آرشیو تصویری


1 سخنرانی‌ حسین بازجوی فاشیست و دروغگو در دانشگاه Sarzamin Javid 12-17-2014
2 موسیقی ایرانی‌ - ایرج Sarzamin Javid 12-17-2014
3 یک رودخانه خون بین مردم ایران و این حکومت آخوندی در جریان است Sarzamin Javid 12-15-2014
4 آواز گلپایگانی Sarzamin Javid 12-15-2014
5 هنگامه افشار - زندگی‌ ماری کوری Face-to-Face 07-13-2013
6 خمینی: حیثیت و آزادی همه در دست من است، نه قانون Sarzamin Javid 12-12-2014
7 موسیقی زیبای آذربایجانی Sarzamin Javid 12-12-2014
8 حقوق بشر اسلامی: مردم گوسفند اند، امام چوپان است Sarzamin Javid 12-10-2014- B.Moshiri
9 استاد فرهنگ شریف - همایون خرم Sarzamin Javid 12-10-2014
10 آیا اگر پیامبر امروز زنده بود، دستور اعدام سهیل عربی‌ را صادر میکرد؟ Sarzamin Javid 12-08-2014- B.Moshiri
11 PARS TV show 120814 Sarzamin Javid 12-08-2014- B.Moshiri
12 افشار و محمد علی‌ خلیلی، وکیل حقوق بشر Face-to-Face 12-06-2014
13 شکم آخوند چقدر جا دارد، و چی‌ آن را سیر می‌کند Sarzamin Javid 12-03-2014- B.Moshiri
14 موسیقی ایرانی‌ - ۲۰۱۴/۰۳/۱۲ Sarzamin Javid 12-03-2014- B.Moshiri
15 اردوغان: غربی‌ها خود را دوستان ما جلوه می‌دهند، اما آرزوی مرگ ما را دارند Sarzamin Javid 12-01-2014- B.Moshiri
16 نی‌‌ استاد محمد موسوی Sarzamin Javid 12-01-2014- B.Moshiri
17 آیا حس پفیوزی به این رئیس جمهور عمامه بسر دست نمیدهد Sarzamin Javid 11-26-2014
18 ویلن حبیب اللهّ بدیعی Sarzamin Javid 11-26-2014
19 انگاری خداوند نمی‌خواهد ما روی آزادی را ببینیم Sarzamin Javid 11-24-2014
20 تار: بهرام مشیری، سه تار: کامران تندر Sarzamin Javid 11-24-2014
21 ک شاخه گل ۴۴۷ : شجریان ، عبادی ، یاحقی Sarzamin Javid 11-24-2014
22 انتقادهای تند استاد شجریان ازخمینی و احمدی Sarzamin Javid 11-24-2014
23 روز منع خشونت علیه زنان Face-to-Face 11-22-2014
24 با دکتر بهروز بیات، در مورد مسائل اتمی‌ و دزدان تاریخی‌، ملاها Sarzamin Javid 11-21-2014
25 علیرضا افتخاری Sarzamin Javid 11-21-2014
26 مردم ایران از باهوش‌ترین مللل جهان هستند Sarzamin Javid 11-19-2014
27 ویلن فرید فرجاد Sarzamin Javid 11-19-2014
28 مبارزه زنان با دیکتاتورها Face-to-Face 11-15-2014
29 انتقال ده فرمان به انبار - گفتگو با دکتر درویش پور Sarzamin Javid 11-14-2014
30 موسیقی ایرانی‌ - ۲۰۱۴/۱۴/۱۱ Sarzamin Javid 11-14-2014
31 لباس آخوندی، لباس کلاشی است Sarzamin Javid 11-12-2014
32 جشن هنر شیراز - استاد شجریان Sarzamin Javid 11-12-2014
33 ابزار استبداد دینی، چندین برابر استبداد عرفی است Sarzamin Javid 11-10-2014
34 تار مجید درخشانی و آواز محمد معتمدی Sarzamin Javid 11-10-2014
35 عرق‌های کارخانجات عرق سازی را شیعیان علی‌ می‌خوردند، حالا سینه میزنند Sarzamin Javid 11-07-2014
36 موسیقی از سیستان و بلوچستان Sarzamin Javid 11-07-2014
37 ترفندهای رژیم در سرکوب جوانان Face-to-Face 11-08-2014
38 کشتن وزیران در ایران سابقه طولانی‌ دارد Sarzamin Javid 12-05-2008 (4:25min)
39 کلاه برداری ۲۶۰ کیلومتر مربع روسها از سر ایران Sarzamin Javid 11-09-2011 (7:49min.)
40 متأسفانه تصویر خوب نیست Sarzamin Javid 11-05-2014
41 این حکومت آخوندی، ننگین‌ترین در تاریخ ایران زمین است Sarzamin Javid 11-03-2014
42 موسیقی ایرانی‌ - ادیب خوانساری Sarzamin Javid 11-03-2014
43 افشار و هما احسان: اعدام ریحانه جباری، سمبل سرکوب نظام آخوندی Face-to-Face 11-01-2014
44 در ادیان سامی، سوال نداریم، خدائی عقب افتاده داریم Sarzamin Javid 10-29-2014
45 موسیقی کردی ۲۰۱۴/۱۰/۲۹ Sarzamin Javid 10-29-2014
46 حادثه تیراندازی در عروسی‌ - ۱ Sarzamin Javid 10-29-2014
47 حادثه تیراندازی در عروسی‌ - ۲ Sarzamin Javid 10-29-2014
48 یکی‌ از کارهای فرومایگان به حکومت رسیده، تخریب آثار پیشینیان است Sarzamin Javid 10-27-2014
49 استاد شهرام میرجلالی Sarzamin Javid 10-27-2014
50 افشار و دانش: سیاست یک جانبه اسرائیل Face-to-Face 10-25-2014
51 بالاخره آخوندها، ریحانه جباری را به قتل رساندند Sarzamin Javid 10-24-2014
52 آواز گیسو شاکری Sarzamin Javid 10-24-2014
53 گیسو شاکردی : تا به کی خموشی ای زنان ایران Sarzamin Javid 10-24-2014
54 Kamran Thunder - اعدام گل Sarzamin Javid 10-24-2014
55 اگر در مقابل اسید پاشی مزدوران رژیم کاری نکنیم، سالها تو سری خواهیم خورد Sarzamin Javid 10-22-2014
56 تار بیوک مراغه ای Sarzamin Javid 10-22-2014
57 زاهدی گفت: من با تانک آمدم و با تانک میروم Sarzamin Javid 10-20-2014
58 سهیلا گلستانی - آهنگ از دکتر جهانشاه برومند Sarzamin Javid 10-20-2014
59 افشار- دکتر دانش: زنان حماسه آفرین کوبانی Face-to-Face 10-18-2014
60 اصلاح طلب‌ها نقش بسیار مخربی در جامعه ایران دارند Sarzamin Javid 10-17-2014
61 PARS TV show 101714 Sarzamin Javid 10-17-2014
62 برای خمینی، آنچه مطرح نبود حقوق مردم و آزادی بود Sarzamin Javid 10-15-2014
63 موسیقی ایرانی‌ - برادران کامکار Sarzamin Javid 10-15-2014
64 سربازان گمنام امام زمان یعنی: جاسوسان چاقوکش آدم کش خامنه‌ای Sarzamin Javid 10-13-2014
65 میلیونها کودک مسلمان در معرض آسیب و آزار Face-to-Face 10-11-2014
66 گرفتاری ما این بوده که بین قبایل وحشی مدنیّت ساختیم Sarzamin Javid 10-08-2014
67 از ترس چاقو کشان اسلام، کسی‌ جرات نکرده سوالی بکند Sarzamin Javid 10-06-2014
68 موسیقی ایرانی‌ - ۲۰۱۴/۰۶/۱۰ Sarzamin Javid 10-06-2014
69 زن، قربانی جنسی‌ دین و ایدئولوژی سیاسی - بخش دوم Face-to-Face 10-04-2014
70 خدای اسلام یک مرد عرب عصبانی‌ خونخوار است Sarzamin Javid 10-03-2014
71 موسیقی ایرانی‌ - استاد بدیعی Sarzamin Javid 10-03-2014
72 در اسلام، همیشه در هر عنصر اخلاقی‌ یک اما و اگری هست Sarzamin Javid 10-01-2014
73 استاد تار - موسیقی ترکی‌ Sarzamin Javid 10-01-2014
74 هزار سال، کشاورز ایرانی‌ کار می‌کند و آخوند مفت می‌خورد Sarzamin Javid 09-29-2014
75 سه استاد بزرگ: تاج اصفهانی - جلیل شهناز و حسن کسائی Sarzamin Javid 09-29-2014
76 زن، قربانی جنسی‌ دین و ایدئولوژی سیاسی Face-to-Face 09-27-2014
77 سانسور و سرکوب کانون نویسندگان و بقیه Sarzamin Javid 09-26-2014
78 موسیقی ایرانی‌ - ۲۰۱۴/۲۶/۰۹ Sarzamin Javid 09-26-2014
79 بزرگترین زالوی حکومت آخوندها، سپاه پاسداران است Sarzamin Javid 09-24-2014
80 خانم مرضیه - شعر بیژن ترقی‌ با همایون خرم Sarzamin Javid 09-24-2014
81 تقی‌زاده: یپرم خان ارمنی، مثل ناپلئون بود Sarzamin Javid 09-22-2014
82 موسیقی ایرانی‌ - ۲۰۱۴/۲۲/۰۹ Sarzamin Javid 09-22-2014
83 سه زن الهام بخش برای زنان Face-to-Face 09-20-2014
84 امروز که مشتی روضه خان گدا در مسندند، Sarzamin Javid 09-17-2014
85 موسیقی ایرانی‌ - ۲۰۱۴/۱۷/۰۹ Sarzamin Javid 09-17-2014
86 دوران طلائی برای که؟ آنها که همه را قتل عام کردند Sarzamin Javid 09-15-2014
87 موسیقی ایرانی‌ - ۲۰۱۴/۱۵/۰۹ Sarzamin Javid 09-15-2014
88 گذر از روحانیت بخش ۱۰ - جلسهٔ آخر B.Moshiri _ F.Forouzande 09-11-2014
89 آزادی بیان شریف‌ترین پدیدهٔ و کشف انسانی‌ است Sarzamin Javid 09-10-2014
90 ویالن استاد بدیعی - آواز استاد محمودی Sarzamin Javid 09-10-2014
91 بزرگی‌ یک شاعر رابطه مستقیم دارد با میزان نفوذش در حافظهٔ ملی‌ Sarzamin Javid 09-08-2014
92 موسیقی ایرانی‌ - ویالن پرویز یاحقی Sarzamin Javid 09-08-2014
93 افشار و مسعود نقره کار - زنان جاهل و لات در ایران Face-to-Face 09-06-2014
94 ایدئولوژی و دگراندیشی، سخنی از بهرام مشیری . Sarzamin Javid 09-05-2014
95 پرسش و پاسخ بهرام مشیری و مسعود نقره کار، سمینار دالاس . Sarzamin Javid 09-05-2014
96 همواره قدرت توام با جنایت است - زبان رایج در جهنم کدام است Sarzamin Javid 09-03-2014
97 استاد تار، هوشنگ ظریف Sarzamin Javid 09-03-2014
98 مردم حتی توی قبر هم باید به آخوندها باج بدهند Sarzamin Javid 09-01-2014
99 نی‌‌ استاد حسن کسائی Sarzamin Javid 09-01-2014
100 چرا روحانی اشاره‌ا‌ی به زندانیان سیاسی نکرد Sarzamin Javid 06-17-2013 (3:51 min.)
101 غیرت دختر افغانی - غیرت ما کجاست Sarzamin Javid 04-25-2014 (1:14 min.)
102 نقش سیمین بهبهانی در جنبش فرهنگی‌ و اجتماعی زنان ایران Face-to-Face 08-30-2014
103 گذر از روحانیت بخش ۹ - آخوند و عطر و بوی زن B.Moshiri _ F.Forouzande 08-28-2014
104 در مراسم سیمین بهبهانی مردم شعار‌های وطنی می‌دادند Sarzamin Javid 08-27-2014
105 کمانچه - موسیقی آذربایجانی Sarzamin Javid 08-27-2014
106 اگر عایشه قلم و کاغذ آورده بود، این شر بزرگ Sarzamin Javid 08-25-2014
107 موسیقی ایرانی‌ - بنان Sarzamin Javid 08-25-2014
108 مصاحبهٔ هنگامه افشار با سیمین بهبهانی، ۳ مارس ۲۰۱۲ Face-to-Face 08-23-2014
109 خواص نوره کشی‌ در طب اسلامی Sarzamin Javid 08-22-2014
110 موسیقی ایرانی‌ - ۲۰۱۴/۲۲/۰۸ Sarzamin Javid 08-22-2014
111 مصاحبه هنگامه افشار با سیمین بهبهانی Face-to-Face 03-24-2012
112 علت دشمنی آخوندها با آمریکا، ترس از دموکراسی است Sarzamin Javid 08-20-2014
113 چهار مضراب همایون - جلیل شهناز و پرویز یاحقی Sarzamin Javid 08-20-2014
114 آخوند که شاه شد، فقط با سر نیزه شرّش کنده میشود Sarzamin Javid 08-18-2014
115 استاد جلیل شهناز - بیات ترک Sarzamin Javid 08-18-2014
116 افشار- دانش - تندروهای اسلامی و حامیان فکری و مالی آنها -بخش دوم Face-to-Face 08-16-2014
117 گذر از روحانیت بخش ۸ - هیچ راهی‌ جز براندازی آخوندها نداریم B.Moshiri _ F.Forouzande 08-14-2014
118 امروز، شفیعی کد کنی بزرگترین نماینده شعر خراسان است Sarzamin Javid 08-13-2014
119 موسیقی ایرانی‌ - ۲۰۱۴/۱۳/۰۸ Sarzamin Javid 08-13-2014
120 خلاصه‌ای در باره‌ اقلیت ایزدی - تئوری پیدایش کره ماه Sarzamin Javid 08-11-2014
121 آواز ایرج با تار شریف Sarzamin Javid 08-11-2014
122 در باره‌ تئوری پیدایش کره ماه Sarzamin Javid 08-11-2014
123 فساد و شارلاتان بازی را در تلویزیون درس می‌دهند Sarzamin Javid 08-08-2014 - یوتیوب
124 افشار- دانش - تندروهای اسلامی و حامیان فکری و مالی آنها - بخش اول Face-to-Face 08-09-2014
125 جشن هنر شیراز - استاد شجریان و استاد بیجه خانی Sarzamin Javid 08-08-2014
126 نامه‌های چاپلوسانه به خامنه‌ای، مشروعیت دادن به اوست Sarzamin Javid 08-06-2014
127 ویالن حبیب الله بدیعی Sarzamin Javid 08-06-2014
128 این چه دینی است که نود درصدش کافر است؟؟ Sarzamin Javid 08-04-2014
129 موسیقی ایرانی‌ - زنده‌یاد مشکاتیان Sarzamin Javid 08-04-2014
130 زنان کرد جنگجو Face-to-Face 08-02-2014
131 شاه اسماعیل مردم سنی ایران را به ضرب شمشیر شیعه کرد Moshiri _ Forouzande 07-31-2014
132 روحانی هم یک آخوندی مثل بقیه آخوندهاست Sarzamin Javid 07-30-2014
133 موسیقی ایرانی‌ - ۲۰۱۴/۳۰/۰۷ Sarzamin Javid 07-30-2014
134 جاسوسان خبر دادند: کاروان در راه است Sarzamin Javid 07-28-2014
135 سنتور استاد مشکاتیان Sarzamin Javid 07-28-2014
136 ما با آخوندها جنگ بزرگی‌ در پیش داریم Sarzamin Javid 07-23-2014
137 تروریست کیست ؟؟ Face-to-Face 07-26-2014
138 تروریست کیست ؟؟ - کامل Face-to-Face 07-26-2014
139 چارلی چاپلین - احترام به آزادی Sarzamin Javid 07-23-2014
140 شرعی سازی ربا ، مصلحت و سایر دروغ‌های آخوندی Sarzamin Javid 07-21-2014
141 موسیقی ایرانی‌ - استاد مجد ، ناهید و اصغر بهاری Sarzamin Javid 07-21-2014
142 فاجعه اسرائیل و فلسطین Face-to-Face 07-19-2014
143 فاجعه اسرائیل و فلسطین - کامل Face-to-Face 07-19-2014
144 برای گذر از روحانیت، باید ریشه را شناخت- بخش ۶ B.Moshiri _ F.Forouzande 07-17-2014
145 از هر کسی‌ که چند کلمه عربی‌ بلغور بکند، می‌ترسیم Sarzamin Javid 07-16-2014
146 موسیقی ایرانی‌ - ۲۰۱۴/۱۶/۰۷ Sarzamin Javid 07-16-2014
147 آخوند مردم را خرفت،متعصب، گدا،فرومایه و توسری‌خور می‌خواهد Sarzamin Javid 07-14-2014
148 ویالن حبیب الله بدیعی با سنتور نجاهی Sarzamin Javid 07-14-2014
149 فرض کنید همهٔ کشته شدگان سوریه، قاتل بوده‌اند Sarzamin Javid 06-17-2013 (1:52 min.)
150 تنها خدمت عربستان به تاریخ، صادر کردن اسلام بوده Sarzamin Javid 04-13-2009 (12:04 min.)
151 آخوند جماعت وحشی و اهل نفی و انکار است Sarzamin Javid 06-05-2013 (13:00 min.)
152 پیش کسوتان زن شعر ایران Face-to-Face 07-12-2014
153 تاریخچه‌ اسرائیل و روابط آن با کشورهای عربی‌ Sarzamin Javid 07-11-2014
154 آواز استاد شجریان با تار استاد مجد Sarzamin Javid 07-11-2014
155 کسی‌ که بر قدرت می‌نشیند، عقلش را از دست می‌دهد Sarzamin Javid 07-09-2014
156 آواز ناصر مسعودی با سنتور رضا ورزنده Sarzamin Javid 07-09-2014
157 مدرسه آخوندی، ضدّ فرهنگ و هنر و ایران تولید می‌کند Sarzamin Javid 07-07-2014
158 اکبر گلپایگانی با ساز ملک Sarzamin Javid 07-07-2014
159 جوانان ایران Face-to-Face 07-05-2014
160 گذر از روحانیت - بخش ۵ - شیعه گری ANDISHEH TV show 070314
161 اولاد ابوسفیان ، ایرانیان را برده کردند Sarzamin Javid 07-02-2014
162 ساز استاد فرهنگ شریف Sarzamin Javid 07-02-2014
163 ما مسلمانان، باید به آخوند، در این دنیا و نکیر در آن دنیا جوابگو باشیم Sarzamin Javid 06-30-2014
164 تصنیف زیبا با صدای نادر گلچین Sarzamin Javid 06-30-2014
165 استان کرمان - بخش دوم - یوتوب Face-to-Face 06-28-2014
166 استان کرمان - بخش دوم Face-to-Face 06-28-2014
167 بنتیجه رسیدن اعتصاب کارگران معدن سنگ آهن یزد Sarzamin Javid 06-27-2014
168 هنرمند بزرگ: موسوی، استاد نی‌‌ Sarzamin Javid 06-27-2014
169 آخوندها، گدایان گرسنه هزار ساله ANDISHEH TV show 061914
170 مدرسه نداریم، هرروز مسجد و امامزاده میسازند Sarzamin Javid 06-23-2014
171 محمودی خوانساری وتار فرهنگ شریف - شعر استاد شهریار Sarzamin Javid 06-23-2014
172 در مورد مسائل و تاثیر دین در افغانستان Sarzamin Javid 06-20-2014
173 امیر پناهی و اسفندیار قره‌باغی Sarzamin Javid 06-20-2014
174 با شمشیر دزدی گردن میزنند Sarzamin Javid 06-18-2014
175 موسیقی ایرانی‌ - ۲۰۱۴/۱۸/۰۶ Sarzamin Javid 06-18-2014
176 همه چیز این آخوندها شرم‌آور است Sarzamin Javid 11-09-2009 (2:46 min.)
177 چرا یک رفراندوم برای جمهوری اسلامی آری یا نه نمیگذاراند Sarzamin Javid 11-09-2009 (1:24 min.)
178 بغداد در دوران هارون مقتدر بوده Sarzamin Javid 12-05-2008
179 اقتدار از آزادی و دموکراسی بدست میاید نه از بمب اتمی‌ Sarzamin Javid 11-09-2009 (4:18 min.)
180 معرفی‌ استان تاریخی‌ کرمان - بخش نخست Face-to-Face 06-14-2014
181 ریزش باران - شعری از هنگامه افشار Face-to-Face 06-14-2014*
182 پر درامد‌ترین محل درامد آخوندی: قبر امام رضا Sarzamin Javid 06-11-2014
183 موسیقی ایرانی‌ - پوران Sarzamin Javid 06-11-2014
184 ما شیعیان پاکیزه، هزار سال است خر پالان می‌کنیم Sarzamin Javid 06-09-2014
185 استاد شجریان و استاد جلیل شهناز Sarzamin Javid 06-09-2014
186 چگونه می‌توان نام دکتر مصدق را از تاریخ ما پاک کرد Sarzamin Javid 06-06-2014
187 موسیقی ایرانی‌ - استاد عبادی Sarzamin Javid 06-06-2014
188 گذر از روحانیت- بخش سه - جریان امام زمان موهوم ANDISHEH TV show 060514
189 چرا یک رفراندوم برای جمهوری اسلامی آری یا نه نمیگذاراند Sarzamin Javid 11-09-2009(1:24 min.)
190 اصل داستان : یار گیری و مال گیری Sarzamin Javid 06-04-2014
191 جلیل شهناز و پرویز یاحقی Sarzamin Javid 06-04-2014
192 جنایات یزید را با آخوند‌های امروز مقایسه کنید Sarzamin Javid 06-02-2014
193 موسیقی ایرانی‌ - ۲۰۱۴/۰۲/۰۶ Sarzamin Javid 06-02-2014
194 استان سیستان و بلوچستان - بخش سوم Face-to-Face 05-31-2014
195 گفتگوی مشیری با منصور اسانلو - مسائل کارگران Sarzamin Javid 05-30-2014
196 موسیقی ایرانی‌ - ۲۰۱۴/۳۰/۰۵ Sarzamin Javid 05-30-2014
197 گذر از روحانیت - غدیر خم - مشیری و فروزنده Andisheh TV show 05-29-2014
198 در اسلام، هیچ نام و ننگی مطرح نیست - معنای ماه‌های عربی‌ Sarzamin Javid 05-28-2014
199 موسقی ایرانی‌ - حمیرا Sarzamin Javid 05-28-2014
200 عموی پیامبر، از مسلمان شدن امتناع کرد Sarzamin Javid 05-26-2014
201 موسقی کردی - ۲۰۱۴/۲۶/۰۵ Sarzamin Javid 05-26-2014
202 پزشکان، بی‌ توجه‌ترین طبقه تحصیل کرده به مسائل ایران هستند Sarzamin Javid 05-23-2014
203 سهل انگاری آخوندها در نگهداری آثار شهر سوخته Face-to-Face 05-24-2014
204 موسقی ایرانی‌ - ۲۰۱۴/۲۳/۰۵ Sarzamin Javid 05-23-2014
205 گذر از روحانیت - مشیری و فروزنده Andisheh TV show 05-22-2014
206 دین جلوی سعادت بشر را گرفته، هیچ خدمتی هم نکرده Sarzamin Javid 05-21-2014
207 موسقی ایرانی‌ - سیما بینا Sarzamin Javid 05-21-2014
208 در مورد برنامه افق - شاهنامه Sarzamin Javid 05-19-2014
209 موسقی ایرانی‌ با صدای شهیدی، آهنگ: خالقی Sarzamin Javid 05-19-2014
210 از آخوند جماعت، آزاد‌گی و بزرگواری انتظار نداشته باشید Sarzamin Javid 06-17-2013 (8:03min.)
211 آخوندها میخواهند فرومایگی خود را به مردم تحمیل کنند Sarzamin Javid 06-10-2013 (2:49min.)
212 دزدان مردم را زندان کرده اند و بین خود انتخابات انجام می‌دهند Sarzamin Javid 06-17-2013 (3:16min.)
213 ارزش زن بلوچ Face-to-Face 05-17-2014
214 فتوای مصبآح یزدی به شکنجه‌گران در باره‌ تجاوز به زندانیان Sarzamin Javid 05-16-2014
215 موسقی ایرانی‌ - درویش خان Sarzamin Javid 05-16-2014
216 باید کسانی‌ که فرهنگ ما را ساخته اند بشناسیم - درویش خان Sarzamin Javid 05-14-2014
217 موسقی ایرانی‌ - درویش خان Sarzamin Javid 05-14-2014
218 PARS TV show 072114* Sarzamin Javid 07-21-2014
219 بهرام مشیری با کامبیز حسینی‌ در پارازیت Moshiri_Hosseyni_Parazit
220 جت مافوق صوت مقوائ پاسداران دزد Sarzamin Javid 05-12-2014
221 موسقی ایرانی‌ - استاد صبا Sarzamin Javid 05-12-2014
222 مقوله زن و تندروهای اسلامی Face-to-Face 05-10-2014
223 صحبت با ایرج مصداقی - مسائل روز ایران Sarzamin Javid 05-09-2014
224 موسقی ایرانی‌ - جلیل شهناز - پایور - تهرانی‌ Sarzamin Javid 05-09-2014
225 اگر عقرب خوب پیدا می‌شه، آخوند خوب هم پیدا می‌شه Sarzamin Javid 05-07-2014
226 موسقی ایرانی‌ - ۰۵/۰۷/۲۰۱۴ Sarzamin Javid 05-07-2014
227 در تاریخ، آخوند فرزانه پیدا نشد، ولی‌ حرامزاده بسیار بوده Sarzamin Javid 05-05-2014
228 استاد شجریان با استاد جلال ذوالفنون Sarzamin Javid 05-05-2014
229 تاریخچه‌ای از پرستاری در جهان و مد در ایران Face-to-Face 05-03-2014
230 دین جزئی از زندگی‌ است، زندگی‌ فدای دین نیست Sarzamin Javid 05-02-2014
231 موسقی ایرانی‌ - لطفی‌ - ۰۵/۰۲/۲۰۱۴ Sarzamin Javid 05-02-2014
232 آخوندها چشم دیدن تخت جمشید و شاهنامه را ندارند Sarzamin Javid 06-05-2013-(2:20 min.)
