بهرام مشیری – برنامه ی سرزمین جاوید – فجایع دیکتاتورهای همسایه ایران- بخش اول.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

8 − 1 =