توجیه وسیله در حصول هدف 09202019

۱ دیدگاه

  1. جناب مشیری مفهوم هدف وسیله را توجیه میکند نادرست درک شده است . توجیه در اینجا رهنمون کردن است . توجیه در اینجا به معنی justification نییست . خبط حزب توده در این بود که هدف خمینی را کمک به مستضعفان می دیدند در صورتی که هدف خمینی اعمال روابط اجتماعی بادیه نشینی بود و دیدیم که هدفش وسیله را رهنون شد داغ و درفش زندان و سرکوب جای آزادی نشست .

    علی فتاح

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

18 − 2 =