کشته شدن کلنل محمد تقی خان پسیان -۱۲۲۸۲۰۲۰

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

7 + 14 =