233 آخوندها اهریمن هستند و در طول موج انسانی‌ نیستند Sarzamin Javid 12-16-2013-(11:49 min.)
234 سابقهٔ روحانی نشان می‌دهد که ۳۰ سال علیه مردم کار میکرده Sarzamin Javid 06-17-2013-(03:49 min.)
235 سفر دکتر محمد مصدق به مصر - کامل Sarzamin Javid 04-30-2014
236 سفر دکتر محمد مصدق به مصر Sarzamin Javid 04-30-2014
237 موسقی ایرانی‌ - ۰۴/۳۰/۲۰۱۴ Sarzamin Javid 04-30-2014
238 علی‌ خامنه ای‌، حسن لالی امروزی است Face-to-Face 04-26-2014
239 یک مرد پیدا نشده که یک مسلسل بردارد Sarzamin Javid 04-25-2014
240 موسقی از ساخته‌های عطا الله خرم - ۰۴/۲۵/۲۰۱۴ Sarzamin Javid 04-25-2014
241 فرجی با افشار - قسمت سوم - کشتار ارامنه در ترکیه Roydadhaye jahan 04-24-14
242 مردم ما در زمان شاه همه‌چیز داشتند، جز حاکمیت Sarzamin Javid 04-23-2014
243 موسقی ایرانی‌ - ۰۴/۲۳/۲۰۱۴ Sarzamin Javid 04-23-2014
244 کار سپاه و بسیج، سرکوب مردم برای نگهداری آخوندهاست Sarzamin Javid 04-21-2014
245 کمانچه هابیل علی‌ اف Sarzamin Javid 04-21-2014
246 کشتار ارامنه - تاثیر ارامنه در فرهنگ ایران - بخش دوم Face-to-Face 04-19-2014
247 ابراز عقیده است که از یک تن‌ مجرم سیاسی می‌سازد Sarzamin Javid 04-18-2014
248 آواز الهه با ساز استاد جلیل شهناز Sarzamin Javid 04-18-2014
249 آخوندها ذهنیت و تبار ایرانی‌ ندارند Sarzamin Javid 04-16-2014
250 آهنگ به اصفهان رو - صدای تاج اصفهانی Sarzamin Javid 04-16-2014
251 حتی یک روز برای یادآوری کشتار ایرانیان در تقویم نداریم Sarzamin Javid 04-14-2014
252 روح انگیز و تاج اصفهانی - ۰۴/۱۴/۲۰۱۴ Sarzamin Javid 04-14-2014
253 کشتار ارامنه - تاثیر ارامنه در فرهنگ ایران، بخش Face-to-Face 04-12-2014
254 مصاحبهٔ ویژه با امام حسین به مناسبت عاشورا Sarzamin Javid 04-07-2014-(2:11min.)
255 ارتش مصر کنار مردم ایستاد تا مصر مثل جمهوری اسلامی نشود Sarzamin Javid 04-09-2014
256 موسقی ایرانی‌ - ایرج Sarzamin Javid 04-09-2014
257 کار اسلام از ابتدا با چماق ، زور و مغلطه بوده است Sarzamin Javid 04-07-2014
258 یونس دردشتی و تار استاد جلیل شهناز Sarzamin Javid 04-07-2014
259 دنبا له‌ و نتیجه گیری: دلیل دشمنی آخوند شیعیه با اهل تصوّف Sarzamin Javid 04-04-2014
260 محمد رضا لطفی‌ + ایرج با ویلون حبیب الله بدیعی Sarzamin Javid 04-04-2014
261 کار ما شده انتقاد از آخوندها، باید کاری کرد Sarzamin Javid 04-02-2014
262 ایرج - قصیده‌ای از خاقانی - ۰۴/۰۲/۲۰۱۴ Sarzamin Javid 04-02-2014
263 مادر دلسوختهٔ مرزبان ایرانی‌ Face-to-Face 03-29-2014
264 علت خصومت آخوند‌های شیعیه با دراویش Sarzamin Javid 03-28-2014
265 موسقی ایرانی‌ - ۰۳/۲۸/۲۰۱۴ Sarzamin Javid 03-28-2014
266 روز اجلاس ملی‌ ایرانیان برای حزب ما Sarzamin Javid 03-10-2014- (3.16min.)
267 در باره استاد فرهنگ فرحی - باران نور Sarzamin Javid 04-02-2012- (3.28min.)
268 در اسلام عزیز، سازهای موسقی برابرست با نجاست است Sarzamin Javid 03-10-2014- (6.50min.)
269 خر ماده بچه خودش را تشخیص می‌دهد، نه خر نر Sarzamin Javid 03-26-2014
270 ایرج و پرویز یاحقی - ۰۳/۲۶/۲۰۱۴ Sarzamin Javid 03-26-2014
271 نوروز، روز بیعت مجدد مردم با تاریخ ایران ما است Sarzamin Javid 03-24-2014
272 موسقی ایرانی‌ - ۰۳/۲۴/۲۰۱۴ Sarzamin Javid 03-24-2014
273 در سال نو به نیازمندان کمک کنیم Face-to-Face 03-22-2014
274 ریشه‌های نوروز، و جنبه‌های سیاسی آن برای ایرانیان Sarzamin Javid 03-21-2014
275 حکومت آخوندی، هیچ اجازه‌ای برای تشکل و تحزب نمیدهد Sarzamin Javid 03-19-2014
276 موسقی ایرانی‌ - ۰۳/۱۹/۲۰۱۴ Sarzamin Javid 03-19-2014
277 کعبهٔ مسلمین به ضرب شمشیر تسخیر شد Sarzamin Javid 01-06-2014- (3:37 min.)
278 زرتشت بزرگ، راه نجات از دست اهریمنان را به ما نشان داده Sarzamin Javid 03-10-2014- (6:13 min.)
279 ما ایرانیها علی‌ را جانشین خدا کرده ایم Sarzamin Javid 03-17-2014
280 موسقی ایرانی‌ - ۰۳/۱۷/۲۰۱۴ Sarzamin Javid 03-17-2014
281 شکنجه جاوید هوتن کیان، وکیل سکینه محمدی آشتیانی Face-to-Face 03-15-2014
282 اشکی برای ما نگذاشتند که برای خودمان بریزیم Sarzamin Javid 03-12-2014
283 دستگاه ماهور - حبیب الله بدیعی و جواد معروفی Sarzamin Javid 03-12-2014
284 ما چون شیعه هستیم، نباید حقایق امور را نبینیم Sarzamin Javid 03-10-2014
285 موسقی ایرانی‌ - مرغابی نمایشنامه نویس Sarzamin Javid 03-10-2014
286 فرجی با افشار- هشتم مارس، روز جهانی‌ زن Rooy Dad Haye Jahan_03-07-2014
287 روز جهانی‌ زن، به تمامی زنان ایران مبارک باد Face-to-Face 03-08-2014
288 شاهنامه ادبیات دیگری است، و ضامن شرف هر ایرانی‌ است Sarzamin Javid 03-05-2014
289 موسقی ایرانی‌ - اکبر گلپایگانی Sarzamin Javid 03-05-2014-
290 موسقی ایرانی‌ - ۰۳/۰۳/۲۰۱۴ Sarzamin Javid 03-03-2014
291 ما برعکس اروپا، از روشنائی جامعه به تاریکی‌ رسیدیم Sarzamin Javid 03-03-2014
292 واژه هایی مثل کافر یا ملحد باید غیر قانونی‌ شود Sarzamin Javid 01-16-2012
293 شرافت انسانی‌ بالاتر از آن است که آدم خود را به یک ایدئولوژی بفروشد Sarzamin Javid 12-01-2008
294 اسلام برای تخریب بوده نه سازندگی، تشویقی به کار و زراعت در آن نیست Sarzamin Javid 12-26-2011
295 دولت رحمت آخوند روحانی: اعدام سنتی نه- اعدام با ضرب و شتم آری Face-to-Face 03-01-2014
296 دلیل بوجود آمدن آدمهایی مثل فارابی و ابن سینا: جامعه دینی نبود Sarzamin Javid 02-24-2014- (7:29min.)
297 تنها پادشاه ایرانی‌ تبار که زبان مادریش فارسی بوده، کریم خان زند است Sarzamin Javid 02-26-2014-
298 اکبر گلپایگانی - ایرج - ۰۲/۲۶/۲۰۱۴ Sarzamin Javid 02-26-2014-
299 در ابتدای گسترش اسلام، آخوند و ملا و شیخ نداشتیم Sarzamin Javid 02-24-2014
300 آواز افشاری - جمال وفائی - ساز رضا ورزنده و حسین تهرانی‌ Sarzamin Javid 02-24-2014
301 جنگ مدتهاست که شروع شده، گلوله شلیک نمی‌شود Sarzamin Javid 11-07-2011- (11:08 min.)
302 تخریب مدائن آغاز کار بوده، هنوز تخریب آثار ایرانی‌ ادامه دارد Sarzamin Javid 11-07-2011- (4:24 min.)
303 ظلم چند برابری آخوندها به بچه‌های خیابانی و کار Face-to-Face 02-22-2014
304 ما مردم بزرگ ایران زمین، حالا شده‌ایم گدای دست آخوند دروغگو و مفت خور Sarzamin Javid 02-19-2014
305 استاد احمد عبادی - ۰۲/۱۹/۲۰۱۴ Sarzamin Javid 02-19-2014
306 جمهوری آخوندی کپی کرهٔ شمالی چاقوکش Sarzamin Javid 12-20-2011
307 آخوندها حالا به جان قهرمانان ملی‌ افتاده‌اند Face-to-Face 02-15-2014 -H.Afshar
308 ملیون مخالفان استبداد و دوستاران فرهنگ ایران زمین بودند Sarzamin Javid 02-14-2014- (1:13:53 min.)
309 موسقی ایرانی‌ - ۰۲/۱۴/۲۰۱۴ Sarzamin Javid 02-14-2014-
310 و‌ا مصیبتا اگر تخت با منبر برابر شود Sarzamin Javid 02-12-2014- (44:24 min.)
311 موسقی ایرانی‌ - ۰۲/۱۲/۲۰۱۴ Sarzamin Javid 02-12-2014-
312 زبان خلقت، فیزیک و ریاضی‌ است، نه عربی‌ Sarzamin Javid 01-30-2012- (1:09:24min.)
313 شیوه‌های کرداری آخوند از کجا آمده Sarzamin Javid 02-10-2014- (01:03:06 min.)
314 موسیقی ایرانی‌- مهرداد کاظمی - ۰۲/۱۰/۲۰۱۴ Sarzamin Javid 02-10-2014-
315 مشیری با قائم‌مقامی در باره کتاب جدید مشیری Radio Sedaye Mardom (31:39 min.)
316 صحبت با علی‌ خلیلی، وکیل مرد مبارز حشمت طبرزدی Face-to-Face 02-08-2014 –(49:07 min)
317 استبدادیون، داستان دلاوران و مقاومتها را از تاریخ پاک کرده اند Sarzamin Javid 02-05-2014- (43:34 min.)
318 موسقی ایرانی‌ - ۰۲/۰۵/۲۰۱۴ Sarzamin Javid 02-05-2014
319 چرا آخوند بدون کوچکترین حس انسانیت، آدم کشی‌ می‌کند Sarzamin Javid 02-03-2014- 59:31 Min.
320 موزیک ایرانی‌ - ۰۳/۰۲/۲۰۱۴ Sarzamin Javid 02-03-2014
321 وظیفه ما است که ایران را از چنگ اهریمنان نجات دهیم Sarzamin Javid 01-29-2014- (42:15 min.)
322 موسقی ایرانی‌ - ۰۱/۲۹/۲۰۱۴ Sarzamin Javid 01-29-2014
323 دنبالهٔ دربارهٔ جنگ بدر، و اثرات آن در روند اسلام Sarzamin Javid 01-27-2014- B.Moshiri
324 موسقی ایرانی‌ - ۰۱/۲۷/۲۰۱۴ Sarzamin Javid 01-27-2014- B.Moshiri
325 تشکر خانواده طبرزدی از مردم Sarzamin Javid 01-24-2014- B.Moshiri
326 موسقی ایرانی‌ - ۰۱/۲۴/۲۰۱۴ Sarzamin Javid 01-24-2014- B.Moshiri
327 روزی مردم به خیابان خواهند آمد، و چه روز بزرگی‌ خواهد بود Sarzamin Javid 01-20-2014- B.Moshiri
328 موسیقی‌ ایرانی‌ - ۰۱/۲۰/۲۰۱۴ Sarzamin Javid 01-20-2014- B.Moshiri
329 PARS TV show 012014 Sarzamin Javid 01-20-2014- B.Moshiri
330 در اسلام نه دموکراسی هست نه حقوق بشر Sarzamin Javid 03-02-2009- B.Moshiri
331 کسانی‌ از اهل عمامه بودند که این لباس کلاشی را دور انداختند Sarzamin Javid 03-02-2009- B.Moshiri
332 السلام و علیکم و برکاته Sarzamin Javid 01-12-2009- B.Moshiri
333 هر چه مردم فقیرتر می‌شدند، گرایش به شیعه گری بیشتر میشد Sarzamin Javid 01-17-2012- B.Moshiri
334 در باره صوفیگری - جنگ جهانی‌ و آلمان Sarzamin Javid 01-17-2012- B.Moshiri
335 در مقاطع توسعه تعصبات آخوندی، گرایش‌های صوفیانه بیشتر میشود Sarzamin Javid 01-12-2009- B.Moshiri
336 گفتگوی هنگامه افشار با هموطنان Face-to-Face 01-18-2014 -H.Afshar
337 جمع‌آوری امضا برای آزادی طبرزدی Sarzamin Javid 01-15-2014- B.Moshiri
338 حشمت الاه طبرزدی را دوباره به زندان بردند Sarzamin Javid 01-15-2014- B.Moshiri
339 موسقی ایرانی‌ - ۰۱/۱۵/۲۰۱۴ Sarzamin Javid 01-15-2014- B.Moshiri
340 کاپیتولاسیون آخوندی = دادگاه ویژه‌‌ روحانیت Sarzamin Javid 01-12-2009- B.Moshiri
341 از برکت اسلام، البته برای آخوندها Sarzamin Javid 01-12-2009- B.Moshiri
342 گفتگو با هموطنان Sarzamin Javid 01-13-2014- B.Moshiri
343 موسقی ایرانی‌ - ۰۱/۱۳/۲۰۱۴ Sarzamin Javid 01-13-2014- B.Moshiri
344 گفتگو با رضا بدیعی، و خاطرات فعالیت‌های سیاسی او Sarzamin Javid 01-10-2014- B.Moshiri
345 آخوند شیعه هیچوقت حقی‌ برای ملت قائل نبوده Sarzamin Javid 01-06-2014- B.Moshiri
346 سنگ سیاه ، عضو جنسی زنانه است. زن منشأ زایأی بوده Sarzamin Javid 01-06-2014- B.Moshiri
347 موسیقی‌ ایرانی‌ - ۰۱/۱۰/۲۰۱۴ Sarzamin Javid 01-10-2014- B.Moshiri
348 حماسه باید به شعر باشد - حماسهٔ طبیعی و حماسهٔ تاریخی‌ Sarzamin Javid 01-08-2014- B.Moshiri
349 موسقی ایرانی‌ - گلپایگانی Sarzamin Javid 01-08-2014- B.Moshiri
350 تز‌ آخوندها: نگاه داشتن آخوند بر قدرت، به هر قیمت Sarzamin Javid 01-06-2014- B.Moshiri
351 موسقی ایرانی‌ - ۰۱/۰۶/۲۰۱۴ Sarzamin Javid 01-06-2014- B.Moshiri
352 تأثیر جنگ جهانی‌ اول در جنبش زنان Face-to-Face 01-04-2014 -H.Afshar
353 PARS TV show 010414 Face-to-Face 01-04-2014 -H.Afshar
354 آخوندها، مثل اعراب اولیه میخواهند جعلیات شیعه را جانشین ایرانییت کنند Sarzamin Javid 01-01-2014- B.Moshiri
355 دشمنان ایران از طریق: کشتن، غارت و فرهنگ زدای عمل میکنند Sarzamin Javid 01-01-2014- B.Moshiri
356 جمال وفائی و محمودی خوانساری Sarzamin Javid 01-01-2014- B.Moshiri
357 خلاصه‌ای از ۲۰۰ سال اخیر ایران، و چرا به این فلاکت افتادیم Sarzamin Javid 12-30-2013- B.Moshiri
358 موسیقی ایرانی‌ - ۱۲/۳۰/۲۰۱۳ Sarzamin Javid 12-30-2013- B.Moshiri
359 دین خواص فلسفه است و فلسفهٔ عوام دین است Sarzamin Javid 11-17-2008- B.Moshiri
360 فرامرز فروزنده با هنگامه افشار - در مورد مسائل زنان Forouzande_Afshar_122513
361 Forouzande_Afshar_122513 Forouzande_Afshar_122513
362 دین دیکته می‌کند، استدلال نمیکند. دستگاه دین استبداد فکری است Sarzamin Javid 12-25-2013- B.Moshiri
363 موسقی ایرانی‌ - ۱۲/۲۵/۲۰۱۳ Sarzamin Javid 12-25-2013- B.Moshiri
364 به فرزندانمان یاد دهیم که مملکت در خطر فساد این اهریمنان فیضیه است Sarzamin Javid 12-23-2013- B.Moshiri
365 موسیقی‌ ایرانی‌ - ۱۲/۲۳/۲۰۱۳ Sarzamin Javid 12-23-2013- B.Moshiri
366 خمینی با حقّه بازی و نیرنگ حکومت را دزدید Sarzamin Javid 02-28-2012- B.Moshiri
367 بی‌‌بی زینب پاشا - عیار آذربایجان Face-to-Face 12-21-2013 -H.Afshar
368 اگر کسی‌ در عقل، دانش و راستی‌ را ببندد، آخوند میشود Sarzamin Javid 12-16-2013- B.Moshiri
369 فردوسی‌ فضیلت از دست رفته را به ما پس داده است Sarzamin Javid 12-16-2013- B.Moshiri
370 طلب آخوندها از ملت ایران چه است و از کجا سرچشمه می‌گیرد Sarzamin Javid 12-16-2013- B.Moshiri
371 موسقی ایرانی‌ - گلپایگانی - ستار Sarzamin Javid 12-16-2013- B.Moshiri
372 شعر مولانا در مورد سطحی بودن ملاها Sarzamin Javid 06-12-2013- B.Moshiri
373 فطرت خواننده در صدایش منعکس است، بنان فطرت والا داشت Sarzamin Javid 12-09-2013- B.Moshiri
374 انسان مدرن چگونه موجودی است؟ انسان مسلمان از خود اراده‌ای ندارد Sarzamin Javid 03-13-2012- B.Moshiri
375 منشأ گرم ماندن تنور آخوند شیعه از کجاست Sarzamin Javid 06-12-2013- B.Moshiri
376 سردار بی‌ بی‌ مریم بختیاری Face-to-Face 12-14-2013 -H.Afshar
377 آهنگ لری برای سردار مریم بختیار Face-to-Face 12-14-2013 -H.Afshar
378 موضوع آزادی، عقب نشینی ندارد Sarzamin Javid 12-19-2008- B.Moshiri
379 چرا مشروطه شد ؟ Sarzamin Javid 12-26-2008- B.Moshiri
380 فاصلهٔ تقدس قران با واقعیت و جریان آتش زدن اتفاقی‌ آن در افغانستان Sarzamin Javid 03-13-2012- B.Moshiri_VOA
381 خاتمی به رأی مردم خیانت کرد- برای لاجوردی گریه میکرد Sarzamin Javid 03-06-2012- B.Moshiri
382 بهترین تیر و کمان سازان، در ایران بودند Sarzamin Javid 03-07-2012- B.Moshiri
383 مصاحبهٔ مشیری با دکتر اسماعیل خوئی Sarzamin Javid 03-05-2012- B.Moshiri
384 در تاریخ ایران آخوند جوانمرد هرگز سراغ نداریم Sarzamin Javid 12-09-2013- B.Moshiri
385 امروز همهٔ ثروت و قدرت مملکت دست این گدایان است Sarzamin Javid 12-09-2013- B.Moshiri
386 موسقی ایرانی‌ - بنان - ۱۲/۰۹/۲۰۱۳ Sarzamin Javid 12-09-2013- B.Moshiri
387 اعراب جاهلی : برچسب زدن و بریدن سر مخالفین Sarzamin Javid 12-30-2008- B.Moshiri
388 آخوند عمامه‌اش را برداشته در کوچه میدود و مردم به دنبالش Sarzamin Javid 12-22-2008- B.Moshiri
389 هیچ آخوندی در تاریخ، عاشق هیچ چیز نشد Sarzamin Javid 02-28-2012- B.Moshiri
390 آخوند جماعت با هنر و هر چه زیباست، دشمنی دارند Sarzamin Javid 12-04-2013- B.Moshiri
391 دوران جاهلیت و مردمان وحشی و فاسد Sarzamin Javid 12-16-2008- B.Moshiri
392 موسیقی ایرانی‌ - ۱۲/۰۴/۲۰۱۳ Sarzamin Javid 12-04-2013- B.Moshiri
393 از کشتار نیشابور نامی‌ نیست-روز یادبود کشتار آنها را نداریم Sarzamin Javid 12-02-2013- B.Moshiri
394 جمال وفائی - ۱۲/۰۲/۲۰۱۳ Sarzamin Javid 12-02-2013- B.Moshiri
395 نظرات مردم با هنگامه افشار Face-to-Face 11-30-2013 -H.Afshar
396 PARS TV show 113013 Face-to-Face 11-30-2013 -H.Afshar
397 ملت بزرگ ایران بازیچهٔ دست یک آخوند بی‌سواد شده Sarzamin Javid 11-27-2013- B.Moshiri
398 موسقی ایرانی‌ - ۱۱/۲۷/۲۰۱۳ Sarzamin Javid 11-27-2013- B.Moshiri
399 بعضی‌ها روحانی را با دکتر مصدق مقایسه میکنند Sarzamin Javid 11-25-2013- B.Moshiri
400 موسقی ایرانی‌ - ۱۱/۲۵/۲۰۱۳ Sarzamin Javid 11-25-2013- B.Moshiri
401 مردم نگاه به آینده از طریق بهبود اوضاع ندارند و منتظر حادثه اند Sarzamin Javid 11-25-2013- B.Moshiri
402 از ما بهتران - دادگاه ویژه‌‌ روحانیت Sarzamin Javid 01-13-2009- B.Moshiri
403 درویش ها، امروز خانقاه را حسینیه می‌نامند Sarzamin Javid 01-12-2009- B.Moshiri
404 اجداد نام بردار ما که بوده‌اند Sarzamin Javid 11-14-2008- B.Moshiri
405 ما روزگاری سازنده تاریخ بوده‌ایم،۱۵۰۰ سال است قربانیان تاریخ هستیم Sarzamin Javid 12-17-2008- B.Moshiri
406 PARS TV show 112313 Face-to-Face 11-23-2013 -H.Afshar
407 محمد رضا پور شجری زیر شکنجه Sarzamin Javid 11-20-2013- B.Moshiri
408 دو ایدئولوژی با ایران و ایرانی‌ در نبرد بوده‌اند Sarzamin Javid 11-18-2013- B.Moshiri
409 موسیقی‌ ایرانی‌ - ۱۱/۱۸/۲۰۱۳ Sarzamin Javid 11-18-2013- B.Moshiri
410 یعقوب لیث صفاری و خواندن عباسی Sarzamin Javid 12-12-2008- B.Moshiri
411 تاریخ تشیع - در باره عید غدیر ‌خم Sarzamin Javid 12-29-2008- B.Moshiri
412 هر وقت رای دادیم، روزگارمون بدتر شد Sarzamin Javid 02-28-2012- B.Moshiri
413 کشته شدن ۴ جوان ایرانی‌ در نیو یورک Face-to-Face 11-16-2013 -H.Afshar
414 PARS TV show 111613 Face-to-Face 11-16-2013 -H.Afshar
415 آخوندها با امنیت ملی‌، امنیت مردم را از بین برده اند Sarzamin Javid 11-25-2008- B.Moshiri
416 کلاهبرداری سیاسی - جریان انتخابات Sarzamin Javid 02-28-2012- B.Moshiri
417 مدینه ضاله - گویا ما به طبیعت بدهکاریم Sarzamin Javid 11-11-2013- B.Moshiri
418 کشته شدن هزاران ایرانی‌ در حملهٔ مغول مهم نیست Sarzamin Javid 12-07-2011- B.Moshiri
419 وضع کنونی ما، هزار بار بدتر از مدینهٔ ضاله است Sarzamin Javid 11-11-2013- B.Moshiri
420 کار جنون ما به تماشا کشیده است Sarzamin Javid 11-18-2008- B.Moshiri
421 کار فساد رژیم به جایی رسیده که خودی‌ها را دستگیر میکنند Sarzamin Javid 12-12-2011- B.Moshiri
422 مملکت را آزاد کن، آباد نه Sarzamin Javid 11-06-2013- B.Moshiri
423 PARS TV show 110613 Sarzamin Javid 11-06-2013- B.Moshiri
424 ما ندیدیم یک آخوند میل به شهادت داشته باشد Sarzamin Javid 11-06-2013- B.Moshiri
425 مهمترین فلسفهٔ مردم ایران از زمان قاجار تا کنون Sarzamin Javid 11-06-2013- B.Moshiri
426 قریش همان عربی کورش است و آنها اصلشان ایرانی‌ بوده Sarzamin Javid 11-04-2013- B.Moshiri
427 موسیقی‌ ایرانی‌- ۱۱۰۴۲۰۱۳ Sarzamin Javid 11-04-2013- B.Moshiri
428 توحش از تبار ایرانی‌ ندیدیم، جز در روزگار آخوندها Sarzamin Javid 11-26-2008- B.Moshiri
429 در نماز خانه دیدم که گفتند: دیشب عروس داشتیم Sarzamin Javid 11-26-2008- B.Moshiri
430 PARS TV show 110213 Face-to-Face 11-02-2013 -H.Afshar
431 مسلمان‌های رادیکال، و دردسر آفرینی برای اروپا Face-to-Face 11-02-2013 -H.Afshar
432 شرافت انسانی‌ بالاتر از آن است که خود را بفروشد به یک ایدئولوژی Sarzamin Javid 12-01-2008- B.Moshiri
433 صحبت مشیری و فروزنده در باره جمهوری اسلامی B.Moshiri _ F.Forouzandeh 02-05-2012
434 داستان جنگ خیبر - دستور کار در اسلام Sarzamin Javid 04-02-2012- B.Moshiri
435 آیا مسلمین در جنگ بدر غارت شدند؟؟ Sarzamin Javid 04-02-2012- B.Moshiri
436 موضوعات مربوط به هند و پاکستان، و مسلمانان Sarzamin Javid 11-28-2008- B.Moshiri
437 مصاحبه هنگامه افشار با سیمین بهبهانی Face-to-Face 03-24-2012 -H.Afshar
438 PARS TV show 102613 Face-to-Face 10-26-2013 -H.Afshar
439 زاهدترین اینها، دزدترین آدم جهان ممکن است باشد Sarzamin Javid 10-25-2013- B.Moshiri
440 آخوندها، بازهم ۲۶ ایرانی‌ دیگر را اعدام کردند Face-to-Face 10-26-2013 -H.Afshar
441 چگونه این همه خواری را تحمل می‌کنیم؟؟ Sarzamin Javid 10-25-2013- B.Moshiri
442 PARS TV show 102513 Sarzamin Javid 10-25-2013- B.Moshiri
443 آیا به امید انتخابات آزاد در حکومت آخوندی هستید؟؟ Sarzamin Javid 10-23-2013- B.Moshiri
444 مراسم نامگذاری تالار دانشگاه شیکاگو، به نام دکتر مصدق Face-to-Face 10-12-2013 -H.Afshar
445 حیف است که حافظ و مولانا را در قالب دین گذاشت Sarzamin Javid 10-23-2013- B.Moshiri
446 موسیقی ایرانی‌ - استاد بنان Sarzamin Javid 10-23-2013- B.Moshiri
447 این رژیم از روز اول، کاری جز ستمکاری نکرده Sarzamin Javid 02-29-2012- B.Moshiri
448 اگر به جای عمر، علی‌ خلیفه شده بود Sarzamin Javid 12-10-2008- B.Moshiri
