828 PARS TV show 102513 Sarzamin Javid 10-25-2013- B.Moshiri
829 آیا به امید انتخابات آزاد در حکومت آخوندی هستید؟؟ Sarzamin Javid 10-23-2013- B.Moshiri
830 مراسم نامگذاری تالار دانشگاه شیکاگو، به نام دکتر مصدق Face-to-Face 10-12-2013 -H.Afshar
831 حیف است که حافظ و مولانا را در قالب دین گذاشت Sarzamin Javid 10-23-2013- B.Moshiri
832 موسیقی ایرانی‌ - استاد بنان Sarzamin Javid 10-23-2013- B.Moshiri
833 این رژیم از روز اول، کاری جز ستمکاری نکرده Sarzamin Javid 02-29-2012- B.Moshiri
834 اگر به جای عمر، علی‌ خلیفه شده بود Sarzamin Javid 12-10-2008- B.Moshiri
835 مشیری - چیزی به نام تمدن اسلامی نمی‌‌شناسیم VOA_Safheye Akhar 03-22-2013- B.Moshiri
836 استاد کسروی به پاکی‌ و شجاعت بی‌ نظیر بود - جریان غدیر ‌خم Sarzamin Javid 12-03-2008- B.Moshiri
837 BMoshiri_120308 BMoshiri_120308
838 سرکوب گران از آزادی بیان صحبت میکنند Face-to-Face 10-19-2013 -H.Afshar
839 کورش کبیر جعلی است، اما کلوخ به شیطان پرت کردن جعلی نیست Sarzamin Javid 10-31-2011- B.Moshiri
840 خیلی‌ وقاحت می‌خواهد عبا و عمامه پوشیدن Sarzamin Javid 03-02-2009- B.Moshiri
841 اعراب جاهلی : برچسب زدن و بریدن سر مخالفین Sarzamin Javid 12-30-2008- B.Moshiri
842 تخم مرغ احمدی نژادی در رژیم فاشیستی Sarzamin Javid 12-22-2008- B.Moshiri
843 مصاحبه فرامرز فروزنده با بهرام مشیری B.Moshiri _ F.Forouzandeh 02-05-2012
844 ایدئولوژی شرم و حیا را از بین میبرد Sarzamin Javid 10-14-2013- B.Moshiri
845 کار ما نقد اسلام به مقصود آزادی است Sarzamin Javid 11-24-2008- B.Moshiri
846 PARS TV show 101213 Face-to-Face 10-12-2013 -H.Afshar
847 یک مشت کلی‌ گویی مبهم و مغالطات بی‌ معنی Sarzamin Javid 10-09-2013- B.Moshiri
848 شخصیت دکتر مصدق و ملی‌ شدن صنعت نفت Sarzamin Javid 10-07-2013- B.Moshiri
849 ضحاک بسیار است، متاسفانه فریدون کم است Sarzamin Javid 10-05-2013- B.Moshiri
850 چه خبر در سال ۲۰۰۸ ؟؟ Sarzamin Javid 10-04-2013- B.Moshiri
851 نامه نخبگان ایران به اوباما Sarzamin Javid 10-02-2013- B.Moshiri
852 PARS TV show 092813 Face-to-Face 09-28-2013 -H.Afshar
853 ما باید در حسرت آزادی بسوزیم Sarzamin Javid 09-27-2013- B.Moshiri
854 در ژرفای خیال مجموعه سروده‌های هنگامه افشار
855 دین زینتی است بر جامعه - عایشه و علی‌ Sarzamin Javid 01-07-2013- B.Moshiri
856 هیچ چیز از آسمان نیامده، آدمها نوشته‌اند Sarzamin Javid 01-07-2013- B.Moshiri
857 تالار دکتر مصدق در دانشگاه شیکاگو Face-to-Face 09-21-2013 -H.Afshar
858 PARS TV show 092113 Face-to-Face 09-21-2013 -H.Afshar
859 برنامه‌های سرزمین جاوید این هفته زنده اجرا نمی‌شود Sarzamin Javid 09-18-2013- B.Moshiri
860 مغلطه یعنی کسی‌ را به غلط افکندن Sarzamin Javid 05-14-2012- B.Moshiri
861 فدرالیزم در ایران از طریق دموکراسی باید بیاید Sarzamin Javid 05-16-2012- B.Moshiri
862 PARS TV show 091413 Face-to-Face 09-14-2013 -H.Afshar
863 درد‌های عمومی‌ را باید بیان کنیم Sarzamin Javid 09-13-2013- B.Moshiri
864 Moshiri_091113 Sarzamin Javid 09-11-2013- B.Moshiri
865 دروغ‌های علمای شیعه‌ در باره عایشه و فاطمه Sarzamin Javid 07-30-2012- B.Moshiri
866 Moshiri_042412 Sarzamin Javid 04-24-2012- B.Moshiri
867 ارزشهای انقلاب روز به روز برجسته تر میشود Sarzamin Javid 07-30-2012- B.Moshiri
868 PARS TV show 090913 Sarzamin Javid 09-09-2013- B.Moshiri
869 به امید خارج نشینان نباشید Sarzamin Javid 03-07-2007- B.Moshiri
870 مغالطات حضرت رهبر Sarzamin Javid 03-26-2007- B.Moshiri
871 جمع کردن فلسفه با دین مثل مخلوط کردن آب و روغن است Sarzamin Javid 03-26-2007- B.Moshiri
872 زنان پیشرو و مخترع جهان Face-to-Face 09-07-2013 -H.Afshar
873 PARS TV show 090613 Sarzamin Javid 09-06-2013- B.Moshiri
874 مغلطهٔ دوران جاهلیت Sarzamin Javid 09-06-2013- B.Moshiri
875 بزرگترین مغالطه کار تاریخ Sarzamin Javid 01-02-2012- B.Moshiri
876 همهٔ دیکتاتورها، ادارهٔ امنیت ملی‌ دارند Sarzamin Javid 09-05-2013- B.Moshiri
877 فرمایشات رهبر مسلمین جهان Sarzamin Javid 03-24-2007- B.Moshiri
878 کافر کتابی‌ کیست Sarzamin Javid 05-28-2007- B.Moshiri
879 هویت ملی‌ چیست Sarzamin Javid 09-02-2013- B.Moshiri
880 دراز مدتی‌ است که ما قربانی هستیم - حرص پول Sarzamin Javid 09-01-2013- B.Moshiri
881 PARS TV show 083113 Face-to-Face 08-31-2013 -H.Afshar
882 رویارویی جهان غرب با کمونیسم Sarzamin Javid 08-23-2013- B.Moshiri
883 گفتگو با خسرو بندری در مورد نفت Sarzamin Javid 08-23-2013- B.Moshiri
884 پسران علی‌: عثمان، ابوبکر و عمر -ویدئو کامل Sarzamin Javid 08-26-2013- B.Moshiri
885 پسران علی‌: عثمان، ابوبکر و عمر -ویدئو کامل نیست Sarzamin Javid 08-26-2013- B.Moshiri
886 کلم به سران می‌گویند رأی دهید Sarzamin Javid 04-13-2009- B.Moshiri
887 میدان شاه عباس است نه میدان خمینی Sarzamin Javid 04-13-2009- B.Moshiri
888 نود در صد مسلمانان از کفار و دژمن هستند Sarzamin Javid 08-23-2013- B.Moshiri
889 PARS TV show 082413 Face-to-Face 08-24-2013 -H.Afshar
890 باربی دال - سارا و دارا Face-to-Face 08-24-2013 -H.Afshar
891 تفاهمی نیست بین خدمت و خیانت Sarzamin Javid 02-27-2009- B.Moshiri
892 وقاحت اینها از آخوندها بیشتر است Sarzamin Javid 02-27-2009- B.Moshiri
893 جهل اعراب دوران جاهلی در چه چیزی بوده Sarzamin Javid 12-09-2008- B.Moshiri
894 موسیقی ایرانی‌ - ۰۸/۲۳/۲۰۱۳ Sarzamin Javid 08-23-2013- B.Moshiri
895 اگر یاسر عرفات به دست بگین محاکمه‌ شود Sarzamin Javid 12-05-2008- B.Moshiri
896 Moshiri_Hejazi_082213 تاریخ غم‌انگیز ایران پرژین رادیو - حجازی با مشیری
897 غرق شدن افراد بیگناه در بختیاری Sarzamin Javid 08-13-2013- B.Moshiri
898 ملغمهٔ حکومت فاشیستی و دینی آخوندی Sarzamin Javid 08-16-2013- B.Moshiri
899 جهل اعراب دوران جاهلی در چه چیزی بوده Sarzamin Javid 12-09-2008- B.Moshiri
900 هر کسی‌ طرف مردم نه ایستد، ما یقه او را میگیریم Sarzamin Javid 11-28-2011- B.Moshiri
901 آخوندها ایران را به غنیمت گرفته‌اند Sarzamin Javid
902 تا بحال کسی‌ برای دین انقلاب نکرده Sarzamin Javid
903 PARS TV show 081913 Sarzamin Javid 08-19-2013- B.Moshiri
904 مردم انقلاب کردند، خمینی کودتا کرد Sarzamin Javid 08-19-2013- B.Moshiri
905 برده فروشی و برده کردن آدامها در اسلام عزیز Sarzamin Javid 08-19-2013- B.Moshiri
906 عمق فاجعه حقوق بشر در ایران Sarzamin Javid 11-12-2008- B.Moshiri
907 شعر مشیری برای اسماعیل خوئی Sarzamin Javid 12-11-2008- B.Moshiri
908 . نخستین شعرای زن ایران Face-to-Face 08-17-2013 -H.Afshar
909 هیتلر‌های جمهوری اسلامی Sarzamin Javid 08-16-2013- B.Moshiri
910 موسقی ایرانی‌ - ۰۸/۱۶/۲۰۱۳ Sarzamin Javid 08-16-2013- B.Moshiri
911 امیرلمومنین را عمر ابداع کرد Sarzamin Javid 04-13-2009- B.Moshiri
912 خرج ۱۰۰ بلیون دلار برای مسائل اتمی‌ Sarzamin Javid 08-12-2013- B.Moshiri
913 موسیقی ایرانی‌ - هایده - ۰۸/۱۲/۲۰۱۳ Sarzamin Javid 08-12-2013- B.Moshiri
914 روابط در جمهوری آخوندی، مانند مافیا است Sarzamin Javid 08-05-2013- B.Moshiri
915 هویت ملی‌، و ادعا‌های ارزی کشورهای همسایه Sarzamin Javid 05-06-2012- B.Moshiri
916 یادی از درگذشت رضا فاضلی Sarzamin Javid 04-13-2009- B.Moshiri
917 ساز زدن ایرانی‌ مغایر قر دادن است Sarzamin Javid 04-13-2009- B.Moshiri
918 عالمتاج قائم مقام (ژاله) پیش کسوت شاعران زن ایران Face-to-Face 08-10-2013 -H.Afshar
919 در مورد مشروطه، و براندازی آن Sarzamin Javid 08-05-2013- B.Moshiri
920 می‌گویند حاضرت فاطمه با لگد امر فوت کرد Sarzamin Javid 07-30-2012- B.Moshiri
921 در مورد معنی ماه‌های قمری - غارت حلا‌ل است Sarzamin Javid 07-30-2012- B.Moshiri
922 سالروز زنده‌یاد شاهپور بختیار و فرخزاد Sarzamin Javid 08-06-2013- B.Moshiri
923 رئیس جمهور منتخب توده‌ایها، خلخالی بود Sarzamin Javid 08-06-2013- B.Moshiri
924 موسقی آذربایجانی - ۰۸/۰۶/۲۰۱۳ Sarzamin Javid 08-06-2013- B.Moshiri
925 PARS TV show 080613 Sarzamin Javid 08-06-2013- B.Moshiri
926 دولت در امر بازرگانی دخالتی نداشت Sarzamin Javid 08-05-2013- B.Moshiri
927 ویلن فرید فرجاد - ۰۸/۰۵/۲۰۱۳ Sarzamin Javid 08-05-2013- B.Moshiri
928 گرفتاری در ویلن است - فیلم Sarzamin Javid 08-05-2013- B.Moshiri
929 انتهای آریا بازی، هیتلر است Sarzamin Javid 01-16-2013- B.Moshiri
930 PARS TV show 080313 Face-to-Face 08-03-2013 -H.Afshar
931 زنان ایران جایی در جامعه ندارند Face-to-Face 08-03-2013 -H.Afshar
932 نقد دین بخشی از روشنگری است Sarzamin Javid 12-01-2008- B.Moshiri
933 مرغ خانگی قبلاً پرواز می‌کرده Sarzamin Javid 07-30-2013- B.Moshiri
934 موسیقی ایرانی‌ - پوران - ۰۷/۳۰/۲۰۱۳ Sarzamin Javid 07-30-2013- B.Moshiri
935 موسیقی ایرانی‌ - ۰۷/۲۹/۲۰۱۳ Sarzamin Javid 07-29-2013- B.Moshiri
936 ترس و طمع دو عنصر اصلی‌ دین Sarzamin Javid 07-29-2013- B.Moshiri
937 احمد پاشا - کلاه شرعی ملاها Sarzamin Javid 07-29-2013- B.Moshiri
938 مستبد کسی‌ است که با دیگران مشورت نمیکند Sarzamin Javid 02-13-2009- B.Moshiri
939 تحمل غریبی برای استبداد داریم Sarzamin Javid 07-26-2013- B.Moshiri
940 آخوندها چشم دیدن ایران باستان را ندارند Sarzamin Javid 10-31-2011- B.Moshiri
941 موسیقی ایرانی‌ و تأثیر آن در میان اعراب Sarzamin Javid 10-31-2011- B.Moshiri
942 PARS TV show 072713 Face-to-Face 07-27-2013 -H.Afshar
943 مشیری با ایرج مصداقی - زندان Sarzamin Javid 07-26-2013- B.Moshiri
944 موسیقی ایرانی‌ - ۰۷/۲۶/۲۰۱۳ Sarzamin Javid 07-26-2013- B.Moshiri
945 جزم اندیشی‌ حبّ و بغض Sarzamin Javid 07-17-2013- B.Moshiri
946 آرزومند چماق و دیکتاتور ملی‌ هستیم Sarzamin Javid 07-19-2013- B.Moshiri
947 موسیقی ایرانی‌ - ۰۷/۲۳/۰۲۰۱۳ Sarzamin Javid 07-23-2013- B.Moshiri
948 اولین روزگار حکومت اجامر و اوباش Sarzamin Javid 07-23-2013- B.Moshiri
949 فلسفه و نجوم، پادزهر خرافات است Sarzamin Javid 07-22-2013- B.Moshiri
950 موسقی ایرانی‌ - ۰۷/۲۲/۲۰۱۳ Sarzamin Javid 07-22-2013- B.Moshiri
951 با مینا زرین - در زندان آخوندها چه می‌گذرد Sarzamin Javid 07-19-2013- B.Moshiri
952 موسیقی ایرانی‌ - ۰۷/۱۹/۲۰۱۳ Sarzamin Javid 07-19-2013- B.Moshiri
953 اخلاق آخوندی - حبّ و بغض - نطفهٔ مقدس Sarzamin Javid 07-17-2013- B.Moshiri
954 موضوع لغات عربی‌ در شاهنامه Sarzamin Javid 07-17-2013- B.Moshiri
955 استاد مینویی - آخوندی در کار نبوده Sarzamin Javid 07-17-2013- B.Moshiri
956 دالان دین بسیار هولناک است Sarzamin Javid 07-17-2013- B.Moshiri
957 موسیقی ایرانی‌ - مرضیه Sarzamin Javid 07-17-2013- B.Moshiri
958 ولی دم صاحب خون بچه‌هایش است. Sarzamin Javid 07-15-2013- B.Moshiri
959 قانون اسلام، قانون بیابان وحشی قدیم است Sarzamin Javid 07-15-2013- B.Moshiri
960 هنگامه افشار - زندگی‌ ماری کوری Face-to-Face 07-13-2013 -H.Afshar
961 داستان استبداد، ضّد عقل است Sarzamin Javid 07-09-2013- B.Moshiri
962 موزیک ایرانی‌ - ۰۷/۱۲/۲۰۱۳ Sarzamin Javid 07-12-2013- B.Moshiri
963 چه تعداد جاسوس خارجی‌ برای ما کشف کرده اند Sarzamin Javid 07-12-2013- B.Moshiri
964 موزیک ایرانی‌ - ۰۷/۰۹/۲۰۱۳ Sarzamin Javid 07-09-2013- B.Moshiri
965 رفتار و اخلاق آخوندها خیلی‌ شبیه کفتار‌ها است Sarzamin Javid 07-08-2013- B.Moshiri
966 PARS TV show 070813 Sarzamin Javid 07-08-2013- B.Moshiri
967 این آخوندها ، از قبیلهٔ ما نیستند Sarzamin Javid 07-05-2013- B.Moshiri
968 هنگامه افشار - مصر و زندگی‌ ماری کوری Face-to-Face 07-06-2013 -H.Afshar
969 PARS TV show 070513 Sarzamin Javid 07-05-2013- B.Moshiri
970 مشیری با مجید دارابیگی Sarzamin Javid 07-05-2013- B.Moshiri
971 موسیقی‌ ایرانی‌ - ۰۷/۰۲/۲۰۱۳ Sarzamin Javid 07-02-2013- B.Moshiri
972 خمینی، اعلان جنگ علیه ایران داد Sarzamin Javid 07-02-2013- B.Moshiri
973 مشیری با دکتر اسماعیل خویی - شعر میهنی Sarzamin Javid 07-01-2013- B.Moshiri
974 حتی انسان اسیر هم دارای حق است Sarzamin Javid 11-25-2011- B.Moshiri
975 .... و دین حماقت را جاویدان کرد Sarzamin Javid 06-28-2013- B.Moshiri
976 PARS TV show 062913 Face-to-Face 06-29-2013 -H.Afshar
977 شرکت در این انتخابات، تن‌ دادن به حقارت بود. Sarzamin Javid 06-28-2013- B.Moshiri
978 موسیقی‌ ایرانی‌ - ۰۶/۲۸/۲۰۱۳ Sarzamin Javid 06-28-2013- B.Moshiri
979 این آخوندها برای مردم چه کرده اند Sarzamin Javid 06-21-2013- B.Moshiri
980 تکرار بی‌ مزهٔ انتخابات آخوندی Sarzamin Javid 06-21-2013- B.Moshiri
981 آخوند و ملا به مسجد برود Sarzamin Javid 06-21-2013- B.Moshiri
982 چرا آخوندها بیشترین دشمنی را با بهائی‌ها دارند Sarzamin Javid 06-21-2013- B.Moshiri
983 طرح زندانی کردن احمدی نژاد را ریخته اند Sarzamin Javid 06-25-2013- B.Moshiri
984 موسیقی ایرانی‌ - ۰۶/۲۵/۲۰۱۳ Sarzamin Javid 06-25-2013- B.Moshiri
985 موزیک ایرانی‌ - استاد شجریان ۰۶/۲۴/۲۰۱۳ Sarzamin Javid 06-24-2013- B.Moshiri
986 اونهایی که رأی ندادند، معنی رأی را فهمیده اند Sarzamin Javid 06-24-2013- B.Moshiri
987 صحبت مشیری با استاد ذوالفنون - استاد جلیل شهناز Sarzamin Javid 06-24-2013- B.Moshiri
988 بالاخره آخوند‌ها جت رادار گریز ساختند Sarzamin Javid 03-12-2013- B.Moshiri
989 PARS TV show 062213 Face-to-Face 06-22-2013 -H.Afshar
990 موسیقی ایرانی‌ - ۰۶/۲۱/۲۰۱۳ Sarzamin Javid 06-21-2013- B.Moshiri
991 هر کس به آخوند اعتماد کرد، بازنده شد Sarzamin Javid 06-21-2013- B.Moshiri
