مقایسه چنگیزخان – تیمورلنگ و خمینی

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

14 + هشت =