آرشیو تصویری

فایل‌های ویدیویی برنامه‌های بهرام مشیری را در بخش آرشیو تصویری ببینید.

خلقیات ایرانیان پیش از اسلام

https://www.youtube.com/watch?v=CWXcm0RVN7M&ab_channel=BahramMoshiri

بلایی که اسلام سر گرگان و ایرانیان آورد

https://www.youtube.com/watch?v=fAsVuBI6QsE&ab_channel=BahramMoshiri

پیام فیلسوفان پیش از پیامبران

https://www.youtube.com/watch?v=fTxxGex6_E0&ab_channel=BahramMoshiri

سابقه هیروشیما

https://www.youtube.com/watch?v=voCwgZ0DgGU&ab_channel=BahramMoshiri

زحماتی که دانشمندان برای بمب اتم کشیدند

https://www.youtube.com/watch?v=zCJLswlCTYA&ab_channel=BahramMoshiri

غارت دنیا توسط انگلیس با انقلاب صنعتی

https://www.youtube.com/watch?v=tKRTA-nrEnM&ab_channel=BahramMoshiri

نقدهای بزرگ سعدی در مورد مناسک اسلام

https://www.youtube.com/watch?v=3ajhZme_4NY&ab_channel=BahramMoshiri

فیثاغورث و رشد مغزهای بزرگ در یونان

https://www.youtube.com/watch?v=3HJRoBTodqo&ab_channel=BahramMoshiri

چرا کعبه از بیت‌المقدس بازگشت به سوی مکه

https://www.youtube.com/watch?v=YGsVOlWxp_4&ab_channel=BahramMoshiri

کسی که دیوانه مذهب شد کارش تمام است

https://www.youtube.com/watch?v=E-09_ko2AcE&ab_channel=BahramMoshiri

انسان آنچه نمیداند را محول میکند به خدا

https://www.youtube.com/watch?v=zsuvqE_97sI&ab_channel=BahramMoshiri

آیا فاجعه هیروشیما یک اقدام منطقی بود؟

https://www.youtube.com/watch?v=AlqLKVQwhgY&ab_channel=BahramMoshiri

پیشرفت در جامعه چگونه بوجود میاید

https://www.youtube.com/watch?v=vFSQ-UGlGso&ab_channel=BahramMoshiri

دستگاه دین نمیخواهد عقل شما کار کند

https://www.youtube.com/watch?v=1PjPnWj9bQk&ab_channel=BahramMoshiri

چگونه دروغ را از سرزمین ایران برداریم

https://www.youtube.com/watch?v=pcnQklSq8pc&ab_channel=BahramMoshiri

مارتین لوتر و اصلاح دین در اروپا

https://www.youtube.com/watch?v=4-rWj1INyss&ab_channel=BahramMoshiri

روشنفکر طبیب جامعه است

https://www.youtube.com/watch?v=M7qriRGvCuU&ab_channel=BahramMoshiri

مشکل ما نه مذهب که استبداد دینی است

https://www.youtube.com/watch?v=D3ixy7hp8rw&ab_channel=BahramMoshiri

تازه‌ترین مطالب