یکشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۱ تهران ۱۷:۰۱

انتظار و ایرانیان

https://www.youtube.com/watch?v=u3r_oFzmOEw&ab_channel=BahramMoshiri

مقدمات کشتن علی بن ابی طالب

https://www.youtube.com/watch?v=tY9a6Z4HYxg&ab_channel=BahramMoshiri

جدال علی با معاویه در جنگ صفین

https://www.youtube.com/watch?v=sNWhcRFqruE&ab_channel=BahramMoshiri

در رویای تجزیه ایران

هنگامه افشار پس از انقلاب سال ۵۷ جمعیت کثیری از ایرانیان جلای وطن کردند. در بین مهاجران گروهی که استبداد سرنگون شده را دموکرات‌تر از استبداد جایگزین شده می‌دانستند و در مقایسه یکی بر دیگری...

علل جاودانگی دکتر محمد مصدق

نوشته: هنگامه افشار بیش از نیم قرن از پدیدهٴ دکتر محمد مصدق در صحنه سیاسی ایران می‌گذرد. اما شعار (مصدق راهت ادامه دارد)، از زبان‌ها نیفتاده است. چرا؟ چرا ادامه راه دکتر محمد مصدق، علیرغم دهه‌ها تبلیغات منفی قلمی و زبانی علیه او، با تکرار نسل‌ها، پر رنگ‌تر می‌گردد؟ راه مصدق چگونه...