۱ دیدگاه

  1. استاداحساسم بااولین شناخت از شما:بخش هنگامه کوه هماون،انجاکه لشکرشکست خورده ایرانیان که ننگ شکست را با اخرین حمله انتحارگونه و به قصد خود کشی عزم اخرین یورش میکنندپس با اشک همرزمانشان را بدرود گویان اغوش میگیرندکه….ناگاه دیدبان از دور خبر رسیدن سپاه ایران و البته خبر اساسی رسیدن پور زال میدهدحس ان سپاه ناامیدچون ما داخل کشوریان است که نسیم مرده زنده گردان رسیدن رستم را شبیه است با خبرداشتن بزرگ مرد میهنم و به حق کسروی زمانه است.التماس میکنم مراقب سلامتی وخصوصافشارخونتان باشیدشمادارایی ملی هستیدو کسی حتی شما بزرگوار روا نیست گنجینه های ملی میهنی را در نگاهبانی شان قصور ورزیم .مادرمان ایران خانم نگاهبانتان باد

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

four × 3 =

Exit mobile version