449 مشیری - چیزی به نام تمدن اسلامی نمی‌‌شناسیم VOA_Safheye Akhar 03-22-2013- B.Moshiri
450 استاد کسروی به پاکی‌ و شجاعت بی‌ نظیر بود - جریان غدیر ‌خم Sarzamin Javid 12-03-2008- B.Moshiri
451 BMoshiri_120308 BMoshiri_120308
452 سرکوب گران از آزادی بیان صحبت میکنند Face-to-Face 10-19-2013 -H.Afshar
453 کورش کبیر جعلی است، اما کلوخ به شیطان پرت کردن جعلی نیست Sarzamin Javid 10-31-2011- B.Moshiri
454 خیلی‌ وقاحت می‌خواهد عبا و عمامه پوشیدن Sarzamin Javid 03-02-2009- B.Moshiri
455 اعراب جاهلی : برچسب زدن و بریدن سر مخالفین Sarzamin Javid 12-30-2008- B.Moshiri
456 تخم مرغ احمدی نژادی در رژیم فاشیستی Sarzamin Javid 12-22-2008- B.Moshiri
457 مصاحبه فرامرز فروزنده با بهرام مشیری B.Moshiri _ F.Forouzandeh 02-05-2012
458 ایدئولوژی شرم و حیا را از بین میبرد Sarzamin Javid 10-14-2013- B.Moshiri
459 کار ما نقد اسلام به مقصود آزادی است Sarzamin Javid 11-24-2008- B.Moshiri
460 PARS TV show 101213 Face-to-Face 10-12-2013 -H.Afshar
461 یک مشت کلی‌ گویی مبهم و مغالطات بی‌ معنی Sarzamin Javid 10-09-2013- B.Moshiri
462 شخصیت دکتر مصدق و ملی‌ شدن صنعت نفت Sarzamin Javid 10-07-2013- B.Moshiri
463 ضحاک بسیار است، متاسفانه فریدون کم است Sarzamin Javid 10-05-2013- B.Moshiri
464 چه خبر در سال ۲۰۰۸ ؟؟ Sarzamin Javid 10-04-2013- B.Moshiri
465 نامه نخبگان ایران به اوباما Sarzamin Javid 10-02-2013- B.Moshiri
466 PARS TV show 092813 Face-to-Face 09-28-2013 -H.Afshar
467 ما باید در حسرت آزادی بسوزیم Sarzamin Javid 09-27-2013- B.Moshiri
468 در ژرفای خیال مجموعه سروده‌های هنگامه افشار
469 دین زینتی است بر جامعه - عایشه و علی‌ Sarzamin Javid 01-07-2013- B.Moshiri
470 هیچ چیز از آسمان نیامده، آدمها نوشته‌اند Sarzamin Javid 01-07-2013- B.Moshiri
471 تالار دکتر مصدق در دانشگاه شیکاگو Face-to-Face 09-21-2013 -H.Afshar
472 PARS TV show 092113 Face-to-Face 09-21-2013 -H.Afshar
473 برنامه‌های سرزمین جاوید این هفته زنده اجرا نمی‌شود Sarzamin Javid 09-18-2013- B.Moshiri
474 مغلطه یعنی کسی‌ را به غلط افکندن Sarzamin Javid 05-14-2012- B.Moshiri
475 فدرالیزم در ایران از طریق دموکراسی باید بیاید Sarzamin Javid 05-16-2012- B.Moshiri
476 PARS TV show 091413 Face-to-Face 09-14-2013 -H.Afshar
477 درد‌های عمومی‌ را باید بیان کنیم Sarzamin Javid 09-13-2013- B.Moshiri
478 Moshiri_091113 Sarzamin Javid 09-11-2013- B.Moshiri
479 دروغ‌های علمای شیعه‌ در باره عایشه و فاطمه Sarzamin Javid 07-30-2012- B.Moshiri
480 Moshiri_042412 Sarzamin Javid 04-24-2012- B.Moshiri
481 ارزشهای انقلاب روز به روز برجسته تر میشود Sarzamin Javid 07-30-2012- B.Moshiri
482 PARS TV show 090913 Sarzamin Javid 09-09-2013- B.Moshiri
483 به امید خارج نشینان نباشید Sarzamin Javid 03-07-2007- B.Moshiri
484 مغالطات حضرت رهبر Sarzamin Javid 03-26-2007- B.Moshiri
485 جمع کردن فلسفه با دین مثل مخلوط کردن آب و روغن است Sarzamin Javid 03-26-2007- B.Moshiri
486 زنان پیشرو و مخترع جهان Face-to-Face 09-07-2013 -H.Afshar
487 PARS TV show 090613 Sarzamin Javid 09-06-2013- B.Moshiri
488 مغلطهٔ دوران جاهلیت Sarzamin Javid 09-06-2013- B.Moshiri
489 بزرگترین مغالطه کار تاریخ Sarzamin Javid 01-02-2012- B.Moshiri
490 همهٔ دیکتاتورها، ادارهٔ امنیت ملی‌ دارند Sarzamin Javid 09-05-2013- B.Moshiri
491 فرمایشات رهبر مسلمین جهان Sarzamin Javid 03-24-2007- B.Moshiri
492 کافر کتابی‌ کیست Sarzamin Javid 05-28-2007- B.Moshiri
493 هویت ملی‌ چیست Sarzamin Javid 09-02-2013- B.Moshiri
494 دراز مدتی‌ است که ما قربانی هستیم - حرص پول Sarzamin Javid 09-01-2013- B.Moshiri
495 PARS TV show 083113 Face-to-Face 08-31-2013 -H.Afshar
496 رویارویی جهان غرب با کمونیسم Sarzamin Javid 08-23-2013- B.Moshiri
497 گفتگو با خسرو بندری در مورد نفت Sarzamin Javid 08-23-2013- B.Moshiri
498 پسران علی‌: عثمان، ابوبکر و عمر -ویدئو کامل Sarzamin Javid 08-26-2013- B.Moshiri
499 پسران علی‌: عثمان، ابوبکر و عمر -ویدئو کامل نیست Sarzamin Javid 08-26-2013- B.Moshiri
500 کلم به سران می‌گویند رأی دهید Sarzamin Javid 04-13-2009- B.Moshiri
501 میدان شاه عباس است نه میدان خمینی Sarzamin Javid 04-13-2009- B.Moshiri
502 نود در صد مسلمانان از کفار و دژمن هستند Sarzamin Javid 08-23-2013- B.Moshiri
503 PARS TV show 082413 Face-to-Face 08-24-2013 -H.Afshar
504 باربی دال - سارا و دارا Face-to-Face 08-24-2013 -H.Afshar
505 تفاهمی نیست بین خدمت و خیانت Sarzamin Javid 02-27-2009- B.Moshiri
506 وقاحت اینها از آخوندها بیشتر است Sarzamin Javid 02-27-2009- B.Moshiri
507 جهل اعراب دوران جاهلی در چه چیزی بوده Sarzamin Javid 12-09-2008- B.Moshiri
508 موسیقی ایرانی‌ - ۰۸/۲۳/۲۰۱۳ Sarzamin Javid 08-23-2013- B.Moshiri
509 اگر یاسر عرفات به دست بگین محاکمه‌ شود Sarzamin Javid 12-05-2008- B.Moshiri
510 Moshiri_Hejazi_082213 تاریخ غم‌انگیز ایران پرژین رادیو - حجازی با مشیری
511 غرق شدن افراد بیگناه در بختیاری Sarzamin Javid 08-13-2013- B.Moshiri
512 ملغمهٔ حکومت فاشیستی و دینی آخوندی Sarzamin Javid 08-16-2013- B.Moshiri
513 جهل اعراب دوران جاهلی در چه چیزی بوده Sarzamin Javid 12-09-2008- B.Moshiri
514 هر کسی‌ طرف مردم نه ایستد، ما یقه او را میگیریم Sarzamin Javid 11-28-2011- B.Moshiri
515 آخوندها ایران را به غنیمت گرفته‌اند Sarzamin Javid
516 تا بحال کسی‌ برای دین انقلاب نکرده Sarzamin Javid
517 PARS TV show 081913 Sarzamin Javid 08-19-2013- B.Moshiri
518 مردم انقلاب کردند، خمینی کودتا کرد Sarzamin Javid 08-19-2013- B.Moshiri
519 برده فروشی و برده کردن آدامها در اسلام عزیز Sarzamin Javid 08-19-2013- B.Moshiri
520 عمق فاجعه حقوق بشر در ایران Sarzamin Javid 11-12-2008- B.Moshiri
521 شعر مشیری برای اسماعیل خوئی Sarzamin Javid 12-11-2008- B.Moshiri
522 . نخستین شعرای زن ایران Face-to-Face 08-17-2013 -H.Afshar
523 هیتلر‌های جمهوری اسلامی Sarzamin Javid 08-16-2013- B.Moshiri
524 موسقی ایرانی‌ - ۰۸/۱۶/۲۰۱۳ Sarzamin Javid 08-16-2013- B.Moshiri
525 امیرلمومنین را عمر ابداع کرد Sarzamin Javid 04-13-2009- B.Moshiri
526 خرج ۱۰۰ بلیون دلار برای مسائل اتمی‌ Sarzamin Javid 08-12-2013- B.Moshiri
527 موسیقی ایرانی‌ - هایده - ۰۸/۱۲/۲۰۱۳ Sarzamin Javid 08-12-2013- B.Moshiri
528 روابط در جمهوری آخوندی، مانند مافیا است Sarzamin Javid 08-05-2013- B.Moshiri
529 هویت ملی‌، و ادعا‌های ارزی کشورهای همسایه Sarzamin Javid 05-06-2012- B.Moshiri
530 یادی از درگذشت رضا فاضلی Sarzamin Javid 04-13-2009- B.Moshiri
531 ساز زدن ایرانی‌ مغایر قر دادن است Sarzamin Javid 04-13-2009- B.Moshiri
532 عالمتاج قائم مقام (ژاله) پیش کسوت شاعران زن ایران Face-to-Face 08-10-2013 -H.Afshar
533 در مورد مشروطه، و براندازی آن Sarzamin Javid 08-05-2013- B.Moshiri
534 می‌گویند حاضرت فاطمه با لگد امر فوت کرد Sarzamin Javid 07-30-2012- B.Moshiri
535 در مورد معنی ماه‌های قمری - غارت حلا‌ل است Sarzamin Javid 07-30-2012- B.Moshiri
536 سالروز زنده‌یاد شاهپور بختیار و فرخزاد Sarzamin Javid 08-06-2013- B.Moshiri
537 رئیس جمهور منتخب توده‌ایها، خلخالی بود Sarzamin Javid 08-06-2013- B.Moshiri
538 موسقی آذربایجانی - ۰۸/۰۶/۲۰۱۳ Sarzamin Javid 08-06-2013- B.Moshiri
539 PARS TV show 080613 Sarzamin Javid 08-06-2013- B.Moshiri
540 دولت در امر بازرگانی دخالتی نداشت Sarzamin Javid 08-05-2013- B.Moshiri
541 ویلن فرید فرجاد - ۰۸/۰۵/۲۰۱۳ Sarzamin Javid 08-05-2013- B.Moshiri
542 گرفتاری در ویلن است - فیلم Sarzamin Javid 08-05-2013- B.Moshiri
543 انتهای آریا بازی، هیتلر است Sarzamin Javid 01-16-2013- B.Moshiri
544 PARS TV show 080313 Face-to-Face 08-03-2013 -H.Afshar
545 زنان ایران جایی در جامعه ندارند Face-to-Face 08-03-2013 -H.Afshar
546 نقد دین بخشی از روشنگری است Sarzamin Javid 12-01-2008- B.Moshiri
547 مرغ خانگی قبلاً پرواز می‌کرده Sarzamin Javid 07-30-2013- B.Moshiri
548 موسیقی ایرانی‌ - پوران - ۰۷/۳۰/۲۰۱۳ Sarzamin Javid 07-30-2013- B.Moshiri
549 موسیقی ایرانی‌ - ۰۷/۲۹/۲۰۱۳ Sarzamin Javid 07-29-2013- B.Moshiri
550 ترس و طمع دو عنصر اصلی‌ دین Sarzamin Javid 07-29-2013- B.Moshiri
551 احمد پاشا - کلاه شرعی ملاها Sarzamin Javid 07-29-2013- B.Moshiri
552 مستبد کسی‌ است که با دیگران مشورت نمیکند Sarzamin Javid 02-13-2009- B.Moshiri
553 تحمل غریبی برای استبداد داریم Sarzamin Javid 07-26-2013- B.Moshiri
554 آخوندها چشم دیدن ایران باستان را ندارند Sarzamin Javid 10-31-2011- B.Moshiri
555 موسیقی ایرانی‌ و تأثیر آن در میان اعراب Sarzamin Javid 10-31-2011- B.Moshiri
556 PARS TV show 072713 Face-to-Face 07-27-2013 -H.Afshar
557 مشیری با ایرج مصداقی - زندان Sarzamin Javid 07-26-2013- B.Moshiri
558 موسیقی ایرانی‌ - ۰۷/۲۶/۲۰۱۳ Sarzamin Javid 07-26-2013- B.Moshiri
559 جزم اندیشی‌ حبّ و بغض Sarzamin Javid 07-17-2013- B.Moshiri
560 آرزومند چماق و دیکتاتور ملی‌ هستیم Sarzamin Javid 07-19-2013- B.Moshiri
561 موسیقی ایرانی‌ - ۰۷/۲۳/۰۲۰۱۳ Sarzamin Javid 07-23-2013- B.Moshiri
562 اولین روزگار حکومت اجامر و اوباش Sarzamin Javid 07-23-2013- B.Moshiri
563 فلسفه و نجوم، پادزهر خرافات است Sarzamin Javid 07-22-2013- B.Moshiri
564 موسقی ایرانی‌ - ۰۷/۲۲/۲۰۱۳ Sarzamin Javid 07-22-2013- B.Moshiri
565 با مینا زرین - در زندان آخوندها چه می‌گذرد Sarzamin Javid 07-19-2013- B.Moshiri
566 موسیقی ایرانی‌ - ۰۷/۱۹/۲۰۱۳ Sarzamin Javid 07-19-2013- B.Moshiri
567 اخلاق آخوندی - حبّ و بغض - نطفهٔ مقدس Sarzamin Javid 07-17-2013- B.Moshiri
568 موضوع لغات عربی‌ در شاهنامه Sarzamin Javid 07-17-2013- B.Moshiri
569 استاد مینویی - آخوندی در کار نبوده Sarzamin Javid 07-17-2013- B.Moshiri
570 دالان دین بسیار هولناک است Sarzamin Javid 07-17-2013- B.Moshiri
571 موسیقی ایرانی‌ - مرضیه Sarzamin Javid 07-17-2013- B.Moshiri
572 ولی دم صاحب خون بچه‌هایش است. Sarzamin Javid 07-15-2013- B.Moshiri
573 قانون اسلام، قانون بیابان وحشی قدیم است Sarzamin Javid 07-15-2013- B.Moshiri
574 هنگامه افشار - زندگی‌ ماری کوری Face-to-Face 07-13-2013 -H.Afshar
575 داستان استبداد، ضّد عقل است Sarzamin Javid 07-09-2013- B.Moshiri
576 موزیک ایرانی‌ - ۰۷/۱۲/۲۰۱۳ Sarzamin Javid 07-12-2013- B.Moshiri
577 چه تعداد جاسوس خارجی‌ برای ما کشف کرده اند Sarzamin Javid 07-12-2013- B.Moshiri
578 موزیک ایرانی‌ - ۰۷/۰۹/۲۰۱۳ Sarzamin Javid 07-09-2013- B.Moshiri
579 رفتار و اخلاق آخوندها خیلی‌ شبیه کفتار‌ها است Sarzamin Javid 07-08-2013- B.Moshiri
580 PARS TV show 070813 Sarzamin Javid 07-08-2013- B.Moshiri
581 این آخوندها ، از قبیلهٔ ما نیستند Sarzamin Javid 07-05-2013- B.Moshiri
582 هنگامه افشار - مصر و زندگی‌ ماری کوری Face-to-Face 07-06-2013 -H.Afshar
583 PARS TV show 070513 Sarzamin Javid 07-05-2013- B.Moshiri
584 مشیری با مجید دارابیگی Sarzamin Javid 07-05-2013- B.Moshiri
585 موسیقی‌ ایرانی‌ - ۰۷/۰۲/۲۰۱۳ Sarzamin Javid 07-02-2013- B.Moshiri
586 خمینی، اعلان جنگ علیه ایران داد Sarzamin Javid 07-02-2013- B.Moshiri
587 مشیری با دکتر اسماعیل خویی - شعر میهنی Sarzamin Javid 07-01-2013- B.Moshiri
588 حتی انسان اسیر هم دارای حق است Sarzamin Javid 11-25-2011- B.Moshiri
589 .... و دین حماقت را جاویدان کرد Sarzamin Javid 06-28-2013- B.Moshiri
590 PARS TV show 062913 Face-to-Face 06-29-2013 -H.Afshar
591 شرکت در این انتخابات، تن‌ دادن به حقارت بود. Sarzamin Javid 06-28-2013- B.Moshiri
592 موسیقی‌ ایرانی‌ - ۰۶/۲۸/۲۰۱۳ Sarzamin Javid 06-28-2013- B.Moshiri
593 این آخوندها برای مردم چه کرده اند Sarzamin Javid 06-21-2013- B.Moshiri
594 تکرار بی‌ مزهٔ انتخابات آخوندی Sarzamin Javid 06-21-2013- B.Moshiri
595 آخوند و ملا به مسجد برود Sarzamin Javid 06-21-2013- B.Moshiri
596 چرا آخوندها بیشترین دشمنی را با بهائی‌ها دارند Sarzamin Javid 06-21-2013- B.Moshiri
597 طرح زندانی کردن احمدی نژاد را ریخته اند Sarzamin Javid 06-25-2013- B.Moshiri
598 موسیقی ایرانی‌ - ۰۶/۲۵/۲۰۱۳ Sarzamin Javid 06-25-2013- B.Moshiri
599 موزیک ایرانی‌ - استاد شجریان ۰۶/۲۴/۲۰۱۳ Sarzamin Javid 06-24-2013- B.Moshiri
600 اونهایی که رأی ندادند، معنی رأی را فهمیده اند Sarzamin Javid 06-24-2013- B.Moshiri
601 صحبت مشیری با استاد ذوالفنون - استاد جلیل شهناز Sarzamin Javid 06-24-2013- B.Moshiri
602 بالاخره آخوند‌ها جت رادار گریز ساختند Sarzamin Javid 03-12-2013- B.Moshiri
603 PARS TV show 062213 Face-to-Face 06-22-2013 -H.Afshar
604 موسیقی ایرانی‌ - ۰۶/۲۱/۲۰۱۳ Sarzamin Javid 06-21-2013- B.Moshiri
605 هر کس به آخوند اعتماد کرد، بازنده شد Sarzamin Javid 06-21-2013- B.Moshiri
606 تیم ایران برنده شد Sarzamin Javid 06-18-2013- B.Moshiri
607 آخوند هیچ وقت نمیدود، یا نمی‌‌خدد Sarzamin Javid 06-18-2013- B.Moshiri
608 فوت استاد جلیل شهناز Sarzamin Javid 06-18-2013- B.Moshiri
609 استاد جلیل شهناز، استاد تار ستار سنتور و ضرب درگذشت Sarzamin Javid 06-18-2013- B.Moshiri
610 مشگل است در بزرگ سالی‌، آخوند را بشناسید Sarzamin Javid 06-18-2013- B.Moshiri
611 استاد جلیل شهناز - ۰۶/۱۸/۲۰۱۳ Sarzamin Javid 06-18-2013- B.Moshiri
612 PARS TV show 061713 Sarzamin Javid 06-17-2013- B.Moshiri
613 آخوند، جانوریست که اهلی بشو نیست Sarzamin Javid 06-17-2013- B.Moshiri
614 حتا اجازه خاک سپاری مردم را هم نمیدهند Sarzamin Javid 06-10-2013- B.Moshiri
615 باور کرده‌اند ۱۲۴۰۰۰ پیامبر بوده است Sarzamin Javid 06-10-2013- B.Moshiri
616 در قدیم، همه‌چیز به مشیت الهی بستگی داشته Sarzamin Javid 06-10-2013- B.Moshiri
617 در دین عاطفه انسانی‌ وجود ندارد Sarzamin Javid 06-12-2013- B.Moshiri
618 موزیک ایرانی‌ - ۰۶/۱۲/۲۰۱۳ Sarzamin Javid 06-12-2013- B.Moshiri
619 آیت‌الله، لقب جعلی Sarzamin Javid 06-10-2013- B.Moshiri
620 موزیک ایرانی‌ - ۰۶/۱۰/۲۰۱۳ Sarzamin Javid 06-10-2013- B.Moshiri
621 چاپلوسی روشنفکر‌های ما : اخلاق فقط در دین اسلام است - تاریخ زلزله Sarzamin Javid 04-16-2013- B.Moshiri
622 خمینی ذات و جوهر استبداد بود، نه چیز دیگری Sarzamin Javid 06-07-2013- B.Moshiri
623 کاندیدا‌های ما همه جنایت کار علیه بشریّت Sarzamin Javid 06-07-2013- B.Moshiri
624 جنایت علیه بشریّت و سران جمهوری آخوندی Sarzamin Javid 06-07-2013- B.Moshiri
625 چاپلوسی روشنفکر‌های ما : اخلاق فقط در دین اسلام است - تاریخ زلزله Sarzamin Javid 04-16-2013- B.Moshiri
626 موزیک ایرانی‌ - ۰۶/۰۷/۲۰۱۳ Sarzamin Javid 06-07-2013- B.Moshiri
627 اعتماد کردیم به خمینی Sarzamin Javid 06-07-2013- B.Moshiri
628 عیسی مسیح مظلوم بود، قدرت نداشت Sarzamin Javid 06-07-2013- B.Moshiri
629 دلکش با ویگن ۰۶/۰۵/۲۰۱۳ Sarzamin Javid 06-05-2013- B.Moshiri
630 BMoshiri_060513 شاهنامه Sarzamin Javid 06-05-2013- B.Moshiri
631 می‌پرسید چه کنیم، این را یاد داشت کنید Sarzamin Javid 06-03-2013- B.Moshiri
632 انتخابات آخوندی - تنها راه نجات نها‌یی Sarzamin Javid 06-03-2013- B.Moshiri
633 تقدیم به عرق کشان و عرق خوران عزیز Sarzamin Javid 06-03-2013- B.Moshiri
634 موسیقی ایرانی‌ - حمیرا -۰۶/۰۳/۲۰۱۳ Sarzamin Javid 06-03-2013- B.Moshiri
635 Afshar_060113 هنگامه افشار Face-to-Face 06-01-2013 -H.Afshar
636 موسقی ایرانی‌ ۰۵/۳۱/۲۰۱۳ Sarzamin Javid 05-31-2013- B.Moshiri
637 مشیری با لیلا پورزند، فعال حقوق بشر و زنان Sarzamin Javid 05-31-2013- B.Moshiri
638 موزیک ایرانی‌ ۰۵/۲۸/۲۰۱۳ Sarzamin Javid 05-28-2013- B.Moshiri
639 سیاست خارجی‌ رسول ؟؟ کدام خارج Sarzamin Javid 05-28-2013- B.Moshiri
640 احمدی نژاد بیاید در تلویزیون پارس افشاگری کند Sarzamin Javid 05-27-2013- B.Moshiri
641 معین و ستار - ۰۵/۲۷/۲۰۱۳ Sarzamin Javid 05-27-2013- B.Moshiri
642 هنگامه افشار - رو در رو Face-to-Face 05-25-2013 -H.Afshar
643 موزیک ایرانی‌ - ۰۵/۲۴/۲۰۱۳ Sarzamin Javid 05-24-2013- B.Moshiri
644 مشیری با مهرداد حریری - صنایع ملی‌ نداریم Sarzamin Javid 05-24-2013- B.Moshiri
645 تحلیل شاهنامه - بخش ۱ Bahram Moshiri _Shahname_08282011_1
646 تحلیل شاهنامه - بخش ۲ Bahram Moshiri _Shahname_08282011_2
647 تا زمانی‌ که ولی‌ فقیه در ایران هست، حکومت مردم نخواهیم داشت Sarzamin Javid 05-21-2013- B.Moshiri
648 موسیقی‌ ایرانی‌ ۰۵/۲۱/۲۰۱۳ Sarzamin Javid 05-21-2013- B.Moshiri
649 PARS TV show 051813 Face-to-Face 05-18-2013 -H.Afshar
650 مشیری با ناصر زراعتی - فیلم در باره‌ دکتر مصدق Sarzamin Javid 05-17-2013- B.Moshiri
651 موزیک ایرانی‌ - ۰۵/۱۷/۲۰۱۳ Sarzamin Javid 05-17-2013- B.Moshiri
652 آخوندها، اراذل و چاقوکشان را به جان مردم حاکم کرده‌اند Sarzamin Javid 05-15-2013- B.Moshiri
653 PARS TV show 051513 Sarzamin Javid 05-15-2013- B.Moshiri
654 بهرام مشیری با علی‌ لیمونادی - آزادی مردم - ۱ IRTV show 021813
655 بهرام مشیری با علی‌ لیمونادی - آزادی مردم - ۲ IRTV show 021813
656 موسقی ایرانی‌ ۰۵/۱۳/۲۰۱۳ Sarzamin Javid 05-13-2013- B.Moshiri
657 پس از ۱۵۰۰ سال، ذهن ما به دروغ عادت کرده. Sarzamin Javid 05-13-2013- B.Moshiri
658 خانم رخشان بنی‌ اعتماد، فیلم ساز مستند ساز و سناریو نویس Face-to-Face 05-11-2013 -H.Afshar
659 داستان اول گلستان سعدی - مشیری با دکتر حسین ثابت هاشم Sarzamin Javid 05-10-2013- B.Moshiri
660 موسیقی ایرانی‌ - ۰۵/۱۰/۲۰۱۳ Sarzamin Javid 05-10-2013- B.Moshiri
661 موسیقی‌ ایرانی‌ - ۰۵/۰۷/۲۰۱۳ Sarzamin Javid 05-07-2013- B.Moshiri
662 آمدن دین با از بین بردن غیرت ملی‌ همراه بوده Sarzamin Javid 05-07-2013- B.Moshiri
663 چرا امام رضا بزرگترین مخالف موسیقی‌ در اسلام بوده است؟؟ Sarzamin Javid 05-06-2013- B.Moshiri
664 موسقی ایرانی‌ - ستار ۰۵/۰۶/۲۰۱۳ Sarzamin Javid 05-06-2013- B.Moshiri
665 به مناسبت روز کارگر - چند زن مخترع و پژوهشگر ایران Face-to-Face 05-04-2013 -H.Afshar
666 به مناسبت روز کارگر - چند زن مخترع و پژوهشگر ایران- یوتوب Face-to-Face 05-04-2013 -H.Afshar
667 تیمور بختیار- خمینی و جریان انقلاب - با بهروز ستوده Sarzamin Javid 05-03-2013- B.Moshiri
668 PARS TV show 050313_Muzic Sarzamin Javid 05-03-2013- B.Moshiri
669 بهرام مشیری با سعید قائم‌مقامی - شاهنامه فردوسی‌ Radio Sedaye Mardom show 043013
670 بهرام مشیری با دکتر اکبری در باره‌ دکتر مصدق Sarzamin Javid 04-30-2013- B.Moshiri
671 جمهوری آخوندی،نتوانسته چند آدم قابل اطمینان مردم در ۳۴ سال تولید کند Sarzamin Javid 04-29-2013- B.Moshiri
672 استاد شجریان و حمیرا - ۰۴/۲۹/۲۰۱۳ Sarzamin Javid 04-29-2013- B.Moshiri
673 آیات قرآن و قتل واجب کافران - مری اندرسون، مخترع برف پاکن Face-to-Face 04-27-2013 -H.Afshar
674 مشیری- قتل عام ارامنه توسط عثمانی ها Sarzamin Javid 04-23-2013- B.Moshiri
675 موزیک زیبای ارمنی ۰۴/۲۳/۲۰۱۳ Sarzamin Javid 04-23-2013- B.Moshiri
676 فیلم قتل عام ارامنه توسط ترکای عثمانی Sarzamin Javid 04-23-2013- B.Moshiri
