گفت و گوی میهن تی وی با بهرام مشیری پیرامون ارزش های حکیم طوس _ ۰۵۳۱۲۰۲۱