توضیح چند مغالطه مهم و اشاره ای به ربودن روح الله زم 10162019

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

2 × 5 =