992 تیم ایران برنده شد Sarzamin Javid 06-18-2013- B.Moshiri
993 آخوند هیچ وقت نمیدود، یا نمی‌‌خدد Sarzamin Javid 06-18-2013- B.Moshiri
994 فوت استاد جلیل شهناز Sarzamin Javid 06-18-2013- B.Moshiri
995 استاد جلیل شهناز، استاد تار ستار سنتور و ضرب درگذشت Sarzamin Javid 06-18-2013- B.Moshiri
996 مشگل است در بزرگ سالی‌، آخوند را بشناسید Sarzamin Javid 06-18-2013- B.Moshiri
997 استاد جلیل شهناز - ۰۶/۱۸/۲۰۱۳ Sarzamin Javid 06-18-2013- B.Moshiri
998 PARS TV show 061713 Sarzamin Javid 06-17-2013- B.Moshiri
999 آخوند، جانوریست که اهلی بشو نیست Sarzamin Javid 06-17-2013- B.Moshiri
1000 حتا اجازه خاک سپاری مردم را هم نمیدهند Sarzamin Javid 06-10-2013- B.Moshiri
1001 باور کرده‌اند ۱۲۴۰۰۰ پیامبر بوده است Sarzamin Javid 06-10-2013- B.Moshiri
1002 در قدیم، همه‌چیز به مشیت الهی بستگی داشته Sarzamin Javid 06-10-2013- B.Moshiri
1003 در دین عاطفه انسانی‌ وجود ندارد Sarzamin Javid 06-12-2013- B.Moshiri
1004 موزیک ایرانی‌ - ۰۶/۱۲/۲۰۱۳ Sarzamin Javid 06-12-2013- B.Moshiri
1005 آیت‌الله، لقب جعلی Sarzamin Javid 06-10-2013- B.Moshiri
1006 موزیک ایرانی‌ - ۰۶/۱۰/۲۰۱۳ Sarzamin Javid 06-10-2013- B.Moshiri
1007 چاپلوسی روشنفکر‌های ما : اخلاق فقط در دین اسلام است - تاریخ زلزله Sarzamin Javid 04-16-2013- B.Moshiri
1008 خمینی ذات و جوهر استبداد بود، نه چیز دیگری Sarzamin Javid 06-07-2013- B.Moshiri
1009 کاندیدا‌های ما همه جنایت کار علیه بشریّت Sarzamin Javid 06-07-2013- B.Moshiri
1010 جنایت علیه بشریّت و سران جمهوری آخوندی Sarzamin Javid 06-07-2013- B.Moshiri
1011 چاپلوسی روشنفکر‌های ما : اخلاق فقط در دین اسلام است - تاریخ زلزله Sarzamin Javid 04-16-2013- B.Moshiri
1012 موزیک ایرانی‌ - ۰۶/۰۷/۲۰۱۳ Sarzamin Javid 06-07-2013- B.Moshiri
1013 اعتماد کردیم به خمینی Sarzamin Javid 06-07-2013- B.Moshiri
1014 عیسی مسیح مظلوم بود، قدرت نداشت Sarzamin Javid 06-07-2013- B.Moshiri
1015 دلکش با ویگن ۰۶/۰۵/۲۰۱۳ Sarzamin Javid 06-05-2013- B.Moshiri
1016 BMoshiri_060513 شاهنامه Sarzamin Javid 06-05-2013- B.Moshiri
1017 می‌پرسید چه کنیم، این را یاد داشت کنید Sarzamin Javid 06-03-2013- B.Moshiri
1018 انتخابات آخوندی - تنها راه نجات نها‌یی Sarzamin Javid 06-03-2013- B.Moshiri
1019 تقدیم به عرق کشان و عرق خوران عزیز Sarzamin Javid 06-03-2013- B.Moshiri
1020 موسیقی ایرانی‌ - حمیرا -۰۶/۰۳/۲۰۱۳ Sarzamin Javid 06-03-2013- B.Moshiri
1021 Afshar_060113 هنگامه افشار Face-to-Face 06-01-2013 -H.Afshar
1022 موسقی ایرانی‌ ۰۵/۳۱/۲۰۱۳ Sarzamin Javid 05-31-2013- B.Moshiri
1023 مشیری با لیلا پورزند، فعال حقوق بشر و زنان Sarzamin Javid 05-31-2013- B.Moshiri
1024 موزیک ایرانی‌ ۰۵/۲۸/۲۰۱۳ Sarzamin Javid 05-28-2013- B.Moshiri
1025 سیاست خارجی‌ رسول ؟؟ کدام خارج Sarzamin Javid 05-28-2013- B.Moshiri
1026 احمدی نژاد بیاید در تلویزیون پارس افشاگری کند Sarzamin Javid 05-27-2013- B.Moshiri
1027 معین و ستار - ۰۵/۲۷/۲۰۱۳ Sarzamin Javid 05-27-2013- B.Moshiri
1028 هنگامه افشار - رو در رو Face-to-Face 05-25-2013 -H.Afshar
1029 موزیک ایرانی‌ - ۰۵/۲۴/۲۰۱۳ Sarzamin Javid 05-24-2013- B.Moshiri
1030 مشیری با مهرداد حریری - صنایع ملی‌ نداریم Sarzamin Javid 05-24-2013- B.Moshiri
1031 تحلیل شاهنامه - بخش ۱ Bahram Moshiri _Shahname_08282011_1
1032 تحلیل شاهنامه - بخش ۲ Bahram Moshiri _Shahname_08282011_2
1033 تا زمانی‌ که ولی‌ فقیه در ایران هست، حکومت مردم نخواهیم داشت Sarzamin Javid 05-21-2013- B.Moshiri
1034 موسیقی‌ ایرانی‌ ۰۵/۲۱/۲۰۱۳ Sarzamin Javid 05-21-2013- B.Moshiri
1035 PARS TV show 051813 Face-to-Face 05-18-2013 -H.Afshar
1036 مشیری با ناصر زراعتی - فیلم در باره‌ دکتر مصدق Sarzamin Javid 05-17-2013- B.Moshiri
1037 موزیک ایرانی‌ - ۰۵/۱۷/۲۰۱۳ Sarzamin Javid 05-17-2013- B.Moshiri
1038 آخوندها، اراذل و چاقوکشان را به جان مردم حاکم کرده‌اند Sarzamin Javid 05-15-2013- B.Moshiri
1039 PARS TV show 051513 Sarzamin Javid 05-15-2013- B.Moshiri
1040 بهرام مشیری با علی‌ لیمونادی - آزادی مردم - ۱ IRTV show 021813
1041 بهرام مشیری با علی‌ لیمونادی - آزادی مردم - ۲ IRTV show 021813
1042 موسقی ایرانی‌ ۰۵/۱۳/۲۰۱۳ Sarzamin Javid 05-13-2013- B.Moshiri
1043 پس از ۱۵۰۰ سال، ذهن ما به دروغ عادت کرده. Sarzamin Javid 05-13-2013- B.Moshiri
1044 خانم رخشان بنی‌ اعتماد، فیلم ساز مستند ساز و سناریو نویس Face-to-Face 05-11-2013 -H.Afshar
1045 داستان اول گلستان سعدی - مشیری با دکتر حسین ثابت هاشم Sarzamin Javid 05-10-2013- B.Moshiri
1046 موسیقی ایرانی‌ - ۰۵/۱۰/۲۰۱۳ Sarzamin Javid 05-10-2013- B.Moshiri
1047 موسیقی‌ ایرانی‌ - ۰۵/۰۷/۲۰۱۳ Sarzamin Javid 05-07-2013- B.Moshiri
1048 آمدن دین با از بین بردن غیرت ملی‌ همراه بوده Sarzamin Javid 05-07-2013- B.Moshiri
1049 چرا امام رضا بزرگترین مخالف موسیقی‌ در اسلام بوده است؟؟ Sarzamin Javid 05-06-2013- B.Moshiri
1050 موسقی ایرانی‌ - ستار ۰۵/۰۶/۲۰۱۳ Sarzamin Javid 05-06-2013- B.Moshiri
1051 به مناسبت روز کارگر - چند زن مخترع و پژوهشگر ایران Face-to-Face 05-04-2013 -H.Afshar
1052 به مناسبت روز کارگر - چند زن مخترع و پژوهشگر ایران- یوتوب Face-to-Face 05-04-2013 -H.Afshar
1053 تیمور بختیار- خمینی و جریان انقلاب - با بهروز ستوده Sarzamin Javid 05-03-2013- B.Moshiri
1054 PARS TV show 050313_Muzic Sarzamin Javid 05-03-2013- B.Moshiri
1055 بهرام مشیری با سعید قائم‌مقامی - شاهنامه فردوسی‌ Radio Sedaye Mardom show 043013
1056 بهرام مشیری با دکتر اکبری در باره‌ دکتر مصدق Sarzamin Javid 04-30-2013- B.Moshiri
1057 جمهوری آخوندی،نتوانسته چند آدم قابل اطمینان مردم در ۳۴ سال تولید کند Sarzamin Javid 04-29-2013- B.Moshiri
1058 استاد شجریان و حمیرا - ۰۴/۲۹/۲۰۱۳ Sarzamin Javid 04-29-2013- B.Moshiri
1059 آیات قرآن و قتل واجب کافران - مری اندرسون، مخترع برف پاکن Face-to-Face 04-27-2013 -H.Afshar
1060 مشیری- قتل عام ارامنه توسط عثمانی ها Sarzamin Javid 04-23-2013- B.Moshiri
1061 موزیک زیبای ارمنی ۰۴/۲۳/۲۰۱۳ Sarzamin Javid 04-23-2013- B.Moshiri
1062 فیلم قتل عام ارامنه توسط ترکای عثمانی Sarzamin Javid 04-23-2013- B.Moshiri
1063 موسیقی ایرانی‌ ۰۴/۲۲/۲۰۱۳ Sarzamin Javid 04-22-2013- B.Moshiri
1064 دیکتاتورها در اوهام زندگی‌ میکنند Sarzamin Javid 04-22-2013- B.Moshiri
1065 اسلام و زن نیمه عقل - مینا بیسل، زن دانشمند ایرانی‌ Face-to-Face 04-20-2013 -H.Afshar
1066 اسلام و زن نیمه عقل - یوو تیوب Face-to-Face 04-20-2013 -H.Afshar
1067 موزیک ۰۴/۱۹/۲۰۱۳ Sarzamin Javid 04-19-2013- B.Moshiri
1068 PARS TV show 041913 Sarzamin Javid 04-19-2013- B.Moshiri
1069 استاد جواد معروفی - ۰۴/۱۶/۲۰۱۳ Sarzamin Javid 04-16-2013- B.Moshiri
1070 چاپلوسی روشنفکر‌های ما : اخلاق فقط در دین اسلام است - تاریخ زلزله Sarzamin Javid 04-16-2013- B.Moshiri
1071 ویگن - شهرام ناظری ۰۴/۱۵/۲۰۱۳ Sarzamin Javid 04-15-2013- B.Moshiri
1072 بزرگترین خطای فکری انسان، از نامگذاری غلط است. Sarzamin Javid 04-15-2013- B.Moshiri
1073 مهرانگیز منوچهریان، نخستین سناتور زن ایران Face-to-Face 04-13-2013 -H.Afshar
1074 سعید قائم‌مقامی با هنگامه افشار - نهضت زنان ایران Radio Sedaye Mardom
1075 مشیری با پروفسور بینا - منطق تاریخ و نفت - اوپک Sarzamin Javid 04-12-2013- B.Moshiri
1076 PARS TV show 041213 Sarzamin Javid 04-12-2013- B.Moshiri
1077 موسیقی‌ ایرانی‌ ۰۴/۱۰/۲۰۱۳ Sarzamin Javid 04-10-2013- B.Moshiri
1078 PARS TV show 041013 Sarzamin Javid 04-10-2013- B.Moshiri
1079 مصاحبهٔ سعید قائم مقامی با بهرام مشیری Sarzamin Javid 04-09-2013- B.Moshiri
1080 موزیک ۰۴/۰۸/۲۰۱۳ Sarzamin Javid 04-08-2013- B.Moshiri
1081 PARS TV show 040813 Sarzamin Javid 04-08-2013- B.Moshiri
1082 کودتا بر علیه فرامرز فروزنده در تلویزیون اندیشه؟! Face-to-Face 04-06-2013 -H.Afshar
1083 هنگامه افشار - رو - در - رو Face-to-Face 04-06-2013 -H.Afshar
1084 موزیک ۰۴/۰۵/۲۰۱۳ Sarzamin Javid 04-05-2013- B.Moshiri
1085 مشیری با ناصر خاکسار، در باره‌ ایران Sarzamin Javid 04-05-2013- B.Moshiri
1086 بر آب و آتش، کتاب دکتر فریدون هژبری استاد دانشگاه آریامهر (شریف) Sarzamin Javid 04-02-2013- B.Moshiri
1087 PARS TV show 040213 Sarzamin Javid 04-02-2013- B.Moshiri
1088 مشیری- معرفی‌ کتاب- زنان افغان Sarzamin Javid 04-02-2013- B.Moshiri
1089 موزیک ۰۴/۰۱/۲۰۱۳ Sarzamin Javid 04-01-2013- B.Moshiri
1090 شتر سواری‌ در آرامگاه حافظ Sarzamin Javid 04-01-2013- B.Moshiri
1091 مشیری - چیزی به نام تمدن اسلامی نمی‌‌شناسیم VOA- 04-01-2013- B.Moshiri
1092 PARS TV show 033013 Face-to-Face 03-30-2013 -H.Afshar
1093 مشیری با دکتر محمد امینی - دکتر مصدق Sarzamin Javid
1094 موزیک - ۰۳/۲۶/۲۰۱۳ Sarzamin Javid 03-26-2013- B.Moshiri
1095 مشیری با مجید وارث - انتخابات ایران Sarzamin Javid 03-26-2013- B.Moshiri
1096 موزیک ۰۳-۲۵-۲۰۱۳ Sarzamin Javid 03-25-2013- B.Moshiri
1097 تنها مرشد خرد است - داستان موهوم پیغمبری Sarzamin Javid 03-25-2013- B.Moshiri
1098 PARS TV show 032313 Face-to-Face 03-23-2013 -H.Afshar
1099 PARS TV show 032213 Sarzamin Javid 03-22-2013- B.Moshiri
1100 موزیک - ۰۳-۱۹-۲۰۱۳ Sarzamin Javid 03-19-2013- B.Moshiri
1101 روز ملی‌ کردن نفت - نوروز Sarzamin Javid 03-19-2013- B.Moshiri
1102 موسیقی‌ ایرانی‌ Sarzamin Javid 03-18-2013- B.Moshiri
1103 مغالطهٔ تاجر جمهوری اسلامی Sarzamin Javid 03-18-2013- B.Moshiri
1104 هنگامه افشار- جنجال احمدی نژاد Face-to-Face 03-16-2013 -H.Afshar
1105 مشیری با الهه اما نی‌، حقوق زنان Sarzamin Javid 03-15-2013- B.Moshiri
1106 موزیک Sarzamin Javid 03-15-2013- B.Moshiri
1107 بالاخره، آخوند‌ها جت رادار گریز ساختند Sarzamin Javid 03-12-2013- B.Moshiri
1108 موسیقی‌ ایرانی‌ ۳-۱۲-۱۳ Sarzamin Javid 03-12-2013- B.Moshiri
1109 بالاخره، آخوند‌ها جت رادار گریز ساختند ( کامل ) Sarzamin Javid 03-12-2013- B.Moshiri
1110 موزیک Sarzamin Javid 03-11-2013- B.Moshiri
1111 رابطهٔ چند متر پارچه روی سر، و دشمنی با ایران و ایرانی‌ Sarzamin Javid 03-11-2013- B.Moshiri
1112 PARS TV show 030913 Face-to-Face 03-09-2013 -H.Afshar
1113 روز جهانی‌ زن Face-to-Face 03-09-2013 -H.Afshar
1114 استاد شجریان Sarzamin Javid 03-08-2013- B.Moshiri
1115 مشیری با دکتر گنج بخش- مسائل ایران Sarzamin Javid 03-08-2013- B.Moshiri
1116 موزیک زیبای ارمنی Sarzamin Javid 03-05-2013- B.Moshiri
1117 دیکتاتور رفیق احمدی نژاد مرد Sarzamin Javid 03-05-2013- B.Moshiri
1118 مغالطه در باره‌ی امامت Sarzamin Javid 03-04-2013- B.Moshiri
1119 PARS TV show 030213 Face-to-Face 03-02-2013 -H.Afshar
1120 مشیری با مهری - ۱۲۰ مقاله Sarzamin Javid 03-01-2013- B.Moshiri
1121 PARS TV show 022613 Sarzamin Javid 02-26-2013- B.Moshiri
1122 PARS TV show 022313 Face-to-Face 02-23-2013 -H.Afshar
1123 مشیری با بهار لوو -۲۱ آذر - دسامبر ۲۰۰۶ Sarzamin Javid 12-12-2006- B.Moshiri
1124 مشیری - آقای اختری - جریان چاه جمکران Sarzamin Javid 02-22-2013- B.Moshiri
1125 PARS TV show 022213 موزیک Sarzamin Javid 02-22-2013- B.Moshiri
1126 بهرام مشیری - شاهنامه و ‌اسب Sarzamin Javid 02-20-2013- B.Moshiri
1127 مشیری در برنامه افق راجع به امامت Sarzamin Javid 02-19-2013- B.Moshiri
1128 PARS TV show 021813 Sarzamin Javid 02-18-2013- B.Moshiri
1129 PARS TV show 021613 Face-to-Face 02-16-2013 -H.Afshar
1130 مشیری با دکتر درویش پور- در باره‌ انقلاب Sarzamin Javid 02-15-2013- B.Moshiri
1131 مشیری- در باره‌ ایران اتمی‌ Sarzamin Javid 02-12-2013- B.Moshiri
1132 PARS TV show 020913 Face-to-Face 02-09-2013 -H.Afshar
1133 PARS TV show 020813 Sarzamin Javid 02-08-2013- B.Moshiri
1134 PARS TV show 020513 Sarzamin Javid 02-05-2013- B.Moshiri
1135 ساز استاد کیهان کلهر Sarzamin Javid 02-05-2013- B.Moshiri
1136 PARS TV show 020413 Sarzamin Javid 02-04-2013- B.Moshiri
1137 موسیقی رزمی Sarzamin Javid 02-04-2013- B.Moshiri
1138 فروزنده با مشیری راجع به امام علی‌ B.Moshiri _ F.Forouzandeh 02-03-2013
1139 PARS TV show 020213 Face-to-Face 02-02-2013 -H.Afshar
1140 موزیک ایرانی‌ Sarzamin Javid 02-01-2013- B.Moshiri
1141 میشیری با رحیم رشیدی در مورد کردستان Sarzamin Javid 02-01-2013- B.Moshiri
1142 موزیک ایرانی‌ Sarzamin Javid 01-30-2013- B.Moshiri
1143 PARS TV show 013013 Sarzamin Javid 01-30-2013- B.Moshiri
1144 میهمانان محبوب برنامه افق در سال ۲۰۱۲ صدای آمریکا - برنامه افق
1145 کالت چگونه عمل می‌کند Sarzamin Javid 01-28-2013- B.Moshiri
1146 تار استاد جلیل شهناز Sarzamin Javid 01-28-2013- B.Moshiri
1147 موسیقی ایرانی‌ Sarzamin Javid 01-22-2013- B.Moshiri
1148 PARS TV show 012213 Sarzamin Javid 01-22-2013- B.Moshiri
1149 PARS TV show 011913 Face-to-Face 01-19-2013 -H.Afshar
1150 بیداد Sarzamin Javid 01-16-2013- B.Moshiri
1151 بمیری به نام، نمانی به ننگ Sarzamin Javid 01-18-2013- B.Moshiri
1152 ویلون همایون خرم Sarzamin Javid 01-18-2013- B.Moshiri
1153 PARS TV show 011613 Sarzamin Javid 01-16-2013- B.Moshiri
1154 PARS TV show 011413 Sarzamin Javid 01-14-2013- B.Moshiri
1155 PARS TV show 011213 Face-to-Face 01-12-2013 -H.Afshar
1156 بهرام مشیری با الهه مشعوف Sarzamin Javid 01-11-2013- B.Moshiri
1157 PARS TV show 010913 Sarzamin Javid 01-09-2013- B.Moshiri
