منگل 31 جنوری 2023 تهران 23:40

آرشیو تصویری

فایل‌های ویدیویی برنامه‌های بهرام مشیری را در بخش آرشیو تصویری ببینید.

فراز و فرود تاریخ قم

https://www.youtube.com/watch?v=EHN-KcnUUkE&ab_channel=BahramMoshiri

چهار مقاله و حکیم عمر خیام

https://www.youtube.com/watch?v=bMRJexad2cQ&ab_channel=BahramMoshiri

شمر و یزید هم در مقایسه با آخوند شاه است

https://www.youtube.com/watch?v=ITzdhUsHY0g&ab_channel=BahramMoshiri

غلط بزرگتر از دهان استبدادیون

https://www.youtube.com/watch?v=D5Fey-Cz-6I&ab_channel=BahramMoshiri

ایران و روشنفکران بی‌سواد

https://www.youtube.com/watch?v=8lpjEBfEFgM&ab_channel=BahramMoshiri

جامعه‌ی جهانی و فساد ملاها

https://www.youtube.com/watch?v=3UGXxO_NLkw&ab_channel=BahramMoshiri

حیات ادبی و سیاسی دردناک فرخی یزدی

https://www.youtube.com/watch?v=PYOTig5nqWo&ab_channel=BahramMoshiri

ماجرای کاریکاتور و خشم رضاشاه

https://www.youtube.com/watch?v=8aAPT_bmmNc&ab_channel=BahramMoshiri

آخوند و نبرد با سیاهی

https://www.youtube.com/watch?v=LTOsIjaUpF0&ab_channel=BahramMoshiri

کتاب شهید جاوید و جنجال پیرامون چاپ آن

https://www.youtube.com/watch?v=FUcTI-IzOvc&ab_channel=BahramMoshiri

عناصر لازم در یک انقلاب

https://www.youtube.com/watch?v=GXb90TiwOmU&ab_channel=BahramMoshiri

کولبران کوه و اعدام‌های خیابانی

https://www.youtube.com/watch?v=0zLm2jATBA4&ab_channel=BahramMoshiri

اسلام و مفاهیم ضد‌‌ بشری چون کافر

https://www.youtube.com/watch?v=Y5cKg23RLso&ab_channel=BahramMoshiri

واژگان و مصطلحات ضد بشری در اسلام

https://www.youtube.com/watch?v=LpcmcYjqrtI&ab_channel=BahramMoshiri

هندوستان بهشت دموکراسی

https://www.youtube.com/watch?v=YWrpK_KQI6o&ab_channel=BahramMoshiri

آلبرت اینشتین و بمب اتمی

https://www.youtube.com/watch?v=S4UkU21HZFU&ab_channel=BahramMoshiri

دستگیری بابک خرمدین

https://www.youtube.com/watch?v=wu4P0E-_1Tk&ab_channel=BahramMoshiri

فقر بی‌دلیل اهالی سیستان و بلوچستان

https://www.youtube.com/watch?v=iuG-WJzDrps&ab_channel=BahramMoshiri

تازه‌ترین مطالب