تاریخ هجده ساله آذربایجان

  • Click to enlarge
تاریخ هجده ساله آذربایجان

Tap to enlarge

$90.00$70.00


Product Information
Specification

تاریخ هجده ساله آذربایجان از آثار احمد کسروی است. این کتاب درباره تحولات ایران در دوران مشروطه و پس از آن است.

کسروی مطالب تاریخ انقلاب مشروطه ایران و تاریخ هجده ساله را در قالب مقاله هایی در مجله پیمان به صورت دوره ای منتشر می کرد و در سال ۱۳۱۹ آنها را به شکل کتاب منتشر کرد.

Product Code002
ConditionNew
Weight2.7lb

Customer Reviews

This product hasn't been reviewed yet.

Write a review

Write Review

Please enter a valid email address.
This field is required.
Top

eCommerce by CubeCart