1158 PARS TV show 010713 Sarzamin Javid 01-07-2013- B.Moshiri
1159 PARS TV show 010513 Face-to-Face 01-05-2013 -H.Afshar
1160 PARS TV show 010413 Sarzamin Javid 01-04-2013- B.Moshiri
1161 PARS TV show 010113 Sarzamin Javid 01-01-2013- B.Moshiri
1162 PARS TV show 123112 Sarzamin Javid 12-31-2012 B.Moshiri
1163 Moshiri_122812 مشیری و دکتر برقعی Sarzamin Javid 12-28-2012- B.Moshiri
1164 PARS TV show 122612 Sarzamin Javid 12-26-2012- B.Moshiri
1165 Moshiri_122412 چگونه استعمار عمل می‌کند Sarzamin Javid 12-24-2012- B.Moshiri
1166 فروزنده - مشیری - در مورد تاریخ تشیع - ۱۱نوامبر ANDISHEH TV show 111112
1167 فروزنده - مشیری - در مورد تاریخ تشیع - ۲۳ دسامبر ANDISHEH TV show 122312
1168 PARS TV show 122212 Face-to-Face 12-22-2012 -H.Afshar
1169 PARS TV show 122112 Sarzamin Javid 12-21-2012- B.Moshiri
1170 PARS TV show 121912 Sarzamin Javid 12-19-2012- B.Moshiri
1171 PARS TV show 121712 Sarzamin Javid 12-17-2012- B.Moshiri
1172 PARS TV show 121512 Face-to-Face 12-15-2012 -H.Afshar
1173 PARS TV show 121412 Sarzamin Javid 12-14-2012- B.Moshiri
1174 PARS TV show 121112 Sarzamin Javid 12-11-2012- B.Moshiri
1175 PARS TV show 121012 Sarzamin Javid 12-10-2012- B.Moshiri
1176 PARS TV show 120812 Face-to-Face 12-08-2012 -H.Afshar
1177 PARS TV show 120412 Sarzamin Javid 12-04-2012- B.Moshiri
1178 PARS TV show 120312 Sarzamin Javid 12-03-2012- B.Moshiri
1179 PARS TV show 120112 Face-to-Face 12-01-2012 -H.Afshar
1180 PARS TV show 112812 Sarzamin Javid 11-28-2012- B.Moshiri
1181 PARS TV show 112612 Sarzamin Javid 11-26-2012- B.Moshiri
1182 PARS TV show 112412 Face-to-Face 11-24-2012 -H.Afshar
1183 PARS TV show 112312 Sarzamin Javid 11-23-2012- B.Moshiri
1184 PARS TV show 112012 Sarzamin Javid 11-20-2012- B.Moshiri
1185 PARS TV show 111712 Face-to-Face 11-17-2012 -H.Afshar
1186 PARS TV show 111312 Sarzamin Javid 11-13-2012- B.Moshiri
1187 PARS TV show 111212 Sarzamin Javid 11-12-2012- B.Moshiri
1188 فروزنده - مشیری: در مورد تاریخ تشیع B.Moshiri _ F.Forouzandeh 11-11-2012
1189 PARS TV show 111012 Face-to-Face 11-10-2012 -H.Afshar
1190 راجع به انتخابات رئیس جمهور امریکا Sarzamin Javid 11-06-2012- B.Moshiri
1191 دونالد ترامپ بر علیه پرزیدنت اوباما Sarzamin Javid 11-05-2012- B.Moshiri
1192 PARS TV show 110312 Face-to-Face 11-03-2012 -H.Afshar
1193 PARS TV show 103012 Sarzamin Javid 10-30-2012- B.Moshiri
1194 PARS TV show 102912 Sarzamin Javid 10-29-2012- B.Moshiri
1195 PARS TV show 102712 Face-to-Face 10-27-2012 -H.Afshar
1196 فرق بین هند و پاکستان Sarzamin Javid 10-26-2012- B.Moshiri
1197 PARS TV show 102412 Sarzamin Javid 10-24-2012- B.Moshiri
1198 PARS TV show 102212 Sarzamin Javid 10-22-2012- B.Moshiri
1199 PARS TV show 102012 Face-to-Face 10-20-2012 -H.Afshar
1200 مشیری و امینی - نقد یک کتاب Sarzamin Javid 10-19-2012- B.Moshiri
1201 PARS TV show 101612 Sarzamin Javid 10-16-2012- B.Moshiri
1202 PARS TV show 101512 Sarzamin Javid 10-15-2012- B.Moshiri
1203 مشیری- فروزنده : لیبرال یعنی چه ؟ B.Moshiri _ F.Forouzandeh 10-14-2012
1204 PARS TV show 101312 Face-to-Face 10-13-2012 -H.Afshar
1205 PARS TV show 101212 Sarzamin Javid 10-12-2012- B.Moshiri
1206 PARS TV show 100912 Sarzamin Javid 10-09-2012- B.Moshiri
1207 PARS TV show 100812 Sarzamin Javid 10-08-2012- B.Moshiri
1208 PARS TV show 100612 Face-to-Face 10-06-2012 -H.Afshar
1209 تاریخ موسیقی-- استاد صبا، با خیاطی همسرش زندگی‌ میگذراند!! Sarzamin Javid 10-05-2012- B.Moshiri
1210 PARS TV show 100212 Sarzamin Javid 10-02-2012- B.Moshiri
1211 PARS TV show 092912 Face-to-Face 09-29-2012 -H.Afshar
1212 PARS TV show 092812 Sarzamin Javid 09-28-2012- B.Moshiri
1213 PARS TV show 092512 Sarzamin Javid 09-25-2012- B.Moshiri
1214 PARS TV show 092412 Sarzamin Javid 09-24-2012- B.Moshiri
1215 PARS TV show 092212 Face-to-Face 09-22-2012 -H.Afshar
1216 ده‌‌‌ مرو، ده‌‌‌ مرد را احمق کند - مرد حق را کافر مطلق کند Sarzamin Javid 09-21-2012- B.Moshiri
1217 PARS TV show 091812 Sarzamin Javid 09-18-2012- B.Moshiri
1218 PARS TV show 091712 Sarzamin Javid 09-17-2012- B.Moshiri
1219 PARS TV show 091512 Face-to-Face 09-15-2012 -H.Afshar
1220 فیلم ضّد اسلام !! - در مورد مسائل آذربایجان Sarzamin Javid 09-14-2012- B.Moshiri
1221 PARS TV show 091112 Sarzamin Javid 09-11-2012- B.Moshiri
1222 PARS TV show 091012 Sarzamin Javid 09-10-2012- B.Moshiri
1223 PARS TV show 090812 Face-to-Face 09-08-2012 -H.Afshar
1224 PARS TV show 090712 Sarzamin Javid 09-07-2012- B.Moshiri
1225 کشف معادن با نگاه الهی BMoshiri_HMohri 09-05-2012
1226 PARS TV show 090412 Sarzamin Javid 09-04-2012- B.Moshiri
1227 PARS TV show 090312 Sarzamin Javid 09-03-2012- B.Moshiri
1228 PARS TV show 090112 Face-to-Face 09-01-2012 -H.Afshar
1229 PARS TV show 082812 Sarzamin Javid 08-28-2012- B.Moshiri
1230 PARS TV show 082712 Sarzamin Javid 08-27-2012- B.Moshiri
1231 PARS TV show 082512 Face-to-Face 08-25-2012 -H.Afshar
1232 PARS TV show 082112 Sarzamin Javid 08-21-2012- B.Moshiri
1233 PARS TV show 082012 Sarzamin Javid 08-20-2012- B.Moshiri
1234 مصاحبه فرامرز فروزنده با بهرام مشیری B.Moshiri _ F.Forouzandeh 08-19-2012
1235 PARS TV show 081812 Face-to-Face 08-18-2012 -H.Afshar
1236 PARS TV show 081412 Sarzamin Javid 08-14-2012- B.Moshiri
1237 PARS TV show 081312 Sarzamin Javid 08-13-2012- B.Moshiri
1238 PARS TV show 081112 Face-to-Face 08-11-2012 -H.Afshar
1239 PARS TV show 080812 Sarzamin Javid 08-08-2012- B.Moshiri
1240 گفتگوی مشیری با رادیو اسرائیل Sarzamin Javid 08-06-2012- B.Moshiri
1241 PARS TV show 080612 Sarzamin Javid 08-06-2012- B.Moshiri
1242 PARS TV show 080412 Face-to-Face 08-04-2012 -H.Afshar
1243 کشتار یهودیان در بنی قریظه BMoshiri_HMohri 08-01-2012
1244 PARS TV show 073112 Sarzamin Javid 07-31-2012- B.Moshiri
1245 PARS TV show 073012 Sarzamin Javid 07-30-2012- B.Moshiri
1246 PARS TV show 072812 Face-to-Face 07-28-2012 -H.Afshar
1247 PARS TV show 072712 Sarzamin Javid 07-27-2012- B.Moshiri
1248 قتل کسروی و سروش-آزمایش ترنوسل Sarzamin Javid 07-23-2012- B.Moshiri
1249 دلاوری مردم سوریه و کمبود مرغ در ایران Sarzamin Javid 07-20-2012- B.Moshiri
1250 مصاحبه فروزنده با مشیری - راجع به دکتر سروش -قسمت دوم B.Moshiri _ F.Forouzandeh 07-15-2012
1251 فضای مسموم سیاسی حاکم در تلویزیون‌های لوس انجلس Sarzamin Javid 07-03-2012- B.Moshiri
1252 PARS TV show 071112 Sarzamin Javid 07-11-2012- B.Moshiri
1253 PARS TV show 071012 Sarzamin Javid 07-10-2012- B.Moshiri
1254 PARS TV show 070912 Sarzamin Javid 07-09-2012- B.Moshiri
1255 مصاحبه مشیری و فروزنده راجع به دکتر سروش- BMoshiri_FForouzande_070812
1256 PARS TV show 070712 Face-to-Face 07-07-2012 -H.Afshar
1257 PARS TV show 070612 Sarzamin Javid 07-06-2012- B.Moshiri
1258 PARS TV show 070212 Sarzamin Javid 07-02-2012- B.Moshiri
1259 PARS TV show 063012 Face-to-Face 06-30-2012 -H.Afshar
1260 PARS TV show 062912 Sarzamin Javid 06-29-2012- B.Moshiri
1261 PARS TV show 062712 Sarzamin Javid 06-27-2012- B.Moshiri
1262 PARS TV show 062612 Sarzamin Javid 06-26-2012- B.Moshiri
1263 PARS TV show 062512 Sarzamin Javid 06-25-2012- B.Moshiri
1264 PARS TV show 062212 Sarzamin Javid 06-22-2012- B.Moshiri
1265 PARS TV show 062012 Sarzamin Javid 06-20-2012- B.Moshiri
1266 PARS TV show 061912 Face-to-Face 06-19-2012 -H.Afshar
1267 PARS TV show 061912 Sarzamin Javid 06-19-2012- B.Moshiri
1268 PARS TV show 061812 Sarzamin Javid 06-18-2012- B.Moshiri
1269 PARS TV show 061612 Face-to-Face 06-16-2012 -H.Afshar
1270 PARS TV show 061312 Sarzamin Javid 06-13-2012- B.Moshiri
1271 PARS TV show 061212 Face-to-Face 06-12-2012 -H.Afshar
1272 PARS TV show 061212 Sarzamin Javid 06-12-2012- B.Moshiri
1273 PARS TV show 061112 Sarzamin Javid 06-11-2012- B.Moshiri_Rerun
1274 PARS TV show 060912 Face-to-Face 06-09-2012 -H.Afshar
1275 PARS TV show 060812 Sarzamin Javid 06-08-2012- B.Moshiri
1276 PARS TV show 060512 Face-to-Face 06-05-2012 -H.Afshar_Rerun
1277 PARS TV show 060512 Sarzamin Javid 06-05-2012- B.Moshiri_Rerun
1278 PARS TV show 060412 Sarzamin Javid 06-04-2012- B.Moshiri
1279 مصاحبه فرامرز فروزنده با بهرام مشیری - هویت ملی‌ B.Moshiri_F.Forouzandeh 06-03-2012
1280 PARS TV show 060212 Face-to-Face 06-02-2012 -H.Afshar
1281 PARS TV show 060112 Sarzamin Javid 06-01-2012- B.Moshiri
1282 PARS TV show 053012 Sarzamin Javid 05-30-2012- B.Moshiri
1283 PARS TV show 052912 Face-to-Face 05-29-2012 -H.Afshar
1284 PARS TV show 052912 Sarzamin Javid 05-29-2012- B.Moshiri_Rerun
1285 PARS TV show 052812 Sarzamin Javid 05-28-2012- B.Moshiri
1286 PARS TV show 052612 Face-to-Face 05-26-2012 -H.Afshar
1287 PARS TV show 052512 Sarzamin Javid 05-25-2012- B.Moshiri
1288 PARS TV show 052212 Face-to-Face 05-22-2012 -H.Afshar
1289 PARS TV show 052212 Sarzamin Javid 05-22-2012- B.Moshiri_Rerun
1290 PARS TV show 052112 Sarzamin Javid 05-21-2012- B.Moshiri
1291 PARS TV show 051912 Face-to-Face 05-19-2012 -H.Afshar
1292 PARS TV show 051812 Sarzamin Javid 05-18-2012- B.Moshiri
1293 PARS TV show 051612 Sarzamin Javid 05-16-2012- B.Moshiri
1294 PARS TV show 051512 Face-to-Face 05-15-2012 -H.Afshar_Rerun
1295 PARS TV show 051512 Sarzamin Javid 05-15-2012- B.Moshiri_Rerun
1296 PARS TV show 051412 Sarzamin Javid 05-14-2012- B.Moshiri
1297 PARS TV show 051212 Face-to-Face 05-12-2012 -H.Afshar
1298 PARS TV show 051112 Sarzamin Javid 05-11-2012- B.Moshiri
1299 PARS TV show 050912 Sarzamin Javid 05-09-2012- B.Moshiri_Rerun
1300 PARS TV show 050812 Face-to-Face 05-08-2012 -H.Afshar
1301 PARS TV show 050812 Sarzamin Javid 05-08-2012- B.Moshiri_Rerun
1302 PARS TV show 050712 Sarzamin Javid 05-07-2012- B.Moshiri
1303 هویت ملی ایرانیان - بهرام مشیری فرامرز فروزنده B.Moshiri _ F.Forouzandeh 05-07-2012
1304 PARS TV show 050512 Face-to-Face 05-05-2012 -H.Afshar
1305 PARS TV show 050412 Sarzamin Javid 05-04-2012- B.Moshiri
1306 PARS TV show 050212 Sarzamin Javid 05-02-2012- B.Moshiri
1307 PARS TV show 050112 Sarzamin Javid 05-01-2012- B.Moshiri_Rerun
1308 PARS TV show 050112 Face-to-Face 05-01-2012 -H.Afshar_Rerun
1309 PARS TV show 043012 Sarzamin Javid 04-30-2012- B.Moshiri
1310 PARS TV show 042812 Face-to-Face 04-28-2012 -H.Afshar
1311 PARS TV show 042712 Sarzamin Javid 04-27-2012- B.Moshiri_Rerun
1312 PARS TV show 042512 Sarzamin Javid 04-25-2012- B.Moshiri
1313 PARS TV show 042412 Face-to-Face 04-24-2012 -H.Afshar
1314 PARS TV show 042412 Sarzamin Javid 04-24-2012- B.Moshiri
1315 PARS TV show 042312 Sarzamin Javid 04-23-2012- B.Moshiri
1316 PARS TV show 042112 Face-to-Face 04-21-2012 -H.Afshar
1317 PARS TV show 042012 Sarzamin Javid 04-20-2012- B.Moshiri_Rerun
1318 PARS TV show 041812 Sarzamin Javid 04-18-2012- B.Moshiri
1319 PARS TV show 041712 Face-to-Face 04-17-2012 -H.Afshar_Rerun
1320 PARS TV show 041712 Sarzamin Javid 04-17-2012- B.Moshiri
1321 PARS TV show 041612 Sarzamin Javid 04-16-2012- B.Moshiri
1322 PARS TV show 041412 Face-to-Face 04-14-2012 -H.Afshar
1323 PARS TV show 041112 Sarzamin Javid 04-11-2012- B.Moshiri
1324 PARS TV show 041012 Face-to-Face 04-10-2012 -H.Afshar
1325 PARS TV show 040912 Sarzamin Javid 04-09-2012- B.Moshiri
1326 PARS TV show 040712 Face-to-Face 04-07-2012 -H.Afshar
1327 PARS TV show 040612 Sarzamin Javid 04-06-2012- B.Moshiri
1328 PARS TV show 040412 Sarzamin Javid 04-04-2012- B.Moshiri
1329 PARS TV show 040312 Face-to-Face 04-03-2012 -H.Afshar
1330 PARS TV show 040212 Sarzamin Javid 04-02-2012- B.Moshiri
1331 ANDISHEH TV show 040112 B.Moshiri _ F.Forouzandeh 04-01-2012
1332 PARS TV show 033112 Face-to-Face 03-31-2012 -H.Afshar_Rerun
1333 PARS TV show 033012 Sarzamin Javid 03-30-2012- B.Moshiri
1334 PARS TV show 032812 Sarzamin Javid 03-28-2012- B.Moshiri
1335 PARS TV show 032712 Face-to-Face 03-27-2012 -H.Afshar
1336 PARS TV show 032712 Sarzamin Javid 03-27-2012- B.Moshiri
1337 Bahram Moshiri_VOA_032612 Sarzamin Javid 03-26-2012- B.Moshiri_VOA_Rerun
1338 ANDISHEH TV show 032512 B.Moshiri _ F.Forouzandeh 03-25-2012
1339 PARS TV show 032412 Face-to-Face 03-24-2012 -H.Afshar
1340 PARS TV show 032312 Sarzamin Javid 03-23-2012- B.Moshiri
1341 PARS TV show 032112 Iran Azad 03-21-2012-BMoshiri_HFaraji
1342 PARS TV show 032012 Face-to-Face 03-20-2012 -H.Afshar
1343 PARS TV show 031712 Face-to-Face 03-17-2012 -H.Afshar
