شنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۱ تهران ۰۲:۰۱

آرشیو تصویری

فایل‌های ویدیویی برنامه‌های بهرام مشیری را در بخش آرشیو تصویری ببینید.

انقلاب بیش از یک قرن زنان ایران برای آزادی!

https://www.youtube.com/watch?v=QaCZ9j3J_qg&ab_channel=BahramMoshiri

کردستان آغازگرجنبش سراسری علیه رژیم

https://www.youtube.com/watch?v=UJjOuAgdXEg&t=1s&ab_channel=BahramMoshiri

میزان فرومایگی آخوند

https://www.youtube.com/watch?v=oVVHDr2g0EM&ab_channel=BahramMoshiri

ایران و نبرد بیش ازیک قرن برای آزادی

https://www.youtube.com/watch?v=equqX8WrcG8&ab_channel=BahramMoshiri

جنبش سراسری در ایران

https://www.youtube.com/watch?v=UVitm8nvWQI&ab_channel=BahramMoshiri

جهنم استبداد و بهشت دموکراسی

https://www.youtube.com/watch?v=UBVmezjUYRg&ab_channel=BahramMoshiri

سازمان ملل و حضور جنایتکاران

https://www.youtube.com/watch?v=0MeyzelMYLk&ab_channel=BahramMoshiri

تحلیل مسایل سیاسی مصر ترکیه و ایران

https://www.youtube.com/watch?v=cHB3nMytkW0&ab_channel=BahramMoshiri

براندازی اساس دموکراسی در ایران

https://www.youtube.com/watch?v=L-7CtnZxiaI&ab_channel=BahramMoshiri

فوت ملکه الیزابت و پادشاهی چارلز

https://www.youtube.com/watch?v=PqjRNuj_Rog&ab_channel=BahramMoshiri

ظهور و سقوط امپراتوری انگلستان

https://www.youtube.com/watch?v=pP5Th12Y84o&ab_channel=BahramMoshiri

جان لاک و پایه های اصولی دموکراسی

https://www.youtube.com/watch?v=zP_dtc6SYsk&ab_channel=BahramMoshiri

– ایران و فدرالیزم

https://www.youtube.com/watch?v=HarpR1Gvl4k&ab_channel=BahramMoshiri

باروری دموکراسی و جنایات استبداد!

https://www.youtube.com/watch?v=LQnFu3PZe_k&ab_channel=BahramMoshiri

جلال الدین خوارزمشاه و نبرد با مغول

https://www.youtube.com/watch?v=_tJi4whct5Y&ab_channel=BahramMoshiri

اشاره به کتاب سوزان احمد کسروی

https://www.youtube.com/watch?v=60SIgE46XAo&ab_channel=BahramMoshiri

اپوزیسیون جعلی

https://www.youtube.com/watch?v=GSq2owBQ_w0&ab_channel=BahramMoshiri

چگونگی حذف دیکتاتور از قدرت

https://www.youtube.com/watch?v=xL-BZRGTU_Q&ab_channel=BahramMoshiri

تازه‌ترین مطالب