خدا شناسی مدرن 07082019 – www.patreon.com/bahrammoshiri

۱ دیدگاه

  1. درود براستاد بزرگ بهرام مشیری و یکی از مفاخر بزرگ علمی و ادبی ایران در عصر حاضر
    استاد در رابطه با بخشی از فرمایشات شما که چرا مردم عکس العمل نشان نمی دهند ، پاسخ این است که مردم ایران در طول 40 سال یعد از انقلاب در مقاطع مختلف رودست خورده و نا امید شده اند و بسختی وعده های داده شده از سوی جناح های مختلف را باور می کنند. در واقع پتانسیل تغییر در مردم ایران تخلیه شده و رژیم فعلی نیز برای کسب منافع و بر سر قدرت ماندن به این ناامیدی دامن می زند از جمله آنکه اگه شرایط تغییر کند وضعیت خراب تر می شود. ضمناً از یکی از عوامل اصلی تغییر در سال 57 که همان جوانان جان برکف در گروههای سیاسی بودند خبری نیست و جای آنها را جوانان منفعت طلب و بی تفاوت گرفته است.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

3 × one =