1344 PARS TV show 031612 Sarzamin Javid 03-16-2012- B.Moshiri
1345 PARS TV show 031412 Sarzamin Javid 03-14-2012- B.Moshiri
1346 VOA show 031312 Sarzamin Javid 03-13-2012- B.Moshiri_VOA
1347 PARS TV show 031312 Face-to-Face 03-13-2012 -H.Afshar
1348 PARS TV show 031312 Sarzamin Javid 03-13-2012- B.Moshiri
1349 PARS TV show 030912 Sarzamin Javid 03-09-2012- B.Moshiri
1350 PARS TV show 030712 Sarzamin Javid 03-07-2012- B.Moshiri
1351 PARS TV show 030612 Sarzamin Javid 03-06-2012- B.Moshiri
1352 PARS TV show 030512 Sarzamin Javid 03-05-2012- B.Moshiri
1353 PARS TV show 022912 Sarzamin Javid 02-29-2012- B.Moshiri
1354 PARS TV show 022812 Face-to-Face 02-28-2012 -H.Afshar
1355 PARS TV show 022812 Sarzamin Javid 02-28-2012- B.Moshiri
1356 PARS TV show 022712 Sarzamin Javid 02-27-2012- B.Moshiri
1357 PARS TV show 022512 Face-to-Face 02-25-2012 -H.Afshar
1358 PARS TV show 022412 Sarzamin Javid 02-24-2012- B.Moshiri
1359 PARS TV show 022212 Sarzamin Javid 02-22-2012- B.Moshiri
1360 PARS TV show 022112 Sarzamin Javid 02-21-2012- B.Moshiri
1361 PARS TV show 022112 Face-to-Face 02-21-2012 -H.Afshar
1362 PARS TV show 021812 Face-to-Face 02-18-2012 -H.Afshar
1363 PARS TV show 021712 Sarzamin Javid 02-17-2012- B.Moshiri
1364 PARS TV show 021412 Face-to-Face 02-14-2012 -H.Afshar
1365 PARS TV show 021412 Sarzamin Javid 02-14-2012- B.Moshiri
1366 PARS TV show 021312 Sarzamin Javid 02-13-2012- B.Moshiri
1367 PARS TV show 021112 Face-to-Face 02-11-2012 -H.Afshar
1368 PARS TV show 021012 Sarzamin Javid 02-10-2012- B.Moshiri
1369 PARS TV show 020812 Sarzamin Javid 02-08-2012- B.Moshiri
1370 مشیری با دکتر مهر آسا Sarzamin Javid 02-08-2013- B.Moshiri
1371 PARS TV show 020712 Face-to-Face 02-07-2012 -H.Afshar
1372 PARS TV show 020712 Sarzamin Javid 02-07-2012- B.Moshiri
1373 PARS TV show 020612 Sarzamin Javid 02-06-2012- B.Moshiri
1374 ANDISHEH TV show 020512 B.Moshiri _ F.Forouzandeh 02-05-2012
1375 PARS TV show 020412 Face-to-Face 02-04-2012 -H.Afshar_Rerun
1376 PARS TV show 020312 Sarzamin Javid 02-03-2012- B.Moshiri
1377 PARS TV show 020112 Sarzamin Javid 02-01-2012- B.Moshiri
1378 PARS TV show 013112 Face-to-Face 01-31-2012 -H.Afshar
1379 PARS TV show 013112 Sarzamin Javid 01-31-2012- B.Moshiri
1380 PARS TV show 013012 Sarzamin Javid 01-30-2012- B.Moshiri
1381 PARS TV show 012812 Face-to-Face 01-28-2012 -H.Afshar
1382 PARS TV show 012712 Sarzamin Javid 01-27-2012- B.Moshiri_Rerun
1383 PARS TV show 012512 Sarzamin Javid 01-25-2012- B.Moshiri
1384 PARS TV show 012412 Face-to-Face 01-24-2012 -H.Afshar
1385 PARS TV show 012412 Sarzamin Javid 01-24-2012- B.Moshiri_Rerun
1386 PARS TV show 012312 Sarzamin Javid 01-23-2012- B.Moshiri
1387 PARS TV show 012112 Face-to-Face 01-21-2012 -H.Afshar
1388 PARS TV show 012012 Sarzamin Javid 01-20-2012- B.Moshiri
1389 PARS TV show 011812 Sarzamin Javid 01-18-2012- B.Moshiri
1390 PARS TV show 011712 Face-to-Face 01-17-2012 -H.Afshar_Rerun
1391 PARS TV show 011712 Sarzamin Javid 01-17-2012- B.Moshiri
1392 PARS TV show 011612 Sarzamin Javid 01-16-2012- B.Moshiri
1393 PARS TV show 011412 Face-to-Face 01-14-2012 -H.Afshar
1394 PARS TV show 011312 Sarzamin Javid 01-13-2012-MArasi
1395 PARS TV show 011112 Sarzamin Javid 01-11-2012- B.Moshiri
1396 PARS TV show 011012 Face-to-Face 01-10-2012 -H.Afshar
1397 PARS TV show 011012 Sarzamin Javid 01-10-2012- B.Moshiri
1398 PARS TV show 010912 Sarzamin Javid 01-09-2012- B.Moshiri_Rerun
1399 PARS TV show 010712 Face-to-Face 01-07-2012 -H.Afshar_Rerun
1400 PARS TV show 010612 Sarzamin Javid 01-06-2012- B.Moshiri
1401 PARS TV show 010412 Sarzamin Javid 01-04-2012- B.Moshiri
1402 PARS TV show 010312 Sarzamin Javid 01-03-2012- B.Moshiri
1403 Moshiri_010212 بهرام مشیری Sarzamin Javid 01-02-2012- B.Moshiri
1404 PARS TV show 123111 Face-to-Face 12-31-2011 -H.Afshar
1405 PARS TV show 123011 Sarzamin Javid 12-30-2011- B.Moshiri
1406 PARS TV show 122811 Sarzamin Javid 12-28-2011- B.Moshiri
1407 PARS TV show 122711 Face-to-Face 12-27-2011 -H.AfsharRerun
1408 PARS TV show 122711 Sarzamin Javid 12-27-2011- B.Moshiri_Rerun
1409 PARS TV show 122611 Sarzamin Javid 12-26-2011- B.Moshiri
1410 PARS TV show 122411 Face-to-Face 12-24-2011 -H.Afshar
1411 PARS TV show 122311 Sarzamin Javid 12-23-2011- B.Moshiri_Rerun
1412 PARS TV show 122111 Sarzamin Javid 12-21-2011- B.Moshiri
1413 PARS TV show 122011 Face-to-Face 12-20-2011 -H.Afshar
1414 PARS TV show 122011 Sarzamin Javid 12-20-2011- B.Moshiri
1415 PARS TV show 121911 Sarzamin Javid 12-19-2011- B.Moshiri
1416 ANDISHEH TV show 121811 B.Moshiri _ F.Forouzandeh 12-18-2011
1417 PARS TV show 121711 Face-to-Face 12-17-2011 -H.Afshar
1418 PARS TV show 121611 Sarzamin Javid 12-16-2011- B.Moshiri_Rerun
1419 PARS TV show 121411 Sarzamin Javid 12-14-2011- B.Moshiri
1420 PARS TV show 121311 Face-to-Face 12-13-2011 -H.Afshar
1421 PARS TV show 121211 Sarzamin Javid 12-12-2011- B.Moshiri
1422 PARS TV show 121111 Face-to-Face 12-11-2011 -H.Afshar HFaraji
1423 PARS TV show 121011 Face-to-Face 12-10-2011 -H.Afshar
1424 PARS TV show 120911 Sarzamin Javid 12-09-2011- B.Moshiri
1425 PARS TV show 120711 Sarzamin Javid 12-07-2011- B.Moshiri
1426 PARS TV show 120611 Face-to-Face 12-06-2011 -H.Afshar
1427 PARS TV show 120611 Sarzamin Javid 12-06-2011- B.Moshiri
1428 PARS TV show 120211 Sarzamin Javid 12-02-2011- B.Moshiri
1429 PARS TV show 113011 Sarzamin Javid 11-30-2011- B.Moshiri_Rerun
1430 PARS TV show 112911 Face-to-Face 11-29-2011 -H.Afshar
1431 PARS TV show 112911 Sarzamin Javid 11-29-2011- B.Moshiri
1432 PARS TV show 112811 Sarzamin Javid 11-28-2011- B.Moshiri
1433 PARS TV show 112611 Face-to-Face 11-26-2011 -H.Afshar
1434 PARS TV show 112511 Sarzamin Javid 11-25-2011- B.Moshiri
1435 PARS TV show 112311 Sarzamin Javid 11-23-2011- B.Moshiri
1436 PARS TV show 112211 Face-to-Face 11-22-2011 -H.Afshar
1437 PARS TV show 112211 Sarzamin Javid 11-22-2011- B.Moshiri_Rerun
1438 PARS TV show 112111 Sarzamin Javid 11-21-2011- B.Moshiri
1439 PARS TV show 111911 Face-to-Face 11-19-2011 -H.Afshar_Rerun
1440 PARS TV show 111811 Sarzamin Javid 11-18-2011- B.Moshiri_Rerun
1441 PARS TV show 111611 Sarzamin Javid 11-16-2011- B.Moshiri_Rerun
1442 PARS TV show 111511 Face-to-Face 11-15-2011 -H.Afshar
1443 PARS TV show 111511 Sarzamin Javid 11-15-2011- B.Moshiri
1444 PARS TV show 111411 Sarzamin Javid 11-14-2011- B.Moshiri
1445 PARS TV show 111211 Face-to-Face 11-12-2011 -H.Afshar
1446 PARS TV show 111111 Sarzamin Javid 11-11-2011- B.Moshiri_Rerun
1447 PARS TV show 110911 Sarzamin Javid 11-09-2011- B.Moshiri
1448 PARS TV show 110811 Face-to-Face 11-08-2011 -H.Afshar
1449 PARS TV show 110811 Sarzamin Javid 11-08-2011- B.Moshiri
1450 PARS TV show 110711 Sarzamin Javid 11-07-2011- B.Moshiri
1451 PARS TV show 110511 Face-to-Face 11-05-2011 -H.Afshar_Rerun
1452 PARS TV show 110411 Sarzamin Javid 11-04-2011- B.Moshiri
1453 PARS TV show 110211 Sarzamin Javid 11-02-2011- B.Moshiri
1454 PARS TV show 110111 Sarzamin Javid 11-01-2011- B.Moshiri
1455 PARS TV show 110111 Face-to-Face 11-01-2011 -H.Afshar
1456 PARS TV show 103111 Sarzamin Javid 10-31-2011- B.Moshiri
1457 PARS TV show 102911 Face-to-Face 10-29-2011 -H.Afshar
1458 PARS TV show 102811 Sarzamin Javid 10-28-2011- B.Moshiri
1459 PARS TV show 102611 Sarzamin Javid 10-26-2011- B.Moshiri
1460 PARS TV show 102511 Face-to-Face 10-25-2011 -H.Afshar_Rerun
1461 PARS TV show 102511 Sarzamin Javid 10-25-2011- B.Moshiri
1462 PARS TV show 102411 Sarzamin Javid 10-24-2011- B.Moshiri
1463 PARS TV show 102211 Face-to-Face 10-22-2011 -H.Afshar
1464 PARS TV show 102111 Sarzamin Javid 10-21-2011- B.Moshiri_Rerun
1465 PARS TV show 101911 Sarzamin Javid 10-19-2011- B.Moshiri
1466 Orange County Seminar 091811 Sarzamin Javid 10-19-2011- B.Moshiri
1467 PARS TV show 101811 Face-to-Face 10-18-2011 -H.Afshar
1468 PARS TV show 101811 Sarzamin Javid 10-18-2011- B.Moshiri
1469 PARS TV show 101711 Sarzamin Javid 10-17-2011- B.Moshiri
1470 PARS TV show 101511 Face-to-Face 10-15-2011 -H.Afshar_Rerun
1471 VOA TV show 101411_Part 2 Sarzamin Javid 10-14-2011- B.Moshiri
1472 PARS TV show 101411 Sarzamin Javid 10-14-2011- B.Moshiri
1473 VOA TV show 101411_Part 1 Sarzamin Javid 10-14-2011- B.Moshiri
1474 PARS TV show 101211 Sarzamin Javid 10-12-2011- B.Moshiri_Rerun
1475 PARS TV show 10111 Sarzamin Javid 10-11-2011- B.Moshiri
1476 PARS TV show 101111 Face-to-Face 10-11-2011 -H.Afshar
1477 PARS TV show 100811 Face-to-Face 10-08-2011 -H.Afshar
1478 PARS TV show 100511 Sarzamin Javid 10-05-2011- B.Moshiri_Rerun
1479 PARS TV show 100411 Face-to-Face 10-04-2011 -H.Afshar
1480 PARS TV show 100411 Sarzamin Javid 10-04-2011- B.Moshiri
1481 PARS TV show 100311 Sarzamin Javid 10-03-2011- B.Moshiri
1482 PARS TV show 100111 Face-to-Face 10-01-2011 -H.Afshar_Rerun
1483 PARS TV show 093011 Sarzamin Javid 09-30-2011-MArasi
1484 PARS TV show 092811 Sarzamin Javid 09-28-2011- B.Moshiri_Rerun
1485 PARS TV show 092711 Face-to-Face 09-27-2011 -H.Afshar
1486 PARS TV show 092711 Sarzamin Javid 09-27-2011- B.Moshiri_Rerun
1487 PARS TV show 092611 Sarzamin Javid 09-26-2011- B.Moshiri
1488 PARS TV show 092411 Face-to-Face 09-24-2011 -H.Afshar_Rerun
1489 PARS TV show 092311 Sarzamin Javid 09-23-2011-MArasi
1490 PARS TV show 092111 Sarzamin Javid 09-21-2011- B.Moshiri_Rerun
1491 PARS TV show 092011 Face-to-Face 09-20-2011 -H.Afshar
1492 PARS TV show 092011 Sarzamin Javid 09-20-2011- B.Moshiri
1493 PARS TV show 091911 Sarzamin Javid 09-19-2011- B.Moshiri
1494 PARS TV show 091711 Face-to-Face 09-17-2011 -H.Afshar_Rerun
1495 PARS TV show 091611 Sarzamin Javid 09-16-2011-MArasi
1496 PARS TV show 091411 Sarzamin Javid 09-14-2011- B.Moshiri_Rerun
1497 PARS TV show 091311 Face-to-Face 09-13-2011 -H.Afshar
1498 PARS TV show 091311 Sarzamin Javid 09-13-2011- B.Moshiri
1499 PARS TV show 091211 Sarzamin Javid 09-12-2011- B.Moshiri
1500 PARS TV show 091011 Face-to-Face 09-10-2011 -H.Afshar
1501 PARS TV show 090911 Sarzamin Javid 09-09-2011-MArasi
1502 PARS TV show 090711 Sarzamin Javid 09-07-2011-MArasi_Rerun
1503 PARS TV show 090611 Face-to-Face 09-06-2011 -H.Afshar
1504 PARS TV show 090611 Sarzamin Javid 09-06-2011- B.Moshiri_Rerun
1505 PARS TV show 090511 Sarzamin Javid 09-05-2011- B.Moshiri
1506 PARS TV show 090311 Face-to-Face 09-03-2011 -H.Afshar_Rerun
1507 PARS TV show 090211 Sarzamin Javid 09-02-2011-MArasi
1508 PARS TV show 083011 Face-to-Face 08-30-2011 -H.Afshar
1509 PARS TV show 082911 Sarzamin Javid 08-29-2011- B.Moshiri
1510 PARS TV show 082711 Face-to-Face 08-27-2011 -H.Afshar
1511 PARS TV show 082611 Sarzamin Javid 08-26-2011-MArasi
1512 PARS TV show 082311 Face-to-Face 08-23-2011 -H.Afshar
1513 PARS TV show 082211 Sarzamin Javid 08-22-2011- B.Moshiri
1514 Mihan TV show 082111 B.Moshiri _S.Behbehani 08-21-2011
1515 PARS TV show 082011 Face-to-Face 08-20-2011 -H.Afshar_Rerun
1516 PARS TV show 081911 Sarzamin Javid 08-19-2011-MArasi
1517 PARS TV show 081711 Sarzamin Javid 08-17-2011- B.Moshiri_Rerun
1518 PARS TV show 081611 Face-to-Face 08-16-2011 -H.Afshar
1519 PARS TV show 081611 Sarzamin Javid 08-16-2011- B.Moshiri_Rerun
1520 PARS TV show 081511 Sarzamin Javid 08-15-2011- B.Moshiri
1521 PARS TV show 081311 Face-to-Face 08-13-2011 -H.Afshar_Rerun
1522 PARS TV show 081011 Sarzamin Javid 08-10-2011- B.Moshiri
1523 PARS TV show 080911 Face-to-Face 08-09-2011 -H.Afshar
1524 PARS TV show 080911 Sarzamin Javid 08-09-2011- B.Moshiri
1525 PARS TV show 080811 Sarzamin Javid 08-08-2011- B.Moshiri_H.Faraji
1526 PARS TV show 080611 Face-to-Face 08-06-2011 -H.Afshar
1527 PARS TV show 080511 Sarzamin Javid 08-05-2011-MArasi
1528 PARS TV show 080311 Sarzamin Javid 08-03-2011- B.Moshiri_Rerun
1529 PARS TV show 080211 Face-to-Face 08-02-2011 -H.Afshar
1530 PARS TV show 080211 Sarzamin Javid 08-02-2011- B.Moshiri_Rerun
1531 PARS TV show 080111 Sarzamin Javid 08-01-2011- B.Moshiri
1532 PARS TV show 073011 Face-to-Face 07-30-2011 -H.Afshar
1533 PARS TV show 072911 Sarzamin Javid 07-29-2011-M.MArasi
1534 PARS TV show 072711 Sarzamin Javid 07-27-2011- B.Moshiri_Rerun
1535 PARS TV show 072611 Face-to-Face 07-26-2011 -H.Afshar
