بهرام مشیری – برنامه ی سرزمین جاوید- مقاومت دلیرانه دموکراسی اوکراین در مقابل سپاه پوتین- -03072022

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

five − one =