شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱ تهران ۱۶:۲۱

نقش قهرمانان در جامعه ایران

https://www.youtube.com/watch?v=YaInmStSfss&ab_channel=BahramMoshiri

آخوند وحشت زده! و تهدید جوانان به اعدام

https://www.youtube.com/watch?v=5TNm6JellRQ&ab_channel=BahramMoshiri

رقصی شورانگیز اما کوتاه!

« رقصی شور‌انگیز اما کوتاه…!». نوشته: هنگامه افشار تو هرگز نفهمیدى حلقه‌اى که او از گل‌هاى رُز بر گردنت انداخت، حلقه‌هاى زنجیر را از پشت سرت گره زد تا با فریفتن، از تو برده بسازد! ندانستی با گردن لخت...

کتانی پوشان و عطش آزادی! نوشته: هنگامه افشار

« کتانی‌پوشان و عطش آزادی …!»  نوشته: هنگامه افشار - خیابان‌ می‌لرزد از سلحشوران کتانی‌‌پوشی که رویای‌شان در آینه‌ی چشمان یکدیگر می‌غلتد.. با هر گام بر آسفالت و بر سنگ‌فرش‌های ترک‌خورده، با خاک می‌آمیزند تا خشکستان ایران‌زمین را از...