1536 PARS TV show 072611 Sarzamin Javid 07-26-2011- B.Moshiri_Rerun
1537 PARS TV show 072511 Sarzamin Javid 07-25-2011- B.Moshiri
1538 PARS TV show 072311 Face-to-Face 07-23-2011 -H.Afshar
1539 PARS TV show 072211 Sarzamin Javid 07-22-2011-M.MArasi
1540 PARS TV show 072011 Sarzamin Javid 07-20-2011- B.Moshiri_Rerun
1541 PARS TV show 071911 Face-to-Face 07-19-2011 -H.Afshar
1542 PARS TV show 071911 Sarzamin Javid 07-19-2011- B.Moshiri_Rerun
1543 PARS TV show 071811 Sarzamin Javid 07-18-2011- B.Moshiri
1544 ANDISHEH TV show 071711 B.Moshiri _ F.Forouzandeh 07-17-2011
1545 PARS TV show 071611 Face-to-Face 07-16-2011 -H.Afshar
1546 PARS TV show 071511 Sarzamin Javid 07-15-2011-M.MArasi
1547 PARS TV show 071311 Sarzamin Javid 07-13-2011- B.Moshiri_Rerun
1548 PARS TV show 071211 Face-to-Face 07-12-2011 -H.Afshar
1549 PARS TV show 071211 Sarzamin Javid 07-12-2011- B.Moshiri_Rerun
1550 PARS TV show 071111 Sarzamin Javid 07-11-2011- B.Moshiri
1551 ANDISHEH TV show 071011 B.Moshiri _ F.Forouzandeh 07-10-2011
1552 PARS TV show 070911 Face-to-Face 07-09-2011 -H.Afshar
1553 PARS TV show 070811 Sarzamin Javid 07-08-2011- B.Moshiri_Rerun
1554 PARS TV show 070611 Sarzamin Javid 07-06-2011- B.Moshiri
1555 PARS TV show 070511 Face-to-Face 07-05-2011 -H.Afshar
1556 PARS TV show 070511 Sarzamin Javid 07-05-2011- B.Moshiri
1557 PARS TV show 070411 Sarzamin Javid 07-04-2011- B.Moshiri
1558 Andisheh TV show 070311 Sarzamin Javid 07-03-2011- B.Moshiri
1559 PARS TV show 070211 Face-to-Face 07-02-2011 -H.Afshar_Rerun
1560 PARS TV show 070111 Sarzamin Javid 07-01-2011- B.Moshiri
1561 PARS TV show 062911 Sarzamin Javid 06-29-2011- B.Moshiri
1562 PARS TV show 062811 Face-to-Face 06-28-2011 -H.Afshar
1563 PARS TV show 062811 Sarzamin Javid 06-28-2011- B.Moshiri_Rerun
1564 PARS TV show 062711 Sarzamin Javid 06-27-2011- B.Moshiri
1565 PARS TV show 062511 Face-to-Face 06-25-2011 -H.Afshar
1566 PARS TV show 062411 Sarzamin Javid 06-24-2011- B.Moshiri
1567 PARS TV show 062211 Sarzamin Javid 06-22-2011- B.Moshiri
1568 PARS TV show 062111 Face-to-Face 06-21-2011 -H.Afshar
1569 PARS TV show 062111 Sarzamin Javid 06-21-2011- B.Moshiri
1570 PARS TV show 062011 Sarzamin Javid 06-20-2011- B.Moshiri
1571 PARS TV show 061811 Face-to-Face 06-18-2011 -H.Afshar
1572 PARS TV show 061711 Sarzamin Javid 06-17-2011- B.Moshiri
1573 PARS TV show 061511 Sarzamin Javid 06-15-2011- B.Moshiri
1574 PARS TV show 061411 Sarzamin Javid 06-14-2011- B.Moshiri_Rerun
1575 PARS TV show 061411 Face-to-Face 06-14-2011 -H.Afshar
1576 PARS TV show 061311 Sarzamin Javid 06-13-2011- B.Moshiri
1577 PARS TV show 061111 Face-to-Face 06-11-2011 -H.Afshar
1578 PARS TV show 061011 Sarzamin Javid 06-10-2011- B.Moshiri
1579 PARS TV show 060811 Sarzamin Javid 06-08-2011- B.Moshiri
1580 PARS TV show 060711 Sarzamin Javid 06-07-2011- B.Moshiri
1581 PARS TV show 060711 Face-to-Face 06-07-2011 -H.Afshar
1582 PARS TV show 060611 Sarzamin Javid 06-06-2011- B.Moshiri
1583 PARS TV show 060411 Face-to-Face 06-04-2011 -H.Afshar
1584 PARS TV show 060311 Sarzamin Javid 06-03-2011- B.Moshiri
1585 PARS TV show 060111 Sarzamin Javid 06-01-2011- B.Moshiri
1586 PARS TV show 053111 Face-to-Face 05-31-2011 -H.Afshar
1587 PARS TV show 053111 Sarzamin Javid 05-31-2011- B.Moshiri
1588 PARS TV show 053011 Sarzamin Javid 05-30-2011- B.Moshiri
1589 PARS TV show 052811 Face-to-Face 05-28-2011 -H.Afshar
1590 PARS TV show 052711 Sarzamin Javid 05-27-2011- B.Moshiri
1591 PARS TV show 052511 Sarzamin Javid 05-25-2011- B.Moshiri
1592 PARS TV show 052411 Face-to-Face 05-24-2011 -H.Afshar
1593 PARS TV show 052411 Sarzamin Javid 05-24-2011- B.Moshiri
1594 PARS TV show 052311 Sarzamin Javid 05-23-2011- B.Moshiri
1595 PARS TV show 052111 Face-to-Face 05-21-2011 -H.Afshar
1596 PARS TV show 052011 Sarzamin Javid 05-20-2011- B.Moshiri
1597 PARS TV show 051811 Sarzamin Javid 05-18-2011- B.Moshiri
1598 PARS TV show 051711 Face-to-Face 05-17-2011 -H.Afshar
1599 PARS TV show 051711 Sarzamin Javid 05-17-2011- B.Moshiri
1600 PARS TV show 051611 Sarzamin Javid 05-16-2011- B.Moshiri
1601 PARS TV show 051411 Face-to-Face 05-14-2011 -H.Afshar_Rerun
1602 PARS TV show 051311 Sarzamin Javid 05-13-2011- B.Moshiri_Rerun
1603 PARS TV show 051111 Sarzamin Javid 05-11-2011- B.Moshiri
1604 PARS TV show 051011 Face-to-Face 05-10-2011 -H.Afshar
1605 PARS TV show 051011 Sarzamin Javid 05-10-2011- B.Moshiri
1606 PARS TV show 050911 Sarzamin Javid 05-09-2011- B.Moshiri
1607 PARS TV show 050711 Face-to-Face 05-07-2011 -H.Afshar
1608 PARS TV show 050611 Sarzamin Javid 05-06-2011- B.Moshiri
1609 PARS TV show 050211 Sarzamin Javid 05-02-2011- B.Moshiri
1610 PARS TV show 050311 Face-to-Face 05-03-2011 -H.Afshar
1611 PARS TV show 050311 Sarzamin Javid 05-03-2011- B.Moshiri
1612 PARS TV show 043011 Face-to-Face 04-30-2011 -H.Afshar
1613 PARS TV show 042911 Sarzamin Javid 04-29-2011- B.Moshiri
1614 PARS TV show 042711 Sarzamin Javid 04-27-2011- B.Moshiri
1615 PARS TV show 042611 Face-to-Face 04-26-2011 -H.Afshar
1616 PARS TV show 042611 Sarzamin Javid 04-26-2011- B.Moshiri
1617 PARS TV show 042511 Sarzamin Javid 04-25-2011- B.Moshiri
1618 PARS TV show 042311 Face-to-Face 04-23-2011 -H.Afshar
1619 PARS TV show 042211 Sarzamin Javid 04-22-2011- B.Moshiri
1620 PARS TV show 042011 Sarzamin Javid 04-20-2011- B.Moshiri
1621 PARS TV show 041911 Sarzamin Javid 04-19-2011- B.Moshiri
1622 PARS TV show 041911 Face-to-Face 04-19-2011 -H.Afshar
1623 PARS TV show 041811 Sarzamin Javid 04-18-2011- B.Moshiri
1624 PARS TV show 041611 Face-to-Face 04-16-2011 -H.Afshar
1625 PARS TV show 041511 Sarzamin Javid 04-15-2011- B.Moshiri_Rerun
1626 PARS TV show 041311 Sarzamin Javid 04-13-2011- B.Moshiri_Rerun
1627 PARS TV show 041211 Face-to-Face 04-12-2011 -H.Afshar
1628 PARS TV show 041211 Sarzamin Javid 04-12-2011- B.Moshiri
1629 PARS TV show 041111 Sarzamin Javid 04-11-2011- B.Moshiri
1630 PARS TV show 041111 Sarzamin Javid 04-11-2011- B.Moshiri
1631 PARS TV show 040911 Face-to-Face 04-09-2011 -H.Afshar
1632 PARS TV show 040811 Sarzamin Javid 04-08-2011- B.Moshiri
1633 PARS TV show 040611 Sarzamin Javid 04-06-2011- B.Moshiri
1634 PARS TV show 040511 Face-to-Face 04-05-2011 -H.Afshar
1635 PARS TV show 040511 Sarzamin Javid 04-05-2011- B.Moshiri
1636 PARS TV show 040411 Sarzamin Javid 04-04-2011- B.Moshiri
1637 PARS TV show 040211 Face-to-Face 04-02-2011 -H.Afshar
1638 PARS TV show 040111 Sarzamin Javid 04-01-2011- B.Moshiri
1639 PARS TV show 033011 Sarzamin Javid 03-30-2011- B.Moshiri
1640 PARS TV show 032911 Sarzamin Javid 03-29-2011- B.Moshiri
1641 PARS TV show 032911 Face-to-Face 03-29-2011 -H.Afshar
1642 PARS TV show 032811 Sarzamin Javid 03-28-2011- B.Moshiri
1643 PARS TV show 032811 Sarzamin Javid 03-28-2011- B.Moshiri
1644 PARS TV show 032611 Face-to-Face 03-26-2011 -H.Afshar
1645 PARS TV show 032511 Sarzamin Javid 03-25-2011- B.Moshiri_Rerun
1646 PARS TV show 032311 Sarzamin Javid 03-23-2011- B.Moshiri
1647 PARS TV show 032211 Face-to-Face 03-22-2011 -H.Afshar
1648 PARS TV show 032111 Sarzamin Javid 03-21-2011- B.Moshiri
1649 PARS TV show 031911 Face-to-Face 03-19-2011 -H.Afshar
1650 PARS TV show 031811 Sarzamin Javid 03-18-2011- B.Moshiri
1651 PARS TV show 031611 Sarzamin Javid 03-16-2011- B.Moshiri
1652 PARS TV show 031511 Face-to-Face 03-15-2011 -H.Afshar_Rerun
1653 PARS TV show 031511 Sarzamin Javid 03-15-2011- B.Moshiri
1654 PARS TV show 031411 Sarzamin Javid 03-14-2011- B.Moshiri
1655 PARS TV show 031211 Face-to-Face 03-12-2011 -H.Afshar
1656 PARS TV show 031111 Sarzamin Javid 03-11-2011- B.Moshiri
1657 PARS TV show 030911 Sarzamin Javid 03-09-2011- B.Moshiri
1658 PARS TV show 030811 Face-to-Face 03-08-2011 -H.Afshar
1659 PARS TV show 030811 Sarzamin Javid 03-08-2011- B.Moshiri
1660 PARS TV show 030711 Sarzamin Javid 03-07-2011- B.Moshiri
1661 PARS TV show 030511 Face-to-Face 03-05-2011 -H.Afshar
1662 PARS TV show 030411 Sarzamin Javid 03-04-2011- B.Moshiri
1663 PARS TV show 030211 Sarzamin Javid 03-02-2011- B.Moshiri
1664 PARS TV show 030111 Face-to-Face 03-01-2011 -H.Afshar
1665 PARS TV show 022811 Sarzamin Javid 02-28-2011- B.Moshiri
1666 PARS TV show 022611 Face-to-Face 02-26-2011 -H.Afshar_Rerun
1667 PARS TV show 022511 Sarzamin Javid 02-25-2011- B.Moshiri_Rerun
1668 PARS TV show 022411 Face-to-Face 02-24-2011 -H.Afshar
1669 PARS TV show 022311 Sarzamin Javid 02-23-2011- B.Moshiri
1670 PARS TV show 022211 Sarzamin Javid 02-22-2011- B.Moshiri_Rerun
1671 PARS TV show 022111 Sarzamin Javid 02-21-2011- B.Moshiri
1672 PARS TV show 021911 Face-to-Face 02-19-2011 -H.Afshar
1673 PARS TV show 021811 Sarzamin Javid 02-18-2011- B.Moshiri
1674 PARS TV show 021711 Face-to-Face 02-17-2011 -H.Afshar
1675 PARS TV show 021611 Sarzamin Javid 02-16-2011- B.Moshiri
1676 PARS TV show 021411 Sarzamin Javid 02-14-2011- B.Moshiri
1677 PARS TV show 021111 Sarzamin Javid 02-11-2011- B.Moshiri
1678 PARS TV show 021011 Face-to-Face 02-10-2011 -H.Afshar
1679 PARS TV show 020911 Sarzamin Javid 02-09-2011- B.Moshiri
1680 PARS TV show 020811 Sarzamin Javid 02-08-2011- B.Moshiri
1681 PARS TV show 020711 Sarzamin Javid 02-07-2011- B.Moshiri
1682 PARS TV show 020511 Face-to-Face 02-05-2011 -H.Afshar
1683 PARS TV show 020411 Sarzamin Javid 02-04-2011- B.Moshiri
1684 PARS TV show 020311 Face-to-Face 02-03-2011 -H.Afshar
1685 PARS TV show 020211 Sarzamin Javid 02-02-2011- B.Moshiri_Rerun
1686 PARS TV show 020111 Sarzamin Javid 02-01-2011- B.Moshiri
1687 PARS TV show 013111 Sarzamin Javid 01-31-2011- B.Moshiri
1688 PARS TV show 012911 Face-to-Face 01-29-2011 -H.Afshar
1689 PARS TV show 012811 Sarzamin Javid 01-28-2011- B.Moshiri
1690 PARS TV show 012711 Face-to-Face 01-27-2011 -H.Afshar
1691 PARS TV show 012611 Sarzamin Javid 01-26-2011- B.Moshiri
1692 PARS TV show 012511 Sarzamin Javid 01-25-2011- B.Moshiri
1693 PARS TV show 012411 Sarzamin Javid 01-24-2011- B.Moshiri
1694 PARS TV show 012211 Face-to-Face 01-22-2011 -H.Afshar_Rerun
1695 PARS TV show 012111 Sarzamin Javid 01-21-2011- B.Moshiri
1696 PARS TV show 012011 Face-to-Face 01-20-2011 -H.Afshar
1697 PARS TV show 012011 Face-to-Face 01-20-2011 -H.Afshar**
1698 PARS TV show 011911 Sarzamin Javid 01-19-2011- B.Moshiri
1699 PARS TV show 011811 Sarzamin Javid 01-18-2011- B.Moshiri
1700 PARS TV show 011711 Sarzamin Javid 01-17-2011- B.Moshiri
1701 PARS TV show 011511 Face-to-Face 01-15-2011 -H.Afshar
1702 PARS TV show 011411 Sarzamin Javid 01-14-2011- B.Moshiri
1703 PARS TV show 011211 Sarzamin Javid 01-12-2011- B.Moshiri
1704 PARS TV show 011111 Sarzamin Javid 01-11-2011- B.Moshiri_Rerun
1705 PARS TV show 011011 Sarzamin Javid 01-10-2011- B.Moshiri
1706 PARS TV show 010811 Face-to-Face 01-08-2011 -H.Afshar_Rerun
1707 PARS TV show 010711 Sarzamin Javid 01-07-2011- B.Moshiri
1708 PARS TV show 010611 Face-to-Face 01-06-2011 -H.Afshar
1709 PARS TV show 010511 Sarzamin Javid 01-05-2011- B.Moshiri
1710 PARS TV show 010411 Sarzamin Javid 01-04-2011- B.Moshiri
1711 PARS TV show 010311 Sarzamin Javid 01-03-2011- B.Moshiri
1712 PARS TV show 010111 Face-to-Face 01-01-2011 -H.Afshar_Rerun
1713 PARS TV show 123010 Face-to-Face 12-30-2010 -H.Afshar
1714 PARS TV show 122910 Sarzamin Javid 12-29-2010- B.Moshiri
1715 PARS TV show 122710 Sarzamin Javid 12-27-2010- B.Moshiri
1716 PARS TV show 122310 Face-to-Face 12-23-2010 -H.Afshar
1717 PARS TV show 122210 Sarzamin Javid 12-22-2010- B.Moshiri_Rerun
1718 PARS TV show 122110 Sarzamin Javid 12-21-2010- B.Moshiri
1719 PARS TV show 122010 Sarzamin Javid 12-20-2010- B.Moshiri
1720 PARS TV show 121810 Face-to-Face 12-18-2010 -H.Afshar
1721 PARS TV show 121710 Sarzamin Javid 12-17-2010- B.Moshiri
1722 PARS TV show 121610 Face-to-Face 12-16-2010 -H.Afshar
1723 PARS TV show 121510 Sarzamin Javid 12-15-2010- B.Moshiri
1724 PARS TV show 121410 Sarzamin Javid 12-14-2010- B.Moshiri
1725 PARS TV show 121310 Sarzamin Javid 12-13-2010- B.Moshiri
1726 PARS TV show 121110 Face-to-Face 12-11-2010 -H.Afshar_Rerun
1727 PARS TV show 121010 Sarzamin Javid 12-10-2010- B.Moshiri_Rerun
1728 PARS TV show 120910 Face-to-Face 12-09-2010 -H.Afshar_Rerun
1729 PARS TV show 120810 Sarzamin Javid 12-08-2010- B.Moshiri_Rerun
