موضوع نخست وزیری شاپور بختیار و شایعه استعفای او قبل از سقوط ارتش شاه- 08032018

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

3 × 5 =