677 موسیقی ایرانی‌ ۰۴/۲۲/۲۰۱۳ Sarzamin Javid 04-22-2013- B.Moshiri
678 دیکتاتورها در اوهام زندگی‌ میکنند Sarzamin Javid 04-22-2013- B.Moshiri
679 اسلام و زن نیمه عقل - مینا بیسل، زن دانشمند ایرانی‌ Face-to-Face 04-20-2013 -H.Afshar
680 اسلام و زن نیمه عقل - یوو تیوب Face-to-Face 04-20-2013 -H.Afshar
681 موزیک ۰۴/۱۹/۲۰۱۳ Sarzamin Javid 04-19-2013- B.Moshiri
682 PARS TV show 041913 Sarzamin Javid 04-19-2013- B.Moshiri
683 استاد جواد معروفی - ۰۴/۱۶/۲۰۱۳ Sarzamin Javid 04-16-2013- B.Moshiri
684 چاپلوسی روشنفکر‌های ما : اخلاق فقط در دین اسلام است - تاریخ زلزله Sarzamin Javid 04-16-2013- B.Moshiri
685 ویگن - شهرام ناظری ۰۴/۱۵/۲۰۱۳ Sarzamin Javid 04-15-2013- B.Moshiri
686 بزرگترین خطای فکری انسان، از نامگذاری غلط است. Sarzamin Javid 04-15-2013- B.Moshiri
687 مهرانگیز منوچهریان، نخستین سناتور زن ایران Face-to-Face 04-13-2013 -H.Afshar
688 سعید قائم‌مقامی با هنگامه افشار - نهضت زنان ایران Radio Sedaye Mardom
689 مشیری با پروفسور بینا - منطق تاریخ و نفت - اوپک Sarzamin Javid 04-12-2013- B.Moshiri
690 PARS TV show 041213 Sarzamin Javid 04-12-2013- B.Moshiri
691 موسیقی‌ ایرانی‌ ۰۴/۱۰/۲۰۱۳ Sarzamin Javid 04-10-2013- B.Moshiri
692 PARS TV show 041013 Sarzamin Javid 04-10-2013- B.Moshiri
693 مصاحبهٔ سعید قائم مقامی با بهرام مشیری Sarzamin Javid 04-09-2013- B.Moshiri
694 موزیک ۰۴/۰۸/۲۰۱۳ Sarzamin Javid 04-08-2013- B.Moshiri
695 PARS TV show 040813 Sarzamin Javid 04-08-2013- B.Moshiri
696 کودتا بر علیه فرامرز فروزنده در تلویزیون اندیشه؟! Face-to-Face 04-06-2013 -H.Afshar
697 هنگامه افشار - رو - در - رو Face-to-Face 04-06-2013 -H.Afshar
698 موزیک ۰۴/۰۵/۲۰۱۳ Sarzamin Javid 04-05-2013- B.Moshiri
699 مشیری با ناصر خاکسار، در باره‌ ایران Sarzamin Javid 04-05-2013- B.Moshiri
700 بر آب و آتش، کتاب دکتر فریدون هژبری استاد دانشگاه آریامهر (شریف) Sarzamin Javid 04-02-2013- B.Moshiri
701 PARS TV show 040213 Sarzamin Javid 04-02-2013- B.Moshiri
702 مشیری- معرفی‌ کتاب- زنان افغان Sarzamin Javid 04-02-2013- B.Moshiri
703 موزیک ۰۴/۰۱/۲۰۱۳ Sarzamin Javid 04-01-2013- B.Moshiri
704 شتر سواری‌ در آرامگاه حافظ Sarzamin Javid 04-01-2013- B.Moshiri
705 مشیری - چیزی به نام تمدن اسلامی نمی‌‌شناسیم VOA- 04-01-2013- B.Moshiri
706 PARS TV show 033013 Face-to-Face 03-30-2013 -H.Afshar
707 مشیری با دکتر محمد امینی - دکتر مصدق Sarzamin Javid
708 موزیک - ۰۳/۲۶/۲۰۱۳ Sarzamin Javid 03-26-2013- B.Moshiri
709 مشیری با مجید وارث - انتخابات ایران Sarzamin Javid 03-26-2013- B.Moshiri
710 موزیک ۰۳-۲۵-۲۰۱۳ Sarzamin Javid 03-25-2013- B.Moshiri
711 تنها مرشد خرد است - داستان موهوم پیغمبری Sarzamin Javid 03-25-2013- B.Moshiri
712 PARS TV show 032313 Face-to-Face 03-23-2013 -H.Afshar
713 PARS TV show 032213 Sarzamin Javid 03-22-2013- B.Moshiri
714 موزیک - ۰۳-۱۹-۲۰۱۳ Sarzamin Javid 03-19-2013- B.Moshiri
715 روز ملی‌ کردن نفت - نوروز Sarzamin Javid 03-19-2013- B.Moshiri
716 موسیقی‌ ایرانی‌ Sarzamin Javid 03-18-2013- B.Moshiri
717 مغالطهٔ تاجر جمهوری اسلامی Sarzamin Javid 03-18-2013- B.Moshiri
718 هنگامه افشار- جنجال احمدی نژاد Face-to-Face 03-16-2013 -H.Afshar
719 مشیری با الهه اما نی‌، حقوق زنان Sarzamin Javid 03-15-2013- B.Moshiri
720 موزیک Sarzamin Javid 03-15-2013- B.Moshiri
721 بالاخره، آخوند‌ها جت رادار گریز ساختند Sarzamin Javid 03-12-2013- B.Moshiri
722 موسیقی‌ ایرانی‌ ۳-۱۲-۱۳ Sarzamin Javid 03-12-2013- B.Moshiri
723 بالاخره، آخوند‌ها جت رادار گریز ساختند ( کامل ) Sarzamin Javid 03-12-2013- B.Moshiri
724 موزیک Sarzamin Javid 03-11-2013- B.Moshiri
725 رابطهٔ چند متر پارچه روی سر، و دشمنی با ایران و ایرانی‌ Sarzamin Javid 03-11-2013- B.Moshiri
726 PARS TV show 030913 Face-to-Face 03-09-2013 -H.Afshar
727 روز جهانی‌ زن Face-to-Face 03-09-2013 -H.Afshar
728 استاد شجریان Sarzamin Javid 03-08-2013- B.Moshiri
729 مشیری با دکتر گنج بخش- مسائل ایران Sarzamin Javid 03-08-2013- B.Moshiri
730 موزیک زیبای ارمنی Sarzamin Javid 03-05-2013- B.Moshiri
731 دیکتاتور رفیق احمدی نژاد مرد Sarzamin Javid 03-05-2013- B.Moshiri
732 مغالطه در باره‌ی امامت Sarzamin Javid 03-04-2013- B.Moshiri
733 PARS TV show 030213 Face-to-Face 03-02-2013 -H.Afshar
734 مشیری با مهری - ۱۲۰ مقاله Sarzamin Javid 03-01-2013- B.Moshiri
735 PARS TV show 022613 Sarzamin Javid 02-26-2013- B.Moshiri
736 PARS TV show 022313 Face-to-Face 02-23-2013 -H.Afshar
737 مشیری با بهار لوو -۲۱ آذر - دسامبر ۲۰۰۶ Sarzamin Javid 12-12-2006- B.Moshiri
738 مشیری - آقای اختری - جریان چاه جمکران Sarzamin Javid 02-22-2013- B.Moshiri
739 PARS TV show 022213 موزیک Sarzamin Javid 02-22-2013- B.Moshiri
740 بهرام مشیری - شاهنامه و ‌اسب Sarzamin Javid 02-20-2013- B.Moshiri
741 مشیری در برنامه افق راجع به امامت Sarzamin Javid 02-19-2013- B.Moshiri
742 PARS TV show 021813 Sarzamin Javid 02-18-2013- B.Moshiri
743 PARS TV show 021613 Face-to-Face 02-16-2013 -H.Afshar
744 مشیری با دکتر درویش پور- در باره‌ انقلاب Sarzamin Javid 02-15-2013- B.Moshiri
745 مشیری- در باره‌ ایران اتمی‌ Sarzamin Javid 02-12-2013- B.Moshiri
746 PARS TV show 020913 Face-to-Face 02-09-2013 -H.Afshar
747 PARS TV show 020813 Sarzamin Javid 02-08-2013- B.Moshiri
748 PARS TV show 020513 Sarzamin Javid 02-05-2013- B.Moshiri
749 ساز استاد کیهان کلهر Sarzamin Javid 02-05-2013- B.Moshiri
750 PARS TV show 020413 Sarzamin Javid 02-04-2013- B.Moshiri
751 موسیقی رزمی Sarzamin Javid 02-04-2013- B.Moshiri
752 فروزنده با مشیری راجع به امام علی‌ B.Moshiri _ F.Forouzandeh 02-03-2013
753 PARS TV show 020213 Face-to-Face 02-02-2013 -H.Afshar
754 موزیک ایرانی‌ Sarzamin Javid 02-01-2013- B.Moshiri
755 میشیری با رحیم رشیدی در مورد کردستان Sarzamin Javid 02-01-2013- B.Moshiri
756 موزیک ایرانی‌ Sarzamin Javid 01-30-2013- B.Moshiri
757 PARS TV show 013013 Sarzamin Javid 01-30-2013- B.Moshiri
758 میهمانان محبوب برنامه افق در سال ۲۰۱۲ صدای آمریکا - برنامه افق
759 کالت چگونه عمل می‌کند Sarzamin Javid 01-28-2013- B.Moshiri
760 تار استاد جلیل شهناز Sarzamin Javid 01-28-2013- B.Moshiri
761 موسیقی ایرانی‌ Sarzamin Javid 01-22-2013- B.Moshiri
762 PARS TV show 012213 Sarzamin Javid 01-22-2013- B.Moshiri
763 PARS TV show 011913 Face-to-Face 01-19-2013 -H.Afshar
764 بیداد Sarzamin Javid 01-16-2013- B.Moshiri
765 بمیری به نام، نمانی به ننگ Sarzamin Javid 01-18-2013- B.Moshiri
766 ویلون همایون خرم Sarzamin Javid 01-18-2013- B.Moshiri
767 PARS TV show 011613 Sarzamin Javid 01-16-2013- B.Moshiri
768 PARS TV show 011413 Sarzamin Javid 01-14-2013- B.Moshiri
769 PARS TV show 011213 Face-to-Face 01-12-2013 -H.Afshar
770 بهرام مشیری با الهه مشعوف Sarzamin Javid 01-11-2013- B.Moshiri
771 PARS TV show 010913 Sarzamin Javid 01-09-2013- B.Moshiri
772 PARS TV show 010713 Sarzamin Javid 01-07-2013- B.Moshiri
773 PARS TV show 010513 Face-to-Face 01-05-2013 -H.Afshar
774 PARS TV show 010413 Sarzamin Javid 01-04-2013- B.Moshiri
775 PARS TV show 010113 Sarzamin Javid 01-01-2013- B.Moshiri
776 PARS TV show 123112 Sarzamin Javid 12-31-2012 B.Moshiri
777 Moshiri_122812 مشیری و دکتر برقعی Sarzamin Javid 12-28-2012- B.Moshiri
778 PARS TV show 122612 Sarzamin Javid 12-26-2012- B.Moshiri
779 Moshiri_122412 چگونه استعمار عمل می‌کند Sarzamin Javid 12-24-2012- B.Moshiri
780 فروزنده - مشیری - در مورد تاریخ تشیع - ۱۱نوامبر ANDISHEH TV show 111112
781 فروزنده - مشیری - در مورد تاریخ تشیع - ۲۳ دسامبر ANDISHEH TV show 122312
782 PARS TV show 122212 Face-to-Face 12-22-2012 -H.Afshar
783 PARS TV show 122112 Sarzamin Javid 12-21-2012- B.Moshiri
784 PARS TV show 121912 Sarzamin Javid 12-19-2012- B.Moshiri
785 PARS TV show 121712 Sarzamin Javid 12-17-2012- B.Moshiri
786 PARS TV show 121512 Face-to-Face 12-15-2012 -H.Afshar
787 PARS TV show 121412 Sarzamin Javid 12-14-2012- B.Moshiri
788 PARS TV show 121112 Sarzamin Javid 12-11-2012- B.Moshiri
789 PARS TV show 121012 Sarzamin Javid 12-10-2012- B.Moshiri
790 PARS TV show 120812 Face-to-Face 12-08-2012 -H.Afshar
791 PARS TV show 120412 Sarzamin Javid 12-04-2012- B.Moshiri
792 PARS TV show 120312 Sarzamin Javid 12-03-2012- B.Moshiri
793 PARS TV show 120112 Face-to-Face 12-01-2012 -H.Afshar
794 PARS TV show 112812 Sarzamin Javid 11-28-2012- B.Moshiri
795 PARS TV show 112612 Sarzamin Javid 11-26-2012- B.Moshiri
796 PARS TV show 112412 Face-to-Face 11-24-2012 -H.Afshar
797 PARS TV show 112312 Sarzamin Javid 11-23-2012- B.Moshiri
798 PARS TV show 112012 Sarzamin Javid 11-20-2012- B.Moshiri
799 PARS TV show 111712 Face-to-Face 11-17-2012 -H.Afshar
800 PARS TV show 111312 Sarzamin Javid 11-13-2012- B.Moshiri
801 PARS TV show 111212 Sarzamin Javid 11-12-2012- B.Moshiri
802 فروزنده - مشیری: در مورد تاریخ تشیع B.Moshiri _ F.Forouzandeh 11-11-2012
803 PARS TV show 111012 Face-to-Face 11-10-2012 -H.Afshar
804 راجع به انتخابات رئیس جمهور امریکا Sarzamin Javid 11-06-2012- B.Moshiri
805 دونالد ترامپ بر علیه پرزیدنت اوباما Sarzamin Javid 11-05-2012- B.Moshiri
806 PARS TV show 110312 Face-to-Face 11-03-2012 -H.Afshar
807 PARS TV show 103012 Sarzamin Javid 10-30-2012- B.Moshiri
808 PARS TV show 102912 Sarzamin Javid 10-29-2012- B.Moshiri
809 PARS TV show 102712 Face-to-Face 10-27-2012 -H.Afshar
810 فرق بین هند و پاکستان Sarzamin Javid 10-26-2012- B.Moshiri
811 PARS TV show 102412 Sarzamin Javid 10-24-2012- B.Moshiri
812 PARS TV show 102212 Sarzamin Javid 10-22-2012- B.Moshiri
813 PARS TV show 102012 Face-to-Face 10-20-2012 -H.Afshar
814 مشیری و امینی - نقد یک کتاب Sarzamin Javid 10-19-2012- B.Moshiri
815 PARS TV show 101612 Sarzamin Javid 10-16-2012- B.Moshiri
816 PARS TV show 101512 Sarzamin Javid 10-15-2012- B.Moshiri
817 مشیری- فروزنده : لیبرال یعنی چه ؟ B.Moshiri _ F.Forouzandeh 10-14-2012
818 PARS TV show 101312 Face-to-Face 10-13-2012 -H.Afshar
819 PARS TV show 101212 Sarzamin Javid 10-12-2012- B.Moshiri
820 PARS TV show 100912 Sarzamin Javid 10-09-2012- B.Moshiri
821 PARS TV show 100812 Sarzamin Javid 10-08-2012- B.Moshiri
822 PARS TV show 100612 Face-to-Face 10-06-2012 -H.Afshar
823 تاریخ موسیقی-- استاد صبا، با خیاطی همسرش زندگی‌ میگذراند!! Sarzamin Javid 10-05-2012- B.Moshiri
824 PARS TV show 100212 Sarzamin Javid 10-02-2012- B.Moshiri
825 PARS TV show 092912 Face-to-Face 09-29-2012 -H.Afshar
826 PARS TV show 092812 Sarzamin Javid 09-28-2012- B.Moshiri
827 PARS TV show 092512 Sarzamin Javid 09-25-2012- B.Moshiri
828 PARS TV show 092412 Sarzamin Javid 09-24-2012- B.Moshiri
829 PARS TV show 092212 Face-to-Face 09-22-2012 -H.Afshar
830 ده‌‌‌ مرو، ده‌‌‌ مرد را احمق کند - مرد حق را کافر مطلق کند Sarzamin Javid 09-21-2012- B.Moshiri
831 PARS TV show 091812 Sarzamin Javid 09-18-2012- B.Moshiri
832 PARS TV show 091712 Sarzamin Javid 09-17-2012- B.Moshiri
833 PARS TV show 091512 Face-to-Face 09-15-2012 -H.Afshar
834 فیلم ضّد اسلام !! - در مورد مسائل آذربایجان Sarzamin Javid 09-14-2012- B.Moshiri
835 PARS TV show 091112 Sarzamin Javid 09-11-2012- B.Moshiri
836 PARS TV show 091012 Sarzamin Javid 09-10-2012- B.Moshiri
837 PARS TV show 090812 Face-to-Face 09-08-2012 -H.Afshar
838 PARS TV show 090712 Sarzamin Javid 09-07-2012- B.Moshiri
839 کشف معادن با نگاه الهی BMoshiri_HMohri 09-05-2012
840 PARS TV show 090412 Sarzamin Javid 09-04-2012- B.Moshiri
841 PARS TV show 090312 Sarzamin Javid 09-03-2012- B.Moshiri
842 PARS TV show 090112 Face-to-Face 09-01-2012 -H.Afshar
843 PARS TV show 082812 Sarzamin Javid 08-28-2012- B.Moshiri
844 PARS TV show 082712 Sarzamin Javid 08-27-2012- B.Moshiri
845 PARS TV show 082512 Face-to-Face 08-25-2012 -H.Afshar
846 PARS TV show 082112 Sarzamin Javid 08-21-2012- B.Moshiri
847 PARS TV show 082012 Sarzamin Javid 08-20-2012- B.Moshiri
848 مصاحبه فرامرز فروزنده با بهرام مشیری B.Moshiri _ F.Forouzandeh 08-19-2012
849 PARS TV show 081812 Face-to-Face 08-18-2012 -H.Afshar
850 PARS TV show 081412 Sarzamin Javid 08-14-2012- B.Moshiri
851 PARS TV show 081312 Sarzamin Javid 08-13-2012- B.Moshiri
852 PARS TV show 081112 Face-to-Face 08-11-2012 -H.Afshar
853 PARS TV show 080812 Sarzamin Javid 08-08-2012- B.Moshiri
854 گفتگوی مشیری با رادیو اسرائیل Sarzamin Javid 08-06-2012- B.Moshiri
855 PARS TV show 080612 Sarzamin Javid 08-06-2012- B.Moshiri
856 PARS TV show 080412 Face-to-Face 08-04-2012 -H.Afshar
857 کشتار یهودیان در بنی قریظه BMoshiri_HMohri 08-01-2012
858 PARS TV show 073112 Sarzamin Javid 07-31-2012- B.Moshiri
859 PARS TV show 073012 Sarzamin Javid 07-30-2012- B.Moshiri
860 PARS TV show 072812 Face-to-Face 07-28-2012 -H.Afshar
861 PARS TV show 072712 Sarzamin Javid 07-27-2012- B.Moshiri
862 قتل کسروی و سروش-آزمایش ترنوسل Sarzamin Javid 07-23-2012- B.Moshiri
863 دلاوری مردم سوریه و کمبود مرغ در ایران Sarzamin Javid 07-20-2012- B.Moshiri
864 مصاحبه فروزنده با مشیری - راجع به دکتر سروش -قسمت دوم B.Moshiri _ F.Forouzandeh 07-15-2012
865 فضای مسموم سیاسی حاکم در تلویزیون‌های لوس انجلس Sarzamin Javid 07-03-2012- B.Moshiri
866 PARS TV show 071112 Sarzamin Javid 07-11-2012- B.Moshiri
867 PARS TV show 071012 Sarzamin Javid 07-10-2012- B.Moshiri
868 PARS TV show 070912 Sarzamin Javid 07-09-2012- B.Moshiri
869 مصاحبه مشیری و فروزنده راجع به دکتر سروش- BMoshiri_FForouzande_070812
870 PARS TV show 070712 Face-to-Face 07-07-2012 -H.Afshar
871 PARS TV show 070612 Sarzamin Javid 07-06-2012- B.Moshiri
872 PARS TV show 070212 Sarzamin Javid 07-02-2012- B.Moshiri
873 PARS TV show 063012 Face-to-Face 06-30-2012 -H.Afshar
874 PARS TV show 062912 Sarzamin Javid 06-29-2012- B.Moshiri
875 PARS TV show 062712 Sarzamin Javid 06-27-2012- B.Moshiri
876 PARS TV show 062612 Sarzamin Javid 06-26-2012- B.Moshiri
877 PARS TV show 062512 Sarzamin Javid 06-25-2012- B.Moshiri
878 PARS TV show 062212 Sarzamin Javid 06-22-2012- B.Moshiri
879 PARS TV show 062012 Sarzamin Javid 06-20-2012- B.Moshiri
880 PARS TV show 061912 Face-to-Face 06-19-2012 -H.Afshar
881 PARS TV show 061912 Sarzamin Javid 06-19-2012- B.Moshiri
882 PARS TV show 061812 Sarzamin Javid 06-18-2012- B.Moshiri
883 PARS TV show 061612 Face-to-Face 06-16-2012 -H.Afshar
884 PARS TV show 061312 Sarzamin Javid 06-13-2012- B.Moshiri
885 PARS TV show 061212 Face-to-Face 06-12-2012 -H.Afshar
886 PARS TV show 061212 Sarzamin Javid 06-12-2012- B.Moshiri
887 PARS TV show 061112 Sarzamin Javid 06-11-2012- B.Moshiri_Rerun
888 PARS TV show 060912 Face-to-Face 06-09-2012 -H.Afshar
889 PARS TV show 060812 Sarzamin Javid 06-08-2012- B.Moshiri
890 PARS TV show 060512 Face-to-Face 06-05-2012 -H.Afshar_Rerun
891 PARS TV show 060512 Sarzamin Javid 06-05-2012- B.Moshiri_Rerun
892 PARS TV show 060412 Sarzamin Javid 06-04-2012- B.Moshiri
893 مصاحبه فرامرز فروزنده با بهرام مشیری - هویت ملی‌ B.Moshiri_F.Forouzandeh 06-03-2012
894 PARS TV show 060212 Face-to-Face 06-02-2012 -H.Afshar
895 PARS TV show 060112 Sarzamin Javid 06-01-2012- B.Moshiri
896 PARS TV show 053012 Sarzamin Javid 05-30-2012- B.Moshiri
897 PARS TV show 052912 Face-to-Face 05-29-2012 -H.Afshar
898 PARS TV show 052912 Sarzamin Javid 05-29-2012- B.Moshiri_Rerun
899 PARS TV show 052812 Sarzamin Javid 05-28-2012- B.Moshiri
900 PARS TV show 052612 Face-to-Face 05-26-2012 -H.Afshar
901 PARS TV show 052512 Sarzamin Javid 05-25-2012- B.Moshiri
902 PARS TV show 052212 Face-to-Face 05-22-2012 -H.Afshar
903 PARS TV show 052212 Sarzamin Javid 05-22-2012- B.Moshiri_Rerun
904 PARS TV show 052112 Sarzamin Javid 05-21-2012- B.Moshiri
905 PARS TV show 051912 Face-to-Face 05-19-2012 -H.Afshar
906 PARS TV show 051812 Sarzamin Javid 05-18-2012- B.Moshiri
907 PARS TV show 051612 Sarzamin Javid 05-16-2012- B.Moshiri
908 PARS TV show 051512 Face-to-Face 05-15-2012 -H.Afshar_Rerun
909 PARS TV show 051512 Sarzamin Javid 05-15-2012- B.Moshiri_Rerun
910 PARS TV show 051412 Sarzamin Javid 05-14-2012- B.Moshiri
911 PARS TV show 051212 Face-to-Face 05-12-2012 -H.Afshar
912 PARS TV show 051112 Sarzamin Javid 05-11-2012- B.Moshiri
913 PARS TV show 050912 Sarzamin Javid 05-09-2012- B.Moshiri_Rerun
914 PARS TV show 050812 Face-to-Face 05-08-2012 -H.Afshar
915 PARS TV show 050812 Sarzamin Javid 05-08-2012- B.Moshiri_Rerun
916 PARS TV show 050712 Sarzamin Javid 05-07-2012- B.Moshiri
917 هویت ملی ایرانیان - بهرام مشیری فرامرز فروزنده B.Moshiri _ F.Forouzandeh 05-07-2012
918 PARS TV show 050512 Face-to-Face 05-05-2012 -H.Afshar
919 PARS TV show 050412 Sarzamin Javid 05-04-2012- B.Moshiri
920 PARS TV show 050212 Sarzamin Javid 05-02-2012- B.Moshiri
921 PARS TV show 050112 Sarzamin Javid 05-01-2012- B.Moshiri_Rerun
922 PARS TV show 050112 Face-to-Face 05-01-2012 -H.Afshar_Rerun
923 PARS TV show 043012 Sarzamin Javid 04-30-2012- B.Moshiri
924 PARS TV show 042812 Face-to-Face 04-28-2012 -H.Afshar
925 PARS TV show 042712 Sarzamin Javid 04-27-2012- B.Moshiri_Rerun
926 PARS TV show 042512 Sarzamin Javid 04-25-2012- B.Moshiri
927 PARS TV show 042412 Face-to-Face 04-24-2012 -H.Afshar
928 PARS TV show 042412 Sarzamin Javid 04-24-2012- B.Moshiri
929 PARS TV show 042312 Sarzamin Javid 04-23-2012- B.Moshiri
930 PARS TV show 042112 Face-to-Face 04-21-2012 -H.Afshar
931 PARS TV show 042012 Sarzamin Javid 04-20-2012- B.Moshiri_Rerun
932 PARS TV show 041812 Sarzamin Javid 04-18-2012- B.Moshiri
933 PARS TV show 041712 Face-to-Face 04-17-2012 -H.Afshar_Rerun
934 PARS TV show 041712 Sarzamin Javid 04-17-2012- B.Moshiri
935 PARS TV show 041612 Sarzamin Javid 04-16-2012- B.Moshiri
936 PARS TV show 041412 Face-to-Face 04-14-2012 -H.Afshar
937 PARS TV show 041112 Sarzamin Javid 04-11-2012- B.Moshiri
938 PARS TV show 041012 Face-to-Face 04-10-2012 -H.Afshar