1730 PARS TV show 120710 Sarzamin Javid 12-07-2010- B.Moshiri
1731 PARS TV show 120610 Sarzamin Javid 12-06-2010- B.Moshiri_Rerun
1732 PARS TV show 120410 Face-to-Face 12-04-2010 -H.Afshar_Rerun
1733 PARS TV show 120310 Sarzamin Javid 12-03-2010- B.Moshiri_Rerun
1734 PARS TV show 120210 Face-to-Face 12-02-2010 -H.Afshar
1735 PARS TV show 112910 Sarzamin Javid 11-29-2010- B.Moshiri
1736 PARS TV show 113010 Sarzamin Javid 11-30-2010- B.Moshiri
1737 PARS TV show 112710 Face-to-Face 11-27-2010 -H.Afshar
1738 PARS TV show 112610 Sarzamin Javid 11-26-2010- B.Moshiri_Rerun
1739 PARS TV show 112510 Face-to-Face 11-25-2010 -H.Afshar
1740 PARS TV show 112410 Sarzamin Javid 11-24-2010- B.Moshiri_Rerun
1741 PARS TV show 112310 Sarzamin Javid 11-23-2010- B.Moshiri
1742 PARS TV show 112210 Sarzamin Javid 11-22-2010- B.Moshiri
1743 PARS TV show 112010 Face-to-Face -11-20-2010 -H.Afshar
1744 PARS TV show 111910 Sarzamin Javid 11-19-2010- B.Moshiri
1745 PARS TV show 111810 Face-to-Face -11-18-2010 -H.Afshar
1746 PARS TV show 111710 Sarzamin Javid 11-17-2010- B.Moshiri
1747 PARS TV show 111610 Sarzamin Javid 11-16-2010- B.Moshiri
1748 PARS TV show 111510 Sarzamin Javid 11-15-2010- B.Moshiri_Rerun
1749 PARS TV show 111310 Face-to-Face -11-13-2010 -H.Afshar
1750 PARS TV show 111210 Sarzamin Javid 11-12-2010- B.Moshiri
1751 PARS TV show 111110 Face-to-Face -11-11-2010 -H.Afshar
1752 PARS TV show 111010 Sarzamin Javid 11-10-2010- B.Moshiri
1753 PARS TV show 110910 Sarzamin Javid 11-09-2010- B.Moshiri
1754 PARS TV show 110810 Sarzamin Javid 11-08-2010- B.Moshiri
1755 PARS TV show 110610 Face-to-Face -11-06-2010 -H.Afshar
1756 PARS TV show 110510 Sarzamin Javid 11-05-2010- B.Moshiri
1757 PARS TV show 110410 Face-to-Face 11-04-2010 -H.Afshar
1758 PARS TV show 110310 Sarzamin Javid 11-03-2010- B.Moshiri
1759 PARS TV show 110210 Sarzamin Javid 11-02-2010- B.Moshiri_Rerun
1760 PARS TV show 110110 Sarzamin Javid 11-01-2010- B.Moshiri
1761 PARS TV show 103010 Face-to-Face -10-30-2010 -H.Afshar
1762 PARS TV show 102910 Sarzamin Javid 10-29-2010- B.Moshiri
1763 PARS TV show 102810 Face-to-Face -10-28-2010 -H.Afshar
1764 PARS TV show 102710 Sarzamin Javid 10-27-2010- B.Moshiri
1765 PARS TV show 102610 Sarzamin Javid 10-26-2010- B.Moshiri
1766 PARS TV show 102510 Sarzamin Javid 10-25-2010- B.Moshiri
1767 PARS TV show 102310 Face-to-Face -10-23-2010 -H.Afshar
1768 PARS TV show 102210 Sarzamin Javid 10-22-2010- B.Moshiri_Rerun
1769 PARS TV show 102110 Face-to-Face -10-21-2010 -H.Afshar
1770 Andisheh TV show 102110 # 4 BMoshiri_FForouzandeh_10-21-2010
1771 PARS TV show 102010 Sarzamin Javid 10-20-2010- B.Moshiri
1772 Andisheh TV show 102010 # 3 BMoshiri_FForouzandeh_10-20-2010
1773 PARS TV show 101910 Sarzamin Javid 10-19-2010- B.Moshiri
1774 Andisheh TV show 101910 #2 BMoshiri_FForouzandeh_10-19-2010
1775 PARS TV show 101810 Sarzamin Javid 10-18-2010- B.Moshiri
1776 Andisheh TV show 101810 BMoshiri_FForouzandeh_10-18-2010
1777 Tavalod Shahbanoo 101610 Face-to-Face -10-16-2010 -H.Afshar_Rerun
1778 PARS TV show 101510 Sarzamin Javid 10-15-2010- B.Moshiri
1779 PARS TV show 101410 Face-to-Face -10-14-2010 -H.Afshar
1780 PARS TV show 101310 Sarzamin Javid 10-13-2010- B.Moshiri
1781 PARS TV show 101210 Sarzamin Javid 10-12-2010- B.Moshiri_Rerun
1782 PARS TV show 101110 Sarzamin Javid 10-11-2010- B.Moshiri
1783 PARS TV show 100910 Face-to-Face 10-09-2010 -H.Afshar
1784 PARS TV show 100810 Sarzamin Javid 10-08-2010- B.Moshiri_Rerun
1785 PARS TV show 100710 Face-to-Face -10-07-2010 -H.Afshar
1786 PARS TV show 100610 Sarzamin Javid 10-06-2010- B.Moshiri
1787 PARS TV show 100510 Sarzamin Javid 10-05-2010- B.Moshiri
1788 PARS TV show 100410 Sarzamin Javid 10-04-2010- B.Moshiri
1789 PARS TV show 093010 Face-to-Face -09-30-2010 -H.Afshar
1790 PARS TV show 100210 Face-to-Face -10-02-2010 -H.Afshar_Rerun
1791 PARS TV show 092910 Sarzamin Javid 09-29-2010- B.Moshiri
1792 PARS TV show 092810 Sarzamin Javid 09-28-2010- B.Moshiri
1793 PARS TV show 092710 Sarzamin Javid 09-27-2010- B.Moshiri
1794 PARS TV show 092510 Face-to-Face -09-25-2010 -H.Afshar
1795 PARS TV show 092410 Sarzamin Javid 09-24-2010- B.Moshiri
1796 PARS TV show 092310 Face-to-Face 09-23-2010 -H.Afshar_Rerun
1797 PARS TV show 092210 Sarzamin Javid 09-22-2010- B.Moshiri
1798 PARS TV show 092110 Sarzamin Javid 09-21-2010- B.Moshiri
1799 PARS TV show 092010 Sarzamin Javid 09-20-2010- B.Moshiri _ Rerun
1800 PARS TV show 091810 Face-to-Face -09-18-2010 -H.Afshar_Rerun
1801 PARS TV show 091710 Sarzamin Javid 09-17-2010- B.Moshiri
1802 PARS TV show 091610 Face-to-Face -09-16-2010 -H.Afshar
1803 PARS TV show 091410 Sarzamin Javid 09-14-2010- B.Moshiri
1804 PARS TV show 091310 Sarzamin Javid 09-13-2010- B.Moshiri
1805 PARS TV show 091110 Face-to-Face -09-11-2010 -H.Afshar
1806 PARS TV show 091010 Sarzamin Javid 09-10-2010- B.Moshiri
1807 PARS TV show 090910 Face-to-Face -09-09-2010 -H.Afshar
1808 PARS TV show 090810 Sarzamin Javid 09-08-2010- B.Moshiri
1809 PARS TV show 090710 Sarzamin Javid 09-07-2010- B.Moshiri
1810 PARS TV show 090610 Sarzamin Javid 09-06-2010- B.Moshiri
1811 PARS TV show 090510 Sarzamin Javid 09-05-2010- B.Moshiri
1812 PARS TV show 090410 Face-to-Face -09-04-2010 -H.Afshar
1813 PARS TV show 090310 Sarzamin Javid 09-03-2010- B.Moshiri
1814 PARS TV show 090110 Sarzamin Javid 09-01-2010- B.Moshiri
1815 PARS TV show 090210 Face-to-Face -09-02-2010 -H.Afshar
1816 PARS TV show 083110 Sarzamin Javid 08-31-2010- B.Moshiri
1817 PARS TV show 083010 Sarzamin Javid 08-30-2010- B.Moshiri
1818 PARS TV show 082810 Face-to-Face -08-28-2010 -H.Afshar_Rerun
1819 PARS TV show 082710 Sarzamin Javid 08-27-2010- B.Moshiri
1820 PARS TV show 082610 Face-to-Face -08-26-2010 -H.Afshar
1821 PARS TV show 082510 Sarzamin Javid 08-25-2010- B.Moshiri_Rerun
1822 PARS TV show 082410 Sarzamin Javid 08-24-2010- B.Moshiri
1823 PARS TV show 082310 Sarzamin Javid 08-23-2010- B.Moshiri
1824 PARS TV show 082110 Face-to-Face -08-21-2010 -H.Afshar
1825 PARS TV show 082010 Sarzamin Javid 08-20-2010- B.Moshiri
1826 PARS TV show 081910 Face-to-Face -08-19-2010 -H.Afshar_Rerun
1827 PARS TV show 081810 Sarzamin Javid 08-18-2010- B.Moshiri
1828 PARS TV show 081710 Sarzamin Javid 08-17-2010- B.Moshiri
1829 PARS TV show 081610 Sarzamin Javid 08-16-2010- B.Moshiri
1830 PARS TV show 081410 Face-to-Face -08-14-2010 -H.Afshar
1831 PARS TV show 081310 Sarzamin Javid 08-13-2010- B.Moshiri
1832 PARS TV show 081210 Face-to-Face -08-12-2010 -H.Afshar
1833 PARS TV show 081110 Sarzamin Javid 08-11-2010- B.Moshiri
1834 PARS TV show 081010 Sarzamin Javid 08-10-2010- B.Moshiri
1835 PARS TV show 080910 Sarzamin Javid 08-09-2010- B.Moshiri
1836 PARS TV show 080710 Face-to-Face -08-07-2010 -H.Afshar
1837 McCabe Way Seminar 080810 Sarzamin Javid 08-08-2010- B.Moshiri 1/2
1838 McCabe Way Seminar 080810 Sarzamin Javid 08-08-2010- B.Moshiri 2/2
1839 PARS TV show 080610 Sarzamin Javid 08-06-2010- B.Moshiri
1840 PARS TV show 080510 Face-to-Face -08-05-2010 -H.Afshar
1841 PARS TV show 080410 Sarzamin Javid 08-04-2010- B.Moshiri
1842 PARS TV show 080310 Sarzamin Javid 08-03-2010- B.Moshiri
1843 PARS TV show 080210 Sarzamin Javid 08-02-2010- B.Moshiri
1844 PARS TV show 073110 Face-to-Face -07-31-2010 -H.Afshar_Rerun
1845 PARS TV show 073010 Sarzamin Javid 07-30-2010- B.Moshiri
1846 PARS TV show 072910 Face-to-Face -07-29-2010 -H.Afshar
1847 PARS TV show 072810 Sarzamin Javid 07-28-2010- B.Moshiri
1848 PARS TV show 072710 Sarzamin Javid 07-27-2010- B.Moshiri
1849 PARS TV show 072610 Sarzamin Javid 07-26-2010- B.Moshiri_Rerun
1850 PARS TV show 072410 Face-to-Face -07-24-2010 -H.Afshar_Rerun
1851 PARS TV show 072310 Sarzamin Javid 07-23-2010- B.Moshiri_Rerun
1852 PARS TV show 072210 Face-to-Face -07-22-2010 -H.Afshar
1853 PARS TV show 072110 Sarzamin Javid 07-21-2010- B.Moshiri
1854 PARS TV show 072010 Sarzamin Javid 07-20-2010- B.Moshiri
1855 PARS TV show 071910 Sarzamin Javid 07-19-2010- B.Moshiri
1856 PARS TV show 071710 Face-to-Face -07-17-2010 -H.Afshar_Rerun
1857 PARS TV show 071610 Sarzamin Javid 07-16-2010- B.Moshiri
1858 PARS TV show 071510 Face-to-Face -07-15-2010 -H.Afshar
1859 PARS TV show 071410 Sarzamin Javid 07-14-2010- B.Moshiri
1860 PARS TV show 071310 Sarzamin Javid 07-13-2010- B.Moshiri
1861 PARS TV show 071210 Sarzamin Javid 07-12-2010- B.Moshiri
1862 PARS TV show 071010 Face-to-Face -07-10-2010 -H.Afshar_Rerun
1863 PARS TV show 070910 Sarzamin Javid 07-09-2010- B.Moshiri _ Rerun
1864 PARS TV show 070710 Sarzamin Javid 07-07-2010- B.Moshiri_Rerun
1865 PARS TV show 070610 Sarzamin Javid 07-06-2010- B.Moshiri_Rerun
1866 PARS TV show 070610 Face-to-Face -07-06-2010 -H.Afshar **
1867 PARS TV show 070510 Sarzamin Javid 07-05-2010- B.Moshiri
1868 PARS TV show 070210 Sarzamin Javid 07-02-2010- B.Moshiri
1869 PARS TV show 063010 Sarzamin Javid 06-30-2010- B.Moshiri
1870 PARS TV show 062910 Sarzamin Javid 06-29-2010- B.Moshiri
1871 PARS TV show 062810 Sarzamin Javid 06-28-2010- B.Moshiri
1872 PARS TV show 062510 Sarzamin Javid 06-25-2010- B.Moshiri
1873 PARS TV show 062310 Sarzamin Javid 06-23-2010- B.Moshiri
1874 PARS TV show 062210 Sarzamin Javid 06-22-2010- B.Moshiri
1875 PARS TV show 062110 Sarzamin Javid 06-21-2010- B.Moshiri
1876 PARS TV show 061910 Face-to-Face -06-19-2010 -H.Afshar
1877 PARS TV show 061810 Sarzamin Javid 06-18-2010- B.Moshiri
1878 PARS TV show 061710 Face-to-Face -06-17-2010 -H.Afshar
1879 PARS TV show 061610 Sarzamin Javid 06-16-2010- B.Moshiri
1880 PARS TV show 061510 Sarzamin Javid 06-15-2010- B.Moshiri
1881 PARS TV show 061410 Sarzamin Javid 06-14-2010- B.Moshiri
1882 PARS TV show 061110 Sarzamin Javid 06-11-2010- B.Moshiri
1883 PARS TV show 061010 Face-to-Face -06-10-2010 -H.Afshar
1884 PARS TV show 060910 Sarzamin Javid 06-09-2010- B.Moshiri
1885 PARS TV show 060810 Sarzamin Javid 06-08-2010- B.Moshiri
1886 PARS TV show 060710 Sarzamin Javid 06-07-2010- B.Moshiri
1887 PARS TV show 060510 Face-to-Face -06-05-2010 -H.Afshar
1888 PARS TV show 060410 Sarzamin Javid 06-04-2010- B.Moshiri
1889 PARS TV show 060310 Face-to-Face -06-03-2010 -H.Afshar
1890 PARS TV show 060210 Sarzamin Javid 06-02-2010- B.Moshiri
1891 PARS TV show 060110 Sarzamin Javid 06-01-2010- B.Moshiri
1892 PARS TV show 053110 Sarzamin Javid 05-31-2010- B.Moshiri
1893 PARS TV show 052910 Face-to-Face -05-29-2010 -H.Afshar
1894 PARS TV show 052610 Sarzamin Javid 05-26-2010- B.Moshiri
1895 PARS TV show 052510 Sarzamin Javid 05-25-2010- B.Moshiri
1896 PARS TV show 052410 Sarzamin Javid 05-24-2010- B.Moshiri
1897 PARS TV show 052210 Face-to-Face -05-22-2010 -H.Afshar
1898 PARS TV show 052010 Face-to-Face -05-20-2010 -H.Afshar
1899 PARS TV show 051910 Sarzamin Javid 05-19-2010- B.Moshiri
1900 PARS TV show 051810 Sarzamin Javid 05-18-2010- B.Moshiri
1901 PARS TV show 051710 Sarzamin Javid 05-17-2010- B.Moshiri
1902 PARS TV show 051510 Face-to-Face -05-15-2010 -H.Afshar
1903 PARS TV show 051410 Sarzamin Javid 05-14-2010- B.Moshiri
1904 PARS TV show 051310 Face-to-Face -05-13-2010 -H.Afshar
1905 PARS TV show 051210 Sarzamin Javid 05-12-2010- B.Moshiri
1906 PARS TV show 051110 Sarzamin Javid 05-11-2010- B.Moshiri
1907 PARS TV show 051010 Sarzamin Javid 05-10-2010- B.Moshiri
1908 PARS TV show 050810 Face-to-Face -05-08-2010 -H.Afshar _ Rerun
1909 PARS TV show 050710 Sarzamin Javid 05-07-2010- B.Moshiri
1910 PARS TV show 050610 Face-to-Face -05-06-2010 -H.Afshar
1911 PARS TV show 050510 Sarzamin Javid 05-05-2010- B.Moshiri
1912 PARS TV show 050410 Sarzamin Javid 05-04-2010- B.Moshiri
1913 PARS TV show 050310 Sarzamin Javid 05-03-2010- B.Moshiri
1914 PARS TV show 050110 Face-to-Face -05-01-2010 -H.Afshar
1915 PARS TV show 043010 Sarzamin Javid 04-30-2010- B.Moshiri
1916 PARS TV show 042910 Face-to-Face -04-29-2010 -H.Afshar
1917 PARS TV show 042810 Sarzamin Javid 04-28-2010- B.Moshiri
1918 PARS TV show 042710 Sarzamin Javid 04-27-2010- B.Moshiri
1919 PARS TV show 042610 Sarzamin Javid 04-26-2010- B.Moshiri
1920 PARS TV show 042410 Face-to-Face -04-24-2010 -H.Afshar
