بهرام مشیری – برنامه ی سرزمین جاوید – فجایع دیکتاتورهای همسایه ایران- بخش اول.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

15 + 20 =