بهرام مشیری – برنامه ی سرزمین جاوید – فجایع دیکتاتورهای همسایه ایران- بخش دوم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

4 × 5 =