1921 PARS TV show 042310 Sarzamin Javid 04-23-2010- B.Moshiri _ Rerun
1922 PARS TV show 042210 Face-to-Face -04-22-2010 -H.Afshar
1923 PARS TV show 042110 Sarzamin Javid 04-21-2010- B.Moshiri
1924 PARS TV show 042010 Sarzamin Javid 04-20-2010- B.Moshiri _ Rerun
1925 PARS TV show 041910 Sarzamin Javid 04-19-2010- B.Moshiri
1926 PARS TV show 041710 Face-to-Face -04-17-2010 -H.Afshar
1927 PARS TV show 041610 Sarzamin Javid 04-16-2010- B.Moshiri
1928 PARS TV show 041510 Face-to-Face -04-15-2010 -H.Afshar
1929 PARS TV show 041410 Sarzamin Javid 04-14-2010- B.Moshiri
1930 PARS TV show 041310 Sarzamin Javid 04-13-2010- B.Moshiri _ Rerun
1931 PARS TV show 041210 Sarzamin Javid 04-12-2010- B.Moshiri
1932 PARS TV show 041010 Face-to-Face -04-10-2010 -H.Afshar
1933 PARS TV show 040910 Sarzamin Javid 04-09-2010- B.Moshiri
1934 PARS TV show 040810 Face-to-Face -04-08-2010 -H.Afshar
1935 PARS TV show 040710 Sarzamin Javid 04-07-2010- B.Moshiri
1936 PARS TV show 040610 Sarzamin Javid 04-06-2010- B.Moshiri
1937 PARS TV show 060410 Sarzamin Javid 06-04-2010- B.Moshiri
1938 PARS TV show 040510 Sarzamin Javid 04-05-2010- B.Moshiri
1939 PARS TV show 040310 Face-to-Face -04-03-2010 -H.Afshar
1940 PARS TV show 040210 Sarzamin Javid 04-02-2010- B.Moshiri _ Rerun
1941 PARS TV show 040110 Face-to-Face -04-01-2010 -H.Afshar
1942 PARS TV show 033110 Sarzamin Javid 03-31-2010- B.Moshiri
1943 PARS TV show 033010 Sarzamin Javid 03-30-2010- B.Moshiri
1944 PARS TV show 032910 Sarzamin Javid 03-29-2010- B.Moshiri
1945 PARS TV show 032710 Face-to-Face -03-27-2010 -H.Afshar _ Rerun
1946 PARS TV show 032610 Sarzamin Javid 03-26-2010- B.Moshiri
1947 PARS TV show 032510 Face-to-Face -03-25-2010 -H.Afshar
1948 PARS TV show 032410 Sarzamin Javid 03-24-2010- B.Moshiri
1949 PARS TV show 032310 Sarzamin Javid 03-23-2010- B.Moshiri
1950 PARS TV show 032210 Sarzamin Javid 03-22-2010- B.Moshiri
1951 PARS TV show 032010 Face-to-Face -03-20-2010 -H.Afshar
1952 PARS TV show 031910 Sarzamin Javid 03-19-2010- B.Moshiri
1953 PARS TV show 031810 Face-to-Face -03-18-2010 -H.Afshar
1954 PARS TV show 031710 Sarzamin Javid 03-17-2010- B.Moshiri
1955 PARS TV show 031610 Sarzamin Javid 03-16-2010- B.Moshiri
1956 PARS TV show 031510 Sarzamin Javid 03-15-2010- B.Moshiri
1957 PARS TV show 031310 Face-to-Face -03-13-2010 -H.Afshar
1958 PARS TV show 031210 Sarzamin Javid 03-12-2010- B.Moshiri
1959 PARS TV show 031110 Face-to-Face -03-11-2010 -H.Afshar
1960 PARS TV show 031010 Sarzamin Javid 03-10-2010- B.Moshiri
1961 PARS TV show 030910 Sarzamin Javid 03-09-2010- B.Moshiri _ Rerun
1962 PARS TV show 030810 Sarzamin Javid 03-08-2010- B.Moshiri
1963 PARS TV show 030610 Face-to-Face -03-06-2010 -H.Afshar Rerun
1964 PARS TV show 030510 Sarzamin Javid 03-05-2010- B.Moshiri
1965 PARS TV show 030410 Face-to-Face -03-04-2010 -H.Afshar
1966 PARS TV show 030310 Sarzamin Javid 03-03-2010- B.Moshiri
1967 PARS TV show 030210 Sarzamin Javid 03-02-2010- B.Moshiri
1968 PARS TV show 030110 Sarzamin Javid 03-01-2010- B.Moshiri
1969 PARS TV show 022710 Face-to-Face -02-27-2010 -H.Afshar
1970 PARS TV show 022610 Sarzamin Javid 02-26-2010- B.Moshiri
1971 PARS TV show 022510 Face-to-Face -02-25-2010 -H.Afshar
1972 PARS TV show 022410 Sarzamin Javid 02-24-2010- B.Moshiri
1973 PARS TV show 022310 Sarzamin Javid 02-23-2010- B.Moshiri
1974 PARS TV show 022210 Sarzamin Javid 02-22-2010- B.Moshiri
1975 PARS TV show 022010 Face-to-Face -02-20-2010 -H.Afshar
1976 PARS TV show 021910 Sarzamin Javid 02-19-2010- B.Moshiri
1977 PARS TV show 021810 Face -to- Face - 02-18-2010 - H.Afshar
1978 PARS TV show 021710 Sarzamin Javid 02-17-2010 - B.Moshiri
1979 PARS TV show 021610 Sarzamin Javid 02-16-2010 - B.Moshiri
1980 PARS TV show 021510 Sarzamin Javid 02-15-2010 - B.Moshiri
1981 PARS TV show 021310 Face -to- Face - 02-13-2010 - H.Afshar
1982 PARS TV show 021210 Sarzamin Javid 02-12-2010 - B.Moshiri
1983 PARS TV show 021110 Face -to- Face - 02-11-2010 - H.Afshar
1984 PARS TV show 021010 Sarzamin Javid 02-10-2010 - B.Moshiri
1985 PARS TV show 020910 Sarzamin Javid 02-09-2010 - B.Moshiri
1986 PARS TV show 020810 Face -to- Face - 02-08-2010 - Efshagari
1987 PARS TV show 020610 Face -to- Face - 02-06-2010 - H.Afshar
1988 PARS TV show 020510 Sarzamin Javid 02-05-2010 - B.Moshiri _ Rerun
1989 PARS TV show 020410 Face -to- Face - 02-04-2010 - H.Afshar
1990 PARS TV show 020310 Sarzamin Javid 02-03-2010 - B.Moshiri
1991 PARS TV show 020210 Sarzamin Javid 02-02-2010 - B.Moshiri
1992 PARS TV show 020110 Sarzamin Javid 02-01-2010 - B.Moshiri
1993 PARS TV show 013010 Face -to- Face - 01-30-2010 - H.Afshar
1994 PARS TV show 012910 Sarzamin Javid 01-29-2010 - B.Moshiri
1995 PARS TV show 012810 Face -to- Face - 01-28-2010 - H.Afshar
1996 PARS TV show 012710 Sarzamin Javid 01-27-2010 - B.Moshiri
1997 PARS TV show 012610 Sarzamin Javid 01-26-2010 - B.Moshiri
1998 PARS TV show 012510 Sarzamin Javid 01-25-2010 - B.Moshiri
1999 PARS TV show 012310 Face -to- Face - 01-23-2010 - H.Afshar
2000 PARS TV show 012210 Sarzamin Javid 01-22-2010 - B.Moshiri
2001 PARS TV show 012110 Face -to- Face - 01-21-2010 - H.Afshar _ Rerun
2002 PARS TV show 012010 Sarzamin Javid 01-20-2010 - B.Moshiri
2003 PARS TV show 011910 Sarzamin Javid 01-19-2010 - B.Moshiri
2004 PARS TV show 011810 Sarzamin Javid 01-18-2010 - B.Moshiri
2005 PARS TV show 011610 Face -to- Face - 01-16-2010 - H.Afshar
2006 PARS TV show 011510 Sarzamin Javid 01-15-2010 - B.Moshiri
2007 PARS TV show 011310 Sarzamin Javid 01-13-2010 - B.Moshiri
2008 PARS TV show 011210 Sarzamin Javid 01-12-2010 - B.Moshiri
2009 PARS TV show 011110 Sarzamin Javid 01-11-2010 - B.Moshiri
2010 PARS TV show 010910 Face -to- Face - 01-09-2010 - H.Afshar
2011 PARS TV show 010810 Sarzamin Javid 01-08-2010 - B.Moshiri
2012 PARS TV show 010710 Face -to- Face - 01-07-2010 - H.Afshar
2013 PARS TV show 010610 Sarzamin Javid 01-06-2010 - B.Moshiri
2014 PARS TV show 010510 Sarzamin Javid 01-05-2010 - B.Moshiri Rerun
2015 PARS TV show 010510 Sarzamin Javid 01-05-2010 - B.Moshiri
2016 PARS TV show 010410 Sarzamin Javid 01-04-2010 - B.Moshiri
2017 PARS TV show 010210 Face -to- Face - 01-02-2010 - H.Afshar
2018 PARS TV show 010110 Sarzamin Javid 01-01-2010 - B.Moshiri
2019 PARS TV show 051510 Face-to-Face -05-15-2010 -H.Afshar
2020 PARS TV show 123109 Face -to- Face - 12-31-2009 - H.Afshar
2021 PARS TV show 123009 Sarzamin Javid 12-30-2009 - B.Moshiri
2022 PARS TV show 122909 Sarzamin Javid 12-29-2009 - B.Moshiri
2023 PARS TV show 122809 Sarzamin Javid 12-28-2009 - B.Moshiri
2024 PARS TV show 122609 Face -to- Face - 12-26-2009 - H.Afshar
2025 PARS TV show 122509 Face -to- Face - 12-25-2009 - H.Afshar
2026 PARS TV show 122409 Face -to- Face - 12-24-2009 - H.Afshar
2027 PARS TV show 122309 Sarzamin Javid 12-23-2009 - B.Moshiri _ Rerun
2028 PARS TV show 122209 Sarzamin Javid 12-22-2009 - B.Moshiri
2029 PARS TV show 122109 Sarzamin Javid 12-21-2009 - B.Moshiri
2030 PARS TV show 121809 Sarzamin Javid 12-18-2009 - B.Moshiri
2031 PARS TV show 121709 Face -to- Face - 12-17-2009 - H.Afshar
2032 PARS TV show 121609 Sarzamin Javid 12-16-2009 - B.Moshiri _ Rerun
2033 PARS TV show 121509 Sarzamin Javid 12-15-2009 - B.Moshiri _ Rerun
2034 PARS TV show 121409 Sarzamin Javid 12-14-2009 - B.Moshiri
2035 PARS TV show 121209 Face -to- Face - 12-12-2009 - H.Afshar
2036 PARS TV show 121109 Sarzamin Javid 12-11-2009 - B.Moshiri
2037 PARS TV show 121009 Face -to- Face - 12-10-2009 - H.Afshar
2038 PARS TV show 120909 Sarzamin Javid 12-09-2009 - B.Moshiri
2039 PARS TV show 120809 Sarzamin Javid 12-08-2009 - B.Moshiri
2040 PARS TV show 120709 Sarzamin Javid 12-07-2009 - B.Moshiri
2041 PARS TV show 120509 Face -to- Face - 12-05-2009 - H.Afshar
2042 PARS TV show 120409 Sarzamin Javid 12-04-2009 - B.Moshiri
2043 PARS TV show 120309 Face -to- Face - 12-03-2009 - H.Afshar
2044 PARS TV show 120209 Sarzamin Javid 12-02-2009 - B.Moshiri
2045 PARS TV show 120109 Sarzamin Javid 12-01-2009 - B.Moshiri
2046 PARS TV show 113009 Sarzamin Javid 11-30-2009 - B.Moshiri
2047 PARS TV show 112809 Face -to- Face - 11-28-2009 - H.Afshar _ Rerun
2048 PARS TV show 112709 Sarzamin Javid 11-27-2009 - B.Moshiri
2049 PARS TV show 112609 Face -to- Face - 11-26-2009 - H.Afshar _ Rerun
2050 PARS TV show 112509 Sarzamin Javid 11-25-2009 - B.Moshiri
2051 PARS TV show 112409 Sarzamin Javid 11-24-2009 - B.Moshiri
2052 PARS TV show 112309 Sarzamin Javid 11-23-2009 - B.Moshiri
2053 PARS TV show 112109 Face -to- Face - 11-21-2009 - H.Afshar
2054 PARS TV show 112009 Sarzamin Javid 11-20-2009 - B.Moshiri - Rerun
2055 PARS TV show 111909 Face -to- Face - 11-19-2009 - H.Afshar _ Rerun
2056 PARS TV show 111809 Sarzamin Javid 11-18-2009 - B.Moshiri
2057 PARS TV show 111709 Sarzamin Javid 11-17-2009 - B.Moshiri _ Rerun
2058 PARS TV show 111609 Sarzamin Javid 11-16-2009 - B.Moshiri
2059 PARS TV show 111409 Face -to- Face - 11-14-2009 - H.Afshar
2060 PARS TV show 111309 Sarzamin Javid 11-13-2009 - B.Moshiri
2061 PARS TV show 111209 Face -to- Face - 11-12-2009 - H.Afshar
2062 PARS TV show 111109 Sarzamin Javid 11-11-2009 - B.Moshiri
2063 PARS TV show 111009 Sarzamin Javid 11-10-2009 - B.Moshiri
2064 PARS TV show 110909 Sarzamin Javid 11-09-2009 - B.Moshiri
2065 PARS TV show 110709 Face -to- Face - 11-07-2009 - H.Afshar
2066 PARS TV show 110609 Sarzamin Javid 11-06-2009 - B.Moshiri
2067 PARS TV show 110409 Sarzamin Javid 11-04-2009 - B.Moshiri
2068 PARS TV show 110309 Sarzamin Javid 11-03-2009 - B.Moshiri_rerun
2069 PARS TV show 110209 Sarzamin Javid 11-02-2009 - B.Moshiri
2070 PARS TV show 103109 Face -to- Face - 10-31-2009 - H.Afshar
2071 PARS TV show 103009 Sarzamin Javid 10-30-2009 - B.Moshiri
2072 PARS TV show 102909 Sarzamin Javid 10-29-2009 - B.Moshiri
2073 PARS TV show 102809 Sarzamin Javid 10-28-2009 - B.Moshiri
2074 PARS TV show 102709 Sarzamin Javid 10-27-2009 - B.Moshiri
2075 PARS TV show 102609 Sarzamin Javid 10-26-2009 - B.Moshiri
2076 PARS TV show 102409 Face -to- Face - 10-24-2009 - H.Afshar
2077 PARS TV show 102309 Sarzamin Javid 10-23-2009 - B.Moshiri
2078 PARS TV show 102209 Face -to- Face - 10-22-2009 - H.Afshar
2079 PARS TV show 102009 Sarzamin Javid 10-20-2009 - B.Moshiri
2080 PARS TV show 101909 Sarzamin Javid 10-19-2009 - B.Moshiri
2081 PARS TV show 101709 Face -to- Face - 10-17-2009 - H.Afshar
2082 PARS TV show 101609 Sarzamin Javid 10-16-2009 - B.Moshiri
2083 PARS TV show 101509 Face -to- Face - 10-15-2009 - H.Afshar
2084 PARS TV show 101309 Sarzamin Javid 10-13-2009 - B.Moshiri
2085 PARS TV show 101209 Sarzamin Javid 10-12-2009 - B.Moshiri
2086 PARS TV show 101209 Sarzamin Javid 10-12-2009 - BMoshiri_HFaraji
2087 PARS TV show 101009 Face -to- Face - 10-10-2009 - H.Afshar
2088 PARS TV show 100909 Sarzamin Javid 10-09-2009 - B.Moshiri
2089 PARS TV show 100809 Face -to- Face - 10-08-2009 - H.Afshar
2090 PARS TV show 100709 Sarzamin Javid 10-07-2009 - B.Moshiri
2091 PARS TV show 100609 Sarzamin Javid 10-06-2009 - B.Moshiri
2092 PARS TV show 100509 Sarzamin Javid 10-05-2009 - B.Moshiri
2093 PARS TV show 100309 Face -to- Face - 10-03-2009 - H.Afshar
2094 PARS TV show 100209 Sarzamin Javid 10-02-2009 - B.Moshiri
2095 PARS TV show 100109 Face -to- Face - 10-01-2009 - H.Afshar
2096 PARS TV show 093009 Sarzamin Javid 09-30-2009 - B.Moshiri
2097 PARS TV show 092909 Sarzamin Javid 09-29-2009 - B.Moshiri
2098 PARS TV show 092809 Sarzamin Javid 09-28-2009 - B.Moshiri
2099 PARS TV show 092609 Face -to- Face - 09-26-2009 - H.Afshar
2100 Tazahorat In New York, NY Tazahorat_In_New_York_2009
2101 PARS TV show 092509 Sarzamin Javid 09-25-2009 - B.Moshiri
2102 PARS TV show 092509 Sarzamin Javid 09-25-2009 - B.Moshiri
2103 PARS TV show 092309 Sarzamin Javid 09-23-2009 - B.Moshiri
2104 PARS TV show 092209 Sarzamin Javid 09-22-2009 - B.Moshiri
2105 PARS TV show 091709 Face -to- Face - 09-17-2009 - H.Afshar
2106 PARS TV show 091609 Sarzamin Javid 09-16-2009 - B.Moshiri
2107 PARS TV show 091509 Sarzamin Javid 09-15-2009 - B.Moshiri
2108 PARS TV show 091409 Sarzamin Javid 09-14-2009 - B.Moshiri
