اهدای کمک مالی

پرداخت از طریق پی‌پل یا بدون نیاز به پی‌پل (مستقیم از طریق کارت‌های اعتباری شخصی):
شماره حساب بانکی برای کمک‌های مالی شما:

 

شماره حساب بانکی در آمریکا
Name on the account: B. Moshiri
Name of the bank: Bank of America
Account Number: 0528942412
Routing Number: 026009593
Type of Account: Checking
Swift Code: BOFAUS3N
Branch Location: Reseda, California, USA
Tel: 818-345-0607

 

شماره حساب بانکی در اروپا
Name on the account: Razzaghi
Name of the bank: Sparkasse KoelnBonn
Account Number (Konte Nr.): 190 217 998 3
BLZ (Kod-e Bank): 370 501 98
IBAN : DE 72 3705 0198 1902 1799 83
SWIFT-BIC. : COLSDE 33
Tl.Nr.: xx 49-(0)177 448 657 3   –  Razzaghi
آدرس پستی برای ارسال پستی
:Mail
BAHRAM MOSHIRI
P.O. BOX 1087
Little Elm, TX 75068
U.S.A

 

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

13 + نه =