بدھ 29 مارچ 2023 تهران 00:10

داستان اتم آخوندها و خسارت ملت ایران

https://www.youtube.com/watch?v=0Wjcl15rJFc&ab_channel=BahramMoshiri

زنان ایران افتخار زنان کل منطقه

  https://www.youtube.com/watch?v=GWhhCGFqSvk&ab_channel=BahramMoshiri

آخوند و مغلطه سیاه و سفید

https://www.youtube.com/watch?v=IOQBU82I8ss&t=11s&ab_channel=BahramMoshiri

چماق دولت بر سر مردم در ماه رمضان

https://www.youtube.com/watch?v=iGBBZtx2A4Q&t=75s&ab_channel=BahramMoshiri

رقصی شورانگیز اما کوتاه!

« رقصی شور‌انگیز اما کوتاه…!». نوشته: هنگامه افشار تو هرگز نفهميدى حلقه‌اى که او از گل‌هاى رُز بر گردنت انداخت، حلقه‌هاى زنجير را از پشت سرت گره زد تا با فريفتن، از تو برده بسازد! ندانستی با گردن لخت...

کتانی پوشان و عطش آزادی! نوشته: هنگامه افشار

« کتانی‌پوشان و عطش آزادی …!»  نوشته: هنگامه افشار - خیابان‌ می‌لرزد از سلحشوران کتانی‌‌پوشی که رویای‌شان در آینه‌ی چشمان یکدیگر می‌غلتد.. با هر گام بر آسفالت و بر سنگ‌فرش‌های ترک‌خورده، با خاك می‌آمیزند تا خشکستان ایران‌زمین را از...