2109 PARS TV show 091209 Face -to- Face - 09-12-2009 - H.Afshar
2110 PARS TV show 091109 Sarzamin Javid 09-11-2009 - B.Moshiri
2111 PARS TV show 091009 Sarzamin Javid 09-10-2009 - B.Moshiri
2112 PARS TV show 090909 Sarzamin Javid 09-09-2009 - B.Moshiri
2113 PARS TV show 090709 Sarzamin Javid 09-07-2009 - B.Moshiri
2114 PARS TV show 090509 Face -to- Face - 09-05-2009 - H.Afshar
2115 PARS TV show 090409 Sarzamin Javid 09-04-2009 - B.Moshiri
2116 PARS TV show 090309 Face -to- Face - 09-03-2009 - H.Afshar
2117 PARS TV show 090209 Sarzamin Javid 09-02-2009 - B.Moshiri
2118 PARS TV show 090109 Sarzamin Javid 09-01-2009 - B.Moshiri
2119 PARS TV show 083109 Sarzamin Javid 08-31-2009 - B.Moshiri
2120 PARS TV show 082909 Face -to- Face - 08-29-2009 - H.Afshar
2121 PARS TV show 082809 Sarzamin Javid 08-28-2009 - B.Moshiri
2122 PARS TV show 082709 Face -to- Face - 08-27-2009 - H.Afshar
2123 PARS TV show 082609 Sarzamin Javid 08-26-2009 - B.Moshiri
2124 PARS TV show 082509 Sarzamin Javid 08-25-2009 - B.Moshiri
2125 PARS TV show 082409 Sarzamin Javid 08-24-2009 - B.Moshiri
2126 PARS TV show 082209 Face -to- Face - 08-22-2009 - H.Afshar
2127 PARS TV show 082109 Sarzamin Javid 08-21-2009 - B.Moshiri
2128 PARS TV show 082009 Face -to- Face - 08-20-2009 - H.Afshar
2129 PARS TV show 081909 Sarzamin Javid 08-19-2009 - B.Moshiri
2130 PARS TV show 081809 Sarzamin Javid 08-18-2009 - B.Moshiri
2131 PARS TV show 081709 Sarzamin Javid 08-17-2009 - B.Moshiri
2132 PARS TV show 081409 Sarzamin Javid 08-14-2009 - B.Moshiri
2133 PARS TV show 081309 Face -to- Face - 08-13-2009 - H.Afshar
2134 PARS TV show 081209 Sarzamin Javid 08-12-2009 - B.Moshiri _ rerun
2135 PARS TV show 081109 Sarzamin Javid 08-11-2009 - B.Moshiri
2136 PARS TV show 081009 Sarzamin Javid 08-10-2009 - B.Moshiri
2137 PARS TV show 080809 Face -to- Face - 08-08-2009 - H.Afshar
2138 PARS TV show 080709 Sarzamin Javid 08-07-2009 - B.Moshiri
2139 PARS TV show 080509 Sarzamin Javid 08-05-2009 - B.Moshiri
2140 PARS TV show 080409 Sarzamin Javid 08-04-2009 - B.Moshiri
2141 PARS TV show 080309 Sarzamin Javid 08-03-2009 - B.Moshiri
2142 PARS TV show 080109 Face -to- Face - 08-01-2009 - H.Afshar
2143 PARS TV show 073109 Sarzamin Javid 07-31-2009 - B.Moshiri
2144 PARS TV show 073009 Face -to- Face - 07-30-2009 - H.Afshar
2145 PARS TV show 072909 Sarzamin Javid 07-29-2009 - B.Moshiri
2146 PARS TV show 072809 Sarzamin Javid 07-28-2009 - B.Moshiri
2147 PARS TV_ Sarzamin Javid_ show 072709 Face -to- Face - 07-27-2009-H.Afshar+SBehbehani+PNourialla+PFarokhzad
2148 PARS TV show 072309 Face -to- Face - 07-23-2009 - H.Afshar
2149 PARS TV show 072209 Sarzamin Javid 07-22-2009 - B.Moshiri
2150 PARS TV show 072109 Sarzamin Javid 07-21-2009 - B.Moshiri
2151 PARS TV show 072009 Sarzamin Javid 07-20-2009 - B.Moshiri
2152 PARS TV show 071809 Face -to- Face - 07-18-2009 - H.Afshar
2153 PARS TV show 071709 Sarzamin Javid 07-17-2009 - B.Moshiri
2154 PARS TV show 071609 Face -to- Face - 07-16-2009 - H.Afshar
2155 PARS TV show 071509 Sarzamin Javid 07-15-2009 - B.Moshiri
2156 PARS TV show 071409 Sarzamin Javid 07-14-2009 - B.Moshiri
2157 PARS TV show 071309 Sarzamin Javid 07-13-2009 - B.Moshiri
2158 PARS TV show 071109 Face -to- Face - 07-11-2009 - H.Afshar
2159 PARS TV show 071009 Sarzamin Javid 07-10-2009 - B.Moshiri
2160 PARS TV show 070909 Face -to- Face - 07-09-2009 - H.Afshar
2161 PARS TV show 070809 Sarzamin Javid 07-08-2009 - B.Moshiri
2162 PARS TV show 070709 Sarzamin Javid 07-07-2009 - B.Moshiri
2163 PARS TV show 070609 Sarzamin Javid 07-06-2009 - B.Moshiri
2164 PARS TV show 070409 Face -to- Face - 07-04-2009 - H.Afshar
2165 PARS TV show 070309 Sarzamin Javid 07-03-2009 - B.Moshiri _ Rerun
2166 PARS TV show 070109 Sarzamin Javid 07-01-2009 - B.Moshiri
2167 PARS TV show 063009 Sarzamin Javid 06-30-2009 - B.Moshiri
2168 PARS TV show 062909 Sarzamin Javid 06-29-2009 - B.Moshiri
2169 PARS TV show 062609 Sarzamin Javid 06-26-2009 - B.Moshiri
2170 PARS TV show 062509 Sarzamin Javid 06-25-2009 - B.Moshiri
2171 PARS TV show 062409 Sarzamin Javid 06-24-2009 - B.Moshiri
2172 PARS TV show 062309 Sarzamin Javid 06-23-2009 - B.Moshiri
2173 PARS TV show 062209 Sarzamin Javid 06-22-2009 - B.Moshiri
2174 PARS TV show 062009 Face -to- Face - 06-20-2009 - H.Afshar
2175 PARS TV show 061809 Face -to- Face - 06-18-2009 - H.Afshar
2176 PARS TV show 061709 Sarzamin Javid 06-17-2009 - B.Moshiri
2177 PARS TV show 061609 Sarzamin Javid 06-16-2009 - B.Moshiri
2178 PARS TV show 061509 Sarzamin Javid 06-15-2009 - B.Moshiri
2179 PARS TV show 061309 Face -to- Face - 06-13-2009 - H.Afshar _ ***
2180 PARS TV show 061209 Sarzamin Javid 06-12-2009 - B.Moshiri
2181 PARS TV show 061109 Face -to- Face - 06-11-2009 - H.Afshar
2182 PARS TV show 061009 Sarzamin Javid 06-10-2009 - B.Moshiri _ rerun
2183 PARS TV show 060909 Sarzamin Javid 06-09-2009 - B.Moshiri
2184 PARS TV show 060809 Sarzamin Javid 06-08-2009 - B.Moshiri
2185 PARS TV show 060709 Face -to- Face - 06-07-2009 - H.Afshar
2186 PARS TV show 060509 Sarzamin Javid 06-05-2009 - B.Moshiri
2187 PARS TV show 060409 Face -to- Face - 06-04-2009 - H.Afshar
2188 PARS TV show 060309 Sarzamin Javid 06-03-2009 - B.Moshiri
2189 PARS TV show 060209 Sarzamin Javid 06-02-2009 - B.Moshiri
2190 PARS TV show 060109 Sarzamin Javid 06-01-2009 - B.Moshiri
2191 PARS TV show 053009 Face -to- Face - 05-30-2009 - H.Afshar
2192 PARS TV show 052909 Sarzamin Javid 05-29-2009 - B.Moshiri
2193 PARS TV show 052809 Face -to- Face - 05-28-2009 - H.Afshar
2194 PARS TV show 052709 Sarzamin Javid 05-27-2009 - B.Moshiri
2195 PARS TV show 052609 Sarzamin Javid 05-26-2009 - B.Moshiri
2196 PARS TV show 052509 Sarzamin Javid 05-25-2009 - B.Moshiri
2197 PARS TV show 052309 Face -to- Face - 05-23-2009 - H.Afshar
2198 PARS TV show 052209 Sarzamin Javid 05-22-2009 - B.Moshiri
2199 PARS TV show 052109 Face -to- Face - 05-21-2009 - H.Afshar
2200 PARS TV show 052009 Sarzamin Javid 05-20-2009 - B.Moshiri
2201 PARS TV show 051909 Sarzamin Javid 05-19-2009 - B.Moshiri
2202 PARS TV show 051809 Sarzamin Javid 05-18-2009 - B.Moshiri
2203 PARS TV show 071809 Face -to- Face - 07-18-2009 - H.Afshar
2204 PARS TV show 051609 Face -to- Face - 05-16-2009 - H.Afshar
2205 PARS TV show 051509 Sarzamin Javid 05-15-2009 - B.Moshiri
2206 PARS TV show 051409 Face -to- Face - 05-14-2009 - H.Afshar
2207 PARS TV show 051309 Sarzamin Javid 05-13-2009 - B.Moshiri
2208 PARS TV show 051209 Sarzamin Javid 05-12-2009 - B.Moshiri
2209 PARS TV show 051109 Sarzamin Javid 05-11-2009 - B.Moshiri
2210 PARS TV show 050909 Face -to- Face - 05-09-2009 - H.Afshar
2211 PARS TV show 050809 Sarzamin Javid 05-08-2009 - B.Moshiri
2212 PARS TV show 050709 Face -to- Face - 05-07-2009 - H.Afshar
2213 PARS TV show 050609 Sarzamin Javid 05-06-2009 - B.Moshiri
2214 PARS TV show 050509 Sarzamin Javid 05-05-2009 - B.Moshiri
2215 PARS TV show 050409 Sarzamin Javid 05-04-2009 - B.Moshiri
2216 PARS TV show 050209 Face -to- Face - 05-02-2009 - H.Afshar _ rerun
2217 PARS TV show 050109 Sarzamin Javid 05-01-2009 - B.Moshiri
2218 PARS TV show 043009 Face -to- Face - 04-30-2009 - H.Afshar
2219 PARS TV show 040309 Sarzamin Javid 04-30-2009 - B.Moshiri
2220 PARS TV show 042909 Sarzamin Javid 04-29-2009 - B.Moshiri
2221 PARS TV show 042809 Sarzamin Javid 04-28-2009 - B.Moshiri
2222 PARS TV show 042709 Face -to- Face - 04-27-2009 - H.Afshar
2223 PARS TV show 042509 Face -to- Face - 04-25-2009 - H.Afshar
2224 PARS TV show 042409 Sarzamin Javid 04-24-2009 - B.Moshiri_rerun
2225 PARS TV show 042309 Face -to- Face - 04-23-2009 - H.Afshar
2226 PARS TV show 042209 Sarzamin Javid 04-22-2009 - B.Moshiri
2227 PARS TV show 042109 Sarzamin Javid 04-21-2009 - B.Moshiri
2228 PARS TV show 042009 Sarzamin Javid 04-20-2009 - B.Moshiri
2229 PARS TV show 041809 Face -to- Face - 04-18-2009 - H.Afshar
2230 PARS TV show 041709 Sarzamin Javid 04-17-2009 - B.Moshiri
2231 PARS TV show 041609 Face -to- Face - 04-16-2009 - H.Afshar
2232 PARS TV show 041509 Sarzamin Javid 04-15-2009 - B.Moshiri
2233 PARS TV show 041309 Sarzamin Javid 04-13-2009 - B.Moshiri
2234 PARS TV show 041109 Face -to- Face - 04-11-2009 - H.Afshar
2235 PARS TV show 041009 Sarzamin Javid 04-10-2009 - B.Moshiri
2236 PARS TV show 040909 Face -to- Face - 04-09-2009 - H.Afshar
2237 PARS TV show 040809 Sarzamin Javid 04-08-2009 - B.Moshiri
2238 PARS TV show 040709 Sarzamin Javid 04-07-2009 - B.Moshiri
2239 PARS TV show 040609 Sarzamin Javid 04-06-2009 - B.Moshiri
2240 PARS TV show 040409 Face -to- Face - 04-04-2009 - H.Afshar
2241 PARS TV show 040309 Sarzamin Javid 04-03-2009 - B.Moshiri
2242 PARS TV show 040209 Face -to- Face - 04-02-2009 - H.Afshar
2243 PARS TV show 040109 Sarzamin Javid 04-01-2009 - B.Moshiri
2244 PARS TV show 033009 Sarzamin Javid 03-30-2009 - B.Moshiri
2245 PARS TV show 032809 Face -to- Face - 03-28-2009 - H.Afshar
2246 PARS TV show 032709 Sarzamin Javid 03-27-2009 - B.Moshiri
2247 PARS TV show 032609 Face -to- Face - 03-26-2009 - H.Afshar
2248 PARS TV show 032509 Sarzamin Javid 03-25-2009 - B.Moshiri
2249 PARS TV show 032409 Sarzamin Javid 03-24-2009 - B.Moshiri
2250 PARS TV show 032309 Sarzamin Javid 03-23-2009 - B.Moshiri
2251 PARS TV show 032109 Face -to- Face - 03-21-2009 - H.Afshar
2252 PARS TV show 031909 Face -to- Face - 03-19-2009 - H.Afshar
2253 PARS TV show 031809 Sarzamin Javid 03-18-2009 - B.Moshiri
2254 PARS TV show 031709 Sarzamin Javid 03-17-2009 - B.Moshiri
2255 PARS TV show 031609 Sarzamin Javid 03-16-2009 - B.Moshiri
2256 PARS TV show 031309 Sarzamin Javid 03-13-2009 - B.Moshiri
2257 PARS TV show 031209 Face -to- Face - 03-12-2009 - H.Afshar
2258 PARS TV show 031109 Sarzamin Javid 03-11-2009 - B.Moshiri
2259 PARS TV show 031009 Sarzamin Javid 03-10-2009 - B.Moshiri
2260 PARS TV show 030909 Sarzamin Javid 03-09-2009 - B.Moshiri
2261 PARS TV show 030709 Face -to- Face - 03-07-2009 - H.Afshar
2262 PARS TV show 030609 Sarzamin Javid 03-06-2009 - B.Moshiri
2263 PARS TV show 030509 Face -to- Face - 03-05-2009 - H.Afshar
2264 PARS TV show 030409 Sarzamin Javid 03-04-2009 - B.Moshiri
2265 PARS TV show 030309 Sarzamin Javid 03-03-2009 - B.Moshiri
2266 PARS TV show 030209 Sarzamin Javid 03-02-2009 - B.Moshiri
2267 PARS TV show 022809 Face -to- Face - 02-28-2009 - H.Afshar
2268 PARS TV show 022709 Sarzamin Javid 02-27-2009 - B.Moshiri
2269 PARS TV show 022609 Face -to- Face - 02-26-2009 - H.Afshar
2270 PARS TV show 022509 Sarzamin Javid 02-25-2009 - B.Moshiri
2271 PARS TV show 022409 Sarzamin Javid 02-24-2009 - B.Moshiri [rerun]
2272 PARS TV show 022309 Sarzamin Javid 02-23-2009 - B.Moshiri
2273 PARS TV show 022109 Face -to- Face - 02-21-2009 - H.Afshar
2274 PARS TV show 022009 Sarzamin Javid 02-20-2009 - B.Moshiri
2275 PARS TV show 021909 Face -to- Face - 02-19-2009 - H.Afshar
2276 PARS TV show 021809 Sarzamin Javid 02-18-2009 - B.Moshiri
2277 PARS TV show 021709 Sarzamin Javid 02-17-2009 - B.Moshiri
2278 PARS TV show 021609 Sarzamin Javid 02-16-2009 - B.Moshiri
2279 PARS TV show 021409 Face -to- Face - 02-14-2009 - H.Afshar
2280 PARS TV show 021309 Sarzamin Javid 02-13-2009 - B.Moshiri
2281 PARS TV show 021209 Face -to- Face - 02-12-2009 - H.Afshar
2282 PARS TV show 021109 Sarzamin Javid 02-11-2009 - B.Moshiri
2283 PARS TV show 021009 Sarzamin Javid 02-10-2009 - B.Moshiri
2284 PARS TV show 020909 Sarzamin Javid 02-09-2009 - B.Moshiri
2285 PARS TV show 020709 Face -to- Face - 02-07-2009 - H.Afshar
2286 PARS TV show 020609 Sarzamin Javid 02-06-2009 - B.Moshiri
2287 PARS TV show 020509 Face -to- Face - 02-05-2009 - H.Afshar
2288 PARS TV show 020409 Sarzamin Javid 02-04-2009 - B.Moshiri {Rerun}
2289 PARS TV show 020309 Sarzamin Javid 02-03-2009 - B.Moshiri
2290 PARS TV show 020209 Sarzamin Javid 02-02-2009 - B.Moshiri
2291 PARS TV show 013009 Sarzamin Javid 01-30-2009 - B.Moshiri [ rerun ]
2292 PARS TV show 012909 Face -to- Face - 01-29-2009 - H.Afshar
2293 PARS TV show 012809 Sarzamin Javid 01-28-2009 - B.Moshiri
2294 PARS TV show 012709 Sarzamin Javid 01-27-2009 - B.Moshiri _ rerun
2295 PARS TV show 012609 Sarzamin Javid 01-26-2009 - B.Moshiri
2296