939 PARS TV show 040912 Sarzamin Javid 04-09-2012- B.Moshiri
940 PARS TV show 040712 Face-to-Face 04-07-2012 -H.Afshar
941 PARS TV show 040612 Sarzamin Javid 04-06-2012- B.Moshiri
942 PARS TV show 040412 Sarzamin Javid 04-04-2012- B.Moshiri
943 PARS TV show 040312 Face-to-Face 04-03-2012 -H.Afshar
944 PARS TV show 040212 Sarzamin Javid 04-02-2012- B.Moshiri
945 ANDISHEH TV show 040112 B.Moshiri _ F.Forouzandeh 04-01-2012
946 PARS TV show 033112 Face-to-Face 03-31-2012 -H.Afshar_Rerun
947 PARS TV show 033012 Sarzamin Javid 03-30-2012- B.Moshiri
948 PARS TV show 032812 Sarzamin Javid 03-28-2012- B.Moshiri
949 PARS TV show 032712 Face-to-Face 03-27-2012 -H.Afshar
950 PARS TV show 032712 Sarzamin Javid 03-27-2012- B.Moshiri
951 Bahram Moshiri_VOA_032612 Sarzamin Javid 03-26-2012- B.Moshiri_VOA_Rerun
952 ANDISHEH TV show 032512 B.Moshiri _ F.Forouzandeh 03-25-2012
953 PARS TV show 032412 Face-to-Face 03-24-2012 -H.Afshar
954 PARS TV show 032312 Sarzamin Javid 03-23-2012- B.Moshiri
955 PARS TV show 032112 Iran Azad 03-21-2012-BMoshiri_HFaraji
956 PARS TV show 032012 Face-to-Face 03-20-2012 -H.Afshar
957 PARS TV show 031712 Face-to-Face 03-17-2012 -H.Afshar
958 PARS TV show 031612 Sarzamin Javid 03-16-2012- B.Moshiri
959 PARS TV show 031412 Sarzamin Javid 03-14-2012- B.Moshiri
960 VOA show 031312 Sarzamin Javid 03-13-2012- B.Moshiri_VOA
961 PARS TV show 031312 Face-to-Face 03-13-2012 -H.Afshar
962 PARS TV show 031312 Sarzamin Javid 03-13-2012- B.Moshiri
963 PARS TV show 030912 Sarzamin Javid 03-09-2012- B.Moshiri
964 PARS TV show 030712 Sarzamin Javid 03-07-2012- B.Moshiri
965 PARS TV show 030612 Sarzamin Javid 03-06-2012- B.Moshiri
966 PARS TV show 030512 Sarzamin Javid 03-05-2012- B.Moshiri
967 PARS TV show 022912 Sarzamin Javid 02-29-2012- B.Moshiri
968 PARS TV show 022812 Face-to-Face 02-28-2012 -H.Afshar
969 PARS TV show 022812 Sarzamin Javid 02-28-2012- B.Moshiri
970 PARS TV show 022712 Sarzamin Javid 02-27-2012- B.Moshiri
971 PARS TV show 022512 Face-to-Face 02-25-2012 -H.Afshar
972 PARS TV show 022412 Sarzamin Javid 02-24-2012- B.Moshiri
973 PARS TV show 022212 Sarzamin Javid 02-22-2012- B.Moshiri
974 PARS TV show 022112 Sarzamin Javid 02-21-2012- B.Moshiri
975 PARS TV show 022112 Face-to-Face 02-21-2012 -H.Afshar
976 PARS TV show 021812 Face-to-Face 02-18-2012 -H.Afshar
977 PARS TV show 021712 Sarzamin Javid 02-17-2012- B.Moshiri
978 PARS TV show 021412 Face-to-Face 02-14-2012 -H.Afshar
979 PARS TV show 021412 Sarzamin Javid 02-14-2012- B.Moshiri
980 PARS TV show 021312 Sarzamin Javid 02-13-2012- B.Moshiri
981 PARS TV show 021112 Face-to-Face 02-11-2012 -H.Afshar
982 PARS TV show 021012 Sarzamin Javid 02-10-2012- B.Moshiri
983 PARS TV show 020812 Sarzamin Javid 02-08-2012- B.Moshiri
984 مشیری با دکتر مهر آسا Sarzamin Javid 02-08-2013- B.Moshiri
985 PARS TV show 020712 Face-to-Face 02-07-2012 -H.Afshar
986 PARS TV show 020712 Sarzamin Javid 02-07-2012- B.Moshiri
987 PARS TV show 020612 Sarzamin Javid 02-06-2012- B.Moshiri
988 ANDISHEH TV show 020512 B.Moshiri _ F.Forouzandeh 02-05-2012
989 PARS TV show 020412 Face-to-Face 02-04-2012 -H.Afshar_Rerun
990 PARS TV show 020312 Sarzamin Javid 02-03-2012- B.Moshiri
991 PARS TV show 020112 Sarzamin Javid 02-01-2012- B.Moshiri
992 PARS TV show 013112 Face-to-Face 01-31-2012 -H.Afshar
993 PARS TV show 013112 Sarzamin Javid 01-31-2012- B.Moshiri
994 PARS TV show 013012 Sarzamin Javid 01-30-2012- B.Moshiri
995 PARS TV show 012812 Face-to-Face 01-28-2012 -H.Afshar
996 PARS TV show 012712 Sarzamin Javid 01-27-2012- B.Moshiri_Rerun
997 PARS TV show 012512 Sarzamin Javid 01-25-2012- B.Moshiri
998 PARS TV show 012412 Face-to-Face 01-24-2012 -H.Afshar
999 PARS TV show 012412 Sarzamin Javid 01-24-2012- B.Moshiri_Rerun
1000 PARS TV show 012312 Sarzamin Javid 01-23-2012- B.Moshiri
1001 PARS TV show 012112 Face-to-Face 01-21-2012 -H.Afshar
1002 PARS TV show 012012 Sarzamin Javid 01-20-2012- B.Moshiri
1003 PARS TV show 011812 Sarzamin Javid 01-18-2012- B.Moshiri
1004 PARS TV show 011712 Face-to-Face 01-17-2012 -H.Afshar_Rerun
1005 PARS TV show 011712 Sarzamin Javid 01-17-2012- B.Moshiri
1006 PARS TV show 011612 Sarzamin Javid 01-16-2012- B.Moshiri
1007 PARS TV show 011412 Face-to-Face 01-14-2012 -H.Afshar
1008 PARS TV show 011312 Sarzamin Javid 01-13-2012-MArasi
1009 PARS TV show 011112 Sarzamin Javid 01-11-2012- B.Moshiri
1010 PARS TV show 011012 Face-to-Face 01-10-2012 -H.Afshar
1011 PARS TV show 011012 Sarzamin Javid 01-10-2012- B.Moshiri
1012 PARS TV show 010912 Sarzamin Javid 01-09-2012- B.Moshiri_Rerun
1013 PARS TV show 010712 Face-to-Face 01-07-2012 -H.Afshar_Rerun
1014 PARS TV show 010612 Sarzamin Javid 01-06-2012- B.Moshiri
1015 PARS TV show 010412 Sarzamin Javid 01-04-2012- B.Moshiri
1016 PARS TV show 010312 Sarzamin Javid 01-03-2012- B.Moshiri
1017 Moshiri_010212 بهرام مشیری Sarzamin Javid 01-02-2012- B.Moshiri
1018 PARS TV show 123111 Face-to-Face 12-31-2011 -H.Afshar
1019 PARS TV show 123011 Sarzamin Javid 12-30-2011- B.Moshiri
1020 PARS TV show 122811 Sarzamin Javid 12-28-2011- B.Moshiri
1021 PARS TV show 122711 Face-to-Face 12-27-2011 -H.AfsharRerun
1022 PARS TV show 122711 Sarzamin Javid 12-27-2011- B.Moshiri_Rerun
1023 PARS TV show 122611 Sarzamin Javid 12-26-2011- B.Moshiri
1024 PARS TV show 122411 Face-to-Face 12-24-2011 -H.Afshar
1025 PARS TV show 122311 Sarzamin Javid 12-23-2011- B.Moshiri_Rerun
1026 PARS TV show 122111 Sarzamin Javid 12-21-2011- B.Moshiri
1027 PARS TV show 122011 Face-to-Face 12-20-2011 -H.Afshar
1028 PARS TV show 122011 Sarzamin Javid 12-20-2011- B.Moshiri
1029 PARS TV show 121911 Sarzamin Javid 12-19-2011- B.Moshiri
1030 ANDISHEH TV show 121811 B.Moshiri _ F.Forouzandeh 12-18-2011
1031 PARS TV show 121711 Face-to-Face 12-17-2011 -H.Afshar
1032 PARS TV show 121611 Sarzamin Javid 12-16-2011- B.Moshiri_Rerun
1033 PARS TV show 121411 Sarzamin Javid 12-14-2011- B.Moshiri
1034 PARS TV show 121311 Face-to-Face 12-13-2011 -H.Afshar
1035 PARS TV show 121211 Sarzamin Javid 12-12-2011- B.Moshiri
1036 PARS TV show 121111 Face-to-Face 12-11-2011 -H.Afshar HFaraji
1037 PARS TV show 121011 Face-to-Face 12-10-2011 -H.Afshar
1038 PARS TV show 120911 Sarzamin Javid 12-09-2011- B.Moshiri
1039 PARS TV show 120711 Sarzamin Javid 12-07-2011- B.Moshiri
1040 PARS TV show 120611 Face-to-Face 12-06-2011 -H.Afshar
1041 PARS TV show 120611 Sarzamin Javid 12-06-2011- B.Moshiri
1042 PARS TV show 120211 Sarzamin Javid 12-02-2011- B.Moshiri
1043 PARS TV show 113011 Sarzamin Javid 11-30-2011- B.Moshiri_Rerun
1044 PARS TV show 112911 Face-to-Face 11-29-2011 -H.Afshar
1045 PARS TV show 112911 Sarzamin Javid 11-29-2011- B.Moshiri
1046 PARS TV show 112811 Sarzamin Javid 11-28-2011- B.Moshiri
1047 PARS TV show 112611 Face-to-Face 11-26-2011 -H.Afshar
1048 PARS TV show 112511 Sarzamin Javid 11-25-2011- B.Moshiri
1049 PARS TV show 112311 Sarzamin Javid 11-23-2011- B.Moshiri
1050 PARS TV show 112211 Face-to-Face 11-22-2011 -H.Afshar
1051 PARS TV show 112211 Sarzamin Javid 11-22-2011- B.Moshiri_Rerun
1052 PARS TV show 112111 Sarzamin Javid 11-21-2011- B.Moshiri
1053 PARS TV show 111911 Face-to-Face 11-19-2011 -H.Afshar_Rerun
1054 PARS TV show 111811 Sarzamin Javid 11-18-2011- B.Moshiri_Rerun
1055 PARS TV show 111611 Sarzamin Javid 11-16-2011- B.Moshiri_Rerun
1056 PARS TV show 111511 Face-to-Face 11-15-2011 -H.Afshar
1057 PARS TV show 111511 Sarzamin Javid 11-15-2011- B.Moshiri
1058 PARS TV show 111411 Sarzamin Javid 11-14-2011- B.Moshiri
1059 PARS TV show 111211 Face-to-Face 11-12-2011 -H.Afshar
1060 PARS TV show 111111 Sarzamin Javid 11-11-2011- B.Moshiri_Rerun
1061 PARS TV show 110911 Sarzamin Javid 11-09-2011- B.Moshiri
1062 PARS TV show 110811 Face-to-Face 11-08-2011 -H.Afshar
1063 PARS TV show 110811 Sarzamin Javid 11-08-2011- B.Moshiri
1064 PARS TV show 110711 Sarzamin Javid 11-07-2011- B.Moshiri
1065 PARS TV show 110511 Face-to-Face 11-05-2011 -H.Afshar_Rerun
1066 PARS TV show 110411 Sarzamin Javid 11-04-2011- B.Moshiri
1067 PARS TV show 110211 Sarzamin Javid 11-02-2011- B.Moshiri
1068 PARS TV show 110111 Sarzamin Javid 11-01-2011- B.Moshiri
1069 PARS TV show 110111 Face-to-Face 11-01-2011 -H.Afshar
1070 PARS TV show 103111 Sarzamin Javid 10-31-2011- B.Moshiri
1071 PARS TV show 102911 Face-to-Face 10-29-2011 -H.Afshar
1072 PARS TV show 102811 Sarzamin Javid 10-28-2011- B.Moshiri
1073 PARS TV show 102611 Sarzamin Javid 10-26-2011- B.Moshiri
1074 PARS TV show 102511 Face-to-Face 10-25-2011 -H.Afshar_Rerun
1075 PARS TV show 102511 Sarzamin Javid 10-25-2011- B.Moshiri
1076 PARS TV show 102411 Sarzamin Javid 10-24-2011- B.Moshiri
1077 PARS TV show 102211 Face-to-Face 10-22-2011 -H.Afshar
1078 PARS TV show 102111 Sarzamin Javid 10-21-2011- B.Moshiri_Rerun
1079 PARS TV show 101911 Sarzamin Javid 10-19-2011- B.Moshiri
1080 Orange County Seminar 091811 Sarzamin Javid 10-19-2011- B.Moshiri
1081 PARS TV show 101811 Face-to-Face 10-18-2011 -H.Afshar
1082 PARS TV show 101811 Sarzamin Javid 10-18-2011- B.Moshiri
1083 PARS TV show 101711 Sarzamin Javid 10-17-2011- B.Moshiri
1084 PARS TV show 101511 Face-to-Face 10-15-2011 -H.Afshar_Rerun
1085 VOA TV show 101411_Part 2 Sarzamin Javid 10-14-2011- B.Moshiri
1086 PARS TV show 101411 Sarzamin Javid 10-14-2011- B.Moshiri
1087 VOA TV show 101411_Part 1 Sarzamin Javid 10-14-2011- B.Moshiri
1088 PARS TV show 101211 Sarzamin Javid 10-12-2011- B.Moshiri_Rerun
1089 PARS TV show 10111 Sarzamin Javid 10-11-2011- B.Moshiri
1090 PARS TV show 101111 Face-to-Face 10-11-2011 -H.Afshar
1091 PARS TV show 100811 Face-to-Face 10-08-2011 -H.Afshar
1092 PARS TV show 100511 Sarzamin Javid 10-05-2011- B.Moshiri_Rerun
1093 PARS TV show 100411 Face-to-Face 10-04-2011 -H.Afshar
1094 PARS TV show 100411 Sarzamin Javid 10-04-2011- B.Moshiri
1095 PARS TV show 100311 Sarzamin Javid 10-03-2011- B.Moshiri
1096 PARS TV show 100111 Face-to-Face 10-01-2011 -H.Afshar_Rerun
1097 PARS TV show 093011 Sarzamin Javid 09-30-2011-MArasi
1098 PARS TV show 092811 Sarzamin Javid 09-28-2011- B.Moshiri_Rerun
1099 PARS TV show 092711 Face-to-Face 09-27-2011 -H.Afshar
1100 PARS TV show 092711 Sarzamin Javid 09-27-2011- B.Moshiri_Rerun
1101 PARS TV show 092611 Sarzamin Javid 09-26-2011- B.Moshiri
1102 PARS TV show 092411 Face-to-Face 09-24-2011 -H.Afshar_Rerun
1103 PARS TV show 092311 Sarzamin Javid 09-23-2011-MArasi
1104 PARS TV show 092111 Sarzamin Javid 09-21-2011- B.Moshiri_Rerun
1105 PARS TV show 092011 Face-to-Face 09-20-2011 -H.Afshar
1106 PARS TV show 092011 Sarzamin Javid 09-20-2011- B.Moshiri
1107 PARS TV show 091911 Sarzamin Javid 09-19-2011- B.Moshiri
1108 PARS TV show 091711 Face-to-Face 09-17-2011 -H.Afshar_Rerun
1109 PARS TV show 091611 Sarzamin Javid 09-16-2011-MArasi
1110 PARS TV show 091411 Sarzamin Javid 09-14-2011- B.Moshiri_Rerun
1111 PARS TV show 091311 Face-to-Face 09-13-2011 -H.Afshar
1112 PARS TV show 091311 Sarzamin Javid 09-13-2011- B.Moshiri
1113 PARS TV show 091211 Sarzamin Javid 09-12-2011- B.Moshiri
1114 PARS TV show 091011 Face-to-Face 09-10-2011 -H.Afshar
1115 PARS TV show 090911 Sarzamin Javid 09-09-2011-MArasi
1116 PARS TV show 090711 Sarzamin Javid 09-07-2011-MArasi_Rerun
1117 PARS TV show 090611 Face-to-Face 09-06-2011 -H.Afshar
1118 PARS TV show 090611 Sarzamin Javid 09-06-2011- B.Moshiri_Rerun
1119 PARS TV show 090511 Sarzamin Javid 09-05-2011- B.Moshiri
1120 PARS TV show 090311 Face-to-Face 09-03-2011 -H.Afshar_Rerun
1121 PARS TV show 090211 Sarzamin Javid 09-02-2011-MArasi
1122 PARS TV show 083011 Face-to-Face 08-30-2011 -H.Afshar
1123 PARS TV show 082911 Sarzamin Javid 08-29-2011- B.Moshiri
1124 PARS TV show 082711 Face-to-Face 08-27-2011 -H.Afshar
1125 PARS TV show 082611 Sarzamin Javid 08-26-2011-MArasi
1126 PARS TV show 082311 Face-to-Face 08-23-2011 -H.Afshar
1127 PARS TV show 082211 Sarzamin Javid 08-22-2011- B.Moshiri
1128 Mihan TV show 082111 B.Moshiri _S.Behbehani 08-21-2011
1129 PARS TV show 082011 Face-to-Face 08-20-2011 -H.Afshar_Rerun
1130 PARS TV show 081911 Sarzamin Javid 08-19-2011-MArasi
1131 PARS TV show 081711 Sarzamin Javid 08-17-2011- B.Moshiri_Rerun
1132 PARS TV show 081611 Face-to-Face 08-16-2011 -H.Afshar
1133 PARS TV show 081611 Sarzamin Javid 08-16-2011- B.Moshiri_Rerun
1134 PARS TV show 081511 Sarzamin Javid 08-15-2011- B.Moshiri
1135 PARS TV show 081311 Face-to-Face 08-13-2011 -H.Afshar_Rerun
1136 PARS TV show 081011 Sarzamin Javid 08-10-2011- B.Moshiri
1137 PARS TV show 080911 Face-to-Face 08-09-2011 -H.Afshar
1138 PARS TV show 080911 Sarzamin Javid 08-09-2011- B.Moshiri
1139 PARS TV show 080811 Sarzamin Javid 08-08-2011- B.Moshiri_H.Faraji
1140 PARS TV show 080611 Face-to-Face 08-06-2011 -H.Afshar
1141 PARS TV show 080511 Sarzamin Javid 08-05-2011-MArasi
1142 PARS TV show 080311 Sarzamin Javid 08-03-2011- B.Moshiri_Rerun
1143 PARS TV show 080211 Face-to-Face 08-02-2011 -H.Afshar
1144 PARS TV show 080211 Sarzamin Javid 08-02-2011- B.Moshiri_Rerun
1145 PARS TV show 080111 Sarzamin Javid 08-01-2011- B.Moshiri
1146 PARS TV show 073011 Face-to-Face 07-30-2011 -H.Afshar
1147 PARS TV show 072911 Sarzamin Javid 07-29-2011-M.MArasi
1148 PARS TV show 072711 Sarzamin Javid 07-27-2011- B.Moshiri_Rerun
1149 PARS TV show 072611 Face-to-Face 07-26-2011 -H.Afshar
1150 PARS TV show 072611 Sarzamin Javid 07-26-2011- B.Moshiri_Rerun
1151 PARS TV show 072511 Sarzamin Javid 07-25-2011- B.Moshiri
1152 PARS TV show 072311 Face-to-Face 07-23-2011 -H.Afshar
1153 PARS TV show 072211 Sarzamin Javid 07-22-2011-M.MArasi
1154 PARS TV show 072011 Sarzamin Javid 07-20-2011- B.Moshiri_Rerun
1155 PARS TV show 071911 Face-to-Face 07-19-2011 -H.Afshar
1156 PARS TV show 071911 Sarzamin Javid 07-19-2011- B.Moshiri_Rerun
1157 PARS TV show 071811 Sarzamin Javid 07-18-2011- B.Moshiri
1158 ANDISHEH TV show 071711 B.Moshiri _ F.Forouzandeh 07-17-2011
1159 PARS TV show 071611 Face-to-Face 07-16-2011 -H.Afshar
1160 PARS TV show 071511 Sarzamin Javid 07-15-2011-M.MArasi
1161 PARS TV show 071311 Sarzamin Javid 07-13-2011- B.Moshiri_Rerun
1162 PARS TV show 071211 Face-to-Face 07-12-2011 -H.Afshar
1163 PARS TV show 071211 Sarzamin Javid 07-12-2011- B.Moshiri_Rerun
1164 PARS TV show 071111 Sarzamin Javid 07-11-2011- B.Moshiri
1165 ANDISHEH TV show 071011 B.Moshiri _ F.Forouzandeh 07-10-2011
1166 PARS TV show 070911 Face-to-Face 07-09-2011 -H.Afshar
1167 PARS TV show 070811 Sarzamin Javid 07-08-2011- B.Moshiri_Rerun
1168 PARS TV show 070611 Sarzamin Javid 07-06-2011- B.Moshiri
1169 PARS TV show 070511 Face-to-Face 07-05-2011 -H.Afshar
1170 PARS TV show 070511 Sarzamin Javid 07-05-2011- B.Moshiri
1171 PARS TV show 070411 Sarzamin Javid 07-04-2011- B.Moshiri
1172 Andisheh TV show 070311 Sarzamin Javid 07-03-2011- B.Moshiri
1173 PARS TV show 070211 Face-to-Face 07-02-2011 -H.Afshar_Rerun
1174 PARS TV show 070111 Sarzamin Javid 07-01-2011- B.Moshiri
1175 PARS TV show 062911 Sarzamin Javid 06-29-2011- B.Moshiri
1176 PARS TV show 062811 Face-to-Face 06-28-2011 -H.Afshar
1177 PARS TV show 062811 Sarzamin Javid 06-28-2011- B.Moshiri_Rerun
1178 PARS TV show 062711 Sarzamin Javid 06-27-2011- B.Moshiri
1179 PARS TV show 062511 Face-to-Face 06-25-2011 -H.Afshar
1180 PARS TV show 062411 Sarzamin Javid 06-24-2011- B.Moshiri
1181 PARS TV show 062211 Sarzamin Javid 06-22-2011- B.Moshiri
1182 PARS TV show 062111 Face-to-Face 06-21-2011 -H.Afshar
1183 PARS TV show 062111 Sarzamin Javid 06-21-2011- B.Moshiri
1184 PARS TV show 062011 Sarzamin Javid 06-20-2011- B.Moshiri
1185 PARS TV show 061811 Face-to-Face 06-18-2011 -H.Afshar
1186 PARS TV show 061711 Sarzamin Javid 06-17-2011- B.Moshiri
1187 PARS TV show 061511 Sarzamin Javid 06-15-2011- B.Moshiri
1188 PARS TV show 061411 Sarzamin Javid 06-14-2011- B.Moshiri_Rerun
1189 PARS TV show 061411 Face-to-Face 06-14-2011 -H.Afshar
1190 PARS TV show 061311 Sarzamin Javid 06-13-2011- B.Moshiri
1191 PARS TV show 061111 Face-to-Face 06-11-2011 -H.Afshar
1192 PARS TV show 061011 Sarzamin Javid 06-10-2011- B.Moshiri
1193 PARS TV show 060811 Sarzamin Javid 06-08-2011- B.Moshiri
1194 PARS TV show 060711 Sarzamin Javid 06-07-2011- B.Moshiri
1195 PARS TV show 060711 Face-to-Face 06-07-2011 -H.Afshar
1196 PARS TV show 060611 Sarzamin Javid 06-06-2011- B.Moshiri
1197 PARS TV show 060411 Face-to-Face 06-04-2011 -H.Afshar
1198 PARS TV show 060311 Sarzamin Javid 06-03-2011- B.Moshiri
1199 PARS TV show 060111 Sarzamin Javid 06-01-2011- B.Moshiri
1200 PARS TV show 053111 Face-to-Face 05-31-2011 -H.Afshar
1201 PARS TV show 053111 Sarzamin Javid 05-31-2011- B.Moshiri
1202 PARS TV show 053011 Sarzamin Javid 05-30-2011- B.Moshiri
1203 PARS TV show 052811 Face-to-Face 05-28-2011 -H.Afshar
1204 PARS TV show 052711 Sarzamin Javid 05-27-2011- B.Moshiri
1205 PARS TV show 052511 Sarzamin Javid 05-25-2011- B.Moshiri
1206 PARS TV show 052411 Face-to-Face 05-24-2011 -H.Afshar
1207 PARS TV show 052411 Sarzamin Javid 05-24-2011- B.Moshiri
1208 PARS TV show 052311 Sarzamin Javid 05-23-2011- B.Moshiri
1209 PARS TV show 052111 Face-to-Face 05-21-2011 -H.Afshar
1210 PARS TV show 052011 Sarzamin Javid 05-20-2011- B.Moshiri
