0:01 / 20:34 بهرام مشیری – برنامه ی سرزمین جاوید- تشابه اسلام و کمونیزم – بخش دوم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

5 + 15 =