توضیح چند مغالطه مهم و اشاره ای به ربودن روح الله زم ۱۰۱۶۲۰۱۹

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

چهارده + بیست =