1211 PARS TV show 051811 Sarzamin Javid 05-18-2011- B.Moshiri
1212 PARS TV show 051711 Face-to-Face 05-17-2011 -H.Afshar
1213 PARS TV show 051711 Sarzamin Javid 05-17-2011- B.Moshiri
1214 PARS TV show 051611 Sarzamin Javid 05-16-2011- B.Moshiri
1215 PARS TV show 051411 Face-to-Face 05-14-2011 -H.Afshar_Rerun
1216 PARS TV show 051311 Sarzamin Javid 05-13-2011- B.Moshiri_Rerun
1217 PARS TV show 051111 Sarzamin Javid 05-11-2011- B.Moshiri
1218 PARS TV show 051011 Face-to-Face 05-10-2011 -H.Afshar
1219 PARS TV show 051011 Sarzamin Javid 05-10-2011- B.Moshiri
1220 PARS TV show 050911 Sarzamin Javid 05-09-2011- B.Moshiri
1221 PARS TV show 050711 Face-to-Face 05-07-2011 -H.Afshar
1222 PARS TV show 050611 Sarzamin Javid 05-06-2011- B.Moshiri
1223 PARS TV show 050211 Sarzamin Javid 05-02-2011- B.Moshiri
1224 PARS TV show 050311 Face-to-Face 05-03-2011 -H.Afshar
1225 PARS TV show 050311 Sarzamin Javid 05-03-2011- B.Moshiri
1226 PARS TV show 043011 Face-to-Face 04-30-2011 -H.Afshar
1227 PARS TV show 042911 Sarzamin Javid 04-29-2011- B.Moshiri
1228 PARS TV show 042711 Sarzamin Javid 04-27-2011- B.Moshiri
1229 PARS TV show 042611 Face-to-Face 04-26-2011 -H.Afshar
1230 PARS TV show 042611 Sarzamin Javid 04-26-2011- B.Moshiri
1231 PARS TV show 042511 Sarzamin Javid 04-25-2011- B.Moshiri
1232 PARS TV show 042311 Face-to-Face 04-23-2011 -H.Afshar
1233 PARS TV show 042211 Sarzamin Javid 04-22-2011- B.Moshiri
1234 PARS TV show 042011 Sarzamin Javid 04-20-2011- B.Moshiri
1235 PARS TV show 041911 Sarzamin Javid 04-19-2011- B.Moshiri
1236 PARS TV show 041911 Face-to-Face 04-19-2011 -H.Afshar
1237 PARS TV show 041811 Sarzamin Javid 04-18-2011- B.Moshiri
1238 PARS TV show 041611 Face-to-Face 04-16-2011 -H.Afshar
1239 PARS TV show 041511 Sarzamin Javid 04-15-2011- B.Moshiri_Rerun
1240 PARS TV show 041311 Sarzamin Javid 04-13-2011- B.Moshiri_Rerun
1241 PARS TV show 041211 Face-to-Face 04-12-2011 -H.Afshar
1242 PARS TV show 041211 Sarzamin Javid 04-12-2011- B.Moshiri
1243 PARS TV show 041111 Sarzamin Javid 04-11-2011- B.Moshiri
1244 PARS TV show 041111 Sarzamin Javid 04-11-2011- B.Moshiri
1245 PARS TV show 040911 Face-to-Face 04-09-2011 -H.Afshar
1246 PARS TV show 040811 Sarzamin Javid 04-08-2011- B.Moshiri
1247 PARS TV show 040611 Sarzamin Javid 04-06-2011- B.Moshiri
1248 PARS TV show 040511 Face-to-Face 04-05-2011 -H.Afshar
1249 PARS TV show 040511 Sarzamin Javid 04-05-2011- B.Moshiri
1250 PARS TV show 040411 Sarzamin Javid 04-04-2011- B.Moshiri
1251 PARS TV show 040211 Face-to-Face 04-02-2011 -H.Afshar
1252 PARS TV show 040111 Sarzamin Javid 04-01-2011- B.Moshiri
1253 PARS TV show 033011 Sarzamin Javid 03-30-2011- B.Moshiri
1254 PARS TV show 032911 Sarzamin Javid 03-29-2011- B.Moshiri
1255 PARS TV show 032911 Face-to-Face 03-29-2011 -H.Afshar
1256 PARS TV show 032811 Sarzamin Javid 03-28-2011- B.Moshiri
1257 PARS TV show 032811 Sarzamin Javid 03-28-2011- B.Moshiri
1258 PARS TV show 032611 Face-to-Face 03-26-2011 -H.Afshar
1259 PARS TV show 032511 Sarzamin Javid 03-25-2011- B.Moshiri_Rerun
1260 PARS TV show 032311 Sarzamin Javid 03-23-2011- B.Moshiri
1261 PARS TV show 032211 Face-to-Face 03-22-2011 -H.Afshar
1262 PARS TV show 032111 Sarzamin Javid 03-21-2011- B.Moshiri
1263 PARS TV show 031911 Face-to-Face 03-19-2011 -H.Afshar
1264 PARS TV show 031811 Sarzamin Javid 03-18-2011- B.Moshiri
1265 PARS TV show 031611 Sarzamin Javid 03-16-2011- B.Moshiri
1266 PARS TV show 031511 Face-to-Face 03-15-2011 -H.Afshar_Rerun
1267 PARS TV show 031511 Sarzamin Javid 03-15-2011- B.Moshiri
1268 PARS TV show 031411 Sarzamin Javid 03-14-2011- B.Moshiri
1269 PARS TV show 031211 Face-to-Face 03-12-2011 -H.Afshar
1270 PARS TV show 031111 Sarzamin Javid 03-11-2011- B.Moshiri
1271 PARS TV show 030911 Sarzamin Javid 03-09-2011- B.Moshiri
1272 PARS TV show 030811 Face-to-Face 03-08-2011 -H.Afshar
1273 PARS TV show 030811 Sarzamin Javid 03-08-2011- B.Moshiri
1274 PARS TV show 030711 Sarzamin Javid 03-07-2011- B.Moshiri
1275 PARS TV show 030511 Face-to-Face 03-05-2011 -H.Afshar
1276 PARS TV show 030411 Sarzamin Javid 03-04-2011- B.Moshiri
1277 PARS TV show 030211 Sarzamin Javid 03-02-2011- B.Moshiri
1278 PARS TV show 030111 Face-to-Face 03-01-2011 -H.Afshar
1279 PARS TV show 022811 Sarzamin Javid 02-28-2011- B.Moshiri
1280 PARS TV show 022611 Face-to-Face 02-26-2011 -H.Afshar_Rerun
1281 PARS TV show 022511 Sarzamin Javid 02-25-2011- B.Moshiri_Rerun
1282 PARS TV show 022411 Face-to-Face 02-24-2011 -H.Afshar
1283 PARS TV show 022311 Sarzamin Javid 02-23-2011- B.Moshiri
1284 PARS TV show 022211 Sarzamin Javid 02-22-2011- B.Moshiri_Rerun
1285 PARS TV show 022111 Sarzamin Javid 02-21-2011- B.Moshiri
1286 PARS TV show 021911 Face-to-Face 02-19-2011 -H.Afshar
1287 PARS TV show 021811 Sarzamin Javid 02-18-2011- B.Moshiri
1288 PARS TV show 021711 Face-to-Face 02-17-2011 -H.Afshar
1289 PARS TV show 021611 Sarzamin Javid 02-16-2011- B.Moshiri
1290 PARS TV show 021411 Sarzamin Javid 02-14-2011- B.Moshiri
1291 PARS TV show 021111 Sarzamin Javid 02-11-2011- B.Moshiri
1292 PARS TV show 021011 Face-to-Face 02-10-2011 -H.Afshar
1293 PARS TV show 020911 Sarzamin Javid 02-09-2011- B.Moshiri
1294 PARS TV show 020811 Sarzamin Javid 02-08-2011- B.Moshiri
1295 PARS TV show 020711 Sarzamin Javid 02-07-2011- B.Moshiri
1296 PARS TV show 020511 Face-to-Face 02-05-2011 -H.Afshar
1297 PARS TV show 020411 Sarzamin Javid 02-04-2011- B.Moshiri
1298 PARS TV show 020311 Face-to-Face 02-03-2011 -H.Afshar
1299 PARS TV show 020211 Sarzamin Javid 02-02-2011- B.Moshiri_Rerun
1300 PARS TV show 020111 Sarzamin Javid 02-01-2011- B.Moshiri
1301 PARS TV show 013111 Sarzamin Javid 01-31-2011- B.Moshiri
1302 PARS TV show 012911 Face-to-Face 01-29-2011 -H.Afshar
1303 PARS TV show 012811 Sarzamin Javid 01-28-2011- B.Moshiri
1304 PARS TV show 012711 Face-to-Face 01-27-2011 -H.Afshar
1305 PARS TV show 012611 Sarzamin Javid 01-26-2011- B.Moshiri
1306 PARS TV show 012511 Sarzamin Javid 01-25-2011- B.Moshiri
1307 PARS TV show 012411 Sarzamin Javid 01-24-2011- B.Moshiri
1308 PARS TV show 012211 Face-to-Face 01-22-2011 -H.Afshar_Rerun
1309 PARS TV show 012111 Sarzamin Javid 01-21-2011- B.Moshiri
1310 PARS TV show 012011 Face-to-Face 01-20-2011 -H.Afshar
1311 PARS TV show 012011 Face-to-Face 01-20-2011 -H.Afshar**
1312 PARS TV show 011911 Sarzamin Javid 01-19-2011- B.Moshiri
1313 PARS TV show 011811 Sarzamin Javid 01-18-2011- B.Moshiri
1314 PARS TV show 011711 Sarzamin Javid 01-17-2011- B.Moshiri
1315 PARS TV show 011511 Face-to-Face 01-15-2011 -H.Afshar
1316 PARS TV show 011411 Sarzamin Javid 01-14-2011- B.Moshiri
1317 PARS TV show 011211 Sarzamin Javid 01-12-2011- B.Moshiri
1318 PARS TV show 011111 Sarzamin Javid 01-11-2011- B.Moshiri_Rerun
1319 PARS TV show 011011 Sarzamin Javid 01-10-2011- B.Moshiri
1320 PARS TV show 010811 Face-to-Face 01-08-2011 -H.Afshar_Rerun
1321 PARS TV show 010711 Sarzamin Javid 01-07-2011- B.Moshiri
1322 PARS TV show 010611 Face-to-Face 01-06-2011 -H.Afshar
1323 PARS TV show 010511 Sarzamin Javid 01-05-2011- B.Moshiri
1324 PARS TV show 010411 Sarzamin Javid 01-04-2011- B.Moshiri
1325 PARS TV show 010311 Sarzamin Javid 01-03-2011- B.Moshiri
1326 PARS TV show 010111 Face-to-Face 01-01-2011 -H.Afshar_Rerun
1327 PARS TV show 123010 Face-to-Face 12-30-2010 -H.Afshar
1328 PARS TV show 122910 Sarzamin Javid 12-29-2010- B.Moshiri
1329 PARS TV show 122710 Sarzamin Javid 12-27-2010- B.Moshiri
1330 PARS TV show 122310 Face-to-Face 12-23-2010 -H.Afshar
1331 PARS TV show 122210 Sarzamin Javid 12-22-2010- B.Moshiri_Rerun
1332 PARS TV show 122110 Sarzamin Javid 12-21-2010- B.Moshiri
1333 PARS TV show 122010 Sarzamin Javid 12-20-2010- B.Moshiri
1334 PARS TV show 121810 Face-to-Face 12-18-2010 -H.Afshar
1335 PARS TV show 121710 Sarzamin Javid 12-17-2010- B.Moshiri
1336 PARS TV show 121610 Face-to-Face 12-16-2010 -H.Afshar
1337 PARS TV show 121510 Sarzamin Javid 12-15-2010- B.Moshiri
1338 PARS TV show 121410 Sarzamin Javid 12-14-2010- B.Moshiri
1339 PARS TV show 121310 Sarzamin Javid 12-13-2010- B.Moshiri
1340 PARS TV show 121110 Face-to-Face 12-11-2010 -H.Afshar_Rerun
1341 PARS TV show 121010 Sarzamin Javid 12-10-2010- B.Moshiri_Rerun
1342 PARS TV show 120910 Face-to-Face 12-09-2010 -H.Afshar_Rerun
1343 PARS TV show 120810 Sarzamin Javid 12-08-2010- B.Moshiri_Rerun
1344 PARS TV show 120710 Sarzamin Javid 12-07-2010- B.Moshiri
1345 PARS TV show 120610 Sarzamin Javid 12-06-2010- B.Moshiri_Rerun
1346 PARS TV show 120410 Face-to-Face 12-04-2010 -H.Afshar_Rerun
1347 PARS TV show 120310 Sarzamin Javid 12-03-2010- B.Moshiri_Rerun
1348 PARS TV show 120210 Face-to-Face 12-02-2010 -H.Afshar
1349 PARS TV show 112910 Sarzamin Javid 11-29-2010- B.Moshiri
1350 PARS TV show 113010 Sarzamin Javid 11-30-2010- B.Moshiri
1351 PARS TV show 112710 Face-to-Face 11-27-2010 -H.Afshar
1352 PARS TV show 112610 Sarzamin Javid 11-26-2010- B.Moshiri_Rerun
1353 PARS TV show 112510 Face-to-Face 11-25-2010 -H.Afshar
1354 PARS TV show 112410 Sarzamin Javid 11-24-2010- B.Moshiri_Rerun
1355 PARS TV show 112310 Sarzamin Javid 11-23-2010- B.Moshiri
1356 PARS TV show 112210 Sarzamin Javid 11-22-2010- B.Moshiri
1357 PARS TV show 112010 Face-to-Face -11-20-2010 -H.Afshar
1358 PARS TV show 111910 Sarzamin Javid 11-19-2010- B.Moshiri
1359 PARS TV show 111810 Face-to-Face -11-18-2010 -H.Afshar
1360 PARS TV show 111710 Sarzamin Javid 11-17-2010- B.Moshiri
1361 PARS TV show 111610 Sarzamin Javid 11-16-2010- B.Moshiri
1362 PARS TV show 111510 Sarzamin Javid 11-15-2010- B.Moshiri_Rerun
1363 PARS TV show 111310 Face-to-Face -11-13-2010 -H.Afshar
1364 PARS TV show 111210 Sarzamin Javid 11-12-2010- B.Moshiri
1365 PARS TV show 111110 Face-to-Face -11-11-2010 -H.Afshar
1366 PARS TV show 111010 Sarzamin Javid 11-10-2010- B.Moshiri
1367 PARS TV show 110910 Sarzamin Javid 11-09-2010- B.Moshiri
1368 PARS TV show 110810 Sarzamin Javid 11-08-2010- B.Moshiri
1369 PARS TV show 110610 Face-to-Face -11-06-2010 -H.Afshar
1370 PARS TV show 110510 Sarzamin Javid 11-05-2010- B.Moshiri
1371 PARS TV show 110410 Face-to-Face 11-04-2010 -H.Afshar
1372 PARS TV show 110310 Sarzamin Javid 11-03-2010- B.Moshiri
1373 PARS TV show 110210 Sarzamin Javid 11-02-2010- B.Moshiri_Rerun
1374 PARS TV show 110110 Sarzamin Javid 11-01-2010- B.Moshiri
1375 PARS TV show 103010 Face-to-Face -10-30-2010 -H.Afshar
1376 PARS TV show 102910 Sarzamin Javid 10-29-2010- B.Moshiri
1377 PARS TV show 102810 Face-to-Face -10-28-2010 -H.Afshar
1378 PARS TV show 102710 Sarzamin Javid 10-27-2010- B.Moshiri
1379 PARS TV show 102610 Sarzamin Javid 10-26-2010- B.Moshiri
1380 PARS TV show 102510 Sarzamin Javid 10-25-2010- B.Moshiri
1381 PARS TV show 102310 Face-to-Face -10-23-2010 -H.Afshar
1382 PARS TV show 102210 Sarzamin Javid 10-22-2010- B.Moshiri_Rerun
1383 PARS TV show 102110 Face-to-Face -10-21-2010 -H.Afshar
1384 Andisheh TV show 102110 # 4 BMoshiri_FForouzandeh_10-21-2010
1385 PARS TV show 102010 Sarzamin Javid 10-20-2010- B.Moshiri
1386 Andisheh TV show 102010 # 3 BMoshiri_FForouzandeh_10-20-2010
1387 PARS TV show 101910 Sarzamin Javid 10-19-2010- B.Moshiri
1388 Andisheh TV show 101910 #2 BMoshiri_FForouzandeh_10-19-2010
1389 PARS TV show 101810 Sarzamin Javid 10-18-2010- B.Moshiri
1390 Andisheh TV show 101810 BMoshiri_FForouzandeh_10-18-2010
1391 Tavalod Shahbanoo 101610 Face-to-Face -10-16-2010 -H.Afshar_Rerun
1392 PARS TV show 101510 Sarzamin Javid 10-15-2010- B.Moshiri
1393 PARS TV show 101410 Face-to-Face -10-14-2010 -H.Afshar
1394 PARS TV show 101310 Sarzamin Javid 10-13-2010- B.Moshiri
1395 PARS TV show 101210 Sarzamin Javid 10-12-2010- B.Moshiri_Rerun
1396 PARS TV show 101110 Sarzamin Javid 10-11-2010- B.Moshiri
1397 PARS TV show 100910 Face-to-Face 10-09-2010 -H.Afshar
1398 PARS TV show 100810 Sarzamin Javid 10-08-2010- B.Moshiri_Rerun
1399 PARS TV show 100710 Face-to-Face -10-07-2010 -H.Afshar
1400 PARS TV show 100610 Sarzamin Javid 10-06-2010- B.Moshiri
1401 PARS TV show 100510 Sarzamin Javid 10-05-2010- B.Moshiri
1402 PARS TV show 100410 Sarzamin Javid 10-04-2010- B.Moshiri
1403 PARS TV show 093010 Face-to-Face -09-30-2010 -H.Afshar
1404 PARS TV show 100210 Face-to-Face -10-02-2010 -H.Afshar_Rerun
1405 PARS TV show 092910 Sarzamin Javid 09-29-2010- B.Moshiri
1406 PARS TV show 092810 Sarzamin Javid 09-28-2010- B.Moshiri
1407 PARS TV show 092710 Sarzamin Javid 09-27-2010- B.Moshiri
1408 PARS TV show 092510 Face-to-Face -09-25-2010 -H.Afshar
1409 PARS TV show 092410 Sarzamin Javid 09-24-2010- B.Moshiri
1410 PARS TV show 092310 Face-to-Face 09-23-2010 -H.Afshar_Rerun
1411 PARS TV show 092210 Sarzamin Javid 09-22-2010- B.Moshiri
1412 PARS TV show 092110 Sarzamin Javid 09-21-2010- B.Moshiri
1413 PARS TV show 092010 Sarzamin Javid 09-20-2010- B.Moshiri _ Rerun
1414 PARS TV show 091810 Face-to-Face -09-18-2010 -H.Afshar_Rerun
1415 PARS TV show 091710 Sarzamin Javid 09-17-2010- B.Moshiri
1416 PARS TV show 091610 Face-to-Face -09-16-2010 -H.Afshar
1417 PARS TV show 091410 Sarzamin Javid 09-14-2010- B.Moshiri
1418 PARS TV show 091310 Sarzamin Javid 09-13-2010- B.Moshiri
1419 PARS TV show 091110 Face-to-Face -09-11-2010 -H.Afshar
1420 PARS TV show 091010 Sarzamin Javid 09-10-2010- B.Moshiri
1421 PARS TV show 090910 Face-to-Face -09-09-2010 -H.Afshar
1422 PARS TV show 090810 Sarzamin Javid 09-08-2010- B.Moshiri
1423 PARS TV show 090710 Sarzamin Javid 09-07-2010- B.Moshiri
1424 PARS TV show 090610 Sarzamin Javid 09-06-2010- B.Moshiri
1425 PARS TV show 090510 Sarzamin Javid 09-05-2010- B.Moshiri
1426 PARS TV show 090410 Face-to-Face -09-04-2010 -H.Afshar
1427 PARS TV show 090310 Sarzamin Javid 09-03-2010- B.Moshiri
1428 PARS TV show 090110 Sarzamin Javid 09-01-2010- B.Moshiri
1429 PARS TV show 090210 Face-to-Face -09-02-2010 -H.Afshar
1430 PARS TV show 083110 Sarzamin Javid 08-31-2010- B.Moshiri
1431 PARS TV show 083010 Sarzamin Javid 08-30-2010- B.Moshiri
1432 PARS TV show 082810 Face-to-Face -08-28-2010 -H.Afshar_Rerun
1433 PARS TV show 082710 Sarzamin Javid 08-27-2010- B.Moshiri
1434 PARS TV show 082610 Face-to-Face -08-26-2010 -H.Afshar
1435 PARS TV show 082510 Sarzamin Javid 08-25-2010- B.Moshiri_Rerun
1436 PARS TV show 082410 Sarzamin Javid 08-24-2010- B.Moshiri
1437 PARS TV show 082310 Sarzamin Javid 08-23-2010- B.Moshiri
1438 PARS TV show 082110 Face-to-Face -08-21-2010 -H.Afshar
1439 PARS TV show 082010 Sarzamin Javid 08-20-2010- B.Moshiri
1440 PARS TV show 081910 Face-to-Face -08-19-2010 -H.Afshar_Rerun
1441 PARS TV show 081810 Sarzamin Javid 08-18-2010- B.Moshiri
1442 PARS TV show 081710 Sarzamin Javid 08-17-2010- B.Moshiri
1443 PARS TV show 081610 Sarzamin Javid 08-16-2010- B.Moshiri
1444 PARS TV show 081410 Face-to-Face -08-14-2010 -H.Afshar
1445 PARS TV show 081310 Sarzamin Javid 08-13-2010- B.Moshiri
1446 PARS TV show 081210 Face-to-Face -08-12-2010 -H.Afshar
1447 PARS TV show 081110 Sarzamin Javid 08-11-2010- B.Moshiri
1448 PARS TV show 081010 Sarzamin Javid 08-10-2010- B.Moshiri
1449 PARS TV show 080910 Sarzamin Javid 08-09-2010- B.Moshiri
1450 PARS TV show 080710 Face-to-Face -08-07-2010 -H.Afshar
1451 McCabe Way Seminar 080810 Sarzamin Javid 08-08-2010- B.Moshiri 1/2
1452 McCabe Way Seminar 080810 Sarzamin Javid 08-08-2010- B.Moshiri 2/2
1453 PARS TV show 080610 Sarzamin Javid 08-06-2010- B.Moshiri
1454 PARS TV show 080510 Face-to-Face -08-05-2010 -H.Afshar
1455 PARS TV show 080410 Sarzamin Javid 08-04-2010- B.Moshiri
1456 PARS TV show 080310 Sarzamin Javid 08-03-2010- B.Moshiri
1457 PARS TV show 080210 Sarzamin Javid 08-02-2010- B.Moshiri
1458 PARS TV show 073110 Face-to-Face -07-31-2010 -H.Afshar_Rerun
1459 PARS TV show 073010 Sarzamin Javid 07-30-2010- B.Moshiri
1460 PARS TV show 072910 Face-to-Face -07-29-2010 -H.Afshar
1461 PARS TV show 072810 Sarzamin Javid 07-28-2010- B.Moshiri
1462 PARS TV show 072710 Sarzamin Javid 07-27-2010- B.Moshiri
1463 PARS TV show 072610 Sarzamin Javid 07-26-2010- B.Moshiri_Rerun
1464 PARS TV show 072410 Face-to-Face -07-24-2010 -H.Afshar_Rerun
1465 PARS TV show 072310 Sarzamin Javid 07-23-2010- B.Moshiri_Rerun
1466 PARS TV show 072210 Face-to-Face -07-22-2010 -H.Afshar
1467 PARS TV show 072110 Sarzamin Javid 07-21-2010- B.Moshiri
1468 PARS TV show 072010 Sarzamin Javid 07-20-2010- B.Moshiri
1469 PARS TV show 071910 Sarzamin Javid 07-19-2010- B.Moshiri
1470 PARS TV show 071710 Face-to-Face -07-17-2010 -H.Afshar_Rerun
1471 PARS TV show 071610 Sarzamin Javid 07-16-2010- B.Moshiri
1472 PARS TV show 071510 Face-to-Face -07-15-2010 -H.Afshar
1473 PARS TV show 071410 Sarzamin Javid 07-14-2010- B.Moshiri
1474 PARS TV show 071310 Sarzamin Javid 07-13-2010- B.Moshiri
1475 PARS TV show 071210 Sarzamin Javid 07-12-2010- B.Moshiri
1476 PARS TV show 071010 Face-to-Face -07-10-2010 -H.Afshar_Rerun
1477 PARS TV show 070910 Sarzamin Javid 07-09-2010- B.Moshiri _ Rerun
1478 PARS TV show 070710 Sarzamin Javid 07-07-2010- B.Moshiri_Rerun
1479 PARS TV show 070610 Sarzamin Javid 07-06-2010- B.Moshiri_Rerun
1480 PARS TV show 070610 Face-to-Face -07-06-2010 -H.Afshar **
1481 PARS TV show 070510 Sarzamin Javid 07-05-2010- B.Moshiri
