منگل 7 فروری 2023 تهران 15:20

نخبه‌کشی در ایران!

https://www.youtube.com/watch?v=Hxq1a0wHhBk&ab_channel=BahramMoshiri

سلطنت‌طلبان و تهمت حق‌ناشنا‌س به ملت

https://www.youtube.com/watch?v=t3lC_nwCEBI&ab_channel=BahramMoshiri

بهرام مشیری و محمد امینی – جنبش مشروطه

https://www.youtube.com/watch?v=DfuPtXU8qC4&ab_channel=BahramMoshiri

فراز و فرود تاریخ قم

https://www.youtube.com/watch?v=EHN-KcnUUkE&ab_channel=BahramMoshiri

چهار مقاله و حکیم عمر خیام

https://www.youtube.com/watch?v=bMRJexad2cQ&ab_channel=BahramMoshiri

رقصی شورانگیز اما کوتاه!

« رقصی شور‌انگیز اما کوتاه…!». نوشته: هنگامه افشار تو هرگز نفهميدى حلقه‌اى که او از گل‌هاى رُز بر گردنت انداخت، حلقه‌هاى زنجير را از پشت سرت گره زد تا با فريفتن، از تو برده بسازد! ندانستی با گردن لخت...

کتانی پوشان و عطش آزادی! نوشته: هنگامه افشار

« کتانی‌پوشان و عطش آزادی …!»  نوشته: هنگامه افشار - خیابان‌ می‌لرزد از سلحشوران کتانی‌‌پوشی که رویای‌شان در آینه‌ی چشمان یکدیگر می‌غلتد.. با هر گام بر آسفالت و بر سنگ‌فرش‌های ترک‌خورده، با خاك می‌آمیزند تا خشکستان ایران‌زمین را از...