اعتماد به شاهان قاجار و پهلوی و از دست دادن جان!

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

13 − 3 =