آخوند و مغلطه سیاه و سفید اندیشیدن

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

2 + 2 =