1482 PARS TV show 070210 Sarzamin Javid 07-02-2010- B.Moshiri
1483 PARS TV show 063010 Sarzamin Javid 06-30-2010- B.Moshiri
1484 PARS TV show 062910 Sarzamin Javid 06-29-2010- B.Moshiri
1485 PARS TV show 062810 Sarzamin Javid 06-28-2010- B.Moshiri
1486 PARS TV show 062510 Sarzamin Javid 06-25-2010- B.Moshiri
1487 PARS TV show 062310 Sarzamin Javid 06-23-2010- B.Moshiri
1488 PARS TV show 062210 Sarzamin Javid 06-22-2010- B.Moshiri
1489 PARS TV show 062110 Sarzamin Javid 06-21-2010- B.Moshiri
1490 PARS TV show 061910 Face-to-Face -06-19-2010 -H.Afshar
1491 PARS TV show 061810 Sarzamin Javid 06-18-2010- B.Moshiri
1492 PARS TV show 061710 Face-to-Face -06-17-2010 -H.Afshar
1493 PARS TV show 061610 Sarzamin Javid 06-16-2010- B.Moshiri
1494 PARS TV show 061510 Sarzamin Javid 06-15-2010- B.Moshiri
1495 PARS TV show 061410 Sarzamin Javid 06-14-2010- B.Moshiri
1496 PARS TV show 061110 Sarzamin Javid 06-11-2010- B.Moshiri
1497 PARS TV show 061010 Face-to-Face -06-10-2010 -H.Afshar
1498 PARS TV show 060910 Sarzamin Javid 06-09-2010- B.Moshiri
1499 PARS TV show 060810 Sarzamin Javid 06-08-2010- B.Moshiri
1500 PARS TV show 060710 Sarzamin Javid 06-07-2010- B.Moshiri
1501 PARS TV show 060510 Face-to-Face -06-05-2010 -H.Afshar
1502 PARS TV show 060410 Sarzamin Javid 06-04-2010- B.Moshiri
1503 PARS TV show 060310 Face-to-Face -06-03-2010 -H.Afshar
1504 PARS TV show 060210 Sarzamin Javid 06-02-2010- B.Moshiri
1505 PARS TV show 060110 Sarzamin Javid 06-01-2010- B.Moshiri
1506 PARS TV show 053110 Sarzamin Javid 05-31-2010- B.Moshiri
1507 PARS TV show 052910 Face-to-Face -05-29-2010 -H.Afshar
1508 PARS TV show 052610 Sarzamin Javid 05-26-2010- B.Moshiri
1509 PARS TV show 052510 Sarzamin Javid 05-25-2010- B.Moshiri
1510 PARS TV show 052410 Sarzamin Javid 05-24-2010- B.Moshiri
1511 PARS TV show 052210 Face-to-Face -05-22-2010 -H.Afshar
1512 PARS TV show 052010 Face-to-Face -05-20-2010 -H.Afshar
1513 PARS TV show 051910 Sarzamin Javid 05-19-2010- B.Moshiri
1514 PARS TV show 051810 Sarzamin Javid 05-18-2010- B.Moshiri
1515 PARS TV show 051710 Sarzamin Javid 05-17-2010- B.Moshiri
1516 PARS TV show 051510 Face-to-Face -05-15-2010 -H.Afshar
1517 PARS TV show 051410 Sarzamin Javid 05-14-2010- B.Moshiri
1518 PARS TV show 051310 Face-to-Face -05-13-2010 -H.Afshar
1519 PARS TV show 051210 Sarzamin Javid 05-12-2010- B.Moshiri
1520 PARS TV show 051110 Sarzamin Javid 05-11-2010- B.Moshiri
1521 PARS TV show 051010 Sarzamin Javid 05-10-2010- B.Moshiri
1522 PARS TV show 050810 Face-to-Face -05-08-2010 -H.Afshar _ Rerun
1523 PARS TV show 050710 Sarzamin Javid 05-07-2010- B.Moshiri
1524 PARS TV show 050610 Face-to-Face -05-06-2010 -H.Afshar
1525 PARS TV show 050510 Sarzamin Javid 05-05-2010- B.Moshiri
1526 PARS TV show 050410 Sarzamin Javid 05-04-2010- B.Moshiri
1527 PARS TV show 050310 Sarzamin Javid 05-03-2010- B.Moshiri
1528 PARS TV show 050110 Face-to-Face -05-01-2010 -H.Afshar
1529 PARS TV show 043010 Sarzamin Javid 04-30-2010- B.Moshiri
1530 PARS TV show 042910 Face-to-Face -04-29-2010 -H.Afshar
1531 PARS TV show 042810 Sarzamin Javid 04-28-2010- B.Moshiri
1532 PARS TV show 042710 Sarzamin Javid 04-27-2010- B.Moshiri
1533 PARS TV show 042610 Sarzamin Javid 04-26-2010- B.Moshiri
1534 PARS TV show 042410 Face-to-Face -04-24-2010 -H.Afshar
1535 PARS TV show 042310 Sarzamin Javid 04-23-2010- B.Moshiri _ Rerun
1536 PARS TV show 042210 Face-to-Face -04-22-2010 -H.Afshar
1537 PARS TV show 042110 Sarzamin Javid 04-21-2010- B.Moshiri
1538 PARS TV show 042010 Sarzamin Javid 04-20-2010- B.Moshiri _ Rerun
1539 PARS TV show 041910 Sarzamin Javid 04-19-2010- B.Moshiri
1540 PARS TV show 041710 Face-to-Face -04-17-2010 -H.Afshar
1541 PARS TV show 041610 Sarzamin Javid 04-16-2010- B.Moshiri
1542 PARS TV show 041510 Face-to-Face -04-15-2010 -H.Afshar
1543 PARS TV show 041410 Sarzamin Javid 04-14-2010- B.Moshiri
1544 PARS TV show 041310 Sarzamin Javid 04-13-2010- B.Moshiri _ Rerun
1545 PARS TV show 041210 Sarzamin Javid 04-12-2010- B.Moshiri
1546 PARS TV show 041010 Face-to-Face -04-10-2010 -H.Afshar
1547 PARS TV show 040910 Sarzamin Javid 04-09-2010- B.Moshiri
1548 PARS TV show 040810 Face-to-Face -04-08-2010 -H.Afshar
1549 PARS TV show 040710 Sarzamin Javid 04-07-2010- B.Moshiri
1550 PARS TV show 040610 Sarzamin Javid 04-06-2010- B.Moshiri
1551 PARS TV show 060410 Sarzamin Javid 06-04-2010- B.Moshiri
1552 PARS TV show 040510 Sarzamin Javid 04-05-2010- B.Moshiri
1553 PARS TV show 040310 Face-to-Face -04-03-2010 -H.Afshar
1554 PARS TV show 040210 Sarzamin Javid 04-02-2010- B.Moshiri _ Rerun
1555 PARS TV show 040110 Face-to-Face -04-01-2010 -H.Afshar
1556 PARS TV show 033110 Sarzamin Javid 03-31-2010- B.Moshiri
1557 PARS TV show 033010 Sarzamin Javid 03-30-2010- B.Moshiri
1558 PARS TV show 032910 Sarzamin Javid 03-29-2010- B.Moshiri
1559 PARS TV show 032710 Face-to-Face -03-27-2010 -H.Afshar _ Rerun
1560 PARS TV show 032610 Sarzamin Javid 03-26-2010- B.Moshiri
1561 PARS TV show 032510 Face-to-Face -03-25-2010 -H.Afshar
1562 PARS TV show 032410 Sarzamin Javid 03-24-2010- B.Moshiri
1563 PARS TV show 032310 Sarzamin Javid 03-23-2010- B.Moshiri
1564 PARS TV show 032210 Sarzamin Javid 03-22-2010- B.Moshiri
1565 PARS TV show 032010 Face-to-Face -03-20-2010 -H.Afshar
1566 PARS TV show 031910 Sarzamin Javid 03-19-2010- B.Moshiri
1567 PARS TV show 031810 Face-to-Face -03-18-2010 -H.Afshar
1568 PARS TV show 031710 Sarzamin Javid 03-17-2010- B.Moshiri
1569 PARS TV show 031610 Sarzamin Javid 03-16-2010- B.Moshiri
1570 PARS TV show 031510 Sarzamin Javid 03-15-2010- B.Moshiri
1571 PARS TV show 031310 Face-to-Face -03-13-2010 -H.Afshar
1572 PARS TV show 031210 Sarzamin Javid 03-12-2010- B.Moshiri
1573 PARS TV show 031110 Face-to-Face -03-11-2010 -H.Afshar
1574 PARS TV show 031010 Sarzamin Javid 03-10-2010- B.Moshiri
1575 PARS TV show 030910 Sarzamin Javid 03-09-2010- B.Moshiri _ Rerun
1576 PARS TV show 030810 Sarzamin Javid 03-08-2010- B.Moshiri
1577 PARS TV show 030610 Face-to-Face -03-06-2010 -H.Afshar Rerun
1578 PARS TV show 030510 Sarzamin Javid 03-05-2010- B.Moshiri
1579 PARS TV show 030410 Face-to-Face -03-04-2010 -H.Afshar
1580 PARS TV show 030310 Sarzamin Javid 03-03-2010- B.Moshiri
1581 PARS TV show 030210 Sarzamin Javid 03-02-2010- B.Moshiri
1582 PARS TV show 030110 Sarzamin Javid 03-01-2010- B.Moshiri
1583 PARS TV show 022710 Face-to-Face -02-27-2010 -H.Afshar
1584 PARS TV show 022610 Sarzamin Javid 02-26-2010- B.Moshiri
1585 PARS TV show 022510 Face-to-Face -02-25-2010 -H.Afshar
1586 PARS TV show 022410 Sarzamin Javid 02-24-2010- B.Moshiri
1587 PARS TV show 022310 Sarzamin Javid 02-23-2010- B.Moshiri
1588 PARS TV show 022210 Sarzamin Javid 02-22-2010- B.Moshiri
1589 PARS TV show 022010 Face-to-Face -02-20-2010 -H.Afshar
1590 PARS TV show 021910 Sarzamin Javid 02-19-2010- B.Moshiri
1591 PARS TV show 021810 Face -to- Face - 02-18-2010 - H.Afshar
1592 PARS TV show 021710 Sarzamin Javid 02-17-2010 - B.Moshiri
1593 PARS TV show 021610 Sarzamin Javid 02-16-2010 - B.Moshiri
1594 PARS TV show 021510 Sarzamin Javid 02-15-2010 - B.Moshiri
1595 PARS TV show 021310 Face -to- Face - 02-13-2010 - H.Afshar
1596 PARS TV show 021210 Sarzamin Javid 02-12-2010 - B.Moshiri
1597 PARS TV show 021110 Face -to- Face - 02-11-2010 - H.Afshar
1598 PARS TV show 021010 Sarzamin Javid 02-10-2010 - B.Moshiri
1599 PARS TV show 020910 Sarzamin Javid 02-09-2010 - B.Moshiri
1600 PARS TV show 020810 Face -to- Face - 02-08-2010 - Efshagari
1601 PARS TV show 020610 Face -to- Face - 02-06-2010 - H.Afshar
1602 PARS TV show 020510 Sarzamin Javid 02-05-2010 - B.Moshiri _ Rerun
1603 PARS TV show 020410 Face -to- Face - 02-04-2010 - H.Afshar
1604 PARS TV show 020310 Sarzamin Javid 02-03-2010 - B.Moshiri
1605 PARS TV show 020210 Sarzamin Javid 02-02-2010 - B.Moshiri
1606 PARS TV show 020110 Sarzamin Javid 02-01-2010 - B.Moshiri
1607 PARS TV show 013010 Face -to- Face - 01-30-2010 - H.Afshar
1608 PARS TV show 012910 Sarzamin Javid 01-29-2010 - B.Moshiri
1609 PARS TV show 012810 Face -to- Face - 01-28-2010 - H.Afshar
1610 PARS TV show 012710 Sarzamin Javid 01-27-2010 - B.Moshiri
1611 PARS TV show 012610 Sarzamin Javid 01-26-2010 - B.Moshiri
1612 PARS TV show 012510 Sarzamin Javid 01-25-2010 - B.Moshiri
1613 PARS TV show 012310 Face -to- Face - 01-23-2010 - H.Afshar
1614 PARS TV show 012210 Sarzamin Javid 01-22-2010 - B.Moshiri
1615 PARS TV show 012110 Face -to- Face - 01-21-2010 - H.Afshar _ Rerun
1616 PARS TV show 012010 Sarzamin Javid 01-20-2010 - B.Moshiri
1617 PARS TV show 011910 Sarzamin Javid 01-19-2010 - B.Moshiri
1618 PARS TV show 011810 Sarzamin Javid 01-18-2010 - B.Moshiri
1619 PARS TV show 011610 Face -to- Face - 01-16-2010 - H.Afshar
1620 PARS TV show 011510 Sarzamin Javid 01-15-2010 - B.Moshiri
1621 PARS TV show 011310 Sarzamin Javid 01-13-2010 - B.Moshiri
1622 PARS TV show 011210 Sarzamin Javid 01-12-2010 - B.Moshiri
1623 PARS TV show 011110 Sarzamin Javid 01-11-2010 - B.Moshiri
1624 PARS TV show 010910 Face -to- Face - 01-09-2010 - H.Afshar
1625 PARS TV show 010810 Sarzamin Javid 01-08-2010 - B.Moshiri
1626 PARS TV show 010710 Face -to- Face - 01-07-2010 - H.Afshar
1627 PARS TV show 010610 Sarzamin Javid 01-06-2010 - B.Moshiri
1628 PARS TV show 010510 Sarzamin Javid 01-05-2010 - B.Moshiri Rerun
1629 PARS TV show 010510 Sarzamin Javid 01-05-2010 - B.Moshiri
1630 PARS TV show 010410 Sarzamin Javid 01-04-2010 - B.Moshiri
1631 PARS TV show 010210 Face -to- Face - 01-02-2010 - H.Afshar
1632 PARS TV show 010110 Sarzamin Javid 01-01-2010 - B.Moshiri
1633 PARS TV show 051510 Face-to-Face -05-15-2010 -H.Afshar
1634 PARS TV show 123109 Face -to- Face - 12-31-2009 - H.Afshar
1635 PARS TV show 123009 Sarzamin Javid 12-30-2009 - B.Moshiri
1636 PARS TV show 122909 Sarzamin Javid 12-29-2009 - B.Moshiri
1637 PARS TV show 122809 Sarzamin Javid 12-28-2009 - B.Moshiri
1638 PARS TV show 122609 Face -to- Face - 12-26-2009 - H.Afshar
1639 PARS TV show 122509 Face -to- Face - 12-25-2009 - H.Afshar
1640 PARS TV show 122409 Face -to- Face - 12-24-2009 - H.Afshar
1641 PARS TV show 122309 Sarzamin Javid 12-23-2009 - B.Moshiri _ Rerun
1642 PARS TV show 122209 Sarzamin Javid 12-22-2009 - B.Moshiri
1643 PARS TV show 122109 Sarzamin Javid 12-21-2009 - B.Moshiri
1644 PARS TV show 121809 Sarzamin Javid 12-18-2009 - B.Moshiri
1645 PARS TV show 121709 Face -to- Face - 12-17-2009 - H.Afshar
1646 PARS TV show 121609 Sarzamin Javid 12-16-2009 - B.Moshiri _ Rerun
1647 PARS TV show 121509 Sarzamin Javid 12-15-2009 - B.Moshiri _ Rerun
1648 PARS TV show 121409 Sarzamin Javid 12-14-2009 - B.Moshiri
1649 PARS TV show 121209 Face -to- Face - 12-12-2009 - H.Afshar
1650 PARS TV show 121109 Sarzamin Javid 12-11-2009 - B.Moshiri
1651 PARS TV show 121009 Face -to- Face - 12-10-2009 - H.Afshar
1652 PARS TV show 120909 Sarzamin Javid 12-09-2009 - B.Moshiri
1653 PARS TV show 120809 Sarzamin Javid 12-08-2009 - B.Moshiri
1654 PARS TV show 120709 Sarzamin Javid 12-07-2009 - B.Moshiri
1655 PARS TV show 120509 Face -to- Face - 12-05-2009 - H.Afshar
1656 PARS TV show 120409 Sarzamin Javid 12-04-2009 - B.Moshiri
1657 PARS TV show 120309 Face -to- Face - 12-03-2009 - H.Afshar
1658 PARS TV show 120209 Sarzamin Javid 12-02-2009 - B.Moshiri
1659 PARS TV show 120109 Sarzamin Javid 12-01-2009 - B.Moshiri
1660 PARS TV show 113009 Sarzamin Javid 11-30-2009 - B.Moshiri
1661 PARS TV show 112809 Face -to- Face - 11-28-2009 - H.Afshar _ Rerun
1662 PARS TV show 112709 Sarzamin Javid 11-27-2009 - B.Moshiri
1663 PARS TV show 112609 Face -to- Face - 11-26-2009 - H.Afshar _ Rerun
1664 PARS TV show 112509 Sarzamin Javid 11-25-2009 - B.Moshiri
1665 PARS TV show 112409 Sarzamin Javid 11-24-2009 - B.Moshiri
1666 PARS TV show 112309 Sarzamin Javid 11-23-2009 - B.Moshiri
1667 PARS TV show 112109 Face -to- Face - 11-21-2009 - H.Afshar
1668 PARS TV show 112009 Sarzamin Javid 11-20-2009 - B.Moshiri - Rerun
1669 PARS TV show 111909 Face -to- Face - 11-19-2009 - H.Afshar _ Rerun
1670 PARS TV show 111809 Sarzamin Javid 11-18-2009 - B.Moshiri
1671 PARS TV show 111709 Sarzamin Javid 11-17-2009 - B.Moshiri _ Rerun
1672 PARS TV show 111609 Sarzamin Javid 11-16-2009 - B.Moshiri
1673 PARS TV show 111409 Face -to- Face - 11-14-2009 - H.Afshar
1674 PARS TV show 111309 Sarzamin Javid 11-13-2009 - B.Moshiri
1675 PARS TV show 111209 Face -to- Face - 11-12-2009 - H.Afshar
1676 PARS TV show 111109 Sarzamin Javid 11-11-2009 - B.Moshiri
1677 PARS TV show 111009 Sarzamin Javid 11-10-2009 - B.Moshiri
1678 PARS TV show 110909 Sarzamin Javid 11-09-2009 - B.Moshiri
1679 PARS TV show 110709 Face -to- Face - 11-07-2009 - H.Afshar
1680 PARS TV show 110609 Sarzamin Javid 11-06-2009 - B.Moshiri
1681 PARS TV show 110409 Sarzamin Javid 11-04-2009 - B.Moshiri
1682 PARS TV show 110309 Sarzamin Javid 11-03-2009 - B.Moshiri_rerun
1683 PARS TV show 110209 Sarzamin Javid 11-02-2009 - B.Moshiri
1684 PARS TV show 103109 Face -to- Face - 10-31-2009 - H.Afshar
1685 PARS TV show 103009 Sarzamin Javid 10-30-2009 - B.Moshiri
1686 PARS TV show 102909 Sarzamin Javid 10-29-2009 - B.Moshiri
1687 PARS TV show 102809 Sarzamin Javid 10-28-2009 - B.Moshiri
1688 PARS TV show 102709 Sarzamin Javid 10-27-2009 - B.Moshiri
1689 PARS TV show 102609 Sarzamin Javid 10-26-2009 - B.Moshiri
1690 PARS TV show 102409 Face -to- Face - 10-24-2009 - H.Afshar
1691 PARS TV show 102309 Sarzamin Javid 10-23-2009 - B.Moshiri
1692 PARS TV show 102209 Face -to- Face - 10-22-2009 - H.Afshar
1693 PARS TV show 102009 Sarzamin Javid 10-20-2009 - B.Moshiri
1694 PARS TV show 101909 Sarzamin Javid 10-19-2009 - B.Moshiri
1695 PARS TV show 101709 Face -to- Face - 10-17-2009 - H.Afshar
1696 PARS TV show 101609 Sarzamin Javid 10-16-2009 - B.Moshiri
1697 PARS TV show 101509 Face -to- Face - 10-15-2009 - H.Afshar
1698 PARS TV show 101309 Sarzamin Javid 10-13-2009 - B.Moshiri
1699 PARS TV show 101209 Sarzamin Javid 10-12-2009 - B.Moshiri
1700 PARS TV show 101209 Sarzamin Javid 10-12-2009 - BMoshiri_HFaraji
1701 PARS TV show 101009 Face -to- Face - 10-10-2009 - H.Afshar
1702 PARS TV show 100909 Sarzamin Javid 10-09-2009 - B.Moshiri
1703 PARS TV show 100809 Face -to- Face - 10-08-2009 - H.Afshar
1704 PARS TV show 100709 Sarzamin Javid 10-07-2009 - B.Moshiri
1705 PARS TV show 100609 Sarzamin Javid 10-06-2009 - B.Moshiri
1706 PARS TV show 100509 Sarzamin Javid 10-05-2009 - B.Moshiri
1707 PARS TV show 100309 Face -to- Face - 10-03-2009 - H.Afshar
1708 PARS TV show 100209 Sarzamin Javid 10-02-2009 - B.Moshiri
1709 PARS TV show 100109 Face -to- Face - 10-01-2009 - H.Afshar
1710 PARS TV show 093009 Sarzamin Javid 09-30-2009 - B.Moshiri
1711 PARS TV show 092909 Sarzamin Javid 09-29-2009 - B.Moshiri
1712 PARS TV show 092809 Sarzamin Javid 09-28-2009 - B.Moshiri
1713 PARS TV show 092609 Face -to- Face - 09-26-2009 - H.Afshar
1714 Tazahorat In New York, NY Tazahorat_In_New_York_2009
1715 PARS TV show 092509 Sarzamin Javid 09-25-2009 - B.Moshiri
1716 PARS TV show 092509 Sarzamin Javid 09-25-2009 - B.Moshiri
1717 PARS TV show 092309 Sarzamin Javid 09-23-2009 - B.Moshiri
1718 PARS TV show 092209 Sarzamin Javid 09-22-2009 - B.Moshiri
1719 PARS TV show 091709 Face -to- Face - 09-17-2009 - H.Afshar
1720 PARS TV show 091609 Sarzamin Javid 09-16-2009 - B.Moshiri
1721 PARS TV show 091509 Sarzamin Javid 09-15-2009 - B.Moshiri
1722 PARS TV show 091409 Sarzamin Javid 09-14-2009 - B.Moshiri
1723 PARS TV show 091209 Face -to- Face - 09-12-2009 - H.Afshar
1724 PARS TV show 091109 Sarzamin Javid 09-11-2009 - B.Moshiri
1725 PARS TV show 091009 Sarzamin Javid 09-10-2009 - B.Moshiri
1726 PARS TV show 090909 Sarzamin Javid 09-09-2009 - B.Moshiri
1727 PARS TV show 090709 Sarzamin Javid 09-07-2009 - B.Moshiri
1728 PARS TV show 090509 Face -to- Face - 09-05-2009 - H.Afshar
1729 PARS TV show 090409 Sarzamin Javid 09-04-2009 - B.Moshiri
1730 PARS TV show 090309 Face -to- Face - 09-03-2009 - H.Afshar
1731 PARS TV show 090209 Sarzamin Javid 09-02-2009 - B.Moshiri
1732 PARS TV show 090109 Sarzamin Javid 09-01-2009 - B.Moshiri
1733 PARS TV show 083109 Sarzamin Javid 08-31-2009 - B.Moshiri
1734 PARS TV show 082909 Face -to- Face - 08-29-2009 - H.Afshar
1735 PARS TV show 082809 Sarzamin Javid 08-28-2009 - B.Moshiri
1736 PARS TV show 082709 Face -to- Face - 08-27-2009 - H.Afshar
1737 PARS TV show 082609 Sarzamin Javid 08-26-2009 - B.Moshiri
1738 PARS TV show 082509 Sarzamin Javid 08-25-2009 - B.Moshiri
1739 PARS TV show 082409 Sarzamin Javid 08-24-2009 - B.Moshiri
1740 PARS TV show 082209 Face -to- Face - 08-22-2009 - H.Afshar
1741 PARS TV show 082109 Sarzamin Javid 08-21-2009 - B.Moshiri
1742 PARS TV show 082009 Face -to- Face - 08-20-2009 - H.Afshar
1743 PARS TV show 081909 Sarzamin Javid 08-19-2009 - B.Moshiri
1744 PARS TV show 081809 Sarzamin Javid 08-18-2009 - B.Moshiri
1745 PARS TV show 081709 Sarzamin Javid 08-17-2009 - B.Moshiri
1746 PARS TV show 081409 Sarzamin Javid 08-14-2009 - B.Moshiri
1747 PARS TV show 081309 Face -to- Face - 08-13-2009 - H.Afshar
1748 PARS TV show 081209 Sarzamin Javid 08-12-2009 - B.Moshiri _ rerun
1749 PARS TV show 081109 Sarzamin Javid 08-11-2009 - B.Moshiri
