موضوع نخست وزیری شاپور بختیار و شایعه استعفای او قبل از سقوط ارتش شاه- 08032018

وب‌سایت رسمی بهرام مشیری
وب‌سایت رسمی بهرام مشیری
موضوع نخست وزیری شاپور بختیار و شایعه استعفای او قبل از سقوط ارتش شاه- 08032018
/

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

fifteen + 17 =