چرا ذهنیت حافظ و خیام و بزرگان از آخوند بیزار بودند؟

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

one × 3 =