بهرام مشیری با مهدی قاسمی شاهد ریشه یابی نامه تاریخی منسوب به رشیدی مطلق علیه خمینی ۰۴۱۰۲۰۱۹

YouTube Poster

بدون دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

5 + 18 =

خروج از نسخه موبایل