مقایسه دستگاه قضایی هیتلر و رژیم اخوند

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

هفده + 7 =