1750 PARS TV show 081009 Sarzamin Javid 08-10-2009 - B.Moshiri
1751 PARS TV show 080809 Face -to- Face - 08-08-2009 - H.Afshar
1752 PARS TV show 080709 Sarzamin Javid 08-07-2009 - B.Moshiri
1753 PARS TV show 080509 Sarzamin Javid 08-05-2009 - B.Moshiri
1754 PARS TV show 080409 Sarzamin Javid 08-04-2009 - B.Moshiri
1755 PARS TV show 080309 Sarzamin Javid 08-03-2009 - B.Moshiri
1756 PARS TV show 080109 Face -to- Face - 08-01-2009 - H.Afshar
1757 PARS TV show 073109 Sarzamin Javid 07-31-2009 - B.Moshiri
1758 PARS TV show 073009 Face -to- Face - 07-30-2009 - H.Afshar
1759 PARS TV show 072909 Sarzamin Javid 07-29-2009 - B.Moshiri
1760 PARS TV show 072809 Sarzamin Javid 07-28-2009 - B.Moshiri
1761 PARS TV_ Sarzamin Javid_ show 072709 Face -to- Face - 07-27-2009-H.Afshar+SBehbehani+PNourialla+PFarokhzad
1762 PARS TV show 072309 Face -to- Face - 07-23-2009 - H.Afshar
1763 PARS TV show 072209 Sarzamin Javid 07-22-2009 - B.Moshiri
1764 PARS TV show 072109 Sarzamin Javid 07-21-2009 - B.Moshiri
1765 PARS TV show 072009 Sarzamin Javid 07-20-2009 - B.Moshiri
1766 PARS TV show 071809 Face -to- Face - 07-18-2009 - H.Afshar
1767 PARS TV show 071709 Sarzamin Javid 07-17-2009 - B.Moshiri
1768 PARS TV show 071609 Face -to- Face - 07-16-2009 - H.Afshar
1769 PARS TV show 071509 Sarzamin Javid 07-15-2009 - B.Moshiri
1770 PARS TV show 071409 Sarzamin Javid 07-14-2009 - B.Moshiri
1771 PARS TV show 071309 Sarzamin Javid 07-13-2009 - B.Moshiri
1772 PARS TV show 071109 Face -to- Face - 07-11-2009 - H.Afshar
1773 PARS TV show 071009 Sarzamin Javid 07-10-2009 - B.Moshiri
1774 PARS TV show 070909 Face -to- Face - 07-09-2009 - H.Afshar
1775 PARS TV show 070809 Sarzamin Javid 07-08-2009 - B.Moshiri
1776 PARS TV show 070709 Sarzamin Javid 07-07-2009 - B.Moshiri
1777 PARS TV show 070609 Sarzamin Javid 07-06-2009 - B.Moshiri
1778 PARS TV show 070409 Face -to- Face - 07-04-2009 - H.Afshar
1779 PARS TV show 070309 Sarzamin Javid 07-03-2009 - B.Moshiri _ Rerun
1780 PARS TV show 070109 Sarzamin Javid 07-01-2009 - B.Moshiri
1781 PARS TV show 063009 Sarzamin Javid 06-30-2009 - B.Moshiri
1782 PARS TV show 062909 Sarzamin Javid 06-29-2009 - B.Moshiri
1783 PARS TV show 062609 Sarzamin Javid 06-26-2009 - B.Moshiri
1784 PARS TV show 062509 Sarzamin Javid 06-25-2009 - B.Moshiri
1785 PARS TV show 062409 Sarzamin Javid 06-24-2009 - B.Moshiri
1786 PARS TV show 062309 Sarzamin Javid 06-23-2009 - B.Moshiri
1787 PARS TV show 062209 Sarzamin Javid 06-22-2009 - B.Moshiri
1788 PARS TV show 062009 Face -to- Face - 06-20-2009 - H.Afshar
1789 PARS TV show 061809 Face -to- Face - 06-18-2009 - H.Afshar
1790 PARS TV show 061709 Sarzamin Javid 06-17-2009 - B.Moshiri
1791 PARS TV show 061609 Sarzamin Javid 06-16-2009 - B.Moshiri
1792 PARS TV show 061509 Sarzamin Javid 06-15-2009 - B.Moshiri
1793 PARS TV show 061309 Face -to- Face - 06-13-2009 - H.Afshar _ ***
1794 PARS TV show 061209 Sarzamin Javid 06-12-2009 - B.Moshiri
1795 PARS TV show 061109 Face -to- Face - 06-11-2009 - H.Afshar
1796 PARS TV show 061009 Sarzamin Javid 06-10-2009 - B.Moshiri _ rerun
1797 PARS TV show 060909 Sarzamin Javid 06-09-2009 - B.Moshiri
1798 PARS TV show 060809 Sarzamin Javid 06-08-2009 - B.Moshiri
1799 PARS TV show 060709 Face -to- Face - 06-07-2009 - H.Afshar
1800 PARS TV show 060509 Sarzamin Javid 06-05-2009 - B.Moshiri
1801 PARS TV show 060409 Face -to- Face - 06-04-2009 - H.Afshar
1802 PARS TV show 060309 Sarzamin Javid 06-03-2009 - B.Moshiri
1803 PARS TV show 060209 Sarzamin Javid 06-02-2009 - B.Moshiri
1804 PARS TV show 060109 Sarzamin Javid 06-01-2009 - B.Moshiri
1805 PARS TV show 053009 Face -to- Face - 05-30-2009 - H.Afshar
1806 PARS TV show 052909 Sarzamin Javid 05-29-2009 - B.Moshiri
1807 PARS TV show 052809 Face -to- Face - 05-28-2009 - H.Afshar
1808 PARS TV show 052709 Sarzamin Javid 05-27-2009 - B.Moshiri
1809 PARS TV show 052609 Sarzamin Javid 05-26-2009 - B.Moshiri
1810 PARS TV show 052509 Sarzamin Javid 05-25-2009 - B.Moshiri
1811 PARS TV show 052309 Face -to- Face - 05-23-2009 - H.Afshar
1812 PARS TV show 052209 Sarzamin Javid 05-22-2009 - B.Moshiri
1813 PARS TV show 052109 Face -to- Face - 05-21-2009 - H.Afshar
1814 PARS TV show 052009 Sarzamin Javid 05-20-2009 - B.Moshiri
1815 PARS TV show 051909 Sarzamin Javid 05-19-2009 - B.Moshiri
1816 PARS TV show 051809 Sarzamin Javid 05-18-2009 - B.Moshiri
1817 PARS TV show 071809 Face -to- Face - 07-18-2009 - H.Afshar
1818 PARS TV show 051609 Face -to- Face - 05-16-2009 - H.Afshar
1819 PARS TV show 051509 Sarzamin Javid 05-15-2009 - B.Moshiri
1820 PARS TV show 051409 Face -to- Face - 05-14-2009 - H.Afshar
1821 PARS TV show 051309 Sarzamin Javid 05-13-2009 - B.Moshiri
1822 PARS TV show 051209 Sarzamin Javid 05-12-2009 - B.Moshiri
1823 PARS TV show 051109 Sarzamin Javid 05-11-2009 - B.Moshiri
1824 PARS TV show 050909 Face -to- Face - 05-09-2009 - H.Afshar
1825 PARS TV show 050809 Sarzamin Javid 05-08-2009 - B.Moshiri
1826 PARS TV show 050709 Face -to- Face - 05-07-2009 - H.Afshar
1827 PARS TV show 050609 Sarzamin Javid 05-06-2009 - B.Moshiri
1828 PARS TV show 050509 Sarzamin Javid 05-05-2009 - B.Moshiri
1829 PARS TV show 050409 Sarzamin Javid 05-04-2009 - B.Moshiri
1830 PARS TV show 050209 Face -to- Face - 05-02-2009 - H.Afshar _ rerun
1831 PARS TV show 050109 Sarzamin Javid 05-01-2009 - B.Moshiri
1832 PARS TV show 043009 Face -to- Face - 04-30-2009 - H.Afshar
1833 PARS TV show 040309 Sarzamin Javid 04-30-2009 - B.Moshiri
1834 PARS TV show 042909 Sarzamin Javid 04-29-2009 - B.Moshiri
1835 PARS TV show 042809 Sarzamin Javid 04-28-2009 - B.Moshiri
1836 PARS TV show 042709 Face -to- Face - 04-27-2009 - H.Afshar
1837 PARS TV show 042509 Face -to- Face - 04-25-2009 - H.Afshar
1838 PARS TV show 042409 Sarzamin Javid 04-24-2009 - B.Moshiri_rerun
1839 PARS TV show 042309 Face -to- Face - 04-23-2009 - H.Afshar
1840 PARS TV show 042209 Sarzamin Javid 04-22-2009 - B.Moshiri
1841 PARS TV show 042109 Sarzamin Javid 04-21-2009 - B.Moshiri
1842 PARS TV show 042009 Sarzamin Javid 04-20-2009 - B.Moshiri
1843 PARS TV show 041809 Face -to- Face - 04-18-2009 - H.Afshar
1844 PARS TV show 041709 Sarzamin Javid 04-17-2009 - B.Moshiri
1845 PARS TV show 041609 Face -to- Face - 04-16-2009 - H.Afshar
1846 PARS TV show 041509 Sarzamin Javid 04-15-2009 - B.Moshiri
1847 PARS TV show 041309 Sarzamin Javid 04-13-2009 - B.Moshiri
1848 PARS TV show 041109 Face -to- Face - 04-11-2009 - H.Afshar
1849 PARS TV show 041009 Sarzamin Javid 04-10-2009 - B.Moshiri
1850 PARS TV show 040909 Face -to- Face - 04-09-2009 - H.Afshar
1851 PARS TV show 040809 Sarzamin Javid 04-08-2009 - B.Moshiri
1852 PARS TV show 040709 Sarzamin Javid 04-07-2009 - B.Moshiri
1853 PARS TV show 040609 Sarzamin Javid 04-06-2009 - B.Moshiri
1854 PARS TV show 040409 Face -to- Face - 04-04-2009 - H.Afshar
1855 PARS TV show 040309 Sarzamin Javid 04-03-2009 - B.Moshiri
1856 PARS TV show 040209 Face -to- Face - 04-02-2009 - H.Afshar
1857 PARS TV show 040109 Sarzamin Javid 04-01-2009 - B.Moshiri
1858 PARS TV show 033009 Sarzamin Javid 03-30-2009 - B.Moshiri
1859 PARS TV show 032809 Face -to- Face - 03-28-2009 - H.Afshar
1860 PARS TV show 032709 Sarzamin Javid 03-27-2009 - B.Moshiri
1861 PARS TV show 032609 Face -to- Face - 03-26-2009 - H.Afshar
1862 PARS TV show 032509 Sarzamin Javid 03-25-2009 - B.Moshiri
1863 PARS TV show 032409 Sarzamin Javid 03-24-2009 - B.Moshiri
1864 PARS TV show 032309 Sarzamin Javid 03-23-2009 - B.Moshiri
1865 PARS TV show 032109 Face -to- Face - 03-21-2009 - H.Afshar
1866 PARS TV show 031909 Face -to- Face - 03-19-2009 - H.Afshar
1867 PARS TV show 031809 Sarzamin Javid 03-18-2009 - B.Moshiri
1868 PARS TV show 031709 Sarzamin Javid 03-17-2009 - B.Moshiri
1869 PARS TV show 031609 Sarzamin Javid 03-16-2009 - B.Moshiri
1870 PARS TV show 031309 Sarzamin Javid 03-13-2009 - B.Moshiri
1871 PARS TV show 031209 Face -to- Face - 03-12-2009 - H.Afshar
1872 PARS TV show 031109 Sarzamin Javid 03-11-2009 - B.Moshiri
1873 PARS TV show 031009 Sarzamin Javid 03-10-2009 - B.Moshiri
1874 PARS TV show 030909 Sarzamin Javid 03-09-2009 - B.Moshiri
1875 PARS TV show 030709 Face -to- Face - 03-07-2009 - H.Afshar
1876 PARS TV show 030609 Sarzamin Javid 03-06-2009 - B.Moshiri
1877 PARS TV show 030509 Face -to- Face - 03-05-2009 - H.Afshar
1878 PARS TV show 030409 Sarzamin Javid 03-04-2009 - B.Moshiri
1879 PARS TV show 030309 Sarzamin Javid 03-03-2009 - B.Moshiri
1880 PARS TV show 030209 Sarzamin Javid 03-02-2009 - B.Moshiri
1881 PARS TV show 022809 Face -to- Face - 02-28-2009 - H.Afshar
1882 PARS TV show 022709 Sarzamin Javid 02-27-2009 - B.Moshiri
1883 PARS TV show 022609 Face -to- Face - 02-26-2009 - H.Afshar
1884 PARS TV show 022509 Sarzamin Javid 02-25-2009 - B.Moshiri
1885 PARS TV show 022409 Sarzamin Javid 02-24-2009 - B.Moshiri [rerun]
1886 PARS TV show 022309 Sarzamin Javid 02-23-2009 - B.Moshiri
1887 PARS TV show 022109 Face -to- Face - 02-21-2009 - H.Afshar
1888 PARS TV show 022009 Sarzamin Javid 02-20-2009 - B.Moshiri
1889 PARS TV show 021909 Face -to- Face - 02-19-2009 - H.Afshar
1890 PARS TV show 021809 Sarzamin Javid 02-18-2009 - B.Moshiri
1891 PARS TV show 021709 Sarzamin Javid 02-17-2009 - B.Moshiri
1892 PARS TV show 021609 Sarzamin Javid 02-16-2009 - B.Moshiri
1893 PARS TV show 021409 Face -to- Face - 02-14-2009 - H.Afshar
1894 PARS TV show 021309 Sarzamin Javid 02-13-2009 - B.Moshiri
1895 PARS TV show 021209 Face -to- Face - 02-12-2009 - H.Afshar
1896 PARS TV show 021109 Sarzamin Javid 02-11-2009 - B.Moshiri
1897 PARS TV show 021009 Sarzamin Javid 02-10-2009 - B.Moshiri
1898 PARS TV show 020909 Sarzamin Javid 02-09-2009 - B.Moshiri
1899 PARS TV show 020709 Face -to- Face - 02-07-2009 - H.Afshar
1900 PARS TV show 020609 Sarzamin Javid 02-06-2009 - B.Moshiri
1901 PARS TV show 020509 Face -to- Face - 02-05-2009 - H.Afshar
1902 PARS TV show 020409 Sarzamin Javid 02-04-2009 - B.Moshiri {Rerun}
1903 PARS TV show 020309 Sarzamin Javid 02-03-2009 - B.Moshiri
1904 PARS TV show 020209 Sarzamin Javid 02-02-2009 - B.Moshiri
1905 PARS TV show 013009 Sarzamin Javid 01-30-2009 - B.Moshiri [ rerun ]
1906 PARS TV show 012909 Face -to- Face - 01-29-2009 - H.Afshar
1907 PARS TV show 012809 Sarzamin Javid 01-28-2009 - B.Moshiri
1908 PARS TV show 012709 Sarzamin Javid 01-27-2009 - B.Moshiri _ rerun
1909 PARS TV show 012609 Sarzamin Javid 01-26-2009 - B.Moshiri
1910 PARS TV show 012409 Face -to- Face - 01-24-2009 - H.Afshar
1911 PARS TV show 012309 Sarzamin Javid 01-23-2009 - B.Moshiri
1912 PARS TV show 012209** Face -to- Face - 01-22-2009 - H.Afshar
1913 Sarzamin Javid New Arm!! Sarzamin Javid New Arm!!
1914 PARS TV show 012109 Sarzamin Javid 01-21-2009 - B.Moshiri
1915 PARS TV show 011909 Sarzamin Javid 01-19-2009 - B.Moshiri
1916 PARS TV show 011709 Face -to- Face - 01-17-2009 - H.Afshar
1917 PARS TV show 011609 Sarzamin Javid 01-16-2009 - B.Moshiri
1918 PARS TV show 011509 Face -to- Face - 01-15-2009 - H.Afshar
1919 PARS TV show 011409 Sarzamin Javid 01-14-2009 - B.Moshiri
1920 PARS TV show 011309 Sarzamin Javid 01-13-2009 - B.Moshiri
1921 PARS TV show 011209 Sarzamin Javid 01-12-2009 - B.Moshiri
1922 PARS TV show 011009 Face -to- Face - 01-10-2009 - H.Afshar
1923 PARS TV show 010909 Sarzamin Javid 01-09-2009 - B.Moshiri
1924 PARS TV show 010809 Face -to- Face - 01-08-2009 - H.Afshar
1925 PARS TV show 010709 Sarzamin Javid 01-07-2009 - B.Moshiri
1926 PARS TV show 010609 Sarzamin Javid 01-06-2009 - B.Moshiri
1927 PARS TV show 010509 Sarzamin Javid 01-05-2009 - B.Moshiri
1928 PARS TV show 010309 Face -to- Face - 01-03-2009 - H.Afshar _ rerun
1929 PARS TV show 010209 Sarzamin Javid 01-02-2009 - B.Moshiri
1930 PARS TV show 010109 Face -to- Face - 01-01-2009 - H.Afshar
1931 PARS TV show 123108 Sarzamin Javid 12-31-2008 - B.Moshiri
1932 PARS TV show 123008 Sarzamin Javid 12-30-2008 - B.Moshiri
1933 PARS TV show 122908 Sarzamin Javid 12-29-2008 - B.Moshiri
1934 PARS TV show 122708 Face -to- Face - 12-27-2008 - H.Afshar
1935 PARS TV show 122608 Sarzamin Javid 12-26-2008 - B.Moshiri
1936 PARS TV show 122508 Face -to- Face - 12-25-2008 - H.Afshar
1937 PARS TV show 122408 Sarzamin Javid 12-24-2008 - B.Moshiri
1938 PARS TV show 122208 Sarzamin Javid 12-22-2008 - B.Moshiri
1939 PARS TV show 122008 Face -to- Face - 12-20-2008 - H.Afshar
1940 PARS TV show 121908 Sarzamin Javid 12-19-2008 - B.Moshiri
1941 PARS TV show 121808 Face -to- Face - 12-18-2008 - H.Afshar
1942 PARS TV show 121708 Sarzamin Javid 12-17-2008 - B.Moshiri
1943 PARS TV show 121508 Sarzamin Javid 12-15-2008 - B.Moshiri
1944 PARS TV show 121308 Face -to- Face - 12-13-2008 - H.Afshar
1945 PARS TV show 121208 Sarzamin Javid 12-12-2008 - B.Moshiri
1946 PARS TV show 121108 Face -to- Face - 12-11-2008 - H.Afshar
1947 PARS TV show 121008 Sarzamin Javid 12-10-2008 - B.Moshiri
1948 PARS TV show 120908 Sarzamin Javid 12-09-2008 - B.Moshiri
1949 PARS TV show 120808 Sarzamin Javid 12-08-2008 - B.Moshiri
1950 PARS TV show 120608 Face -to- Face - 12-06-2008 - H.Afshar
1951 PARS TV show 120508 Sarzamin Javid 12-05-2008 - B.Moshiri
1952 PARS TV show 120408 Face -to- Face - 12-04-2008 - H.Afshar
1953 PARS TV show 120308 Sarzamin Javid 12-03-2008
1954 PARS TV show 120108 Sarzamin Javid 12-01-2008 - B.Moshiri
1955 PARS TV show 112808 Sarzamin Javid 11-28-2008 - B.Moshiri
1956 PARS TV show 112608 Sarzamin Javid 11-26-2008 - B.Moshiri
1957 PARS TV show 112408 Sarzamin Javid 11-24-2008 - B.Moshiri
1958 PARS TV show 112208 Face -to- Face - 11-22-2008 - H.Afshar
1959 PARS TV show 112108 Sarzamin Javid 11-21-2008 - B.Moshiri
1960 PARS TV show 111908 Sarzamin Javid 11-19-2008 - B.Moshiri
1961 PARS TV show 111808 Sarzamin Javid 11-18-2008 - B.Moshiri
1962 PARS TV show 111708 Sarzamin Javid 11-17-2008 - B.Moshiri
1963 Pars TV show 111408 Sarzamin Javid 11-14-2008 - B.Moshiri
1964 PARS TV show 110508 Sarzamin Javid 11-05-2008 - B.Moshiri (Low Speed)
1965 PARS TV show 112008 Face -to- Face - 09-20-2008 - H.Afshar
1966 PARS TV show 082608 Sarzamin Javid 08-26-2008 - B.Moshiri {Rerun}
1967 PARS TV show 082508 Sarzamin Javid 08-25-2008 - B.Moshiri
1968 PARS TV show 082308 Face -to- Face - 08-23-2008 - H.Afshar
1969 PARS TV show 082208 Sarzamin Javid 08-22-2008 - B.Moshiri
1970 PARS TV show 082108 Face -to- Face - 08-21-2008 - H.Afshar
1971 PARS TV show 082008 Sarzamin Javid 08-20-2008 - B.Moshiri
1972 PARS TV show 081908 Sarzamin Javid 08-19-2008 - B.Moshiri
1973 PARS TV show 081808 Sarzamin Javid 08-18-2008 - B.Moshiri
1974 PARS TV show 081608 Face -to- Face - 08-16-2008 - H.Afshar
1975 PARS TV show 081508 Sarzamin Javid 08-15-2008 - B.Moshiri
1976 PARS TV show 081408 Face -to- Face - 08-14-2008 - H.Afshar
1977 PARS TV show 081308 Sarzamin Javid 08-13-2008 - B.Moshiri
1978 PARS TV show 081108 Sarzamin Javid 08-11-2008 - B.Moshiri
1979 PARS TV show 080908 Sarzamin Javid 08-09-2008 - B.Moshiri {Rerun}
1980 PARS TV show 080808 Sarzamin Javid 08-08-2008 - B.Moshiri
1981 PARS TV show 080708 Face -to- Face - 08-07-2008 - H.Afshar {Rerun}
1982 PARS TV show 080608 Sarzamin Javid 08-06-2008 - B.Moshiri
1983 PARS TV show 080508 Sarzamin Javid 08-05-2008 - B.Moshiri
1984 PARS TV show 080408 Sarzamin Javid 08-04-2008 - B.Moshir
1985 PARS TV show 080208 Sarzamin Javid 08-02-2008 - B.Moshir
1986 PARS TV show 073108 Face -to- Face - 07-31-2008 - H.Afshar {Rerun}
1987 PARS TV show 073008 Sarzamin Javid 07-30-2008 - B.Moshiri
1988 PARS TV show 072908 Sarzamin Javid 07-29-2008 - B.Moshiri
1989 PARS TV show 072808 Sarzamin Javid 07-28-2008 - B.Moshir
1990 PARS TV show 072608 Sarzamin Javid 07-26-2008 - B.Moshiri
1991 PARS TV show 072508 Sarzamin Javid 07-25-2008 - B.Moshir
1992 PARS TV show 072408 Face -to- Face - 07-24-2008 - H.Afshar {Rerun}
1993 PARS TV show 072308 Sarzamin Javid 07-23-2008 - B.Moshiri
1994 PARS TV show 072208 Sarzamin Javid 07-22-2008 - B.Moshiri
1995 PARS TV show 072108 Sarzamin Javid 07-21-2008 - B.Moshiri
1996 PARS TV show 071908 Sarzamin Javid 07-19-2008 - B.Moshiri
1997 PARS TV show 071808 Sarzamin Javid 07-18-2008 - B.Moshiri
1998 PARS TV show 071708 Face -to- Face - 07-17-2008 - H.Afshar {Rerun}
1999 PARS TV show 071608 Sarzamin Javid 07-16-2008 - B.Moshiri
2000 PARS TV show 071508 Sarzamin Javid 07-15-2008 - B.Moshiri
2001 PARS TV show 071408 Sarzamin Javid 07-14-2008 - B.Moshiri
2002 PARS TV show 071208 Sarzamin Javid 07-12-2008 - B.Moshiri {Rerun}
2003 PARS TV show 071008 Face -to- Face - 07-10-2008 - H.Afshar {Rerun}
2004 PARS TV show 070908 Sarzamin Javid 07-09-2008 - B.Moshiri
2005 PARS TV show 070708 Sarzamin Javid 07-07-2008 - B.Moshiri
2006 PARS TV show 070508 Sarzamin Javid 07-05-2008 - B.Moshiri
2007 PARS TV show 070208 Sarzamin Javid 07-02-2008 - B.Moshiri
2008 PARS TV show 070108 Sarzamin Javid 07-01-2008 - B.Moshiri
2009 VOA show 052008 B.Moshiri A.Baharlou 05-20-2008
2010 PARS TV show 010909 Sarzamin Javid 01-09-2009 - B.Moshiri
2011 PARS TV show 052609 Sarzamin Javid 05-26-2009 - B.Moshiri
2012 PARS TV show 071809 Face -to- Face - 07-18-2009 - H.Afshar
2013 موسیقی‌ ایرانی‌- ۱۱۰۴۲۰۱۳ Sarzamin Javid 11-04-2013- B.Moshiri