خدای متفاوت هر قوم و مغالطه اخوند شیاد _ بخش دوم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

one × two =