شنبه ۹ مرداد ۱۴۰۰ تهران ۱۴:۲۳

آرشیو تصویری

فایل‌های ویدیویی برنامه‌های بهرام مشیری را در بخش آرشیو تصویری ببینید.

video

پرداخت خسارت و خیانت دولت ها توسط ملت -بخش اول

https://www.youtube.com/watch?v=2nzrgsx7TGY&t=7s&ab_channel=BahramMoshiri
video

ما نیازمند دو انقلاب هستیم بخش دوم

https://www.youtube.com/watch?v=AVsDJWucJIA&t=6s&ab_channel=BahramMoshiri
video

ما نیازمند دو انقلاب هستیم بخش اول

https://www.youtube.com/watch?v=dUFL-mchgFE&t=55s&ab_channel=BahramMoshiri
video

بازیابی و نجات ایران بخش دوم ۰۷۱۲۲۰۲۱

https://www.youtube.com/watch?v=2fyuaB496Kg&ab_channel=BahramMoshiri
video

بازیابی و نجات ایران بخش اول ۰۷۱۲۲۰۲۱

https://www.youtube.com/watch?v=alAQ5p8fvcI&ab_channel=BahramMoshiri
video

بخشی از مغالطات

https://www.youtube.com/watch?v=QoGlkGTUkNQ&ab_channel=BahramMoshiri
video

تناقض در اسلام

https://www.youtube.com/watch?v=Z1HybNtlEfk&ab_channel=BahramMoshiri
video

داستان تاریخ ایران ۰۶۳۰۲۰۲۱

https://www.youtube.com/watch?v=NvntZqcQa64&ab_channel=BahramMoshiri
video

اخوند و عصر جدید ۰۶۲۱۲۰۲۱

https://www.youtube.com/watch?v=TfgW-qRpaDI&ab_channel=BahramMoshiri

تازه‌ترین مطالب