ملی مذهبی و مارکسیست اسلامی یعنی کور بینا و شل دونده

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

11 + 18 =