دین و انحطاط اندیشه

۱ دیدگاه

  1. بسیار نگرش جدیدوچالش برانگیز به درست یا به غلط شجاعت استاد را درانتخاب مباحث فارغ از خوش امد یانه،جامعه فکری را نشان میدهد.من شخصا بابسیاری از این مخالفاتهاباشعاعرومشاهردین اسلاممخالفم ولی با طرح انها موافقم

علیرضا کو جواب دیں لغو پاسخ

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

1 × 4 =